Sten Andersson

Bio

Sten Christer Andersson, född 28 februari 1943 i Västra Skrävlinge församling i Malmöhus län, död 16 augusti 2010 i Fosie församling i Skåne län, var en svensk politiker (först moderat, sedan sverigedemokrat), som var riksdagsledamot 1983–2002 för Moderaterna till 2001 och därefter politisk vilde i riksdagen.
Sten Andersson gjorde sig känd som uttalat kritisk till den i Sverige förda invandringspolitiken, bland annat i samband med Sjöbo kommuns folkomröstning 1988. Efter kritik från bland annat Moderata ungdomsförbundet blev han inte nominerad av Moderaterna i Malmö till en valbar plats på riksdagsvalsedeln inför 2002 års val. Detta föranledde honom att utträda ur partiet och under sitt sista år i Sveriges riksdag 2001/2002 sitta kvar utan partitillhörighet. I februari 2002 anslöt han sig till Sverigedemokraterna och kandiderade för partiet till riksdagen i september samma år.
Till yrket var Andersson varvsarbetare och hade en bakgrund som fackligt aktiv och socialdemokrat, innan han värvades till Moderaterna.Sten Andersson var sedan valet 2002 ledamot i Malmö kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Sedan 2006 var han även oppositionskommunalråd i staden. I Europaparlamentsvalet 2009 kandiderade Sten Andersson för Sverigedemokraterna på nionde plats. Inför riksdagsvalet 2010 stod Sten Andersson på plats nummer 9 på Sverigedemokraternas riksdagslista men avled före valet i september. Han är gravsatt i minneslunden på Fosie kyrkogård.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sten Andersson (sverigedemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotBostadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotTrafikutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
LedamotTrafikutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantBostadsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantFörsvarsutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantFörsvarsutskottet1983-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1983-05-311985-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 1993/94:91 om åtgärder mot rasism snabbprotokoll 14, 9, 18 2003-03-04
Svar på interpellation 1993/94:92 om narkotikabekämpning vid EU-medlemskap snabbprotokoll 29, 26, 23 2003-03-04
Svar på interpellation 2001/02:397 om skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten snabbprotokoll 169, 171 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:351 om EU och svensk flyktingpolitik snabbprotokoll 46 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:228 om re- krytering av arbetskraft från u-länder snabbprotokoll 31, 25, 28 2002-04-12
Svar på interpellation 2001/02:278 om of- fentliga lokaler snabbprotokoll 5, 2 2002-03-19
Svar på interpellation 2001/02:270 om in- tegrationspolitiken snabbprotokoll 9, 12 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:271 om yr- kesförbud snabbprotokoll 48, 45, 50 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:179 om asyl- politiken snabbprotokoll 22, 26, 24 2002-02-07
Svar på interpellation 2001/02:158 om pla- ceringar av EU-institutioner snabbprotokoll 4, 2, 6 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:161 om vinskatten och priserna på vin snabbprotokoll 177, 173, 175 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:170 om Citytunneln i Malmö snabbprotokoll 143, 145, 147 2002-01-24
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 117, 119, 115 2002-01-23
(forts. från 8 §) Nicefördraget (forts. KUU1) snabbprotokoll 168, 158, 170, 156, 154 2001-12-06
