Solveig Zander

Bio

Solveig Ellen Viola Zander, född 15 februari 1955 i Enköping, är en svensk politiker (centerpartist) och socionom. Hon var riksdagsledamot 2006–2020, invald för Uppsala läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i socialförsäkringsutskottet 2006–2020. Zander var även ledamot i ledamotsrådet 2012–2020 (dessförinnan suppleant i rådet från 2010) och ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd 2018–2019. Utöver dessa uppdrag var hon suppleant i bland annat civilutskottet, EU-nämnden, socialutskottet, trafikutskottet och valberedningen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Solveig Zander, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
792 (61.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
200 (15.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
138 (10.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
151 (11.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Solveig röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Solveig röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantFinansutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantKulturutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantSocialutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182020-12-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-162020-12-31
LedamotLedamotsrådet2018-10-102020-12-31
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2018-10-092019-03-31
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022020-12-31
SuppleantValberedningen2018-09-242020-12-31
Riksdagsledamot2018-09-242020-12-31
LedamotLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
SuppleantEU-nämnden2014-10-142018-10-02
SuppleantCivilutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
KvittningspersonCenterpartiet2014-09-292020-12-31
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotLedamotsrådet2012-06-142014-10-15
KvittningspersonCenterpartiet2010-10-252014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantLedamotsrådet2010-10-132012-06-13
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
KvittningspersonCenterpartiet2006-10-082010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 153 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning 2020/21:46 162 2020-12-03
Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag 2019/20:126 29, 29 2020-05-27
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 36, 36 2020-04-29
Pensioner 2019/20:105 31, 73, 75, 77, 31 2020-04-15
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 37, 37 2020-04-01
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 81, 81 2020-03-11
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 83, 85, 87, 83, 85, 87 2020-02-19
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 45, 47, 59, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 15, 2, 17, 4, 3, 19, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 45, 47, 59, 7, 9, 11, 122, 124, 126, 23, 25, 36, 38, 41, 43, 50, 52 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:117 om arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan 2019/20:37 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:101 om rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna 2019/20:33 48, 50, 52, 48, 50, 52 2019-11-15
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 162, 164, 166, 162, 164, 166 2019-10-16
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 190, 190 2019-10-16
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 177, 177 2019-10-16
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 45 2019-05-07
Socialförsäkringsfrågor 2018/19:87 3, 3, 34, 36, 3 2019-05-07
Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd 2018/19:60 62 2019-03-06
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar 2018/19:22 43 2018-11-28
Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning 2018/19:22 45, 47, 49 2018-11-28
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå 2018/19:19 94 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 58, 60, 62, 132, 134, 136 2018-10-16
Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning 2017/18:130 90 2018-06-12
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem 2017/18:123 5, 7, 9 2018-05-31
Svar på interpellation 2017/18:416 om bristen på tandläkare 2017/18:94 27, 29, 31 2018-04-10
Socialavgifter 2017/18:93 29, 120 2018-03-28
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2017/18:48 7, 13, 15, 240, 110, 112, 114, 3, 120, 5, 122, 7, 56, 58, 60, 208, 210, 76, 78 2017-12-12
Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis 2017/18:31 112 2017-11-15
Svar på interpellation 2017/18:42 om tillgängligheten till barn och ungdomspsykiatrin 2017/18:30 2, 4, 6 2017-11-14
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar 2017/18:23 8 2017-10-25
Svar på interpellation 2016/17:510 om myggbekämpning vid nedre Dalälven 2016/17:116 149, 151 2017-05-30
