Sonja Fransson

Bio

Sonja Ingrid Mildred Fransson, född 27 februari 1949 i Sandhults församling i Älvsborgs län, är en svensk socialdemokratisk politiker, som var riksdagsledamot 1994–2006. Hon är gift med Anders Fransson och arbetsvägledare till yrket.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sonja Fransson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1059 (65.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2 (0.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
2 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
552 (34.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sonja röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sonja röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2004-04-142006-07-31
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2003-03-122006-07-31
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192004-04-13
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-07-31
Riksdagsledamot2002-09-302006-07-31
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantValberedningen1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2004/05:98 om Nationella hjälplinjen som del i det förebyggande psykiatriarbetet protokoll 154, 157, 160 2004-11-11
Frivilliga uppdrag vid partiell sjukersättning protokoll 68, 66 2004-04-29
Prognosen för ADHD-barn protokoll 104, 102 2004-04-15
Skolskjutsar för handikappade barn protokoll 77, 75 2004-02-05
Svar på interpellationerna 2003/04:85 och 86 om åtgärder mot terror riktad mot demokrati och näringsfrihet protokoll 28, 34, 40 2003-11-14
Ett utvidgat skydd mot diskriminering snabbprotokoll 11, 5, 7, 9, 13 2003-06-03
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 60 2003-01-30
Svar på interpellation 2002/03:79 om kort- tidsstudiestöd snabbprotokoll 41, 37, 39 2003-01-21
Svar på interpellation 2001/02:406 om stöd och utveckling av Rett Center snabbprotokoll 77, 74, 80 2002-05-28
Svar på interpellationerna 2001/02:303, 304, 305 och 306 om våld mot funktionshindrade snabbprotokoll 43, 51, 47 2002-04-02
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 60 2001-12-05
Svar på interpellation 2000/01:429 om gymnasieungdomar med funktionshinder snabbprotokoll 76, 80, 78 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:171 om funktionshindrade i öststatsländerna snabbprotokoll 9, 12, 15 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:235 om åtgärder för att förhindra dödsbränder snabbprotokoll 84, 81 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:275 om lönebidragets framtid snabbprotokoll 75, 72 2001-03-13
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 138, 136 2001-02-08
Svar på interpellation 2000/01:175 om östrogenbehandling snabbprotokoll 134, 142, 138 2001-01-25
Frågestund snabbprotokoll 116, 98, 143, 46, 48, 74, 114, 82, 94, 67, 50, 244, 242, 80, 100, 61, 141, 77, 69, 69, 53, 51, 100, 79, 102, 59, 102, 45, 77, 71, 116, 29, 68, 31, 39, 79, 47, 76, 92, 37, 70 2000-12-07
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 60 2000-05-31
Svar på interpellation 1999/2000:151 om Karolinska institutets utnämning av professorer snabbprotokoll 23, 28 2000-02-01
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och ar- snabbprotokoll 74, 68, 66, 60, 64, 70, 62, 72, 78, 76 1999-12-07
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 160 1999-10-27
Företagshälsovård m.m. snabbprotokoll 206, 204, 210, 208, 214, 198, 200, 202, 212 1999-10-13
Svar på interpellation 1998/99:270 om ar- betsgivarens rehabiliteringsansvar snabbprotokoll 6, 10, 8 1999-05-25
Svar på interpellation 1998/99:234 om mil- jöbrigaden i Borås snabbprotokoll 33, 29 1999-05-07
Svar på interpellationerna 1998/99:229 och 247 om den högre utbildningen i västra Sveri- snabbprotokoll 37, 28 1999-05-04
Vissa frågor om jämställdhet snabbprotokoll 31, 44, 35, 27, 21, 19, 46, 25, 29, 33, 23 1999-03-10
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 135, 133, 151, 153 1999-01-20
Information från regeringen om EU- toppmötet i Wien snabbprotokoll 115, 113 1998-12-15
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 96, 98 1998-01-21
Omstrukturering av AmuGruppen AB snabbprotokoll 131, 129, 127, 133, 125 1997-04-16
Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadsutbildning snabbprotokoll 159, 161, 155, 157, 153 1997-02-05
Kapitaltillskott till Amu-gruppen AB snabbprotokoll 312, 310, 314, 308, 316 1996-12-12
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet snabbprotokoll 265 1996-06-11
(forts. från 8 §) Lönebidragsmedel inom allmännyttiga organisationer (forts. AU15) snabbprotokoll 130, 127, 132 1996-05-30
Lönebidragsmedel inom allmännyttiga organisationer snabbprotokoll 33, 30, 28, 24, 35 1996-05-30
(forts. från 3 §) Vissa frågor om personlig assistans (forts. SoU15) snabbprotokoll 114, 112 1996-05-23
Svar på interpellation 1995/96:122 om lö- nebidrag för arbetshandikappade snabbprotokoll 31, 25 1996-04-18
Anställning med lönebidrag snabbprotokoll 144, 152, 146, 148, 154, 150, 156 1995-12-06
Val av skolform för utvecklingsstörda barn, m.m. snabbprotokoll 184, 180, 182 1995-11-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 86, 88, 84 1995-10-13
Svar på fråga 1994/95:520 om arbetslivets tillgänglighet för personer med funktionshinder snabbprotokoll 33, 35, 37 1995-05-30
Arbetslivspolitik snabbprotokoll 109, 99, 111, 105, 103, 107, 113, 101 1995-03-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sonja Fransson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.