Svar på interpellation 2001/02:61 om integ- rationspolitik snabbprotokoll 12, 10 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:30 om svart- handel med bostäder snabbprotokoll 10, 12, 14 2001-10-30
Spel och lotterier snabbprotokoll 89, 87, 85 2001-10-24
Svar på interpellation 2001/02:24 om in- tegrations- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 70, 72 2001-10-23
Riksdagsledamöternas tjänsteresor snabbprotokoll 47, 45 2001-06-11
Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för år 2001 m.m. snabbprotokoll 235 2001-05-31
Förlängd giltighetstid för vissa bestäm- melser om kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 232, 174, 176, 185, 161, 183, 230 2001-05-31
Svar på interpellation 2000/01:410 om rät- ten att demonstrera snabbprotokoll 21 2001-05-15
Svar på interpellation 2000/01:400 om ekonomisk brottslighet snabbprotokoll 79 2001-05-07
Svar på interpellation 2000/01:317 om byg- gande av bostäder i Stockholmsregionen snabbprotokoll 74, 71, 68 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:295 om taket för jackpott i V 75 snabbprotokoll 21 2001-03-16
Svar på interpellation 2000/01:227 om obegripliga regler snabbprotokoll 42, 46, 44 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:238 om svensk sjöfart snabbprotokoll 51, 49, 53 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:258 om re- krytering av välutbildad arbetskraft snabbprotokoll 28, 30, 32 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:270 om brottslighet från Östeuropa snabbprotokoll 161, 159, 163 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:169 om poli- tiska partier och möteslokaler snabbprotokoll 23, 25, 27 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:205 om provokation som medel för brottsbekämpning snabbprotokoll 87, 85, 83 2001-01-26
Svar på interpellation 2000/01:170 om åkeriernas konkurrensvillkor snabbprotokoll 177, 180, 184 2001-01-25
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 158 2001-01-24
Svar på interpellation 2000/01:122 om in- tegrationspolitik snabbprotokoll 4, 2, 6 2001-01-16
Svar på interpellationerna 2000/01:55, 63 och 64 om integrationspolitiken snabbprotokoll 58, 66, 62 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:1 om Öster- rikesanktionerna snabbprotokoll 2, 4, 6 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:32 om åt- gärder mot s.k. ungdomsrån snabbprotokoll 42, 37, 32 2000-10-27
Svar på interpellationerna 2000/01:16 och 27 om bostadsbyggnationen i Sverige snabbprotokoll 19, 29, 13, 21 2000-10-24
Svar på interpellation 2000/01:10 om bygg- kostnader snabbprotokoll 6, 3 2000-10-03
Svar på interpellationerna 1999/2000:294 och 318 om sanktionerna mot Förbundsrepubli- snabbprotokoll 95, 103, 99 2000-05-12
Svar på interpellation 1999/2000:282 om svenska hamnars konkurrensförmåga snabbprotokoll 70, 66, 68 2000-05-09
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 65, 85, 69, 73, 217, 67, 210, 91, 63, 82, 89, 162, 87, 214, 208, 71, 212 2000-04-27
Svar på interpellation 1999/2000:279 om svensk flykting- och integrationspolitik snabbprotokoll 25, 29, 27 2000-04-25
Svar på interpellation 1999/2000:236 om interneringsläger under andra världskriget snabbprotokoll 5, 8 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:283 om Malmöpolisens resurser snabbprotokoll 4, 2 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:226 om ideologiskt motiverade brott snabbprotokoll 16 2000-03-10
Svar på interpellation 1999/2000:205 om märkning av hundar snabbprotokoll 35, 38, 33 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:213 om integrationspolitiken snabbprotokoll 11, 15, 13 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:215 om en konferens om kommunismens offer snabbprotokoll 2, 8, 5 2000-02-22