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen 2016/17:92 3, 16, 18 2017-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:607 och 608 om överförmyndarverksamheten 2015/16:119 19, 23 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:571 om företagares försäkringsskydd 2015/16:102 51, 53, 55 2016-05-10
Svar på interpellationerna 2015/16:577 och 589 om ökade sjukkostnader för arbetsgivare 2015/16:102 67, 71 2016-05-10
Frågestund 2015/16:70 102, 104, 62, 64, 62, 64, 33, 35, 41, 17, 19, 34, 36, 58, 60, 39, 41, 99, 84, 86, 78, 80, 34, 36, 84, 86, 61, 63, 53, 55, 41, 90, 92, 34, 36, 38, 40, 17, 19, 34, 36, 70, 72, 85, 87, 73, 75, 38, 40 2016-02-25
Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning 2015/16:55 8, 14, 16, 19, 21 2016-01-20
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015/16:42 72, 74, 76, 94, 96, 40, 261, 27, 29, 31 2015-12-09
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 2015/16:29 70, 72, 74 2015-11-18
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet 2015/16:29 36, 43, 45, 48, 50 2015-11-18
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 17, 23, 25, 33, 35, 42, 44, 60, 62 2015-11-11
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2014/15:108 62 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:391 om kvalitet i Arbetsförmedlingens integrationsarbete 2014/15:88 2, 4, 6 2015-04-17
Svar på interpellationerna 2014/15:84 och 88 om statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2014/15:22 15, 20, 25 2014-11-14
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta snabbprotokoll 43, 75, 51, 49, 73 2014-05-28
Familjerätt snabbprotokoll 92 2014-03-05
Bostadsbyggandet utanför storstäderna snabbprotokoll 59, 61 2014-02-20
(forts. från 9 §) Förstärkt nedsättning av egenavgifter (forts. SfU5) snabbprotokoll 109, 107, 111 2013-11-28
Ojämställda pensioner snabbprotokoll 61, 63 2013-11-28
Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen snabbprotokoll 9 2013-11-27
Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg snabbprotokoll 23 2013-11-27
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 259, 253, 310, 257, 261, 249, 251, 312, 263, 255, 247 2013-10-15
Aktuell debatt: Den ökande ojämlikheten snabbprotokoll 14, 22, 6 2013-08-22
Metoder för bedömning av arbetsförmåga snabbprotokoll 48, 50, 65, 52, 63 2013-06-13
(forts. från 9 §) Rehabilitering tillbaka till arbete (forts. SfU6) snabbprotokoll 121, 119 2013-03-13
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 103, 86, 108, 88, 79, 101, 106 2013-03-13
Färjetrafiken till Gotland snabbprotokoll 46, 44 2013-02-14
Översvämningsmygg som folkhälsoproblem snabbprotokoll 110 2012-12-13
(forts. från 8 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) snabbprotokoll 123, 125, 121 2012-12-12
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning snabbprotokoll 43, 37, 41, 39, 35 2012-12-12
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom snabbprotokoll 101, 165 2012-12-12
Vissa frågor om underhållsstöd snabbprotokoll 83 2012-12-05
Vissa internationella socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 101 2012-12-05
Vitbok om pensioner protokoll 149 2012-05-30
(forts. från 13 §) Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (forts. SfU14) protokoll 129, 131, 127, 125, 133 2012-05-03
(forts. från 8 §) Socialavgifter (forts. SfU9) protokoll 102, 104, 100, 106, 98 2012-04-11
Statens arbete med att motverka bidragsbrott protokoll 144 2012-03-28
Graviditetspenning protokoll 58, 60 2012-03-22
Skyddet av utsatta kvinnor protokoll 65, 67 2012-02-23
Aktivitetsstödet protokoll 66, 64 2012-01-26
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 104 2011-12-12
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn protokoll 189 2011-12-12
Migration protokoll 149, 147, 145 2011-12-08
Bluffakturor protokoll 50, 52 2011-11-24
Förbättringar inom familjepolitiken snabbprotokoll 130, 132, 128 2011-10-12
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 131, 116, 3, 129 2011-06-21
Försäkringskassans lokala närvaro snabbprotokoll 223, 229, 225, 227, 231 2011-04-13
Provet för servering av alkohol snabbprotokoll 71, 73 2011-03-10
(forts. från 5 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) snabbprotokoll 153, 155, 147, 149, 151 2010-12-16
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 157, 159 2010-12-16
Strandskyddsbestämmelserna snabbprotokoll 82, 80 2010-11-25
Förändring av sjukförsäkringen protokoll 43, 45 2010-11-18
Svar på interpellation 2009/10:437 om återinträde i sjukförsäkringen snabbprotokoll 95, 100 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 62, 73 2010-06-09
Trygghetssystemen för företagare - sjuk- och föräldraförsäkringen protokoll 12 2010-05-20
Cykelfrågor protokoll 124, 118, 120, 122, 126 2010-04-14
Aktuell debatt: Sjukförsäkringen protokoll 18, 11, 4 2010-04-13
Vägskyltningen protokoll 54, 52 2010-03-25
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsbalk (forts. SfU11) protokoll 106 2010-02-18
