Sven-Erik Bucht

Bio

Sven-Erik Bucht, född 28 december 1954 i Karungi i Karl Gustavs församling i Norrbottens län, är en svensk politiker (socialdemokrat) som var Sveriges landsbygdsminister från 2014 till 2019. Han var ledamot av Sveriges riksdag mellan 2010 och 2019. Innan Bucht blev politiker på heltid arbetade han som dansbandsmusiker, lantarbetare och försäljare.Han var kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda kommun 2003–2010 och utsågs 2007 till årets svensk av nyhetsmagasinet Fokus. Bucht var den person som lyckades övertala Ikea-grundaren Ingvar Kamprad att etablera ett nytt Ikea-varuhus i Haparanda. Därmed har Haparanda vänt från att tidigare ha varit en uträknad utflyttningsbygd till att 2006 vara tillväxtkommun nummer ett i hela landet, enligt tidningen Affärsvärldens mätning.
I 2010 års allmänna val valdes Bucht genom att erhålla 17 674 personvalsröster, till riksdagsledamot för Norrbottens läns valkrets. Den 3 oktober 2014 utsågs han till Sveriges landsbygdsminister i Regeringen Löfven I, och efterträddes av Jennie Nilsson den 21 januari 2019.
Den 30 januari 2019 lämnade Sven-Erik Bucht sitt uppdrag som ledamot i riksdagen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sven-Erik Bucht, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1055 (39.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1015 (37.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
199 (7.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
430 (15.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sven-Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sven-Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2019-01-222019-01-30
RiksdagsledamotIda Karkiainen 2016-04-05 - 2018-09-24, Linus Sköld 2018-09-24 - 2019-01-21 Statsråd2018-09-242019-01-21
StatsrådNäringsdepartementet2018-03-082019-01-21
StatsrådNäringsdepartementet2016-05-252018-03-08
StatsrådNäringsdepartementet2015-01-012016-05-25
LandsbygdsministerNäringsdepartementet2014-10-032014-12-31
LandsbygdsministerLandsbygdsdepartementet2014-10-032014-12-31
RiksdagsledamotIda Karkiainen 2014-10-03 - 2015-08-31, Linus Sköld 2015-09-01 - 2016-04-04, Ida Karkiainen 2016-04-05 - 2018-09-24 Statsråd2014-10-032018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292014-10-02
SuppleantNäringsutskottet2013-10-042014-09-29
LedamotFinansutskottet2013-05-032014-09-29
LedamotFinansutskottet2013-04-152013-05-02
SuppleantFinansutskottet2010-10-122013-04-14
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122010-10-20
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2017/18:515 om statliga utvecklingsinsatser i Sörmland 2017/18:127 96 2018-06-07
Svar på interpellation 2017/18:529 om långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn 2017/18:127 97 2018-06-07
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 2018-06-05
Svar på interpellation 2017/18:504 om EU:s fiskeavtal med Marocko 2017/18:120 1, 3, 5, 7 2018-05-28
Svar på interpellation 2017/18:542 om minigrisar som sällskapsdjur 2017/18:120 14, 8, 10, 12 2018-05-28
Svar på interpellation 2017/18:548 om levande skärgård 2017/18:120 15, 17, 19, 21 2018-05-28
Svar på interpellationerna 2017/18:534, 540 och 550 om vargens påverkan på landsbygden 2017/18:120 22, 25, 28, 31 2018-05-28
Svar på interpellation 2017/18:430 om djurskyddslag med rättssäkerhet 2017/18:103 17, 19, 21, 23 2018-04-24
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:459 om ett nationellt skogsprogram 2017/18:99 51, 53 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:457 om försäljning av vildsvinskött 2017/18:99 27, 30, 33, 35 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:458 om EU:s antibiotikastrategi 2017/18:99 36, 38, 41, 44 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:459 om ett nationellt skogsprogram 2017/18:99 45, 48 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:462 om framtiden för skärgårdsfisket 2017/18:99 54, 57, 60, 62 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:471 om nytt mål för landsbygdernas utveckling 2017/18:99 63, 65, 68, 71 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:415 om statliga veterinärers försäljning av djurfoder 2017/18:87 1, 3, 5, 7 2018-03-20