Frågestund snabbprotokoll 88, 92, 98, 96, 90, 94, 100 2000-02-03
Hyresrätt och bostadsrätt, m.m. snabbprotokoll 108, 114, 116, 110, 112 2000-01-26
Naturresursfrågor och vattenrätt snabbprotokoll 27, 6, 32, 34, 49, 29, 9, 4, 51, 1, 11 2000-01-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 80, 88, 86, 90, 67, 78, 82, 84, 76, 72, 92, 69 2000-01-21
Svar på interpellation 1999/2000:113 om svenska STASI-agenter snabbprotokoll 46, 44 2000-01-18
Svar på interpellation 1999/2000:74 om etnicitet och kulturell mångfald snabbprotokoll 93, 89, 91 1999-11-30
Svar på interpellation 1999/2000:51 om polisläckor snabbprotokoll 18, 20 1999-11-26
Svar på interpellation 1999/2000:24 om hyressänkningar snabbprotokoll 120, 128, 124 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:22 om flyktingpolitiken och utbildning snabbprotokoll 4, 2, 7 1999-10-26
Svar på interpellation 1999/2000:25 om proffsboxning i Sverige snabbprotokoll 10, 13 1999-10-26
Frågor om styrelseskick och demokrati snabbprotokoll 149 1999-10-13
Kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 54, 50, 44, 42, 46, 120, 52, 48, 40, 124, 126, 118, 122, 56 1999-06-14
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 159 1999-06-03
Svar på interpellation 1998/99:331 om hyresmarknaden snabbprotokoll 90, 93 1999-05-31
Kasinospel i Sverige m.m. snabbprotokoll 96, 90, 98, 92, 94 1999-05-28
Svar på interpellation 1998/99:296 om yttrandefriheten snabbprotokoll 207, 205, 209 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:235 om gömmande av flyktingar snabbprotokoll 4, 2 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:260 om beskattning vid rabatterat inköpspris snabbprotokoll 74, 72, 76 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:233 om överklaganderegler snabbprotokoll 43, 45, 41 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:244 om EU- parlamentet snabbprotokoll 19, 17, 15 1999-04-27
Svar på interpellation 1998/99:153 om in- tegrationspolitiken snabbprotokoll 15, 13, 11 1999-04-22
Svar på interpellation 1998/99:248 om olagliga överlåtelser av hyreskontrakt snabbprotokoll 7, 3 1999-04-22
Svar på interpellation 1998/99:243 om sjö- farten på Norrlandshamnarna snabbprotokoll 15, 9, 12 1999-04-20
Svar på interpellation 1998/99:200 om bostadsbyggande och bostadsförmedling snabbprotokoll 140, 142, 144 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:201 om dis- krimineringslagstiftningen snabbprotokoll 9, 13, 11 1999-04-15
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor snabbprotokoll 62, 64, 54, 60, 58, 52, 56 1999-04-14
Svar på interpellation 1998/99:208 om stöd till varvsnationer snabbprotokoll 56, 60, 64 1999-04-13
Hyresrätt och bostadsrätt snabbprotokoll 161, 159, 150 1999-02-17
Vallagsfrågor snabbprotokoll 109, 107, 117, 115, 111, 113 1999-02-10
Svar på interpellation 1998/99:109 om kri- minalitet bland invandrarungdomar snabbprotokoll 2 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:82 om kasi- non snabbprotokoll 11, 8 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:83 om salu- förandet av svenska lotterier utomlands snabbprotokoll 18, 16, 14 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:85 om om- bildning av hyresfastigheter till bostadsrätter snabbprotokoll 170, 176, 173 1999-01-28
Svar på interpellation 1998/99:93 om ny- årssmällare snabbprotokoll 18, 16 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:55 om stöd till företag som drabbas av strafftullar snabbprotokoll 52, 54 1999-01-19
Svar på interpellation 1998/99:28 om svenska företag i Tyskland snabbprotokoll 13, 9, 11 1998-12-01
