Sten Lundström

Bio

Sten Anders Lundström, född 13 december 1952 i Malmö Sankt Johannes församling, Malmö, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald för Malmö kommuns valkrets.Han är förskollärare.I riksdagen var han ledamot i bostadsutskottet 1998–2006 och suppleant i Valprövningsnämnden.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sten Lundström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1907 (67.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
551 (19.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
130 (4.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
253 (8.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sten röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sten röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantValprövningsnämnden1998-12-022002-12-09
LedamotBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksdagen i en ny tid protokoll 58, 56, 42 2006-06-01
Reformerad hyressättning protokoll 87, 91, 103, 99, 89, 101, 95, 97, 93 2006-05-10
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 85, 100, 198, 98, 200, 202, 73, 206, 83, 230, 77, 81, 75, 96, 79, 194, 232, 204, 196 2006-03-15
Avstående från besittningsskydd protokoll 3, 1, 5 2005-11-29
Mänskliga rättigheter i Turkiet protokoll 68, 66 2005-11-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 64, 66 2005-06-18
(forts. från 6 §) Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen (forts. BoU8) protokoll 125, 121, 123 2005-04-21
Statliga fastighetsfrågor protokoll 100 2005-03-09
Byggfrågor protokoll 35, 33, 216, 214, 37, 206 2005-03-03
Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. protokoll 40 2005-03-03
Svar på interpellation 2004/05:328 om diskriminering av hyresgäster protokoll 41, 48 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:329 om etik och moral hos kommunala bostadsbolag protokoll 56, 59 2005-02-08
Särskild debatt om segregationen i Sverige protokoll 5, 19, 12 2005-01-28
Hyresrätt och bostadsrätt, m.m. protokoll 108, 87, 140, 106, 114, 82, 74, 76, 112, 85, 100, 138, 109, 104, 102, 104, 110, 80, 98, 111, 106, 72 2005-01-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 40, 42 2004-12-18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 99, 76, 105, 78, 158, 91, 154, 171, 73, 95, 164, 90, 88, 84, 107, 156, 166, 153, 80, 173, 97, 82, 155, 93, 69, 152, 146, 101, 103, 144, 71 2004-12-06
Fördelning av bostäder protokoll 64, 62 2004-11-18
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 208 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:519 om utvecklingen av konflikten mellan Israel och Palestina protokoll 19, 23 2004-06-15
Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden protokoll 149, 151, 153 2004-05-24
Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. protokoll 117, 119, 115 2004-05-24
(forts. från 14 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. BoU8) protokoll 183, 181 2004-04-15
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 149, 87, 93, 130, 145, 91, 132, 151, 143, 166, 141, 164, 147, 95, 153, 134, 136, 89, 138 2004-04-15
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 191, 154, 193, 157, 184, 152, 148, 150, 174, 172, 179, 186, 177, 188, 146, 181, 183 2004-03-03
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 96, 72, 74, 70, 98, 76, 66, 68 2003-04-16
Ärende för hänvisning till utskott Föredrogs snabbprotokoll 21, 19, 25, 35, 37, 27, 29, 23, 17 2003-03-21
Planfrågor m.m. snabbprotokoll 178, 160, 148, 156, 150, 154, 152, 180, 158 2003-03-12
Barns förmögenhet vid beräkning av bo- stadsbidrag snabbprotokoll 18, 16, 20, 22, 14 2003-03-05
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 40, 47, 36, 113, 60, 38 2003-02-12
Bostadsrättsfrågor snabbprotokoll 69, 67, 73, 115, 71, 113, 79, 81, 102, 65, 100 2003-01-29
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 203, 205 2002-12-05
Planfrågor snabbprotokoll 218, 204, 221, 198, 174, 216, 200, 202, 172, 170, 196 2002-04-10
Allmännyttiga bostadsföretag, m.m. snabbprotokoll 31, 76, 59, 43, 74, 47, 57, 33, 35, 39, 37, 45, 41 2002-03-06
Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor snabbprotokoll 44 2002-01-30
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 89, 99, 101, 91, 93 2002-01-23
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 125 2001-12-13
Förlängd giltighetstid för vissa bestäm- melser om kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 209, 190, 186, 188, 182, 184, 211, 194, 198, 192, 196 2001-05-31
Förnyad behandling av vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor snabbprotokoll 215 2001-04-05
Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser snabbprotokoll 220, 236, 238, 211, 213, 222, 215 2001-03-07
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande (forts. BoU1 och snabbprotokoll 246, 248 2000-12-07
(forts. från 8 §) Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande (forts. BoU1 och snabbprotokoll 175, 172, 197, 168, 170, 177, 199 2000-12-07
Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter m.m. snabbprotokoll 174, 2, 172, 184, 6, 8, 189, 30, 32, 186, 176, 178, 191, 180 2000-11-22
Egenskapskrav på byggnader snabbprotokoll 49, 40, 27, 66, 42, 51, 32, 68, 30 2000-04-13
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 143, 163, 121, 89, 102, 121, 127, 104, 125, 130, 132, 123, 115, 117, 93, 123, 119, 141, 91, 161 2000-03-09
Svar på interpellation 1999/2000:117 om Turkiets medlemskap i EU och Cypernfrågan snabbprotokoll 96, 99, 102 2000-01-18
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 150, 152 1999-12-15
(forts. från 6 §) Utgiftsområde 18 Sam- hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 202, 208, 206, 198, 200 1999-12-02
Svar på interpellation 1999/2000:24 om hyressänkningar snabbprotokoll 126, 122 1999-11-04
Svar på interpellation 1999/2000:32 om bostadslösa studenter snabbprotokoll 134, 139 1999-11-04
Kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 55, 70, 68, 59, 61, 53, 87, 57, 85 1999-06-14
(forts. från 2 §) Vissa byggfrågor m.m. (forts. BoU8) snabbprotokoll 136, 156, 141, 154, 134, 139 1999-05-20
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 37, 156, 31, 54, 39, 56 1999-05-20
Vissa byggfrågor m.m. snabbprotokoll 63, 61, 65 1999-05-20
Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. snabbprotokoll 56, 66, 52, 58, 64, 54, 60, 62 1999-04-29
Svar på interpellation 1998/99:231 om poli- sens internutredningar snabbprotokoll 25, 23 1999-04-16
Ägarlägenheter snabbprotokoll 184, 186, 188, 182, 190 1999-03-24
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 219 1999-03-18
Frågestund snabbprotokoll 98, 95, 93, 86, 88, 97, 46, 44, 96 1999-03-04
Hyresrätt och bostadsrätt snabbprotokoll 172, 170, 167 1999-02-17
Kooperativ hyresrätt och ägarlägenhe- ter snabbprotokoll 119, 115, 143, 131, 141, 117, 133, 128, 126 1999-02-17
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 231, 233, 229 1999-01-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 110, 108, 142, 144 1999-01-21
Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet snabbprotokoll 184 1998-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sten Lundström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.