Sofia Nilsson

Bio

Ingrid Sofia Nilsson, född Bengtsson 3 mars 1982 i Östra Broby församling i Kristianstads län, är en svensk politiker (centerpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2018–2022, invald för Skåne läns norra och östra valkrets.Under mandatperioden 2014–2018 var Nilsson 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun med ansvar för vård, skola och omsorg. Hon är även gruppledare för Centerpartiet i Östra Göinge.Nilsson var riksdagsledamot 2018–2022. I riksdagen var hon ledamot i socialutskottet 2020–2022 och ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen 2019–2021. Nilsson var även suppleant i bland annat finansutskottet och socialutskottet.Nilsson är sjuksköterska till yrket.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sofia Nilsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1301 (40.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
418 (13%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
272 (8.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1222 (38%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sofia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sofia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotSocialutskottet2020-03-042022-09-26
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012021-10-27
SuppleantFinansutskottet2018-10-162021-09-17
SuppleantSocialutskottet2018-10-022020-03-04
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 2021/22:134 48, 48 2022-06-20
Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn 2021/22:132 68, 68 2022-06-16
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:132 138, 40, 138, 90, 40, 90 2022-06-16
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) 2021/22:117 104, 104 2022-05-19
E-hälsa m.m. 2021/22:116 168, 168 2022-05-18
Folkhälsofrågor 2021/22:116 149, 47, 186, 102, 47, 102, 149 2022-05-18
Nya regler för organdonation 2021/22:116 172, 172 2022-05-18
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete 2021/22:100 105, 105, 105 2022-04-21
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 241, 241 2022-02-16
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 30, 30, 30 2022-01-19
Svar på interpellationerna 2021/22:127 och 158 om estetiska injektionsbehandlingar 2021/22:47 107, 110, 113, 107, 110, 113 2021-12-16
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 2, 2, 2 2021-05-05
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2020/21:119 10, 10, 10 2021-05-05
(forts. från § 15) Äldrefrågor (forts. SoU9) 2020/21:87 133, 133 2021-03-03
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen 2020/21:87 8, 8 2021-03-03
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2020/21:79 41, 24, 24, 41 2021-02-10
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2020/21:75 42, 42, 3, 5, 7, 10, 12, 24, 119, 119, 24 2021-02-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2020/21:56 25, 27, 113, 30, 115, 50, 52, 54, 144, 68, 70, 113, 115, 25, 27, 30, 51, 53, 55, 144, 50, 52, 54, 75, 68, 77, 70 2020-12-17
Pandemilag 2020/21:56 5, 5 2020-12-17
Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper 2020/21:42 40, 40 2020-11-26
Huvudmannaskap för personlig assistans 2020/21:42 2, 2, 24, 24, 26, 26 2020-11-26
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 44, 44 2020-11-18
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 10, 12, 10, 12 2020-10-20
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2019/20:141 40, 40 2020-06-17
Förbättrade möjligheter till bilstöd 2019/20:135 6, 6 2020-06-09
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. 2019/20:132 124, 124 2020-06-04
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 2019/20:130 14, 14 2020-06-02
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 25, 27, 29, 25, 27, 29 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 17, 19, 43, 49, 51, 4, 17, 19, 43, 49, 51, 4 2020-05-29
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2019/20:125 28, 28 2020-05-26
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården 2019/20:121 98, 98, 98 2020-05-14
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 13, 13 2020-04-16
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 2019/20:106 6, 6 2020-04-16
(forts. från § 12) Frågor om psykisk hälsa (forts. SoU10) 2019/20:99 95, 95 2020-04-02
Alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor 2019/20:77 119, 119 2020-02-19
(forts. från § 8) Äldrefrågor (forts. SoU4) 2019/20:74 99, 99 2020-02-13
Frågestund 2019/20:66 76, 24, 26, 76, 57, 59, 76, 24, 26, 59, 61, 57, 78, 78, 59, 59, 61 2020-01-30
Svar på interpellation 2019/20:276 om apotekens roll för en nära och hälsofrämjande vård 2019/20:66 33, 35, 37, 33, 35, 37, 33, 35, 37 2020-01-30
Personlig assistans för hjälp med andning 2019/20:19 19, 19 2019-10-15
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor 2018/19:84 163, 171, 173 2019-05-02
Socialtjänst- och barnfrågor 2018/19:80 42, 115, 117, 119, 115, 117, 119 2019-04-24
Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre 2018/19:69 15 2019-03-28
Äldrefrågor 2018/19:69 3, 109, 109 2019-03-28
Ny lag om tobak och liknande produkter 2018/19:26 8 2018-12-11
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 2018/19:13 27 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 20, 22, 24, 53, 55 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sofia Nilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.