Staffan Danielsson

Bio

Carl Henning Staffan Danielsson, född 29 juni 1947 i Linköpings församling i Östergötlands län, är en svensk politiker (kristdemokrat, tidigare centerpartist), som var ordinarie riksdagsledamot 2004–2014 samt 2015–2018, invald för Östergötlands läns valkrets.
Danielsson har varit Centerpartiets representant i både försvarsutskottet och ersättare i miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden.
Danielsson lämnade Centerpartiet i mars 2021. och gick med i Kristdemokraterna i augusti samma år.
Artikeln innehåller material från wikipedia Staffan Danielsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5469 (65.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1143 (13.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
379 (4.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1337 (16.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Staffan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Staffan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantSkatteutskottet2016-04-122018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantSocialutskottet2015-09-252018-09-24
SuppleantSocialutskottet2015-09-242015-09-24
Riksdagsledamot2015-08-012018-09-24
StatsrådsersättareLena Ek2014-09-292014-10-03
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2011-10-192014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2011-06-102011-10-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2010-11-172014-10-03
SuppleantEU-nämnden2010-10-122014-10-03
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
SuppleantSkatteutskottet2007-02-282010-10-04
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
LedamotEU-nämnden2006-10-102010-10-12
LedamotFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-10-102006-10-13
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2004-09-202006-10-02
SuppleantTrafikutskottet2004-09-202006-10-02
Riksdagsledamot2004-07-202006-10-02
SuppleantFinansutskottet2003-10-142003-11-08
SuppleantUtrikesutskottet2003-10-142003-11-08
Ersättare2003-10-092003-11-08

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 113 2018-06-04
(forts. från § 7) Redovisning av skatteutgifter 2018 (forts. SkU24) 2017/18:123 127, 129, 131 2018-05-31
Svar på interpellation 2017/18:430 om djurskyddslag med rättssäkerhet 2017/18:103 18, 20, 22 2018-04-24
Frågestund 2017/18:101 55, 57, 51, 53, 110, 136, 138, 112 2018-04-19
Punktskatter 2017/18:89 132, 141, 143 2018-03-22
Svar på interpellation 2017/18:420 om privatisering av statliga vägar 2017/18:87 24, 27 2018-03-20
Svar på interpellation 2017/18:372 om skogsbruket och äganderätten 2017/18:83 58, 61 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:373 om studieförbundet Ibn Rushd 2017/18:83 26, 29 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:378 om odemokratiska påverkansmetoder 2017/18:83 35, 38 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:385 om körkortskrav vid brister i synfältet 2017/18:79 45, 47, 49 2018-03-06
Svar på interpellation 2017/18:363 om avverkningshot i skogar med höga naturvärden 2017/18:75 3, 7 2018-02-27
Svar på interpellation 2017/18:287 om körkort för diabetiker 2017/18:67 64, 67 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 19, 23 2018-01-30
Svar på interpellationerna 2017/18:323 och 334 om en utredning om dödshjälp 2017/18:63 40, 44, 48 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:233 om EU:s biståndspolitik och människor på flykt 2017/18:54 53, 56 2017-12-20
Svar på interpellation 2017/18:254 om åldringsbrott 2017/18:54 71, 74 2017-12-20
Svar på interpellation 2017/18:255 om brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda 2017/18:54 79, 82, 84 2017-12-20
Svar på interpellationerna 2017/18:131 och 261 om åtgärder för att skydda företagare mot djurrättsaktivister 2017/18:54 60, 63, 66 2017-12-20
(forts. från § 12) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2017/18:49 114, 116, 118 2017-12-13
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:39 89 2017-11-29
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall 2017/18:39 86 2017-11-29
Svar på interpellation 2017/18:91 om försämrade livsvillkor för grisar 2017/18:34 50 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:15 om klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet 2017/18:20 10, 14 2017-10-19
Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet 2017/18:19 4 2017-10-18
Svar på interpellation 2017/18:9 om Systembolagets lobbying i politiska sakfrågor 2017/18:17 2, 5, 8 2017-10-13
Driftsformer för universitetssjukhus 2016/17:125 250, 252, 254 2017-06-14
Norden 2016/17:118 19, 153 2017-06-01
Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem 2016/17:108 105 2017-05-10
