Staffan Eklöf

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
957 (29.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
611 (19%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
339 (10.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1306 (40.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Staffan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Staffan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2022-11-082026-10-26
LedamotRiksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen2022-10-262022-11-08
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2021-01-152022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-03-182020-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-03-18
SuppleantFörsvarsutskottet2019-06-182020-09-03
SuppleantTrafikutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
SuppleantFinansutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022021-01-15
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Livsmedelspolitik 2022/23:125 26, 191 2023-06-15
Naturvård och biologisk mångfald 2022/23:105 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 127, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 127 2023-05-09
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel 2021/22:142 28, 31, 33, 28, 31, 33 2022-09-21
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 165, 22, 24, 26, 165 2022-06-08
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 2021/22:122 50, 52, 50, 52 2022-06-01
(forts.) En ny växtskyddslag (forts. MJU25) 2021/22:121 36, 36, 40, 42, 40, 42 2022-05-31
Svar på interpellation 2021/22:433 om priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet 2021/22:105 62, 64, 66, 62, 64, 66 2022-04-29
Jordbrukspolitik 2021/22:95 88, 90, 92, 95, 97, 108, 110, 88, 90, 92, 95, 97, 108, 110, 274, 276, 278, 274, 276, 278 2022-04-07
Svar på interpellation 2021/22:337 om konkreta åtgärder mot förföljelse av kristna i Afghanistan 2021/22:88 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-03-25
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 4, 4, 15, 17, 15, 17, 44, 46, 44, 48, 46, 48 2022-03-04
(forts. från § 16) Livsmedelspolitik (forts. MJU14) 2021/22:63 95, 95 2022-02-02
Svar på interpellation 2021/22:291 om kostnadsutvecklingen inom lantbruket 2021/22:62 72, 77, 72, 77, 72, 77 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:169 om myndigheternas roll för livsmedelsstrategins uppfyllande 2021/22:47 179, 181, 183, 179, 181, 183 2021-12-16
Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service 2021/22:30 36, 36, 36 2021-11-18
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2021/22:8 32, 34, 36, 32, 34, 36 2021-09-22
Svar på interpellation 2020/21:805 om ett projekt för att rädda ask och alm 2020/21:155 29, 31, 33, 29, 31, 33 2021-09-02
(forts. från § 6) Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (forts. MJU18) 2020/21:128 123, 125, 136, 138, 123, 125, 136, 138 2021-05-27
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 2020/21:128 2, 2 2021-05-27
(forts. från § 10) Jordbrukspolitik (forts. MJU17) 2020/21:116 108, 110, 122, 124, 131, 133, 100, 108, 110, 122, 124, 131, 133, 100 2021-04-30
Skogspolitik 2020/21:112 109, 109 2021-04-22
Svar på interpellation 2020/21:579 om avbytartjänst för animalieproducenter 2020/21:110 112, 114, 112, 116, 114, 116 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:582 om effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs 2020/21:105 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-04-09
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning 2020/21:82 36, 36 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:220 om åtgärder mot minskningar av djurpopulationer 2020/21:73 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-01-29
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2020/21:51 212, 214, 216, 224, 226, 238, 240, 144, 146, 247, 148, 249, 197, 199, 201, 203, 205, 145, 147, 149, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 106, 142, 108, 144, 110, 112, 114, 116, 118, 145, 147, 149, 197, 199, 201, 203, 142, 205, 144, 197, 199, 201, 203, 205, 212, 214, 216, 224, 226, 238, 240, 247, 249 2020-12-10
(forts. från § 6) Landsbygdspolitik (forts. MJU8) 2019/20:86 108, 110, 108, 110 2020-03-12
Landsbygdspolitik 2019/20:86 3, 11, 13, 24, 26, 3, 11, 13, 24, 26 2020-03-12
Svar på interpellation 2019/20:293 om åtgärder mot almdöden 2019/20:83 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:353 om elever som blir kränkta för sin tro 2019/20:83 89, 92, 89, 92 2020-03-06
Frågestund 2019/20:63 64, 65, 67, 106, 75, 104, 64, 84, 84, 65, 67, 75, 106 2020-01-23
Svar på interpellation 2018/19:312 om en avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden 2019/20:12 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-01
Svar på interpellation 2018/19:314 om en moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning 2019/20:12 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-10-01
Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 2018/19:104 189, 198, 200, 189, 198, 200 2019-06-13
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin 2018/19:96 95, 110, 112 2019-05-28
Kommunala och regionala frågor 2018/19:80 33 2019-04-24
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142 2019-04-03
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2018/19:34 160, 162 2018-12-20
Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 2018/19:13 7, 9, 11, 14, 16 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 196 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Staffan Eklöf

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.