Svar på interpellation 2017/18:402 om hästar och spiltor 2017/18:83 8, 11, 14, 16 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:389 om svenska bioraffinaderier och tillgången till svensk skog 2017/18:82 27, 29, 31, 33 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:295 om tvångsinlösen av skog 2017/18:63 95, 97, 99, 101 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:314 om intrångsersättning till ägare av fjällnära skog 2017/18:63 102, 104, 107, 110 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:320 om torskbeståndet i Östersjön 2017/18:63 111, 113, 115, 117 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:225 om landsbygdens villkor 2017/18:55 1, 4, 9, 13 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:207 om vargens påverkan på landsbygden 2017/18:53 61, 63, 65, 67 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:224 om ett fungerande växtskydd för jordbruket 2017/18:53 68, 71, 74, 76 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:229 om Sveriges livsmedelsproduktion 2017/18:53 77, 79, 81, 83 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:237 om skogsbruket, äganderätten och framtiden 2017/18:53 84, 87, 90, 92 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:241 om försörjningstrygghet avseende livsmedel 2017/18:53 93, 95, 97, 99 2017-12-19
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2017/18:45 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 2017-12-07
Svar på interpellation 2017/18:146 om en djurskyddsproposition 2017/18:43 35, 37, 39, 41 2017-12-05
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:91 om försämrade livsvillkor för grisar 2017/18:34 53, 55 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:110 om torskkvoterna i Östersjön 2017/18:34 56, 58, 60, 62 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:122 om åtgärder mot olagliga substanser i kosttillskott 2017/18:34 63, 65, 67, 69 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:133 om EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud 2017/18:34 70, 72, 74, 76 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:91 om försämrade livsvillkor för grisar 2017/18:34 47, 51 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:63 om avmagringssjuka hos hjortdjur 2017/18:26 47, 50, 53, 55 2017-11-07
Svar på interpellation 2016/17:592 om statsministerns ansvar för att rädda Findus 2017/18:4 22, 24, 26, 28 2017-09-14
En livsmedelsstrategi för Sverige 2016/17:128 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 2017-06-19
Svar på interpellation 2016/17:482 om utfodring av vilt 2016/17:116 65, 67, 69, 71 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:484 om anmälningsplikt för åtelkamera 2016/17:116 72, 74, 76, 78 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:504 om havskonferensen och fiskeavtalen 2016/17:116 79, 81, 83, 85 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:366 om inventering av nyckelbiotoper 2016/17:114 8, 10, 12, 14 2017-05-19
Svar på interpellation 2016/17:453 om illegal jakt på rovdjur 2016/17:114 15, 17, 19, 21 2017-05-19
Svar på interpellation 2016/17:496 om trålfiskeförbud 2016/17:114 22, 25, 28, 30 2017-05-19
Svar på interpellation 2016/17:448 om funktionsnedsattas möjlighet till jakt 2016/17:103 46, 48, 50, 52 2017-05-02
Svar på interpellation 2016/17:449 om en EU-plattform för djurskydd 2016/17:103 53, 55, 57, 59 2017-05-02
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:420 om försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd 2016/17:99 62, 64 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:361 om en viltvårdsmyndighet 2016/17:99 51, 53, 55, 57 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:420 om försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd 2016/17:99 58, 60 2017-04-25
Frågestund 2016/17:81 29, 83, 31, 56, 42, 85, 58, 44, 77, 80, 79, 82, 85, 54, 87, 56, 49, 82, 51, 84, 95, 86, 97, 88, 57, 59, 104, 61, 106, 63, 123, 51, 125, 120, 53, 104, 90, 106, 92, 126, 135, 137, 102, 104, 97, 99, 110, 101, 112, 103, 95, 97, 121, 123, 129, 41, 131, 43, 37, 57, 39, 59, 53, 73, 55, 75, 85, 87, 69, 89, 71, 91, 97, 99, 39, 41, 89, 91, 37, 101, 39, 103, 63, 65, 57, 59, 75, 61, 63, 79, 77, 79, 47, 81, 37, 49, 83, 39, 101, 44, 46, 55, 43, 59, 57, 49, 45, 52, 61, 51, 54, 36, 113, 56, 38, 58, 57, 67, 59, 55, 69, 57, 54, 65, 56, 68, 75, 67, 70, 77 2017-03-16
