Stig Sandström

Bio

Stig Anders Sandström, född 25 februari 1943 i Bygdeå församling, Västerbottens län, död 29 mars 2011 i Borås (Caroli), var en svensk politiker (vänsterpartist), som var riksdagsledamot 1994–2002 för Västra Götalands läns norra valkrets.
I riksdagen var han bland annat ledamot i socialutskottet 1994–1998 och försvarsutskottet 1998–2002.
Artikeln innehåller material från wikipedia Stig Sandström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1999-09-202002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
Riksdagsledamot1999-02-122002-09-30
RiksdagsledamotRossana Dinamarca 1999-01-11 - 1999-02-111999-01-111999-02-11
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1998-10-212002-12-18
LedamotOSSE-delegationen1998-10-202002-09-30
SuppleantSocialutskottet1998-10-131999-09-20
LedamotFörsvarsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-051999-01-10
SuppleantBostadsutskottet1996-09-241998-10-04
LedamotSocialutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Materielförsörjning och forskning snabbprotokoll 142 2002-06-04
Det frivilliga försvaret snabbprotokoll 25 2002-05-23
Försvarsmaktens personal snabbprotokoll 209 2002-04-04
Naturkatastrofer m.m. snabbprotokoll 208, 206, 210 2002-03-21
Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel snabbprotokoll 150, 148 2002-03-14
Redogörelse för verksamheten inom Orga- nisationen för säkerhet och samarbete i Europa snabbprotokoll 114, 118, 116 2002-03-07
Svar på interpellationerna 2001/02:16 och 17 om radiokommunikationssystem för svenskt snabbprotokoll 58, 63 2001-10-23
Den militära flygutbildningen, m.m. snabbprotokoll 135, 131, 133 2001-05-16
Sprängämnesinspektionen m.m. snabbprotokoll 167 2001-05-16
Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret, m.m. snabbprotokoll 161 2001-05-16
Översvämningar, katastroffond m.m. snabbprotokoll 133 2001-05-10
Totalförsvarsbudgeten för år 2001 snabbprotokoll 26, 20, 24 2000-11-29
Information från regeringen om avveck- lingen av övertalig materiel inom Försvarsmak- snabbprotokoll 124, 126 2000-11-16
Samhällets räddningstjänst, m.m. snabbprotokoll 217 2000-05-10
Information från regeringen om ubåtsfrå- gan snabbprotokoll 120, 118 2000-03-30
Det nya försvaret snabbprotokoll 68, 64, 66, 62 2000-03-29
Försvarspolitiken snabbprotokoll 79, 85, 81, 77, 83 1999-05-26
Säkrare kemikaliehantering snabbprotokoll 162 1999-05-20
Svar på interpellation 1998/99:234 om mil- jöbrigaden i Borås snabbprotokoll 30, 34 1999-05-07
Totalförsvarets budget för 1999 snabbprotokoll 214 1998-12-10
Nationell handlingsplan för äldrepoliti- ken snabbprotokoll 8, 14, 16, 10, 6, 49, 4, 51, 12 1998-06-08
Hälsodata- och vårdregister snabbprotokoll 186 1998-06-04
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 63, 65, 82, 8, 12, 80, 10 1998-06-04
Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår- dens område snabbprotokoll 183 1998-06-04
Svar på interpellation 1997/98:256 om la- gen om assistansersättning snabbprotokoll 19, 22, 25 1998-05-08
Vård av missbrukare m.m. snabbprotokoll 173 1998-04-22
Barnfrågor snabbprotokoll 261, 4, 263, 243, 241, 239, 11 1998-04-16
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 204 1998-04-16
Läkemedelsfrågor snabbprotokoll 130 1998-03-11
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 123 1998-03-11
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 111, 113, 97 1998-01-28
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 17, 136, 138, 25, 27, 23, 129, 21, 19, 15 1998-01-22
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 237, 169, 245, 193, 171, 235, 173, 195, 239 1997-12-15
Utvecklingen i informationssamhället snabbprotokoll 241, 255, 243, 257 1997-11-27
Frågestund snabbprotokoll 43, 80, 113, 36, 45, 111, 74, 82, 126, 49 1997-10-09
