Sven Brus

Bio

Sven Brus, född 23 januari 1941 i Estniska SSR i Sovjetunionen, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2000–2006, invald för Östergötlands läns valkrets.Brus utsågs till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 4 september 2000 sedan Dan Ericsson avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. I riksdagen var Brus vice ordförande i socialförsäkringsutskottet 2002–2006. Han var även ledamot i skatteutskottet 2001–2002 (dessförinnan suppleant i samma utskott från 2000) och suppleant i socialutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sven Brus, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1072 (37.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1232 (43.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
374 (13.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
163 (5.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sven röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sven röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotSkatteutskottet2001-09-192002-09-29
SuppleantSocialutskottet2000-10-192002-09-29
SuppleantSkatteutskottet2000-10-182001-09-18
Riksdagsledamot2000-09-042002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 17 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU10) protokoll 138, 136 2006-05-17
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier protokoll 154, 163, 165 2006-05-17
Migration och asylpolitik protokoll 108, 87, 39, 73, 37, 4, 89, 18, 7, 16 2006-05-17
Styrningen av integrationspolitiken protokoll 173, 188, 186 2006-04-05
protokoll 60, 70, 72 2006-03-29
Situationen för ensamkommande barn protokoll 41, 43 2006-03-09
Mottagande av ensamkommande barn protokoll 46, 58, 56 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:168 om förtidspensionerades möjligheter att återgå till arbetslivet protokoll 69, 67, 71 2006-01-24
Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning protokoll 121 2005-11-30
Invandrare och flyktingar protokoll 75, 44, 105, 25, 4, 27, 107 2005-11-30
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut protokoll 3, 43, 41 2005-11-09
Socialförsäkringar protokoll 134, 130, 155, 138, 157, 126, 132, 128, 136 2005-10-13
De apatiska flyktingbarnen protokoll 8, 6 2005-09-22
Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden och uppehållstillstånd för tribunalvittnen protokoll 15, 13, 3 2005-09-14
Återupptagna förhandlingar protokoll 36, 34 2005-09-14
Svar på interpellationerna 2004/05:584 och 589 om förtidspensioneringarna protokoll 105, 102, 108 2005-06-08
Bordläggningsdebatt protokoll 31 2005-05-31
Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling protokoll 96, 103, 101 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:536 om äldres tillgång till särskilt boende protokoll 25, 27, 29 2005-05-10
Svar på interpellation 2004/05:468 om den svenska asylpolitiken protokoll 20, 18, 16 2005-04-04
Asyl för barn med diagnosen depressiv devitalisering protokoll 48, 46 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:322 om så kallade apatiska barn i asylprocessen protokoll 139, 133 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:283 om hedersrelaterat våld och skyddat boende protokoll 52, 54, 50 2005-01-28
Särskild debatt om regeringens agerande och omständigheterna kring avvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed El Zari protokoll 4, 18, 11 2005-01-26
Svar på interpellation 2004/05:221 om intyg om sjukhistorik protokoll 83, 81, 85 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:179 om vårdplatser i kommunala äldreboenden protokoll 109, 113, 111 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:223 om kristna konvertiter från Iran protokoll 77, 75, 79 2004-12-10
Bostadsersättning för asylsökande protokoll 164, 180, 178 2004-12-08
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro protokoll 30, 32, 21, 4, 19 2004-12-08
Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden protokoll 116, 101, 114, 99, 97 2004-12-07
(forts.) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 60, 58 2004-11-30
Remissdebatt protokoll 16, 20, 12, 14, 44, 18, 42 2004-10-20
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 382, 392, 384, 390, 386, 388 2004-10-14
Svar på interpellation 2003/04:514 om de ensamkommande barnen protokoll 102, 100, 97 2004-06-15
Svar på interpellation 2003/04:515 om ett brett perspektiv på ohälsan protokoll 83, 79, 81 2004-06-15
Svar på interpellation 2003/04:503 om åtgärder mot "ålderism" protokoll 88, 94, 91 2004-06-14
Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet protokoll 7, 38, 47, 45, 36 2004-05-12
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 40, 7, 53, 3, 5, 42, 55 2004-04-28
Övergångsregler protokoll 51, 53 2004-03-25
