Stefan Attefall

Bio

Jan Stefan Attefall, ursprungligen Lindström, född 21 augusti 1960 i Lycksele församling i Västerbottens län, är en svensk ämbetsman och politiker (kristdemokrat).
Han var Sveriges civil- och bostadsminister åren 2010–2014 i regeringen Reinfeldt. Som bostadsminister var han med om att införa de bygglovbefriade attefallshusen, som fick sitt namn efter honom.
Sedan 20 april 2023 är Stefan Attefall landshövding i Uppsala län.
Artikeln innehåller material från wikipedia Stefan Attefall, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2551 (55.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1087 (23.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
306 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
675 (14.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Stefan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Stefan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-10-142018-10-09
StatsrådSocialdepartementet2010-10-062014-10-03
RiksdagsledamotAndreas Carlson 2010-10-06 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-062014-09-29
GruppledareKristdemokraterna2010-10-042010-10-06
LedamotValberedningen2010-10-042010-10-05
Riksdagsledamot2010-10-042010-10-05
LedamotUtrikesnämnden2009-09-292010-10-05
SuppleantCivilutskottet2009-02-112010-10-04
SuppleantUtrikesnämnden2006-12-052009-09-29
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
GruppledareKristdemokraterna2006-10-112010-10-04
OrdförandeFinansutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotUtrikesnämnden2006-10-102006-12-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotValberedningen2003-02-192010-10-04
SuppleantFinansutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotRiksdagsstyrelsen2002-10-082006-10-10
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2001-01-152002-09-30
RiksdagsledamotDésirée Pethrus 2000-10-09 - 2001-01-142000-10-092001-01-14
SuppleantFinansutskottet1998-10-202002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052000-10-08
SuppleantSkatteutskottet1991-10-151994-10-02
LedamotFinansutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2013/14:537 om myndigheters placering och nedläggning av skattekontor runt om i landet snabbprotokoll 95, 97, 101, 99 2014-06-26
En enklare planprocess snabbprotokoll 47, 43, 53, 41, 45, 51, 49 2014-06-23
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov snabbprotokoll 23, 25, 17, 27, 21, 29, 19 2014-06-04
Svar på interpellation 2013/14:424 om lagen om offentlig upphandling snabbprotokoll 74, 70, 72, 76 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:433 om statliga jobb i hela landet snabbprotokoll 77, 83, 79, 81 2014-06-03
Svar på interpellationerna 2013/14:484 och 485 om sociala krav i offentlig upphandling snabbprotokoll 84, 88, 90, 86 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:343 om regionalt utvecklingsansvar snabbprotokoll 151, 147, 149, 145 2014-03-25
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 64, 59, 66 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 54 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:264 om krav vid offentlig upphandling snabbprotokoll 73, 67, 70, 75 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:266 om EU-direktiv om offentlig upphandling snabbprotokoll 81, 76, 78, 84 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:274 om effektiv statsförvaltning snabbprotokoll 91, 93, 88, 85 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:277 om organisationen kring offentlig upphandling snabbprotokoll 98, 94, 100, 96 2014-02-25
Bostadsbyggandet utanför storstäderna snabbprotokoll 60, 62 2014-02-20
Byggkravsutredningen snabbprotokoll 70, 68 2014-02-20
Energikraven i byggsektorn snabbprotokoll 32, 34 2014-02-20
Komplementbostadshusens effekter på turismen snabbprotokoll 72, 74 2014-02-20
Utredning om tomträtt och arrende snabbprotokoll 56, 58 2014-02-20
Svar på interpellation 2013/14:231 om svensk mat i kommunerna snabbprotokoll 57, 55, 59, 61 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:230 om lokaliseringspolitiken snabbprotokoll 17, 14, 20, 22 2014-01-30
Likvärdiga villkor för hyresrätt och ägd bostad snabbprotokoll 43, 45 2014-01-16
Reformer på bostadsmarknaden snabbprotokoll 73, 71 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:154 om bostadsbristen snabbprotokoll 125, 127, 113, 119 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:162 om begravningsplatser snabbprotokoll 132, 130, 128, 134 2013-12-18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 37, 35, 35, 39, 33, 37, 43, 21, 27, 25, 29, 33, 31, 45, 41, 23 2013-12-12