Alkoholfrågor snabbprotokoll 149, 105 1997-10-08
Handikappolitik snabbprotokoll 121, 119, 117, 115 1997-10-08
Vissa frågor om personlig assistans snabbprotokoll 76, 95, 5, 97, 3, 7 1997-10-08
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 49, 75, 73, 67, 69, 119, 71, 51 1997-10-08
Privata vårdgivare snabbprotokoll 58, 67, 56, 60 1997-06-02
Internationella adoptionsfrågor snabbprotokoll 22, 24, 26, 20, 18 1997-04-23
Narkotikafrågor m.m. snabbprotokoll 13 1997-04-23
Prioriteringar inom hälso- och sjukvår- den snabbprotokoll 190, 192 1997-04-09
Äldreomsorg snabbprotokoll 171, 185, 183 1997-04-09
Tandvårdsfrågor snabbprotokoll 110, 106, 108 1997-03-13
Svar på interpellation 1996/97:140 om lä- kemedelskostnaderna snabbprotokoll 33, 31 1997-02-13
Svar på interpellation 1996/97:112 om gra- tis medicin till psykiskt sjuka snabbprotokoll 42, 37 1997-01-28
Budgetpropositionen för år 1997. Hälso- vård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 64, 97, 55, 66, 10, 53, 32, 112, 8, 95, 34, 68, 110, 12 1996-12-18
Svar på interpellation 1996/97:77 om prövningstillstånd i hovrätt snabbprotokoll 17, 15, 19 1996-12-03
Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde snabbprotokoll 61, 59 1996-11-27
Läkemedelsförmåner och läkemedelsför- sörjning m.m. snabbprotokoll 34, 46, 44, 32, 36 1996-11-27
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 173, 166, 180 1996-11-21
Åldersgräns vid tobaksköp snabbprotokoll 119 1996-10-09
Äldrefrågor snabbprotokoll 75 1996-10-09
Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvår- den snabbprotokoll 40 1996-06-04
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 91, 54, 80, 93, 56, 82 1996-06-04
Svar på interpellation 1995/96:140 om informationstekniken snabbprotokoll 45, 50 1996-04-23
Vissa ersättningar till sjukvårdshuvud- männen m.m. för år 1996 snabbprotokoll 111, 109, 106 1996-04-17
Svar på interpellation 1995/96:98 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 11, 8 1996-03-07
Tystnadsplikt inom enskild familjerådgiv- ning snabbprotokoll 106 1996-03-06
Vissa läkemedelsfrågor snabbprotokoll 58, 62, 60 1996-03-06
Aktuell debatt: Välfärden snabbprotokoll 7, 14 1996-02-21
Vissa ändringar i smittskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 203 1995-12-06
Narkotikafrågor snabbprotokoll 128, 194 1995-11-22
Svar på interpellation 1995/96:11 om ut- skrivning från sjukhus snabbprotokoll 12, 10 1995-11-16
1995/96:SoU2 Äldreomsorg snabbprotokoll 22, 10, 20, 12, 42, 16, 14, 18 1995-11-15
Allergi och andra folkhälsofrågor snabbprotokoll 2 1995-11-15
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 44, 24 1995-10-13
(forts. från 14 §) Transplantationer och obduktioner, psykiatrisk tvångsvård, primärvård, snabbprotokoll 103, 99, 101, 133, 135 1995-06-01
Vissa socialtjänstfrågor snabbprotokoll 115, 113, 111 1995-05-10
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 35, 37, 26, 54, 28, 33, 60, 31 1995-04-26
Svar på frågorna 1994/95:343, 344 och 348 om tillsynen över laboratorier för medicinska snabbprotokoll 21, 13, 17 1995-03-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 25, 45, 47, 27 1995-02-09
Information från regeringen om regering- ens politik rörande informationsteknik snabbprotokoll 95 1995-01-19
Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m. snabbprotokoll 62, 60, 65, 58, 67 1994-12-19
(forts. från 10§) Vårdnadsbidraget. Garan- tidagarna. Enskild barnomsorg. (forts. SoU8) snabbprotokoll 25 1994-12-15
Förslag till alkohollag snabbprotokoll 63, 61, 65 1994-12-15
Folkhälsofrågor Föredrogs snabbprotokoll 41, 39 1994-11-30
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 68 1994-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Stig Sandström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.