Svar på interpellation 1998/99:29 om max- taxa på dagis snabbprotokoll 51, 53, 55 1998-11-27
Kriminalisering av främjande av delta- gande i lotterier som anordnas utom landet snabbprotokoll 211, 207, 209 1998-11-26
Svar på interpellation 1998/99:7 om av- veckling av kärnkraften och danska kolkraft- snabbprotokoll 21, 24, 19 1998-11-17
Svar på interpellation 1998/99:15 om per- sonuppgiftslagen snabbprotokoll 11, 15, 13 1998-11-12
Svar på interpellation 1998/99:1 om kom- munismen snabbprotokoll 10, 3, 19 1998-10-20
Svar på interpellation 1997/98:258 om alkoholskattelagstiftningen snabbprotokoll 129, 131, 127 1998-05-26
Svar på interpellation 1997/98:261 om integrationspolitiken snabbprotokoll 104, 102, 106 1998-05-08
Svar på interpellation 1997/98:274 om svenska åkeriföretags konkurrenskraft snabbprotokoll 36, 34, 38 1998-05-08
Svar på interpellation 1997/98:253 om in- ternationella kasinon snabbprotokoll 9, 13, 11 1998-05-05
Svar på interpellation 1997/98:243 om bo- lagsplundring snabbprotokoll 42, 46, 44 1998-04-17
Svar på interpellation 1997/98:228 om ROT-avdraget snabbprotokoll 63, 61 1998-03-27
Invandrings- och flyktingfrågor snabbprotokoll 67, 55, 65, 61, 59, 63, 57 1998-03-25
Skolfrågor snabbprotokoll 79, 77, 81 1998-03-18
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 126, 79, 77, 124, 71, 81, 73, 75 1998-03-11
Vissa frågor om hyresrätt och bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 12, 28, 1, 14 1998-03-11
Svar på interpellation 1997/98:161 om svenska företag i Tyskland snabbprotokoll 17, 20, 23 1998-03-10
Inkomstskatter, fastighetsbeskattning, m.m. snabbprotokoll 200, 204, 202 1998-03-04
Svar på interpellation 1997/98:157 om det ekonomiska biståndet till Palestina snabbprotokoll 42, 45, 38 1998-03-03
Svar på interpellation 1997/98:141 om tam- och husdjur snabbprotokoll 149, 151, 147 1998-02-19
Svar på interpellation 1997/98:107 om åt- gärder mot avlossande av s.k. nyårssmällar snabbprotokoll 2, 5 1998-02-05
Svar på interpellation 1997/98:116 om taxering av bostadsrätter snabbprotokoll 124, 126, 128 1998-02-05
Svar på interpellation 1997/98:86 om ett godsspår runt Malmö snabbprotokoll 119, 127, 123 1998-01-29
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 126, 128 1998-01-21
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 170 1997-12-18
Invandrare och flyktingar m.m. och åter- kallelse av uppehållstillstånd snabbprotokoll 159, 161 1997-12-15
Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik snabbprotokoll 72, 74 1997-12-02
Svar på interpellation 1997/98:44 om Sys- tembolagets försäljningsmonopol snabbprotokoll 6, 4, 2 1997-11-25
Svar på interpellation 1997/98:56 om pri- vat import av alkoholhaltiga drycker snabbprotokoll 90, 92, 88 1997-11-25
Svar på interpellation 1997/98:25 om asylsökande snabbprotokoll 10, 6, 2 1997-11-07
Svar på interpellationerna 1997/98:22 och 24 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 126, 122, 116 1997-11-06
Öresundsförbindelsen och Citytunneln snabbprotokoll 61, 63, 59 1997-11-05
Svar på interpellation 1997/98:15 om taxib- ranschen snabbprotokoll 20, 24, 22 1997-10-23
Svar på interpellation 1997/98:17 om taxi i Stockholm snabbprotokoll 32, 29 1997-10-23
Svar på interpellationerna 1997/98:11 och 12 om tunnelbygget genom Hallandsåsen snabbprotokoll 40, 28 1997-10-21
Svar på interpellation 1997/98:6 om tobaks- skatten snabbprotokoll 12, 14, 10 1997-10-02
Svar på interpellation 1997/98:2 om varvs- subventioner snabbprotokoll 4, 2, 6 1997-09-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 139 1997-06-11