Trafiksäkerhet 2016/17:92 41, 42, 182 2017-04-05
Äldrefrågor 2016/17:92 198 2017-04-05
Svar på interpellation 2016/17:383 om körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält 2016/17:91 28, 30, 32 2017-04-04
Svar på interpellationerna 2016/17:308 och 309 om långsiktiga mål i livsmedelsstrategin 2016/17:71 40, 43 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:176 om Förbifart Söderköping 2016/17:50 38, 40, 42 2016-12-20
Svar på interpellation 2016/17:135 om vikten av korrekta åldersbedömningar 2016/17:48 40, 42, 44 2016-12-16
Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen 2016/17:41 147 2016-12-07
Svar på interpellation 2016/17:99 om statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder 2016/17:35 41, 44 2016-11-25
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2015/16:123 46, 47 2016-06-20
Svar på interpellation 2015/16:595 om Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel 2015/16:110 48, 51 2016-05-24
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:99 57, 59, 61 2016-04-27
Svar på interpellation 2015/16:509 om konkurrensförutsättningarna för svenska bönder 2015/16:93 6, 3 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:524 om ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin 2015/16:93 18, 22, 26 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:525 om det svenska jordbruket 2015/16:93 29, 31, 33 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:526 om den svenska mjölknäringen 2015/16:93 36, 38, 40 2016-04-15
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:87 57 2016-04-06
Svar på interpellationerna 2015/16:427, 496 och 518 om villkoren för svenska mjölkbönder 2015/16:86 70, 76 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:465 och 477 om effekter på demokratin av ny regionindelning 2015/16:86 130, 137 2016-04-05
Socialtjänstfrågor 2015/16:82 6 2016-03-17
(forts. från § 11) Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (forts. SoU9) 2015/16:74 144 2016-03-03
Ensamkommande barn 2015/16:74 22 2016-03-03
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 69 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 64 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:372 om utredning om dödshjälp 2015/16:68 162, 165, 168 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:395 om minskad köttkonsumtion 2015/16:68 94, 98 2016-02-23
Svar på interpellationerna 2015/16:365, 370 och 393 om gårdsförsäljning 2015/16:68 172 2016-02-23
Bidrag för glasögon till barn och unga 2015/16:62 8 2016-02-03
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2015/16:51 146, 148, 150 2016-01-13
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 79 2015-12-17
Allmänna bidrag till kommuner 2015/16:46 37 2015-12-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2015/16:45 135, 137, 141, 143, 162, 164, 112, 114, 116 2015-12-14
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga 2015/16:45 84 2015-12-14
Svar på interpellation 2015/16:116 om skydd av Vätterns vatten 2015/16:28 44, 51 2015-11-17
Svar på interpellation 2015/16:16 om tydlighet om Sveriges samarbete med Nato 2015/16:12 5, 11 2015-10-13
Svar på interpellation 2014/15:675 om avhysning av läger och bosättningar 2014/15:122 51, 54 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:684 om åldersbedömning av ensamkommande barn 2014/15:122 60, 63 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:713 om kostnaderna för vattendirektivet 2014/15:122 10, 13 2015-09-03
Svar på interpellation 2013/14:493 om skydd av Vättern snabbprotokoll 140, 144 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:529 om vargens utbredning snabbprotokoll 168, 172 2014-06-25
Svar på interpellationerna 2013/14:505 och 516 om framtiden för försvarsmusiken snabbprotokoll 186, 193 2014-06-25
Ändringar i fiskelagen snabbprotokoll 16, 14, 18 2014-06-23
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser snabbprotokoll 33, 37, 35, 39 2014-06-17
Framtiden för hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna snabbprotokoll 93, 95 2014-06-12
Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling snabbprotokoll 127, 125, 129 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:538 om bristen på ekomat snabbprotokoll 142, 139 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:362 om mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion snabbprotokoll 85, 89 2014-03-25
Vissa frågor om militär verksamhet m.m. snabbprotokoll 36, 25, 27, 29, 34, 23, 31 2014-03-19
Svar på interpellationerna 2013/14:312, 334 och 335 och 339 om det svenska produktionsjordbruket snabbprotokoll 15, 22 2014-03-18
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet snabbprotokoll 22, 159, 24, 26 2014-02-26