Svar på interpellationerna 2016/17:308 och 309 om långsiktiga mål i livsmedelsstrategin 2016/17:71 38, 41, 45, 48 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:242 om varsel på landsbygden 2016/17:67 45, 47, 49, 51 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:243 om livsmedelsförsörjningen i händelse av kris 2016/17:67 52, 54, 56, 58 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:261 om bottentrålning i naturreservat 2016/17:67 66, 68, 70, 72 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:267 om handelsavtalen och den svenska livsmedelsstrategin 2016/17:67 59, 61, 63, 65 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:159 om balansen mellan miljömål och produktionsmål i skogen 2016/17:43 8, 10, 12, 14 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:117 om fördröjningen av Sveriges utbetalningar till jordbrukare 2016/17:36 1, 4, 7, 9 2016-11-29
Svar på interpellationerna 2016/17:122 och 126 om rättslig prövning av skogsavverkning 2016/17:36 10, 13, 17, 21 2016-11-29
Svar på interpellation 2016/17:87 om lantbrukarnas regelbörda 2016/17:24 15, 17, 19, 21 2016-11-08
Svar på interpellation 2015/16:790 om ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen 2016/17:3 1, 4, 7, 9 2016-09-15
Svar på interpellation 2015/16:749 om det svenska kräftfisket 2015/16:130 26, 28, 30, 32 2016-09-08
Svar på interpellation 2015/16:694 om frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens 2015/16:122 69, 71, 73, 75 2016-06-17
Svar på interpellation 2015/16:714 om franskt förbud mot bisfenol A 2015/16:122 76, 78, 80, 82 2016-06-17
Svar på interpellation 2015/16:715 om livsmedelsstrategin 2015/16:122 83, 85, 87, 89 2016-06-17
Svar på interpellation 2015/16:648 om djuromsorgsprogrammen 2015/16:114 27, 29, 31, 33 2016-06-07
Svar på interpellation 2015/16:675 om det svenska regelverket - ett hot mot jobben i Kristianstad 2015/16:114 34, 37, 40, 42 2016-06-07
(forts.)  Svar på interpellation 2015/16:625 om artskyddsförordningen 2015/16:110 59, 61, 63 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:581 om lagstiftning om jakt i fjällmiljö 2015/16:110 30, 32, 35, 38 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:586 om viltförvaltningen 2015/16:110 39, 41, 43, 45 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:595 om Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel 2015/16:110 46, 49, 53, 56 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:625 om artskyddsförordningen 2015/16:110 57 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:640 om skyddsjakt på skarv 2015/16:110 64, 66 2016-05-24
Svar på interpellation 2015/16:547 om nya kött- och mjölksubventioner 2015/16:98 49, 53, 57, 60 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:552 om vildsvin och viltskador 2015/16:98 61, 63, 65, 67 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:561 om myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk 2015/16:98 68, 70, 72, 74 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:565 om krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer 2015/16:98 75, 77, 79, 81 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:509 om konkurrensförutsättningarna för svenska bönder 2015/16:93 7, 9, 1, 4 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:516 om farliga bekämpningsmedel i frukt och grönt 2015/16:93 10, 12, 14, 16 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:524 om ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin 2015/16:93 17, 21, 25, 27 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:525 om det svenska jordbruket 2015/16:93 28, 30, 32, 34 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:526 om den svenska mjölknäringen 2015/16:93 35, 37, 39, 41 2016-04-15
