Sten Bergheden

Bio

Sten Ingvar Bergheden, född 24 april 1965 i Björsäters församling, Skaraborgs län, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Västra Götalands läns östra valkrets. Bergheden är Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson och talesperson i vapenfrågor.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Sten Bergheden, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1066 (33.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
532 (16.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
217 (6.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1398 (43.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sten röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sten röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotLedamotsrådet2022-12-142026-09-21
LedamotTrafikutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantLedamotsrådet2021-02-222022-10-10
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-06-172022-09-26
LedamotTrafikutskottet2019-02-132022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-02-132019-06-17
SuppleantFinansutskottet2018-10-022019-06-17
LedamotTrafikutskottet2018-10-022019-02-12
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2015-12-102018-09-24
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2010-11-172014-09-29
LedamotTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotTrafikutskottet2008-05-152010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2006-12-012008-05-15
SuppleantUtbildningsutskottet2006-12-012010-10-04
Riksdagsledamot2006-11-162010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Genomförande av ändringarna i vapendirektivet 2022/23:119 96, 98, 100 2023-06-07
Vägtrafik- och fordonsfrågor 2022/23:110 53, 55, 57 2023-05-23
Vapenfrågor 2022/23:92 84, 84, 86, 86, 88, 88, 90, 90, 92, 92, 68, 81, 81, 28, 149, 154, 156, 28, 68, 84, 149, 86, 88, 90, 154, 92, 156 2023-04-19
Svar på interpellationerna 2021/22:493, 525 och 526 om riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor samt vapenförvaring och förenklade regler 2021/22:139 16, 20, 24, 16, 20, 24 2022-06-29
Klampning av fordon 2021/22:135 79, 79 2022-06-21
Svar på interpellation 2021/22:276 om tillkännagivanden för att underlätta för jägare och sportskyttar 2021/22:69 28, 32, 35, 28, 32, 35 2022-02-18
Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare 2021/22:67 227, 229, 231, 227, 229, 231 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:47 om ökat rovdjurstryck i Gävleborg 2021/22:26 23, 23, 27, 27 2021-11-09
Svar på interpellation 2021/22:65 om nedgrävning av elledningar 2021/22:26 42, 44, 42, 46, 44, 46 2021-11-09
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall 2021/22:14 8, 14, 8, 14 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2021/22:7 och 25 om bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud 2021/22:14 33, 39, 45, 33, 39, 45 2021-10-12
Svar på interpellation 2020/21:808 om Svenska Jägareförbundets uppdrag att sköta jakt- och viltvård 2021/22:7 4, 8, 4, 8 2021-09-21
Svar på interpellationerna 2020/21:809, 901 och 905 om vargangrepp 2021/22:7 14, 19, 24, 14, 19, 24 2021-09-21
Svar på interpellationerna 2020/21:693 och 694 om Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet 2020/21:134 10, 13, 16, 10, 13, 16 2021-06-04
Svar på interpellationerna 2020/21:643, 644 och 667 om antalet vargar på landsbygden 2020/21:121 16, 21, 26, 16, 21, 26 2021-05-07
Svar på interpellationerna 2020/21:500, 501 och 513 om EU:s blyförbud och definitionen av våtmark 2020/21:101 3, 7, 11, 3, 7, 11 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:386 om trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare 2020/21:86 98, 101, 98, 101 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:387 om ökad svensk matproduktion 2020/21:86 106, 109, 112, 106, 109, 112 2021-03-02
Svar på interpellationerna 2020/21:389 och 390 om beslutet om att inrätta en viltmyndighet 2020/21:86 115, 118, 121, 115, 118, 121 2021-03-02
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 2020/21:71 52, 54, 56, 52, 54, 56 2021-01-27