Svar på interpellation 2013/14:107 om regionalt utvecklingsansvar för Västmanland snabbprotokoll 54, 52, 49, 46 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:109 om statsministerns förtroende för bostadsministern snabbprotokoll 58, 65, 71, 55 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:114 om stöd vid offentlig upphandling snabbprotokoll 78, 74, 76, 72 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:63 om hot och våld - i statens tjänst snabbprotokoll 28, 25, 31, 23 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:70 om att jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad snabbprotokoll 40, 32, 35, 44 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:94 om serviceutveckling på landsbygden snabbprotokoll 45 2013-11-22
Plan- och bygglagen snabbprotokoll 69, 71 2013-11-21
Regelverket för friggebodar snabbprotokoll 81, 83 2013-11-21
Svar på interpellation 2013/14:31 om bostadsproblematiken i Stockholm snabbprotokoll 131, 134, 122, 126 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:37 om arbetsmiljön snabbprotokoll 141, 138, 135, 143 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:52 om upphandling av Djurgårdstrafiken snabbprotokoll 148, 150, 146, 144 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:25 om en reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader snabbprotokoll 36, 44, 40, 46 2013-10-22
Ansvaret för bostadssituationen i Kiruna och Malmberget snabbprotokoll 77, 75 2013-10-17
Bostäder för unga snabbprotokoll 43, 45, 25, 23 2013-10-17
De ekonomiska villkoren för hyresrätt och ägd bostad snabbprotokoll 71, 73 2013-10-17
De kristnas situation i Syrien snabbprotokoll 81, 79 2013-10-17
Svar på interpellation 2012/13:501 om bostadsbyggandet snabbprotokoll 43, 41, 45, 39 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:470 om den svenska modellen snabbprotokoll 101, 97, 99, 95 2013-06-27
Bristen på studentbostäder snabbprotokoll 63, 61 2013-05-30
Miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar snabbprotokoll 91, 89 2013-05-30
Urbanisering och bostadsbrist snabbprotokoll 39, 37 2013-05-30
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:369 om situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter snabbprotokoll 63, 60, 65 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:360 om åtgärder för ökat bostadsbyggande snabbprotokoll 44, 56, 46, 51 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:369 om situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter snabbprotokoll 57 2013-04-23
Statligt stöd till muslimska organisationer snabbprotokoll 59, 61 2013-04-18
Svar på interpellation 2012/13:284 om framtiden för den statliga förvaltningspolitiken snabbprotokoll 19, 17, 15, 21 2013-03-15
Svar på interpellation 2012/13:295 om vinstutdelning i de allmännyttiga bostadsföretagen snabbprotokoll 28, 26, 24, 22 2013-03-15
Bullernivåer vid bostadsbyggande snabbprotokoll 56, 58 2013-03-07
Svar på interpellation 2012/13:256 om upprustning av flerfamiljshus snabbprotokoll 92, 86, 90, 88 2013-03-05
Svar på interpellationerna 2012/13:194, 195 och 196 om motorsportens relation till statliga myndigheter snabbprotokoll 127, 122, 119, 125 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:154 om kostnader för myndigheters lokaler snabbprotokoll 251, 247, 249, 253 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:172 om hyresgästernas rättigheter vid renovering snabbprotokoll 258, 256, 254, 260 2012-12-18
Privatuthyrning av bostäder snabbprotokoll 153, 155, 161, 165, 159, 157, 163 2012-12-17
Svar på interpellation 2012/13:116 om ekologisk begravning snabbprotokoll 31, 35, 33, 29 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:133 om samhällsomvandlingen i Malmfälten snabbprotokoll 44, 36, 39, 42 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:148 om bostäder för samhällsutveckling snabbprotokoll 47, 51, 45, 55 2012-12-04
(forts. från 10 §) Svar på interpellationerna 2012/13:50 och 52 om bostadsbristen i Mälardalen och om hur Sverige kan få fler villaägare snabbprotokoll 115, 110, 101 2012-11-15
Andrahandsuthyrning av lägenheter snabbprotokoll 47, 61, 49, 59 2012-11-15
