Sofia Westergren

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1072 (33.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
524 (16.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
222 (6.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1395 (43.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sofia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sofia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantFinansutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2019-02-132019-06-17
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022019-02-12
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022019-06-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier 2021/22:90 1, 1 2022-03-30
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 55, 55 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:696 om yrkeschaufförernas arbetsmiljö 2020/21:126 25, 29, 33, 25, 29, 33 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 51, 51 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:726 om medel till underhåll 2020/21:126 64, 69, 64, 69 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:662 om pensionsnivåer och bidragsnivåer 2020/21:125 22, 24, 26, 22, 24, 26 2021-05-21
Svar på interpellation 2020/21:721 om utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler 2020/21:125 13, 17, 13, 17 2021-05-21
Svar på interpellation 2020/21:681 om kostnaden för LAS-överenskommelsen 2020/21:122 106, 109, 106, 109 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:689 och 695 om tävlingsverksamhet för idrotter med högt smittskydd 2020/21:122 31, 34, 37, 31, 34, 37 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:546 om förändringar i omställningsstödet 2020/21:110 5, 5, 10, 10 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:587 och 588 om bonus-malus-systemet 2020/21:110 29, 29, 34, 34, 39, 39 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:534 om handeln med hästar 2020/21:101 49, 53, 57, 49, 53, 57 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:570 om enskilda avlopp 2020/21:101 29, 26, 29, 26 2021-03-26
Statlig förvaltning 2020/21:96 23, 23, 9, 9 2021-03-18
Svar på interpellation 2020/21:448 om underhållet av våra vägar 2020/21:90 17, 21, 25, 17, 21, 25 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:480 om svår halka på landets vägar 2020/21:90 30, 34, 30, 34 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:312, 315, 316 och 317 om arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU 2020/21:90 86, 91, 96, 86, 91, 96 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:338 och 413 om arbetslösheten 2020/21:90 102, 107, 102, 107 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:393 och 398 om åtgärder för bättre djurskydd vid handel med djur 2020/21:86 125, 128, 131, 125, 128, 131 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:341 om bonus-malus 2020/21:77 38, 41, 38, 41 2021-02-05
Svar på interpellationerna 2020/21:348 och 368 om ridsport under coronapandemin 2020/21:77 60, 63, 66, 60, 63, 66 2021-02-05
Frågestund 2020/21:76 95, 100, 79, 70, 101, 102, 97, 79, 99, 100, 115, 54, 115, 101, 97, 99, 51, 53, 102, 54, 51, 53, 95 2021-02-04
Svar på interpellation 2020/21:188 om problem kring samordningsnummer 2020/21:62 25, 28, 31, 25, 28, 31 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:112 om exporten av elbilar till Norge 2020/21:47 17, 20, 17, 20 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:151 om effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag 2020/21:47 68, 71, 68, 71 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:164 om djur i konsumentköplagen 2020/21:47 37, 39, 41, 37, 39, 41 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:166 om bonus-malus 2020/21:47 83, 87, 90, 83, 87, 90 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:10 om Övergödningsutredningen och hästhållningen 2020/21:43 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-11-27
Svar på interpellation 2020/21:46 om vardagsbrottslighet och otrygghet 2020/21:26 18, 21, 18, 21 2020-10-22
Svar på interpellation 2020/21:48 om äganderätten 2020/21:26 116, 120, 116, 120 2020-10-22
Svar på interpellationerna 2019/20:164, 167 och 168 om regeringens skattehöjningar 2019/20:57 23, 27, 31, 23, 27, 31 2020-01-14
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2019/20:54 1, 1 2019-12-18
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 2018/19:88 210 2019-05-08
Svar på interpellationerna 2018/19:143 och 144 om reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden 2018/19:79 26, 30 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:96 och 154 om den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden 2018/19:79 3, 8, 13 2019-04-23
Yrkestrafik och taxi 2018/19:77 161 2019-04-11
Företag, kapital och fastighet 2018/19:64 19 2019-03-13
Cykelfrågor 2018/19:53 10, 12, 14 2019-02-14
Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet 2018/19:27 53, 55, 57 2018-12-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 300 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sofia Westergren

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.