Svar på interpellationerna 2020/21:135 och 138 om vargstammens storlek 2020/21:69 2, 6, 10, 2, 6, 10 2021-01-22
Svar på interpellationerna 2020/21:137 och 140 om det utökade blyförbudet i EU 2020/21:52 17, 20, 23, 17, 20, 23 2020-12-11
Svar på interpellationerna 2020/21:196 och 197 om femårslicenserna för jägare och sportskyttar 2020/21:52 138, 141, 144, 138, 141, 144 2020-12-11
En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor 2020/21:29 8, 8 2020-11-04
Svar på interpellation 2020/21:70 om en renodling av polisens uppdrag 2020/21:28 17, 20, 17, 20 2020-11-03
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 9, 9 2020-04-15
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 40, 47, 54, 40, 47, 54 2020-02-11
Yrkestrafik och taxi 2019/20:69 1, 7, 9, 16, 18, 33, 4, 6, 8, 47, 49, 2, 52, 54, 18, 1, 20, 7, 9, 16, 18, 33, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 47, 49, 52, 54, 22, 26, 75, 79, 81, 90, 92, 95, 97, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 22, 26 2020-02-05
Svar på interpellation 2019/20:242 om förslaget till lag om reglering av vapenmagasin 2019/20:59 114, 116, 118, 114, 116, 118 2020-01-16
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 125, 127, 129, 131, 133, 125, 127, 129, 131, 133 2019-12-12
Svar på interpellationerna 2019/20:82 och 84 om strandskydd 2019/20:30 12, 17, 12, 17 2019-11-12
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 7, 16, 7, 16 2019-09-24
Väg- och fordonsfrågor 2018/19:100 25, 27, 29, 271, 273, 33, 275, 35, 38, 37, 40, 136, 42, 138, 140, 142, 144, 60, 63, 70, 72, 25, 27, 29, 271, 273, 275, 38, 40, 42, 60, 63, 70, 72 2019-06-05
(forts. från § 7) Trafiksäkerhet (forts. TU7) 2018/19:69 112, 114 2019-03-28
Trafiksäkerhet 2018/19:69 22, 54 2019-03-28
Svar på interpellation 2018/19:14 om gårdsförsäljning 2018/19:51 35, 38, 41 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:15 om översyn av vapenlagstiftningen 2018/19:51 88, 90, 92 2019-02-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 290 2018-10-17
En möjlighet till körkortslån 2017/18:130 55 2018-06-12
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 2, 5, 7, 30, 32 2018-06-05
Svar på interpellationerna 2017/18:534, 540 och 550 om vargens påverkan på landsbygden 2017/18:120 23, 26, 29 2018-05-28
Yrkestrafik och beställaransvar 2017/18:117 81, 99, 101 2018-05-23
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 132, 134, 136, 138, 140 2018-04-26
Svar på interpellation 2017/18:399 om en lastbilsskatt 2017/18:97 4, 6, 2 2018-04-13
Svar på interpellationerna 2017/18:367 och 374 om Mora-Siljan flygplats 2017/18:79 21, 27 2018-03-06
Några frågor om alkolås 2017/18:68 3, 5, 7 2018-02-07
Svar på interpellation 2017/18:290 om kommunal lantmäterimyndighet 2017/18:67 35, 38 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:329 om Boverkets föreskrifter om vedspisar 2017/18:67 46, 51 2018-02-06
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet 2017/18:56 143 2018-01-17
Svar på interpellation 2017/18:230 om vargens status i art och habitatdirektivet 2017/18:55 91, 93, 95 2018-01-16
Svar på interpellationerna 2017/18:47 och 49 om mer resurser till tullen 2017/18:55 18, 21 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:207 om vargens påverkan på landsbygden 2017/18:53 62, 64, 66 2017-12-19
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2017/18:45 100, 102, 105, 107, 131, 133 2017-12-07
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2017/18:45 94 2017-12-07
Svar på interpellation 2017/18:48 om övergivna fordon 2017/18:30 41, 43, 45 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:83 om antalet vargar i Sverige 2017/18:30 57, 61 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:35 om långa kötider till körprov 2017/18:26 67, 69, 71 2017-11-07
Svar på interpellation 2016/17:509 om kapaciteten på Västra stambanan 2016/17:116 87, 89, 91 2017-05-30
Svar på interpellationerna 2016/17:501, 505 och 518 om dubbdäckslagstiftningen 2016/17:114 33, 36, 39 2017-05-19