Svar på interpellation 2013/14:251 om levande landsbygd snabbprotokoll 26, 21 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:254 om rekryteringen av soldater till insatsorganisationen snabbprotokoll 18 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:257 om avbrutna försvarsmaterielsamarbeten snabbprotokoll 26 2014-02-06
Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser snabbprotokoll 65, 63 2014-01-30
Försvarspolitiska frågor snabbprotokoll 45 2014-01-29
Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. snabbprotokoll 25, 23, 21 2014-01-29
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. snabbprotokoll 84, 91 2014-01-22
Information från regeringen om WTO:s handelstoppmöte på Bali i december 2013 snabbprotokoll 86 2014-01-16
(forts. från 9 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) snabbprotokoll 146 2013-12-12
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring snabbprotokoll 32, 28, 30, 22 2013-11-28
Modernare reglering av statsluftfarten snabbprotokoll 79 2013-10-23
Försvarsmakten och vissa miljöfrågor protokoll 10, 8, 12 2013-09-19
Jämställdhet och genusfrågor protokoll 18, 22, 20 2013-09-19
Situationen för flyktingar från Syrien protokoll 40, 42 2013-09-19
Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap snabbprotokoll 60 2013-06-05
Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband snabbprotokoll 133, 131, 124 2013-05-23
(forts. från 18 §) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU7) snabbprotokoll 125 2013-05-15
Hemvärnet snabbprotokoll 16 2013-04-18
Fiskeripolitik snabbprotokoll 39, 44, 46, 37, 48, 35 2013-04-17
Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 155, 146, 135, 144, 137, 122, 153 2013-04-11
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) snabbprotokoll 10 2013-03-06
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet snabbprotokoll 103 2013-02-20
(forts. från prot. 43) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) snabbprotokoll 166 2012-12-17
Svar på interpellation 2012/13:167 om nyanserade synfältskrav för körkort snabbprotokoll 89, 91, 87 2012-12-14
(forts. från 7 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 111, 96, 109, 98 2012-12-06
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 snabbprotokoll 19, 21, 17 2012-12-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22 och 23 november snabbprotokoll 34 2012-11-27
Försvarets logistik protokoll 124 2012-06-19
Nordisk stridsgrupp 2015 protokoll 209, 203, 207, 211, 205 2012-06-13
Sveriges militära allianser protokoll 54 2012-05-24
Soldatanställningar i Försvarsmakten protokoll 32, 34, 24, 13 2012-05-23
Kontrollstation signalspaning protokoll 6 2012-03-29
Utrikespolitisk debatt protokoll 35, 69 2012-02-15
Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser protokoll 68 2012-02-01
(forts. från 12 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 98, 100 2011-12-15
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 protokoll 18, 22, 20 2011-12-15
Försvarsbeslutet 2014 protokoll 59 2011-12-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december protokoll 40 2011-12-13
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) protokoll 39 2011-12-12
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 19 2011-12-12
Svar på interpellation 2011/12:23 om Försvarsmaktens vindkraftsstopp protokoll 30, 26 2011-10-18
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 156 2011-06-09
Försvarsmakten snabbprotokoll 112, 127, 106, 129, 138, 136, 122, 110, 104, 124, 108 2011-04-27
Svar på interpellation 2010/11:243 om bullerproblematik i Linköping snabbprotokoll 59, 63 2011-04-12
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen snabbprotokoll 13 2011-04-01
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 228 2011-03-16
(forts. från 7 §) Årlig rapport om signalspaning för 2010 (forts. FöU3) snabbprotokoll 89, 93, 95, 97, 91 2011-03-03
(forts. från 17 §) Fiskeripolitik m.m. (forts. MJU11) snabbprotokoll 126 2011-03-02
Livsmedelsproduktionen i Sverige snabbprotokoll 65 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:163 om EU:s fiskeavtal snabbprotokoll 30 2011-02-17
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 223, 225, 166, 168, 117, 113, 121, 119, 164, 221, 115, 172, 170 2010-12-15
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 snabbprotokoll 87, 85, 99, 101, 79, 81, 83 2010-12-14
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 26, 34 2010-12-07
Åtgärder för levande hav snabbprotokoll 138, 128, 136, 130, 134, 140, 132 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:63 om försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser snabbprotokoll 10, 2, 6 2010-11-26