Gruvboomen och bostadspriserna i Norrbotten snabbprotokoll 97 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:59 om förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga snabbprotokoll 120, 122, 116, 118 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:60 om renovering av miljonprogrammets hyresrättsbestånd snabbprotokoll 128, 125, 123, 131 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:61 om bostäder åt unga snabbprotokoll 141, 136, 144, 132 2012-11-15
Svar på interpellationerna 2012/13:50 och 52 om bostadsbristen i Mälardalen och om hur Sverige kan få fler villaägare snabbprotokoll 32 2012-11-15
Översyn av planprocessen snabbprotokoll 67, 65 2012-11-15
Bostadsmarknaden och rekryteringen av arbetskraft snabbprotokoll 36, 34 2012-11-08
Energibesparingskrav på nya bostäder snabbprotokoll 68, 66 2012-11-08
Svar på interpellation 2011/12:430 om regeringens utnämningspolitik protokoll 25, 23, 29, 27 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:399 om offentlig upphandling och oseriös företagsamhet protokoll 109, 105, 107, 103 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:420 om bostadsfrågor protokoll 112, 110, 114, 116 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:381 om lokalisering av statliga myndigheter protokoll 75, 73, 71, 77 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:357 om ett år med nya plan- och bygglagen protokoll 53, 57, 59, 55 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:335 om ny start- och landningsbana på F 17 i Kallinge protokoll 74, 82, 77, 80 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:312 om bostadsbyggande i Pajala kommun protokoll 62, 66, 64, 68 2012-04-27
Svar på interpellation 2011/12:298 om bostadsbrist som tillväxthinder protokoll 27, 29 2012-04-17
Återupptagna förhandlingar protokoll 31, 33 2012-04-17
Bostadsmarknaden protokoll 76, 74 2012-04-12
Kommunala krav på byggande av hyresrätter protokoll 66, 68 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:264 om bolånetaket protokoll 65, 63, 59, 61 2012-03-13
Bostadsbristen protokoll 48, 83, 54, 85, 78, 46, 52, 76 2012-03-01
Bostadsbyggandet och klimatmålen protokoll 58, 60 2012-03-01
Energisnåla hus protokoll 42, 44 2012-03-01
Religiösa slaktmetoder protokoll 33, 35 2012-02-16
Studentbostäder protokoll 60, 58 2012-02-16
Offentlig upphandling protokoll 81, 83 2012-01-26
Riskkapitalbolag på bostadsmarknaden protokoll 89, 91 2012-01-26
Villkoren för bostadsbyggandet protokoll 85, 87 2012-01-26
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 172, 174, 176, 45, 43, 178, 33, 41, 37, 39, 35, 180 2011-12-14
Svar på interpellation 2011/12:130 om landshövding i Kalmar län protokoll 41, 45, 51, 49 2011-12-06
Bostadsbyggandet protokoll 81, 47, 79, 45 2011-12-01
Den statliga förvaltningen och regionindelningen protokoll 77, 75 2011-12-01
Riksdagens tillkännagivanden om scenkonsten protokoll 89 2011-12-01
Scenkonstnärernas pensioner protokoll 73 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:20 om subventioner inom bostadssektorn protokoll 3, 1, 5, 7 2011-10-21
Investeringsstimulans för studentbostäder protokoll 51, 53 2011-10-20
Strandskyddet protokoll 37, 35 2011-10-20
Svar på interpellation 2011/12:12 om bostadssituationen i Borlänge snabbprotokoll 16, 8, 11, 14 2011-10-11
Aktuell debatt: Bristen på studentbostäder snabbprotokoll 26, 18, 10, 2 2011-09-08
Svar på interpellation 2010/11:398 om offentlig upphandling och djurskyddskrav protokoll 86, 88, 82, 78 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:426 om ungas boende protokoll 58, 62, 56, 60 2011-06-14
Svar på interpellation 2010/11:428 om initiativ i regionfrågan protokoll 69, 67, 65, 63 2011-06-14
Bostadsbrist bland unga snabbprotokoll 74, 72 2011-06-09
Utanförskapsområden snabbprotokoll 90, 88 2011-06-09
Svar på interpellation 2010/11:374 om bostäder för unga människor i Stockholm snabbprotokoll 55, 61, 59, 57 2011-05-31
Svar på interpellationerna 2010/11:359 och 396 om det statliga stödet till trossamfund snabbprotokoll 51, 45, 54, 48 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:329 om scenkonstarbetares pensionsvillkor snabbprotokoll 51, 55, 57, 53 2011-05-17
Svar på interpellation 2010/11:308 om brist på bostäder som flaskhals för tillväxt snabbprotokoll 18, 22, 20, 16 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:259 om barn i sekundärboende snabbprotokoll 41, 39, 35, 37 2011-04-08
Försäkringskassans servicekontor snabbprotokoll 65, 67 2011-04-07
Scenkonstnärernas pensionsskuld snabbprotokoll 63, 61 2011-04-07
Sjukförsäkringen snabbprotokoll 81, 83 2011-04-07