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:420 om försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd 2016/17:99 61, 63 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:361 om en viltvårdsmyndighet 2016/17:99 52, 54, 56 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:420 om försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd 2016/17:99 59 2017-04-25
Svar på interpellationerna 2016/17:387 och 391 om tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft 2016/17:91 71, 74, 77 2017-04-04
Svar på interpellationerna 2016/17:396 och 399 om länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer 2016/17:91 86, 80, 83 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:245 om kontanthantering på landsbygden 2016/17:87 33, 36, 39 2017-03-28
Svar på interpellation 2016/17:253 om översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen 2016/17:67 81, 83, 85 2017-02-14
Svar på interpellationerna 2016/17:172, 205 och 212 om småskaliga vattenkraftverk 2016/17:51 46, 49, 52 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:169 om kilometerskatten 2016/17:48 71, 74 2016-12-16
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 125 2016-12-12
Svar på interpellation 2016/17:117 om fördröjningen av Sveriges utbetalningar till jordbrukare 2016/17:36 3, 6 2016-11-29
Svar på interpellationerna 2016/17:122 och 126 om rättslig prövning av skogsavverkning 2016/17:36 12, 15, 19 2016-11-29
Svar på interpellation 2015/16:720 om tillståndsgivning för småskalig vattenkraft 2015/16:127 84, 86, 88 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:586 om viltförvaltningen 2015/16:110 40, 42, 44 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:632 om bättre måltider för våra äldre 2015/16:110 83, 85, 87 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:566 om nykterhetskontroller 2015/16:106 62, 64, 66 2016-05-17
Jakt och viltvård 2015/16:103 92, 94, 1, 96, 98, 6, 100, 8, 19, 21 2016-05-11
Svar på interpellation 2015/16:542 om vapendirektivet 2015/16:97 48, 50, 52 2016-04-22
Svar på interpellation 2015/16:539 om utvärdering av Västra Götalandsregionen 2015/16:94 23, 26, 30 2016-04-19
Fordons- och vägtrafikfrågor 2015/16:91 29, 188 2016-04-13
Svar på interpellationerna 2015/16:406 och 408 om alkobommar i svenska hamnar 2015/16:90 76, 79, 83 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:455 om en ny myndighet för jakt och viltförvaltning 2015/16:86 51, 53, 55 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:472 om jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård 2015/16:86 58, 60, 63 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:483 om de föreslagna ändringarna i vapendirektivet 2015/16:86 18, 20, 22 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:409, 439 och 443 om förändring i jaktförordningen 2015/16:86 34, 39, 45 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:401 om förändring av besiktningsintervallet för fordon 2015/16:83 32, 34, 36 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:473 om radio- och tv-avgiften 2015/16:83 60, 62, 64 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:344 om EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning 2015/16:63 21, 24 2016-02-04
Svar på interpellation 2015/16:235 om det nya vapendirektivet 2015/16:53 2, 5, 8 2016-01-15
Svar på interpellation 2015/16:236 om vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar 2015/16:49 94, 97 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:165 om den olagliga konkurrensen på våra vägar 2015/16:44 74, 76, 78 2015-12-11
Svar på interpellation 2015/16:222 om alkobommar i hamnar 2015/16:44 117, 119, 121 2015-12-11
Kommunikationer 2015/16:43 190, 90 2015-12-10
Godkännande och marknadskontroll av fordon 2015/16:30 1, 5, 7, 18, 20 2015-11-19