Försvarsmakten och vindkraften protokoll 22 2010-11-11
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 231 2010-11-03
Miljö, klimat, jord- och skogsbruk snabbprotokoll 285, 279, 298, 275, 291, 254, 300, 277, 289, 283, 287, 281, 252 2010-11-03
Statsförvaltningen snabbprotokoll 303, 305 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:4 om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 43, 46 2010-10-26
Svar på interpellation 2009/10:409 om regeringens utlovade nya jobb protokoll 137, 134 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:451 om en allmän och solidarisk a-kassa protokoll 204, 198, 201 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:452 om en fristående och oberoende Alfakassa protokoll 207, 215, 211 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:415 och 485 om en aktiv arbetsmarknadspolitik för våra unga protokoll 147, 153 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:438 och 478 om ungdomars villkor på svensk arbetsmarknad protokoll 160, 167 2010-06-29
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 76, 74 2010-06-22
Svar på interpellation 2009/10:434 om nollklassade personer snabbprotokoll 82, 87 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:453 om en strategi för Sveriges livsmedelsproducenter snabbprotokoll 139, 143, 141 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:457 om långsiktig och hållbar socialförsäkring snabbprotokoll 120, 113 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 60, 71 2010-06-09
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. protokoll 25, 21, 27, 23, 19, 17, 29 2010-05-19
Information från regeringen om regeringens handelspolitik protokoll 14, 12 2010-04-14
Svar på interpellation 2009/10:309 om svåra lidanden vid livets slut protokoll 61, 55, 58 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:319 om en omprövning av pensionssystemet protokoll 50 2010-04-09
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 14 2010-02-16
Svar på interpellationerna 2009/10:131 och 133 om förtroendet för näringsministern protokoll 13, 19 2010-02-09
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 12 2009-12-15
Försvar och samhällets krisberedskap protokoll 47, 17, 125, 13, 15 2009-12-02
Svar på interpellationerna 2009/10:72 och 86 om den svenska djurskyddslagstiftningen protokoll 25, 31, 28 2009-11-17
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 12, 10 2009-11-03
Användandet av burka och niqab inom offentlig verksamhet protokoll 69, 71 2009-10-22
Signalspaning protokoll 104, 143, 148, 102, 100, 108, 153, 150, 155, 106, 140, 138, 145 2009-10-14
Svar på interpellation 2008/09:535 om beredningsunderlaget för FRA-lagen protokoll 61, 58 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:545 om kontraktsförbandens tillgänglighet protokoll 70, 67 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:559 om en strategi för försvarsindustrin protokoll 76 2009-05-26
Svar på interpellationerna 2008/09:519 och 560 om inflytande över försvaret protokoll 50 2009-05-26
Regeringen och krisen protokoll 114 2009-04-01
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 178, 182, 180 2009-03-26
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 8 2009-03-24
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 82, 84 2009-03-12
Särskild debatt om försvarspolitiken protokoll 10, 3, 17 2009-02-23
Svar på interpellation 2008/09:95 om nivån i a-kassan protokoll 21, 17 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:170 om rätt till dödshjälp protokoll 109, 99, 104 2009-01-15
Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (Kfor) protokoll 97 2008-12-19
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 181, 183, 179 2008-12-18
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 protokoll 166, 170, 168 2008-12-11
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 9, 4 2008-12-02
Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri protokoll 81, 79, 77, 83, 75 2008-12-01
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 71 2008-11-20
Svenska insatser för fred och säkerhet i Afghanistan protokoll 55 2008-11-20
Svar på interpellationerna 2008/09:42 och 53 om regeringens agerande kring fastighetsboxar protokoll 62, 67 2008-10-28
Försvars- och säkerhetspolitik protokoll 176, 161, 216, 163, 191, 195, 214, 193, 174 2008-10-16
Afrikas matproduktion protokoll 16, 14 2008-10-02
Konsekvenserna för Sverige av den finansiella oron i världen protokoll 36 2008-09-25
Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) protokoll 35, 10, 12, 8, 6, 14, 37 2008-06-18
Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken protokoll 230, 232 2008-06-17