Socialförsäkringsbalk protokoll 98 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:162 om ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa protokoll 6, 14 2009-12-22
Ändringar i sjukförsäkringen protokoll 134, 138, 130, 128, 140, 132, 136 2009-12-11
(forts. från 10 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 104 2009-12-09
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 61 2009-12-09
Utgiftsområde 11 protokoll 119, 103, 192, 133, 60, 224, 222, 212, 220, 190, 62, 131, 64, 194 2009-12-09
(forts. från 10 §) Ändringar i premiepensionssystemet (forts. SfU9) protokoll 141, 143, 139, 137, 145 2009-12-02
Aktuell debatt: Försäkringskassans långa handläggningstider protokoll 4, 18, 11 2009-11-10
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner protokoll 14 2009-10-22
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. protokoll 3 2009-10-22
Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet protokoll 173 2009-10-14
Svar på interpellation 2008/09:452 om statens stöd till myggbekämpningen i området kring nedre Dalälven protokoll 23, 20 2009-05-11
Aktuell debatt: Pensionssystemet protokoll 5, 12, 19 2009-05-08
Svar på interpellationerna 2008/09:426 och 431 om VAB-intygen protokoll 15, 7 2009-04-14
Redogörelse om sänkta socialavgifter protokoll 128 2009-03-19
Svar på interpellation 2008/09:311 om en nära militär flygplats för försvaret av huvudstaden protokoll 78, 84 2009-02-17
Särskild debatt om Försäkringskassan protokoll 10, 17, 3 2009-02-11
Svar på interpellation 2008/09:250 om försäkringskassa utan förseningar protokoll 9, 20 2009-01-27
Sänkta socialavgifter m.m. protokoll 108, 102, 106, 104, 100 2008-12-01
Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 137, 141, 139 2008-12-01
(forts. från 9 §) Migration (forts. SfU2) protokoll 107, 111, 109, 115, 119, 117, 113 2008-11-27
Skolmaten protokoll 45 2008-11-20
Sjukförsäkringsfrågor protokoll 262, 344, 305, 295, 316, 299, 301, 303, 260, 342, 297, 318, 293 2008-10-16
Nya regler om rätt till ledighet från anställning protokoll 5 2008-06-12
Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen protokoll 165, 167, 157, 155, 153 2008-06-09
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete protokoll 85, 128, 89, 130, 83, 81, 87 2008-06-04
Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform protokoll 145 2008-05-20
Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform protokoll 109, 103, 101, 105, 111, 99, 107 2008-05-20
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning protokoll 160 2008-05-20
Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen protokoll 99, 97, 95 2008-04-23
Svar på interpellation 2007/08:486 om posten i glesbygd protokoll 37, 40 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:499 om Försäkringskassans försämrade service på landsbygden protokoll 96, 99 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:465, 467 och 474 om rehabiliteringskedja protokoll 65, 58 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:466 och 513 om rehabiliteringskedjan och jämställdheten protokoll 74, 78 2008-03-28
Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare protokoll 84, 82, 86, 92, 88, 90, 94 2008-03-26
Hjälp till personer med sjuk- och aktivitetsersättning protokoll 32, 30 2008-01-17
Alternativ till arbetsförmedlingarna protokoll 73, 75 2007-12-13
Utgiftsområde 12 protokoll 116, 37, 35, 39, 112, 143, 43, 41, 112, 218, 120, 118, 110, 114, 122 2007-12-10
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. protokoll 100, 98, 96, 94, 92 2007-11-14
Samarbetet mellan arbetsförmedlingen och Försäkringskassan protokoll 18 2007-11-01
Särskilda investeringsstödet till äldreboenden protokoll 18, 20 2007-09-27
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5. protokoll 245 2007-06-14
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år protokoll 73, 71, 79, 75, 67, 69, 77 2007-05-23
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. protokoll 118, 114, 122, 116, 120 2007-05-23
Migration och asylpolitik protokoll 57, 55, 61, 53, 59 2007-05-09
Svar på interpellation 2006/07:460 om etablering av kiropraktorutbildning i Sverige protokoll 9, 11, 13 2007-04-24
Vissa regler om ränta i samband med återkrav protokoll 85, 87, 83 2007-04-11
Vissa pensionsfrågor protokoll 107, 101, 95, 99, 105, 97, 103 2007-03-14
Alkoholpolitiken protokoll 62 2007-02-22
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m. protokoll 233, 237, 235 2006-12-20
(forts.) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 155, 162, 164, 168, 157, 159, 166 2006-12-19
Utgiftsområde 10 protokoll 253, 249, 46, 247, 169, 157, 163, 19, 21, 35, 245, 70, 251, 48, 17, 23, 167, 165, 68, 44, 42, 37, 39, 161, 25, 159 2006-12-19
Regionalpolitik protokoll 231, 235, 233, 253, 251 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Solveig Zander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.