Självförvaltning, m.m. snabbprotokoll 190, 194, 192 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:320 om åt- gärder mot rasism och främlingsfientlighet snabbprotokoll 22, 12 1997-05-21
Svar på interpellation 1996/97:270 om uttalande efter brand i flyktingförläggning snabbprotokoll 109, 107, 111 1997-05-20
Höjd lotteriskatt snabbprotokoll 90, 86, 88 1997-05-14
Svar på interpellation 1996/97:286 om svensk åkerinäring snabbprotokoll 22, 18, 20 1997-05-13
Svar på interpellation 1996/97:254 om OS- lotteriet snabbprotokoll 10, 3, 7 1997-04-17
Ny vallag snabbprotokoll 27, 23, 25 1997-04-09
Svar på interpellation 1996/97:224 om re- geringens förslag till nedskärningar m.m. snabbprotokoll 28, 26, 24 1997-04-08
Kasinospel enligt internationella regler snabbprotokoll 194, 192 1997-03-13
Inkomstskatter m.m. snabbprotokoll 150, 154, 152 1997-03-05
Svar på interpellation 1996/97:153 om sys- selsättningen på Kockums i Malmö snabbprotokoll 18, 14 1997-03-04
Svar på interpellation 1996/97:178 om Öre- sundsbron snabbprotokoll 31, 33, 35 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:167 om nedläggning av kärnkraftverket i Barsebäck snabbprotokoll 67, 69, 65 1997-02-25
Svar på interpellation 1996/97:143 om onödiga byggkostnader för studentbostäder snabbprotokoll 21, 19, 17, 15 1997-02-11
Svar på interpellation 1996/97:118 om häst- sporten snabbprotokoll 7, 3, 5 1997-02-06
Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. snabbprotokoll 25, 44, 23, 42, 20 1997-02-05
Svar på interpellation 1996/97:105 om det mångkulturella samhället snabbprotokoll 51, 49, 53 1997-02-04
Svar på interpellation 1996/97:116 om ny- årsfyrverkerier snabbprotokoll 4, 2 1997-02-04
Svar på interpellation 1996/97:93 om be- kämpning av spritsmuggling snabbprotokoll 106, 102 1997-01-30
Svar på interpellation 1996/97:70 om flyk- tingpolitiken snabbprotokoll 16, 20 1997-01-29
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 139, 144, 141, 134, 136, 132, 152, 150 1996-12-05
Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföre- tag eller deras bostäder snabbprotokoll 173, 171, 161 1996-12-05
Svar på interpellation 1996/97:71 och 73 om principerna för krigsmaterielexporten snabbprotokoll 39, 33 1996-11-29
Svar på interpellation 1996/97:33 om er- sättning till kommunerna för mottagning av flyk- snabbprotokoll 71, 68, 74 1996-11-26
Svar på interpellation 1996/97:63 om taxi- näringen snabbprotokoll 45, 41 1996-11-26
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 137, 150, 133, 135, 139, 144, 148 1996-11-20
Svar på interpellation 1996/97:40 om eko- nomiska frizoner snabbprotokoll 25, 23 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:48 om svensk alkoholpolitik och EU snabbprotokoll 20, 16, 18 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:54 om asyl- politiken snabbprotokoll 95, 91, 93 1996-11-19
Svar på interpellation 1996/97:24 om mat- priserna snabbprotokoll 10, 12, 8 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:2 om hyres- gästers självförvaltning snabbprotokoll 24, 26, 28 1996-10-03
Svar på interpellation 1996/97:7 om nazism och kommunism snabbprotokoll 17, 15, 13 1996-10-03
Svar på interpellation 1995/96:218 om infrastruktursatsningar snabbprotokoll 48, 50 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:230 om eko- nomisk brottslighet snabbprotokoll 27 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:194 om Kock- ums vapenaffär med Thailand snabbprotokoll 3, 6 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:209 om flyk- tingpolitiken och den kommunala ekonomin snabbprotokoll 120, 122 1996-05-31
Statlig garanti för anordnande av olympis- ka sommarspel i Sverige år 2004 snabbprotokoll 202, 208, 198, 200, 210, 204, 206 1996-05-29