Lag om signalspaning m.m. protokoll 111, 123, 113, 115, 117, 121, 119 2008-06-17
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet protokoll 215 2008-06-17
(forts. från 8 §) Stärkt krisberedskap (forts. FöU12) protokoll 116, 114 2008-05-15
Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter protokoll 23, 21, 17, 19, 27, 25, 29 2008-05-15
Stärkt krisberedskap protokoll 92 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:611 om återupprättande av den aktiva arbetsmarknadspolitiken protokoll 48, 43 2008-05-12
Svar på interpellationerna 2007/08:627, 628, 637 och 644 om hemvärnet protokoll 66, 71, 61 2008-05-12
Naturkatastroffond m.m. protokoll 18, 20, 16 2008-03-13
Svar på interpellation 2007/08:384 om näringsverksamhet med politiska syften protokoll 16, 10 2008-03-11
(forts. från 4 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 100, 124, 122, 102 2008-03-06
(forts. från 6 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 144, 142, 134, 132 2008-03-06
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 11, 4, 18, 11, 4, 18 2008-03-06
Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal protokoll 211, 214, 216 2008-03-06
Aktuell debatt: Den svenska styrkans insats i Tchad protokoll 36, 29 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:315 om Försäkringskassans trovärdighet protokoll 42, 46 2008-01-29
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 109, 107 2008-01-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 81, 93, 95 2007-12-18
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 17 2007-12-03
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken protokoll 141 2007-11-21
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. protokoll 148, 150, 146 2007-11-21
EU-konstitutionen protokoll 44 2007-10-31
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur protokoll 62, 60 2007-10-31
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 12, 36 2007-10-23
Svar på interpellation 2006/07:603 om tillväxt i Afrikas jordbruk protokoll 33, 35, 31 2007-06-21
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 114, 116, 146, 112, 121, 144, 119 2007-06-13
(forts. från prot. 116) Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (forts. UFöU3) protokoll 162, 164 2007-05-31
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan protokoll 275, 271, 273 2007-05-30
Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet protokoll 4 2007-04-25
Jämställdhet protokoll 26, 28 2007-04-18
Kärnteknisk säkerhet och strålskydd protokoll 122, 114, 110, 126, 124, 112 2007-04-18
Rättspsykiatrisk vård vid grova brott protokoll 32, 30 2007-04-18
(forts. från 10 §) Krishantering och skydd mot olyckor (forts. FöU4) protokoll 94 2007-03-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 34 2007-03-13
(forts. från 2 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 101, 123, 95, 121, 97, 93, 99 2007-03-01
Ett nytt EU-fördrag protokoll 84, 82 2007-03-01
Utbildning protokoll 47, 45 2007-01-24
Svar på interpellationerna 2006/07:168 om E 22, 171 om Tjustbanan och 183 om kommunikationerna mellan Linköping och Västervik protokoll 115, 105, 110 2007-01-23
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 december protokoll 72 2006-12-19
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 protokoll 42, 26, 22, 44, 24 2006-12-11
Hamnskydd protokoll 3 2006-11-15
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 17, 15 2006-11-08
Utrikes- och försvarsfrågor protokoll 396, 407, 394, 415, 417, 419, 411, 413, 409 2006-11-08
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 11, 13 2006-10-24
Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 protokoll 73 2006-06-16
Svar på interpellation 2005/06:377 om militärt samarbete med Israel protokoll 56 2006-06-05
Svar på interpellationerna 2005/06:378, 381, 382 och 387 om Dawit Isaak protokoll 67, 72 2006-06-05
Körkortsutbildningen protokoll 67, 69 2006-05-18
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 5 2006-05-12
Motioner om alkoholskatt m.m. protokoll 185 2006-05-10
Sjöfartsfrågor protokoll 24 2006-04-27
Ungdomar och arbete protokoll 17, 15, 1, 3, 5 2006-04-26
Allmänna motioner om energibeskattning m.m. protokoll 118 2006-04-06
Svar på interpellation 2005/06:301 om frågor kring skogskonton och skogsskadekonton protokoll 6, 4, 2 2006-04-04
Luftfartsfrågor protokoll 166, 164, 158 2006-03-23
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 183, 133, 170, 181 2006-03-15
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m. protokoll 209, 207, 193 2006-03-15
Svar på interpellation 2005/06:216 om användningen av etanol i den befintliga fordonsparken protokoll 10, 13 2006-03-07
Svar på interpellation 2005/06:180 om rovdjurspolitiken protokoll 7 2006-01-27
