Susanne Eberstein

Bio

Eva Susanne Eberstein, född 1 mars 1948 i Härnösand, är en svensk jurist och politiker (socialdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1994–2018, invald för Västernorrlands läns valkrets. Eberstein var riksdagens förste vice talman från 2010 till 2014 och är ledamot av Domarnämnden sedan 2011. Under tidigare mandatperioder har hon haft uppdrag som ordförande i skatteutskottet 2004–2006, vice ordförande i justitieutskottet 2002–2004 och EU-nämnden 2006–2010, andra vice ordförande i socialutskottet 1998–2002, samt ledamot av finansutskottet 1994–1998 och Riksbanksfullmäktige 1998–2010. 2014 utsågs hon till Riksbanksfullmäktiges ordförande. Hon har varit kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall.
Hennes dotter, Anna Eberstein, är gift med den brittiske skådespelaren Hugh Grant sedan 2018.[källa behövs]Eberstein uttalade sig 1999 kritiskt till samkönade pars rätt att adoptera. Hon sade i en intervju "Man kan inte chansa. Det är som att släppa ut ett nytt lösningsmedel och säga att det är ingen som vet om det här är livsfarligt."
Artikeln innehåller material från wikipedia Susanne Eberstein, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
6443 (63.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2215 (21.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
275 (2.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1197 (11.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Susanne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Susanne röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotDomarnämnden2023-01-012026-12-31
LedamotDomarnämnden2019-01-012022-12-31
OrdförandeRiksbanksfullmäktige2018-10-112022-10-09
LedamotRiksbanksfullmäktige2018-10-092018-10-11
LedamotDomarnämnden2015-01-012018-12-31
OrdförandeRiksbanksfullmäktige2014-10-242018-10-09
LedamotRiksbanksfullmäktige2014-10-142014-10-24
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotDomarnämnden2011-01-012015-01-01
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
Förste vice talman2010-10-042014-09-29
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272009-05-06
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
LedamotRiksbanksfullmäktige2006-10-172010-10-19
Vice ordförandeEU-nämnden2006-10-102010-10-12
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantUtrikesnämnden2006-10-102010-10-12
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
OrdförandeSkatteutskottet2004-11-232006-10-02
LedamotSkatteutskottet2004-11-182004-11-22
Förste vice ordförandeJustitieutskottet2002-11-052004-11-17
LedamotJustitieutskottet2002-10-242002-11-04
LedamotRiksbanksfullmäktige2002-10-152006-10-16
SuppleantFinansutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082004-12-05
Andre vice ordförandeSocialutskottet2002-10-082002-10-23
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantEU-nämnden2000-10-092002-10-08
LedamotRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-10-14
Vice ordförandeSocialutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantOSSE-delegationen1995-01-011996-11-20
LedamotFinansutskottet1994-10-211998-10-04
SuppleantESK-delegationen1994-10-181994-12-31
SuppleantFinansutskottet1994-10-111994-10-20
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Processrättsliga frågor 2017/18:104 44, 46, 48, 99, 101, 103, 110, 110, 112, 115, 117, 185, 119, 187, 189 2018-04-25
(forts. från § 8) Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet (forts. JuU12) 2017/18:73 102 2018-02-15
Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet 2017/18:35 111, 107, 109 2017-11-22
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen 2016/17:129 81 2017-06-20
Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen 2016/17:111 22 2017-05-16
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål 2016/17:33 126 2016-11-23
Genomförande av EU:s försvarardirektiv 2016/17:21 19 2016-10-26
(forts. från § 10) Processrättsliga frågor (forts. JuU19) 2015/16:87 132 2016-04-06
En modernare rättegång II 2015/16:62 55 2016-02-03
Domstolsdatalag 2015/16:29 2, 4 2015-11-18
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott 2014/15:62 33 2015-02-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 58, 60 2010-06-22
Avregleringen av Apoteket protokoll 58 2010-04-22
Investeringar i välfärden protokoll 28, 30 2010-04-08
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 2, 4 2010-02-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 2, 4 2009-12-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 2, 4 2009-11-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 4, 2 2009-03-24
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 101, 103 2009-03-12
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 71, 69 2008-12-16
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 87, 85 2008-11-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober protokoll 21, 23 2008-10-22
Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland protokoll 4, 2 2008-09-02