Svar på interpellation 1995/96:206 om vål- det på offentliga platser snabbprotokoll 13, 11, 9 1996-05-28
Registrering av ledamöternas ekonomiska intressen snabbprotokoll 17, 15, 23, 21, 19 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:202 om EU och travhästsporten snabbprotokoll 33, 31, 35 1996-05-20
Nya regler för bostadsbidrag snabbprotokoll 58, 60, 71, 31, 40, 24, 69, 38, 29 1996-05-08
Öresundsförbindelsen snabbprotokoll 114, 120, 118, 112, 122, 116 1996-05-08
Svar på interpellation 1995/96:182 om integ- rationspolitiken snabbprotokoll 34, 30 1996-05-03
Svar på interpellation 1995/96:175 om hyresgästers självförvaltning snabbprotokoll 31, 29 1996-04-26
Svar på interpellation 1995/96:123 om fastighetsskattens miljöeffekter snabbprotokoll 98, 96, 100 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:154 om ett mångkulturellt samhälle snabbprotokoll 38, 36 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:163 om im- porten av djursperma snabbprotokoll 18, 20, 16 1996-04-18
Länsindelningen i Skåne och Västsverige snabbprotokoll 59 1996-04-17
Svar på interpellation 1995/96:124 om ola- ga fiske snabbprotokoll 89, 86 1996-04-16
Svar på interpellation 1995/96:90 om EU och visning av film i TV snabbprotokoll 22, 24, 26 1996-03-12
Svar på fråga 1995/96:89 om påföljd för dem som gömmer icke asylbeviljade personer snabbprotokoll 13, 11 1996-03-08
Svar på interpellation 1995/96:59 om spar- krav på statliga myndigheter snabbprotokoll 11, 13 1996-02-22
Svar på interpellation 1995/96:48 om yttran- defriheten snabbprotokoll 4, 6, 2 1996-02-09
Svar på interpellation 1995/96:39 om uppe- hållstillstånd på humanitär grund snabbprotokoll 168, 163 1996-02-01
Vissa skolfrågor snabbprotokoll 46 1996-01-31
Ändringar i bostadsrättslagen m.m. snabbprotokoll 194, 191, 196 1995-12-13
Svar på interpellation 1995/96:37 om förbud mot politiska symboler, m.m. snabbprotokoll 15, 17, 13 1995-12-11
Svar på interpellation 1995/96:18 om det statliga stödet till nykterhetsrörelsen snabbprotokoll 13, 11, 9 1995-12-04
Alkoholfrågor snabbprotokoll 118, 164 1995-11-22
Svar på fråga 1995/96:26 om professionell boxning i Sverige snabbprotokoll 121, 123, 119 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:78 om ersättningen till sjömän från a-kassa snabbprotokoll 69, 73, 71, 67 1995-11-14
Svar på interpellation 1995/96:5 om arbetslösheten bland invandrare och flyktingar snabbprotokoll 9, 3, 15 1995-11-10
Svar på interpellationerna 1995/96:2 och 4 samt fråga 1995/96:14 om rasistiskt våld snabbprotokoll 20, 14, 6 1995-10-26
Partsställningen i mål enligt yrkestrafiklagen snabbprotokoll 29, 27 1995-06-08
Svar på fråga 1994/95:484 om socialbidrag till turister snabbprotokoll 36, 41, 39 1995-05-16
Svar på fråga 1994/95:475 om fristad i kyrka snabbprotokoll 90, 84, 88, 86 1995-05-09
Svar på interpellation 1994/95:118 om av- veckling av kärnkraften snabbprotokoll 79, 76, 73, 84 1995-05-08
Bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag snabbprotokoll 77, 82, 73, 80, 75 1995-05-03
Svar på fråga 1994/95:428 om import och export av krigsmateriel snabbprotokoll 39, 35, 37 1995-04-20
Val till Europaparlamentet och andra valfrå- gor snabbprotokoll 15 1995-04-20
Svar på interpellation 1994/95:67 om flyk- tingmottagandet i Malmö snabbprotokoll 37, 41, 39 1995-04-03
Svar på interpellation 1994/95:69 om Bromma flygplats snabbprotokoll 20, 26, 23 1995-03-31
(forts. från 4 §) Anslag till Tullverket, m.m. (forts. SkU23) snabbprotokoll 126 1995-03-30
Svar på interpellation 1994/95:62 om kontroll av taxiverksamheten snabbprotokoll 4, 2 1995-03-10