Svar på interpellation 2005/06:187 om ligghallars negativa effekter protokoll 16, 20 2006-01-27
Vänsterpartiets valplattform protokoll 48, 50 2006-01-19
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel protokoll 102, 91, 89, 104, 109, 79, 107 2005-12-16
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. protokoll 75 2005-12-14
Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun protokoll 150 2005-12-14
Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. protokoll 103, 107, 105 2005-11-24
Svar på interpellation 2005/06:95 om krav för bilsläpvagn protokoll 52, 49, 55 2005-11-22
Svar på interpellationerna 2005/06:53, 55 och 56 om EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice protokoll 33, 27 2005-11-22
Svar på interpellation 2005/06:83 om prestige och allvarliga oklarheter bland forskare och myndigheter vad gäller Östersjöns algblomningar protokoll 46, 48, 50 2005-11-21
Rening av Östersjön protokoll 91, 93 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:57 om tydliga mål för den svenska livsmedelsproduktionen protokoll 2, 10, 6 2005-11-11
Avveckling av oljeberoendet protokoll 72 2005-11-10
Svar på interpellation 2005/06:58 om åtgärder för att bryta Sveriges oljeberoende protokoll 4, 6, 2 2005-11-07
Infrastruktur protokoll 322 2005-10-12
Allmänna motioner om F-skatt, m.m. protokoll 132, 138, 140 2005-06-13
Svar på interpellation 2004/05:674 om djurskyddslagen protokoll 114, 111, 109 2005-06-07
Svar på interpellationerna 2004/05:592, 593, 600 och 612 om jaktlagstiftningen protokoll 94, 86, 102 2005-06-07
Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. protokoll 62 2005-06-03
Svar på interpellation 2004/05:528 om den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft snabbprotokoll 27, 23, 31 2005-05-17
Svar på interpellation 2004/05:533 om byggandet av Ostlänken snabbprotokoll 3, 6 2005-05-17
Rovdjurspolitiken protokoll 81, 83 2005-05-12
Svar på interpellation 2004/05:518 om fakultetsanslag till Linköpings universitet protokoll 14, 11 2005-05-09
Svar på interpellationerna 2004/05:511 och 514 om ersättningsregler vid expropriation protokoll 22, 18 2005-04-19
Svar på interpellation 2004/05:442 om situationen för företagare som driver egen firma protokoll 72, 70, 68 2005-04-15
Kollektivavtalsrätten protokoll 16, 12, 18, 10, 14 2005-04-13
Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari 2005 över södra Sverige protokoll 117, 133, 131 2005-04-13
Svar på interpellation 2004/05:447 om etik och moral i Sveriges agerande på lantbruksområdet protokoll 104, 112, 108 2005-04-12
Svar på interpellation 2004/05:470 om nya tåg till Kalmar och Östergötland protokoll 72, 78 2005-04-12
Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m. protokoll 165, 175, 177 2005-03-23
Motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 102, 99, 97, 149, 83 2005-03-23
Fordonsfrågor protokoll 97 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:350 om landsbygdens utveckling protokoll 32, 26 2005-02-15
Långtidssjukskrivnas ersättningsnivå protokoll 49, 47 2005-02-10
Remissdebatt (forts.) protokoll 96 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:262 om äganderätten i EU:s jordbruksreform protokoll 112, 114, 116 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:259 om introduktionen av fossilgas protokoll 5, 7, 3 2005-01-18
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter protokoll 44, 46, 42 2004-12-16
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. protokoll 38 2004-12-16
Svar på interpellation 2004/05:216 om spårning av samtal från kontantkortsmobiler protokoll 122, 119 2004-12-14
Skatteavdrag för hushållsnära tjänster protokoll 132, 134 2004-12-09
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 94 2004-12-02
Beskattning av utomlands bosatta protokoll 41, 39, 33 2004-11-30
Inspektionsverksamheten inom trafikslagen protokoll 132 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:88 om konsekvenser av jordbruksreformen protokoll 99, 103, 96 2004-11-09
Avdrag för s.k. sponsring protokoll 114, 112, 98 2004-10-27
Svar på interpellation 2004/05:56 om bekämpande av hat- och våldspolitik protokoll 32, 29 2004-10-26
Svar på interpellationerna 2004/05:27 och 31 om medlemsavgifter till EU, EU-medel till bönderna och utgiftstaket i budgeten protokoll 24, 12, 18 2004-10-19
Utrikesfrågor protokoll 354 2004-10-13
Svar på interpellationerna 2004/05:23 och 32 om framtidsutsikterna för svensk livsmedelsproduktion protokoll 57, 47, 52 2004-10-12
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 22, 24, 58, 56, 43, 14, 45, 12 2003-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Staffan Danielsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.