Svar på interpellation 2010/11:263 om olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen snabbprotokoll 135, 128, 133, 123 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:219 om riskerna för ny fastighetsbubbla snabbprotokoll 46, 42, 44, 48 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:221 om bostadsbristen snabbprotokoll 49, 55, 57, 52 2011-03-11
Lokala servicekontor snabbprotokoll 76, 78 2011-03-10
Läns- och regionindelning snabbprotokoll 28, 30 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:192 om barn som berörs av vräkning snabbprotokoll 67, 64, 72, 70 2011-03-01
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:181 om nivån på bostadsbyggandet snabbprotokoll 57, 59 2011-02-15
Svar på interpellation 2010/11:181 om nivån på bostadsbyggandet snabbprotokoll 54, 51 2011-02-15
Svar på interpellation 2010/11:185 om service i hela landet snabbprotokoll 63, 60, 68, 66 2011-02-15
Svar på interpellation 2010/11:187 om saudiarabisk finansiering av moskéer och skolor i Sverige snabbprotokoll 75, 73, 69, 71 2011-02-15
Bostadsmiljöpremie snabbprotokoll 46, 44 2011-02-03
Halal- och kosherslakt snabbprotokoll 90, 92 2011-02-03
Planering för gemensamma samlingslokaler snabbprotokoll 55, 57 2011-02-03
Stöd till byggande av religiösa samlingslokaler snabbprotokoll 80, 78 2011-02-03
Upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammet snabbprotokoll 84, 82 2011-02-03
Svar på interpellation 2010/11:147 om pensionssystemet för scenkonsten snabbprotokoll 55, 62, 65, 58 2011-02-01
Svar på interpellation 2010/11:88 om Norviks hamn snabbprotokoll 17, 20, 14, 22 2011-01-25
Svar på interpellation 2010/11:76 om anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering snabbprotokoll 58, 62, 60, 64 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:98 om service i hela landet snabbprotokoll 67, 71, 69, 65 2010-12-07
Bostadspolitiken snabbprotokoll 70, 68 2010-12-02
Svar på interpellation 2010/11:55 om byggande av hyresrätter snabbprotokoll 18, 20, 12, 15 2010-11-26
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 11, 7, 13, 5, 9 2010-06-23
Utvärdering av penningpolitiken 2007-2009 och Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen snabbprotokoll 38, 40 2010-06-15
Aktuell debatt: Blockaden av Gaza snabbprotokoll 14, 7, 21 2010-06-07
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt protokoll 11 2010-06-02
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen protokoll 9, 7, 5, 23, 35, 5, 25, 33, 51, 31, 68, 70, 37, 33, 27, 53, 5, 29 2010-04-15
Nyemission i SAS AB (publ) protokoll 4, 12, 6, 10, 8 2010-03-25
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 49, 25, 29, 23, 27, 25, 5, 17, 23, 47, 66, 33, 5, 64, 31, 15, 31, 5 2009-09-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 100, 90, 94, 98, 92, 88, 96 2009-06-17
Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag protokoll 73, 71, 75 2009-05-18
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 24, 26, 32, 22, 28, 20, 50, 52, 30 2009-04-01
Aktuell debatt: Bonusar i de statliga företagen protokoll 20, 6, 13 2009-03-26
Bonus och rörliga ersättningar protokoll 47 2009-03-12
Åtgärder för jobb och omställning protokoll 6, 18, 10, 16, 14, 8, 12 2009-03-11
Åtgärder mot konjunkturförsvagningen protokoll 65, 63, 57, 61, 55, 67, 59 2008-12-19
Aktuell debatt: Det ökade antalet varsel och konkurser samt läget i fordonsindustrin protokoll 45, 38 2008-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 13, 15, 11, 13, 7, 9, 9, 11, 17, 13, 7, 17, 15, 13, 11, 15, 5, 5, 5, 17, 7, 7, 5, 9, 9, 11 2008-11-19
Svar på interpellation 2007/08:728 om Tekniska högskolan i Jönköping protokoll 2, 4, 6 2008-06-19
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 15, 5, 9, 13, 17, 7, 11 2008-06-18
Översyn av EU:s budget protokoll 4, 2, 6 2008-04-10
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 9, 71, 7, 75, 73, 69, 13, 5, 77, 11 2007-12-20
Statsskuldsräntor m.m. protokoll 61 2007-12-20
Behovet av en civilkuragelag protokoll 16 2007-11-01
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 81, 85, 83 2007-06-20
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 3, 7, 69, 5, 73, 71 2007-06-14
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 51 2006-12-21
Tilläggsbudget 2 för 2006 protokoll 110, 108, 106 2006-12-06
Utnämningspolitiken protokoll 22, 24 2006-11-16
Särskild debatt om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 19, 5, 12 2006-11-10