Svar på interpellation 2015/16:455 om en ny myndighet för jakt och viltförvaltning 2015/16:86 50, 52, 54, 56 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:472 om jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård 2015/16:86 57, 59, 62, 65 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:409, 439 och 443 om förändring i jaktförordningen 2015/16:86 33, 38, 44, 49 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:427, 496 och 518 om villkoren för svenska mjölkbönder 2015/16:86 66, 72, 79, 84 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:352 om upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet 2015/16:68 80, 82, 86, 90 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:395 om minskad köttkonsumtion 2015/16:68 91, 95, 99, 101 2016-02-23
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:311 om förändringar inom Livsmedelsverket 2015/16:61 61, 63 2016-02-02
Svar på interpellation 2015/16:311 om förändringar inom Livsmedelsverket 2015/16:61 59 2016-02-02
Svar på interpellation 2015/16:314 om den svenska pälsindustrin 2015/16:61 64, 67, 71, 74 2016-02-02
Svar på interpellationerna 2015/16:297, 310 och 321 om försenade EU-ersättningar 2015/16:61 45, 49, 54, 58 2016-02-02
Svar på interpellation 2015/16:261 om ålfiskets framtid 2015/16:56 17, 19, 21, 23 2016-01-21
Svar på interpellationerna 2015/16:207 och 210 om varg 2015/16:56 1, 5, 11, 16 2016-01-21
Svar på interpellation 2015/16:197 om åtgärder mot vargattacker 2015/16:44 24, 27, 30, 32 2015-12-11
Svar på interpellation 2015/16:203 om livet på landsbygden 2015/16:44 33, 35, 37, 39 2015-12-11
Svar på interpellationerna 2015/16:136 och 145 om skydds- och licensjakt 2015/16:44 15, 18, 21, 23 2015-12-11
Svar på interpellation 2015/16:56 om krav på matimporten 2015/16:24 33, 35, 37, 39 2015-11-10
Svar på interpellation 2015/16:42 om svenska bönders likviditetsproblem 2015/16:20 28, 30, 32, 34 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:65 om konsekvenser av ny stödområdesindelning för jordbruket i norra Sverige 2015/16:20 35, 38, 41, 43 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:11 om hur hela Sverige ska leva 2015/16:11 1, 5, 9, 11 2015-10-02
Svar på interpellation 2014/15:752 om överenskommelse om minimimått på havskräfta 2015/16:3 14, 17, 20, 22 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:753 om levande kust och skärgård 2015/16:3 23, 26, 29, 31 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:643 om osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd 2014/15:120 1, 3, 5, 7 2015-06-23
Svar på interpellation 2014/15:541 om framtiden för svensk handel med sälprodukter 2014/15:106 1, 3, 6, 9 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:559 om svenska mjölkproducenters konkurrenskraft 2014/15:106 10, 13, 17, 20 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:586 om kustnära företag 2014/15:106 21, 23, 25, 27 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:590 om prioritering av utvecklingsstrategier 2014/15:106 28, 31, 34, 36 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:408 om förenklad försäljning av vildsvinskött 2014/15:89 21, 23, 25, 27 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:460 om statliga jobb på landsbygden 2014/15:89 28, 32, 36, 38 2015-04-21
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:278 om livsmedelsstrategin 2014/15:65 60, 62 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 12, 21, 29, 31 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:264 om skogsnäringens konkurrenskraft 2014/15:65 32, 36, 42, 45 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:268 om skogsnäringens roll i klimatomställningen 2014/15:65 46, 48, 50, 52 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:278 om livsmedelsstrategin 2014/15:65 53, 57 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:292 om regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna 2014/15:65 63, 66, 69, 71 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:312 om skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk 2014/15:65 72, 75, 78, 80 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:237 om framtidens livsmedelsförsörjning 2014/15:60 8, 10, 12, 14 2015-02-13
Svar på interpellation 2014/15:241 om Djuromsorgsprogrammet för grisar 2014/15:60 15, 18, 21, 23 2015-02-13
Svar på interpellation 2014/15:247 om rättsosäkert läge för bönderna 2014/15:60 24, 26, 28, 30 2015-02-13
Svar på interpellation 2014/15:209 om vargjakten i Dalarnas län 2014/15:51 12, 14, 16, 18 2015-01-27