Neddragningar inom Tullverket protokoll 44 2008-01-31
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 99, 101 2008-01-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 71, 69 2007-12-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 4, 2 2007-10-23
EU:s fördrag protokoll 57 2007-06-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 4, 2 2007-03-13
(forts. från 2 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 96, 94 2007-03-01
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 2, 22, 24, 26, 16, 9, 16, 9, 2 2007-03-01
Hemligstämplat brev om EU-fördraget protokoll 38 2007-01-25
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 december protokoll 66 2006-12-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 5, 3 2006-10-24
Administrativa kostnader vid stöd till forskning protokoll 45, 47 2006-06-08
Ett regionalt förhöjt grundavdrag protokoll 7, 5, 9 2006-05-19
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. protokoll 125, 139, 75, 123, 115, 61, 73, 133, 69, 65, 137, 121, 67, 119, 63, 127, 131, 117, 71, 77 2006-03-15
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. protokoll 78, 80, 76, 83, 85 2005-12-14
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 59, 63, 74, 54, 64, 66, 57, 58, 62, 60, 72, 68, 65, 61, 52, 50, 70, 67 2005-11-23
Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award-stiftelsen protokoll 70 2005-11-09
Anslagen till högskolorna protokoll 51, 49 2005-10-27
Jämställdhet protokoll 6, 8 2005-03-09
Ekonomiska och sociala frågor m.m. protokoll 28, 26 2005-02-02
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. protokoll 28, 32, 36, 30, 34 2004-12-16
Reformeringen av tingsrättsorganisationen protokoll 124, 126, 101, 111, 128, 107, 109, 97, 113, 99, 105, 103 2004-11-10
Lag om luftfartsskydd protokoll 128, 136, 132, 134, 138, 130, 126 2004-10-27
Immunitet och privilegier för Athena protokoll 248, 246, 244 2004-10-20
Omhändertagande av fordonsnycklar m.m. protokoll 211 2004-10-20
Rättsfrågor protokoll 44, 42, 38, 46, 36, 34, 32, 40, 48 2004-10-14
Ett effektivare brottmålsförfarande protokoll 80 2004-05-24
Polisfrågor protokoll 10 2004-03-03
Hemlig teleavlyssning, m.m. protokoll 88 2004-02-18
Rättsväsendet snabbprotokoll 147, 14, 16, 22, 141, 24, 153, 30, 20, 26, 18, 28, 143, 151, 145, 149 2003-12-16
Allmän inpasseringskontroll i kriminalvården protokoll 111 2003-12-15
En europeisk arresteringsorder protokoll 72 2003-12-15
Rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi protokoll 100 2003-12-15
Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen protokoll 23 2003-11-12
Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering protokoll 55 2003-10-29
Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse protokoll 79 2003-10-29
Besökskontroll inom rättspsykiatrin protokoll 31, 33 2003-10-02
EU:s rättsliga frågor i ett framtida konsti- tutionellt fördrag snabbprotokoll 80, 78, 70, 72, 76, 74, 82 2003-06-10
Ändringar i Schengenkonventionen m.m. snabbprotokoll 47 2003-06-05
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer snabbprotokoll 252 2003-06-04
Straffansvaret för terroristbrott snabbprotokoll 8, 4, 6 2003-04-16
Rätt till arv för judiska efterlevande snabbprotokoll 73, 69, 71 2002-04-17
Nationell narkotikahandlingsplan snabbprotokoll 229, 225, 227 2002-04-04
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 198, 204, 220, 192, 196, 218, 200, 206, 202, 194, 208 2001-12-06
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 191, 195, 199, 193, 197, 189, 187 2001-10-17
Frågestund snabbprotokoll 49, 66, 113, 88, 100, 58, 85, 44, 56, 69, 51, 68, 58, 46, 100, 52, 48, 87, 80, 82, 54, 122, 56, 71, 46, 115, 98, 92, 94 2001-05-10
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård snabbprotokoll 58 2000-05-17
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 59, 63, 49, 57, 85, 53, 55, 41, 39, 61, 47, 43, 51, 45 1999-12-10
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 113, 115, 119, 111, 121, 123, 117 1999-01-20
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 149, 167, 163, 151, 35, 33, 27, 44, 153, 23, 161, 156, 221, 29, 49, 37, 31, 158, 40, 47, 25, 42, 165 1998-12-16
Avveckling av allemanssparreglerna snabbprotokoll 237, 233, 235 1998-04-29
Statliga betalningar snabbprotokoll 185, 187, 189, 191, 193 1998-03-25
Riksbankens förvaltning år 1996, m.m. snabbprotokoll 125, 121, 123 1997-05-14
Internationella adoptionsfrågor snabbprotokoll 55 1997-04-23
Förvaltningspolitiska frågor snabbprotokoll 67, 71, 69, 77, 65, 73, 81, 63, 79, 75 1997-04-09
Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m. snabbprotokoll 108, 102, 98, 100, 105 1995-12-06
Svar på frågorna 1995/96:25 och 65 om vårdbehövandes möjlighet att byta kommun snabbprotokoll 135 1995-11-07
Svar på interpellation 1994/95:50 om Eu- ropaväg 4 i Sundsvallsområdet snabbprotokoll 6, 9, 2 1995-02-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Susanne Eberstein

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.