(forts. från 11 §) Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen (forts. SfU6) protokoll 123, 125 2004-03-18
Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen protokoll 111 2004-03-18
Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna m.m. protokoll 227 2004-03-17
Aktuell debatt: Migrationspolitiken protokoll 12, 5 2004-02-18
Utlänningsnämnden protokoll 65, 63 2004-02-05
Utgiftsområde 10 protokoll 33, 64, 55, 53, 66, 50, 35, 62, 66, 47, 48, 59, 64, 60, 57, 31, 57 2003-12-11
Utgiftsområde 12 protokoll 132, 130, 108, 110, 106 2003-12-11
(forts. från 6 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 158, 134, 156 2003-12-04
(forts. från 8 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 183, 181 2003-12-04
Ensamkommande flyktingbarn protokoll 80, 78 2003-11-20
Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration protokoll 104 2003-10-29
Integration och demokrati protokoll 145, 143, 137 2003-10-16
(forts. från 6) Förändringar inom sjukför- säkringen för ökad hälsa i arbetslivet (forts. snabbprotokoll 146, 148 2003-06-05
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 116, 118 2003-06-05
Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet snabbprotokoll 59, 56, 76, 61 2003-06-05
Svar på interpellationerna 2002/03:372 och 409 om de ensamkommande barnens trygg- snabbprotokoll 149, 145, 141 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:374 om svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 210, 212 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:375 om ett brett perspektiv på ohälsan snabbprotokoll 214, 217 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:387 om diskriminering av äldre snabbprotokoll 89, 85, 87 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:408 om en modern familjepolitik på familjens villkor snabbprotokoll 222, 224, 220 2003-05-26
Frågestund snabbprotokoll 100, 49, 51, 102 2003-05-22
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 69, 90, 92, 71 2003-04-10
Integrationspolitik snabbprotokoll 107, 124, 105, 95, 126 2003-03-26
Hänvisning av ärende till utskott Föredrogs snabbprotokoll 12, 8, 10, 18, 20 2003-03-25
Svar på interpellation 2002/03:175 om rättssäkerheten för asylsökande snabbprotokoll 38, 40, 42 2003-03-07
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 109, 111, 41, 54, 113, 65, 129, 56, 127, 63 2002-12-17
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt snabbprotokoll 34 2002-12-10
Särskilt anordnad debatt om asyl- och flyk- tingpolitiken snabbprotokoll 11, 18, 4 2002-11-27
Ömsesidigt erkännande av beslut om av- visning och utvisning snabbprotokoll 128 2002-11-13
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 174, 183, 185 2002-11-06
Skatten på vin snabbprotokoll 2, 13, 15 2002-10-31
Svar på interpellation 2001/02:455 om skattereduktion för hushållstjänster snabbprotokoll 143, 141, 139 2002-05-27
Skatteregler mot handel med skalbolag snabbprotokoll 36 2002-05-24
De s.k. 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten snabbprotokoll 264 2002-05-15
Allmänna motioner om inkomstskatt m.m. snabbprotokoll 29, 27, 49, 25, 51 2002-03-13
Svar på interpellation 2001/02:244 om dansbandsmomsen snabbprotokoll 72, 66, 69 2002-03-08
Aktuell debatt: Situationen inom den svenska äldreomsorgen snabbprotokoll 6, 13 2002-02-22
Svar på interpellation 2001/02:154 om per- sonal i äldreomsorgen snabbprotokoll 22, 26, 24 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:155 om pal- liativ vård snabbprotokoll 29, 33, 31 2002-01-25
Svar på interpellation 2001/02:97 om arvs- skatten snabbprotokoll 120, 122 2002-01-15
Skattereduktion för fackföreningsavgif- ter snabbprotokoll 70, 84, 82 2001-12-12
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tid- skrifter, en skattereduktion för pensionärer, sänk- snabbprotokoll 116, 112, 118 2001-12-12
Vissa punktskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 125, 123, 116 2001-11-28
Svar på interpellation 2001/02:53 om plats- brist i kommunala äldreboenden snabbprotokoll 14, 12 2001-11-19
Svar på interpellation 2001/02:54 om dis- kriminering av äldre snabbprotokoll 27, 25, 23 2001-11-15
Avgifter inom äldre- och handikappom- sorg snabbprotokoll 15, 21, 35, 23, 37 2001-11-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 167, 165, 214 2001-10-17
Arvs- och gåvoskattens infogning i skatte- kontosystemet, m.m. snabbprotokoll 150 2001-05-30
Svar på interpellation 2000/01:443 om äld- reomsorgen snabbprotokoll 29, 26, 23 2001-05-28
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 134, 115, 132, 113, 111 2001-03-21
Äldrepolitik snabbprotokoll 38, 69, 95, 84, 82, 67, 93, 40, 80, 42 2001-02-21
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 281 2001-01-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sven Brus

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.