Svar på interpellation 2014/15:169 om vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden 2014/15:50 130, 133, 136, 138 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:179 om vetenskapliga rekommendationer avseende GMO 2014/15:50 139, 141, 144, 146 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:183 om tvärvillkoren 2014/15:50 147, 149, 151, 153 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:199 om ett paradigmskifte i fiskeripolitiken 2014/15:50 154, 157, 160, 162 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:156 om färre djurförsök och 3R-center 2014/15:33 20, 22, 24, 26 2014-12-05
Svar på interpellation 2014/15:125 om förgröningen 2014/15:28 106, 109, 112, 114 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:128 om nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet 2014/15:28 115, 119, 123, 126 2014-11-27
(forts. från § 6) Svar på interpellation 2014/15:110 om krisen i den svenska mjölkproduktionen 2014/15:25 100, 102 2014-11-20
Svar på interpellation 2014/15:110 om krisen i den svenska mjölkproduktionen 2014/15:25 32, 35 2014-11-20
(forts. från § 5) Svar på interpellationerna 2014/15:43 och 65 om handelsgödselskatt 2014/15:17 106, 113, 116 2014-11-06
Svar på interpellation 2014/15:54 om licensjakt på varg 2014/15:17 117, 120, 123, 125 2014-11-06
Svar på interpellationerna 2014/15:43 och 65 om handelsgödselskatt 2014/15:17 30 2014-11-06
Svar på interpellation 2014/15:3 om landsbygden 2014/15:11 24, 31, 39, 41 2014-10-21
Personkrets för ansvarsutkrävande snabbprotokoll 68, 66 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:449 om landsbygdsprogrammet snabbprotokoll 14, 17 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:455 om inskränkning i äganderätten vid sikfiske snabbprotokoll 20, 24, 22 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:338 om den digitala industrin snabbprotokoll 34, 29 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:463 om inhumana utvisningsbeslut snabbprotokoll 81, 78, 84 2014-05-19
Viss kreditgivning till konsumenter snabbprotokoll 31, 33, 35 2014-04-09
Mobiltelefonin på landsbygden snabbprotokoll 75, 77 2014-03-20
Lokalisering av myndigheter snabbprotokoll 74, 76 2014-03-06
Den privata skuldsättningen snabbprotokoll 56 2014-02-27
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 61 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 56 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:251 om levande landsbygd snabbprotokoll 14, 19 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:261 om SVT:s regionala nyhetsbevakning snabbprotokoll 41, 38 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:168 om staten och kommunernas ekonomi snabbprotokoll 20, 26 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:172 om regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning snabbprotokoll 2, 10, 19 2014-01-28
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 84, 82, 90, 86, 88 2013-11-27
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 snabbprotokoll 100 2013-11-20
Svar på interpellation 2013/14:57 om industriproduktion i övre Norrland snabbprotokoll 3, 8 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 87, 98, 77 2013-11-05
Skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 72, 70 2013-10-24
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 183, 288, 286, 185, 239, 241 2013-10-16
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 150, 148, 146 2013-10-14
Svar på interpellation 2012/13:485 om gröna näringar snabbprotokoll 28, 25, 31 2013-08-15
Svar på interpellation 2012/13:359 om nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola snabbprotokoll 70, 77 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:294 om sämre mobiltäckning snabbprotokoll 39, 44 2013-04-09
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 65, 57 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 48 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:306 om möjligheterna att bygga i strandnära lägen snabbprotokoll 68, 71, 74 2013-03-26
(forts. från 10 §) Mineralpolitiska frågor (forts. NU14) snabbprotokoll 123, 127, 121, 119, 125 2013-03-20
Nuonaffären snabbprotokoll 83, 85 2013-03-07