Svar på interpellationerna 2005/06:408 och 413 om Statsrådsberedningen annandagen 2004 protokoll 3, 13, 8 2006-06-07
(forts. från 6 §) Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga (forts. AU8) protokoll 103, 101 2006-05-18
Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga protokoll 8, 3, 11, 13, 6 2006-05-18
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 160, 132, 130, 158 2006-05-11
Nya mål i jämställdhetspolitiken protokoll 118, 124, 126 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:355 om Jönköpings tekniska högskola protokoll 20, 18, 16 2006-05-08
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 100, 89, 91, 102 2006-04-20
Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet protokoll 27 2006-04-20
Särskild debatt om ungdomsarbetslösheten protokoll 18, 4, 11 2006-03-23
Arbetsrätt protokoll 28, 56, 54, 3, 5, 8, 30, 7, 7, 22, 3, 25, 5, 4, 27, 20, 6 2006-03-15
Svar på interpellation 2005/06:178 om hyresgästers möjlighet att se på tv via parabol protokoll 4, 7, 2 2006-01-24
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 73, 77, 133, 131, 97, 95, 104, 106, 75, 157, 155 2005-12-12
Svar på interpellation 2005/06:128 om regeringens utnämningspolitik protokoll 90, 93 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:134 om försöket med trängselskatt i Stockholm protokoll 112, 114, 116 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:81 om arbetslöshetsstatistiken protokoll 86, 84, 82 2005-11-22
Särskild debatt om situationen i vissa utsatta bostadsområden protokoll 4, 18, 11 2005-10-14
Arbetsmarknad protokoll 85, 99, 87, 89, 97 2005-10-12
Arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för sjukskrivna protokoll 14, 16 2005-09-29
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering protokoll 5, 25, 7, 23, 3 2005-05-31
(forts. från 9 §) Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004 (forts. FiU23) protokoll 129, 133, 127, 125, 131 2005-05-25
Särskild debatt om den arbetssökandes plats i arbetsmarknadspolitiken protokoll 11, 4, 18 2005-04-20
Diskriminering protokoll 134, 132, 129 2005-04-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 22, 24 2005-03-24
Svar på interpellation 2004/05:431 om Ams protokoll 76, 71, 73 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:271 om lärlingsutbildning som arbetsmarknadsåtgärd protokoll 36, 40, 38 2005-01-28
Särskild debatt om segregationen i Sverige protokoll 18, 11, 4 2005-01-28
Information från regeringen om katastrofen i Asien protokoll 38, 40 2005-01-19
Särskild debatt om den svenska kollektivavtalsrätten protokoll 4, 11, 18 2004-12-17
Svar på interpellationerna 2004/05:180 och 181 om äldre som resurs för företagande protokoll 37, 34, 40 2004-12-10
Utgiftsområde 13 protokoll 224, 239, 222, 212, 241, 210, 214 2004-12-08
Sänkning av alkoholskatterna protokoll 39, 37 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:53 om parabolantenner protokoll 13, 17, 21 2004-10-26
(forts. från 7 §) Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. (forts. AU4) protokoll 94, 96 2004-05-13
Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. protokoll 9 2004-05-13
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. protokoll 41 2004-04-15
Svar på interpellation 2003/04:334 om jämställda pensioner protokoll 66, 69, 72 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:316 om mål och mätmetoder för den svenska arbetsmarknadspolitiken protokoll 118, 124, 121 2004-03-11
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 74, 86, 369, 387, 371, 70, 88, 72, 366 2003-10-16
Svar på interpellation 2002/03:373 om skat- teutjämningen i Stockholm snabbprotokoll 47, 35, 41 2003-06-02
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 54, 38, 34, 36, 56 2003-05-28
Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 15, 3, 13, 28, 26 2003-05-15
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 68, 66 2003-05-15
Frågestund snabbprotokoll 36, 38, 98, 101 2003-04-03
Särskild debatt om trygghetssystemens utformning snabbprotokoll 4, 17, 11 2003-03-13
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 177, 200, 202, 175, 179 2003-02-19
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 152, 150, 175, 138, 177, 134, 136 2002-12-18
Särskilt anordnad debatt om integrations- politiken snabbprotokoll 11, 18, 4 2002-11-28
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 183, 109, 105, 107, 185 2002-11-08