Svar på interpellationerna 2014/15:743 och 764 om höjda skatter på bensin och diesel 2015/16:6 55, 59 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:712 om förbättring av Kemikalieinspektionen 2014/15:122 2, 4, 6 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:713 om kostnaderna för vattendirektivet 2014/15:122 9, 12, 15 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:681 om stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige 2014/15:119 16, 18, 20 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:634 om trafikpolisen och säkerheten på våra vägar 2014/15:112 9, 11, 13 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:515 om uteblivna skatteintäkter från kilometerskatten 2014/15:107 18, 21 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:411 om övergångsregler för RUT 2014/15:98 5, 8 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:471 om lokaliseringen av Skatteverkets verksamhet 2014/15:98 39, 42, 45 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:485 om höjning av bensinskatten 2014/15:98 57, 59, 61 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:470 om statlig verksamhet på landsbygden 2014/15:95 94, 96 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:460 om statliga jobb på landsbygden 2014/15:89 31, 35 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:239 om livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin 2014/15:69 74, 78, 83 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:284 om onyktra och körkortslösa chaufförer 2014/15:68 108, 110, 112 2015-03-06
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:278 om livsmedelsstrategin 2014/15:65 58, 61 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:264 om skogsnäringens konkurrenskraft 2014/15:65 35, 39 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:278 om livsmedelsstrategin 2014/15:65 54 2015-03-03
Frågestund 2014/15:59 85, 87, 60, 65, 62, 67, 134, 136, 51, 84, 118, 118, 51, 65, 67, 75, 77, 60, 62, 84 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:216 om alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer 2014/15:54 38, 40, 45 2015-02-03
Svar på interpellation 2014/15:197 om Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige 2014/15:44 96, 101, 106 2015-01-13
Svar på interpellationerna 2014/15:149 och 158 om miljösatsningar på vägtrafiken 2014/15:33 2, 6, 10 2014-12-05
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 65 2014-11-26
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 77 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 412, 414 2014-11-12
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 50, 58, 62, 66, 54, 56, 64, 52, 60 2014-06-24
Vissa vägtrafikfrågor snabbprotokoll 79, 77, 73, 75, 81 2014-06-04
Yrkestrafik snabbprotokoll 57, 44, 59, 46, 39 2014-04-16
Yrkestrafik- och taxifrågor snabbprotokoll 106, 104, 102 2013-05-16
Några fordons- och trafikfrågor protokoll 136, 134, 138, 140, 142 2012-04-11
Svar på interpellation 2011/12:236 om krafttag mot oseriös åkerinäring som slår ut den seriösa åkerinäringen protokoll 50, 47 2012-03-13
Längre fordon i Sverige protokoll 13, 15 2012-02-23
Kontroll av färdskrivare snabbprotokoll 39 2011-04-13
Väg-, fordons- och trafikfrågor snabbprotokoll 187, 185, 183, 179, 175, 181, 177 2011-03-16
Några körkorts- och fordonsfrågor snabbprotokoll 170, 162, 168, 164, 166 2010-06-16
Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m. snabbprotokoll 81, 79, 83 2010-05-26
(forts. från 10 §) Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. (forts. TU15) protokoll 140, 136, 138, 144, 134, 142 2010-04-14
Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. protokoll 132 2010-04-14
Fordonsbesiktning protokoll 17, 13, 11, 9, 5, 7, 15 2009-12-17
Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor protokoll 13, 5, 11, 7, 15, 9, 17 2009-04-23
Godkännande av motorfordon m.m. protokoll 75, 87, 77, 83, 85, 79, 81 2009-03-11
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar protokoll 161, 159, 157 2009-02-25
Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt protokoll 82 2008-12-18
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. protokoll 150, 144, 146, 142, 148 2008-03-27
Kompetens hos yrkesförare protokoll 132, 128, 130 2007-11-28
Kollektivtrafik och trafikupphandling protokoll 75, 85, 81, 83, 77, 14, 79, 73 2007-02-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sten Bergheden

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.