Svar på interpellation 1994/95:65 om Granskningsnämnden snabbprotokoll 38, 34, 36 1995-03-09
Lotterifrågor snabbprotokoll 198, 196 1995-03-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 96, 94 1995-02-22
Svar på interpellation 1994/95:49 om nar- kotikasmuggling snabbprotokoll 30, 38, 34 1995-02-17
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 102, 100 1995-02-08
Svar på interpellation 1994/95:27 om totali- satorskatten snabbprotokoll 16 1995-01-19
Svar på fråga 1994/95:234 om offentlighets- principen snabbprotokoll 24, 20, 18, 22 1995-01-17
Svar på interpellation 1994/95:38 om svensk varvsnärings konkurrensvillkor snabbprotokoll 48, 42, 46 1995-01-12
Förslag till alkohollag snabbprotokoll 82, 80, 78, 86, 84, 76 1994-12-15
Tullagstiftningen vid ett EU- medlemskap snabbprotokoll 185 1994-12-14
Svar på fråga 1994/95:211 om skolmaten snabbprotokoll 89, 87 1994-12-13
Öresundsbron snabbprotokoll 27, 41, 31, 37, 35, 29, 39, 33 1994-12-07
Svar på interpellation 1994/95:5 om kampen mot narkotikan vid ett EU-medlemskap snabbprotokoll 6, 2, 13 1994-11-17
Svar på interpellation 1994/95:4 om asylsökande som byter kommun snabbprotokoll 34, 36, 32 1994-10-27
Svar på interpellation 1994/95:7 om handelspolitiken vid ett EU-medlemskap snabbprotokoll 49, 44, 52 1994-10-27
Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. snabbprotokoll 126, 124 1994-06-03
Svar på fråga 1993/94:564 om asylsökande från Rwanda snabbprotokoll 21, 19, 23 1994-05-31
Svar på interpellation 1993/94:139 om bidragen till de politiska ungdomsförbunden snabbprotokoll 25, 29, 27 1994-05-27
Svar på fråga 1993/94:523 om svartjobb inom anläggningsbranschen snabbprotokoll 16, 20, 14, 18 1994-05-24
Svar på interpellation 1993/94:133 om flyktingpolitiken snabbprotokoll 100 1994-05-16
Svar på interpellation 1993/94:136 om den enskildes rättssäkerhet snabbprotokoll 53, 55 1994-05-16
Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer för SJ snabbprotokoll 120, 122, 116, 118 1994-05-05
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 71 1994-04-28
Invandrar- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 24, 36, 44, 46, 41 1994-04-27
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor snabbprotokoll 40, 42, 38 1994-03-28
Svar på interpellation 1993/94:103 om vittnens rädsla för repressalier snabbprotokoll 2, 4 1994-03-18
Svar på fråga 1993/94:359 om rehabiliteringen av fängelsedömda snabbprotokoll 76, 78 1994-03-01
Svar på fråga 1993/94:360 om Brottsofferfonden snabbprotokoll 82, 80 1994-03-01
Svar på fråga 1993/94:354 om Tandläkarhögskolan i Malmö snabbprotokoll 37 1994-02-22
Svar på fråga 1993/94:333 om gåvor till statsanställda med 30 års tjänst snabbprotokoll 149, 147, 145, 143 1994-02-08
Svar på interpellation 1993/94:65 om vård i livets slutskede snabbprotokoll 45, 48, 42 1994-01-13
Svar på interpellation 1993/94:67 om fasta Öresundsförbindelser snabbprotokoll 3, 17, 12 1993-12-10
Svar på fråga 1993/94:119 om EES-avtalet och alkoholmonopolet snabbprotokoll 133 1993-11-16
Svar på interpellation 1993/94:32 om taxinäringen snabbprotokoll 34, 32, 36 1993-11-12
Svar på interpellation 1993/94:17 om asylpolitiken snabbprotokoll 19, 16, 13 1993-11-11
Svar på fråga 1993/94:107 om utbildningen av poliser snabbprotokoll 32, 30, 28 1993-11-09
Svar på interpellation 1993/94:12 om åtgärder mot brott snabbprotokoll 109, 102 1993-10-28
Svar på interpellation 1993/94:5 om kommunernas kostnader för bosnier som söker snabbprotokoll 33, 40 1993-10-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sten Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.