Ett system för individuell kompetensut- veckling snabbprotokoll 171, 154, 173, 150, 179, 156, 181 2002-06-11
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 14, 12, 16, 20, 18 2002-05-31
Svar på interpellation 2001/02:452 om regler för moped och skoter snabbprotokoll 98 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:466 om bostadspolitiken snabbprotokoll 69, 67, 71 2002-05-21
Arbetsmarknadspolitiska frågor snabbprotokoll 148, 152, 158, 156, 150 2002-04-19
Svar på interpellation 2001/02:300 om skat- teväxling i Sverige snabbprotokoll 27, 23, 19 2002-04-02
(forts. från 12 §) Arbetsmarknad och ar- betsliv (forts. AU1) snabbprotokoll 165, 163, 146, 131, 129, 125 2001-12-11
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 143, 139, 141 2001-10-18
Svar på interpellation 2000/01:420 om dubbelbeskattning av boendet snabbprotokoll 136, 134, 138 2001-05-29
Rätt att arbeta till 67 års ålder snabbprotokoll 57, 63, 51, 55, 53, 59, 61 2001-05-16
Svar på interpellation 2000/01:352 om sysselsättningen snabbprotokoll 124, 122, 126 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:379 om hyresrätten snabbprotokoll 84, 86, 82 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:287 om den kommunala självstyrelsen snabbprotokoll 54, 58, 56 2001-04-03
Svar på interpellationerna 2000/01:81 och 173 om storstadsregionerna snabbprotokoll 22, 18 2001-01-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 111, 105, 117, 103, 115 2001-01-19
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2000 snabbprotokoll 120, 118, 114 2000-06-14
(forts. från 9 §) Förnyad arbetsmarknads- politik för delaktighet och tillväxt (forts. AU7) snabbprotokoll 148, 146 2000-05-25
Förnyad arbetsmarknadspolitik för delak- tighet och tillväxt snabbprotokoll 125, 129, 131 2000-05-25
Svar på interpellation 1999/2000:356 om bostadssituationen i tillväxtområden snabbprotokoll 37, 40 2000-05-15
Lönebildning och arbetsrätt snabbprotokoll 51, 28, 66, 49, 3, 5, 68, 30, 7 2000-03-15
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14 Arbetsmarknad och ar- snabbprotokoll 15, 18, 6, 8, 33, 35, 2 1999-12-07
Svar på interpellation 1999/2000:41 om ersättningsjobb vid försvarsnedläggningar snabbprotokoll 68, 60, 52 1999-11-30
Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting m.m. snabbprotokoll 233, 251, 258, 239, 237, 256, 231, 235, 253 1999-06-14
Kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 113, 115, 117 1999-06-14
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1999 snabbprotokoll 134, 112, 107, 110, 121, 123, 136 1999-06-03
Svar på interpellation 1998/99:297 om sysselsättningsmålet snabbprotokoll 73, 67, 70 1999-05-31
Vissa arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 157, 155, 138, 134, 136 1999-04-21
Svar på interpellation 1998/99:204 om skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 153, 147, 150 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:121 om den regionala utvecklingen snabbprotokoll 5, 8 1999-03-02
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet samt arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 7, 11, 9, 25, 42, 23, 40 1998-12-17
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet snabbprotokoll 167, 158, 169, 150, 160 1998-11-26
Svar på interpellation 1998/99:23 om åt- gärder mot arbetslösheten snabbprotokoll 20, 17, 15 1998-11-24
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 46, 52, 50, 69, 48, 44, 42, 67, 40 1994-06-10
Ungdomspolitik snabbprotokoll 170, 172, 168 1994-05-25
Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m. snabbprotokoll 106, 112, 108, 104, 116, 110, 114 1994-03-02
Svar på interpellation 1993/94:73 om samspelet mellan den ekonomiska politiken och snabbprotokoll 3, 10, 18 1994-01-12
Inriktningen av den ekonomiska politiken snabbprotokoll 43, 45, 61, 36, 34, 41, 38, 63, 32 1993-12-15
Svar på fråga 1993/94:176 om skatteväxling för miljön snabbprotokoll 126, 122, 120, 124 1993-11-23
Svar på interpellation 1993/94:6 om den ekonomiska situationen för vissa snabbprotokoll 16, 12 1993-10-28
Svar på fråga 1993/94:94 om ersättningsnivåerna vid långtidssjukdom och snabbprotokoll 141, 137, 139, 135 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:95 om benämning på EG efter Maastricht snabbprotokoll 103, 99, 101 1993-10-26
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 61, 63, 55, 57, 59 1993-10-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Stefan Attefall

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.