Svar på interpellation 2012/13:185 om Sveriges förlorade tillväxtförmåga snabbprotokoll 58, 55 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:186 om regeringens bedömningar i budgeten snabbprotokoll 63, 68 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:177 om målet om fördubblad export snabbprotokoll 8, 4 2013-01-24
Svar på interpellationerna 2012/13:123 och 164 om EU:s svaveldirektiv snabbprotokoll 30, 22, 17 2012-12-19
Den svenska exporten snabbprotokoll 144, 146 2012-12-13
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 snabbprotokoll 139, 137, 135 2012-12-06
Svar på interpellation 2012/13:133 om samhällsomvandlingen i Malmfälten snabbprotokoll 43, 37, 40 2012-12-04
Svar på interpellationerna 2012/13:120, 124 och 132 om tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet snabbprotokoll 77, 71 2012-12-04
Svar på interpellationerna 2012/13:85, 90, 98 och 99 om skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 51, 45, 57 2012-11-16
Gruvboomen och bostadspriserna i Norrbotten snabbprotokoll 96 2012-11-15
Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden protokoll 140 2012-05-31
Svar på interpellation 2011/12:327 om handläggningen vid miljöprövning protokoll 14, 11, 9 2012-05-22
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:310 om infrastruktur i Pajala protokoll 65 2012-04-10
Svar på interpellation 2011/12:299 om skatteutjämningen protokoll 20, 10 2012-04-10
Svar på interpellationerna 2011/12:308, 311 och 314 om sammanhållet program för gruvnäringen protokoll 83, 78 2012-04-10
Statlig förvaltning protokoll 134 2012-03-28
Svar på interpellation 2011/12:202 om näringslivets förutsättningar i Västerbotten protokoll 13, 18 2012-02-21
Utrikespolitisk debatt protokoll 92, 60, 98, 58, 94, 90, 62, 66, 96, 64 2012-02-15
Kommunikationer protokoll 71, 74 2011-12-14
(forts. från 13 §) Statliga företag (forts. NU5) protokoll 129 2011-11-24
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 protokoll 185 2011-11-24
Svar på interpellationerna 2011/12:51, 53 och 54 om järnvägsinvesteringar i Norrland protokoll 41, 48 2011-11-08
Svar på interpellation 2010/11:445 om mobiltäckning i hela landet och sårbarheten snabbprotokoll 15, 11 2011-09-01
Svar på interpellation 2010/11:334 om samarbete i Barentsregionen och det arktiska området snabbprotokoll 20, 22, 26 2011-05-17
Barentsområdet snabbprotokoll 71 2011-05-12
Svar på interpellation 2010/11:275 om övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet snabbprotokoll 72, 70, 75 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:294 om vägval mellan investering och privatkonsumtion snabbprotokoll 65, 62 2011-04-05
Miljöregler för fartygsbränsle snabbprotokoll 59, 61 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:167 om överblickbara miljöprocesser snabbprotokoll 24, 28, 32 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:166 om gruvindustrin som utvecklingskraft snabbprotokoll 20, 23, 27 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:125 om rekordhöga elpriser snabbprotokoll 15, 21 2011-02-01
Utredning om det finansiella regelverket snabbprotokoll 20, 18 2011-01-27
Svar på interpellation 2010/11:109 om beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken snabbprotokoll 38, 45 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:57 om järnväg till Kaunisvaara snabbprotokoll 116, 120 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:64 om sjöfartens spelregler snabbprotokoll 148, 146 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:73 om nätdroger snabbprotokoll 45, 47 2010-12-07
Svar på interpellationerna 2010/11:28 och 30 om framtiden för I 19 i Boden snabbprotokoll 55, 52, 49 2010-12-03
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009 snabbprotokoll 145 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:23 om elleveranser i Tornedalen snabbprotokoll 18, 22 2010-11-30
Svar på interpellation 2010/11:19 om rätten till telefon i hela Sverige protokoll 31, 27 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:27 om illegala vapen protokoll 3 2010-11-16
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 344, 346, 348 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:9 om byggstart för Norrbotniabanan protokoll 33, 26 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sven-Erik Bucht

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.