Sven-Erik Österberg

Bio

Sven-Erik Österberg, född 10 mars 1955 i Munktorp, Västmanlands län, är en svensk ämbetsman och tidigare politiker (socialdemokrat). Han var riksdagsledamot 1994–2012 och statsråd i regeringen Persson (kommun- och finansmarknadsminister) 2004–2006. Österberg var landshövding i Norrbottens län 2012–2018 och i Stockholms län 2018–2023.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sven-Erik Österberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2212 (47%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1575 (33.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
142 (3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
776 (16.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sven-Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sven-Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner2021-06-142026-07-01
LedamotNämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner2018-07-012022-07-01
LedamotNämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner2018-07-012021-06-14
Vice ordförandeRiksbanksfullmäktige2011-06-222014-10-14
LedamotRiksbanksfullmäktige2011-05-312011-06-22
LedamotKonstitutionsutskottet2011-04-082012-09-30
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192012-09-30
LedamotUtrikesnämnden2010-10-122011-05-02
LedamotRiksdagsstyrelsen2010-10-122011-05-02
GruppledareSocialdemokraterna2010-10-042011-04-12
Vice ordförandeValberedningen2010-10-042011-05-02
Riksdagsledamot2010-10-042012-09-30
Vice ordförandeValberedningen2008-06-112010-10-04
LedamotValberedningen2008-06-052008-06-11
LedamotUtrikesnämnden2008-06-052010-10-12
LedamotRiksdagsstyrelsen2008-06-052010-10-12
GruppledareSocialdemokraterna2008-06-032010-10-04
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
SuppleantEU-nämnden2006-10-102007-01-26
Vice ordförandeArbetsmarknadsutskottet2006-10-102008-06-03
Riksdagsledamot2006-10-072010-10-04
StatsrådFinansdepartementet2006-10-022006-10-06
RiksdagsledamotLars Eriksson 2006-10-02 - 2006-10-062006-10-022006-10-06
StatsrådFinansdepartementet2004-11-012006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
OrdförandeFinansutskottet2002-10-082004-10-31
LedamotUtrikesnämnden2002-10-082004-10-31
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2001-03-222002-10-14
OrdförandeArbetsmarknadsutskottet2000-09-052002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet2000-08-012000-09-04
SuppleantRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-09-30
LedamotFinansutskottet1998-10-132000-07-04
SuppleantSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantFinansutskottet1996-04-181998-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1995-01-261998-10-04
LedamotLagutskottet1994-10-111996-04-17
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Näringsdepartementets hantering av en fråga med anledning av bristande järnvägsunderhåll (avsnitt 3.2) protokoll 52, 54, 56 2012-06-14
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. protokoll 104 2012-06-14
Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB (avsnitt 2.3) protokoll 38, 36, 34, 41, 43 2012-06-14
Svar på interpellation 2011/12:416 om ökat behov av ekonomiskt bistånd i Sverige protokoll 52, 56 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:417 om bonusar i Vattenfall protokoll 69, 67, 65 2012-06-12
(forts. från 9 §) Författningsfrågor (forts. KU15) protokoll 100, 98, 96, 102, 104 2012-04-12
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet protokoll 104 2012-02-15
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning protokoll 140 2012-01-18
Svar på interpellation 2011/12:160 om beredningen av proposition om annonstid i radio och tv protokoll 51, 53, 49 2011-12-13
Rikets styrelse protokoll 30, 34, 24, 32, 28, 26, 36 2011-12-07
Svar på interpellation 2011/12:94 om kontroll av villkoren för utländsk arbetskraft protokoll 53, 57, 55 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:77 om Mälarbanan protokoll 46, 51 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:86 om svenskt snus som exportvara protokoll 34, 30, 32 2011-11-11
(forts. från prot. 120) Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang (forts. JuU28) protokoll 76, 80, 78 2011-06-22
Svar på interpellation 2010/11:427 om behov av skydd mot rovdjur protokoll 63, 66, 69 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:428 om initiativ i regionfrågan protokoll 64, 66, 68 2011-06-14
Svar på interpellation 2010/11:429 om miljöbalkens ändamålsenlighet protokoll 11, 9, 13 2011-06-14
Fråga om näringsministerns blogg hos Tillväxtverket (avsnitt 3.2) protokoll 37, 35, 33 2011-06-13
Inledning protokoll 12, 10, 2, 2 2011-06-13
Vallagsfrågor protokoll 89 2011-06-13
Svar på interpellation 2010/11:312 om konkreta åtgärder mot utbetalningar av bonusar till chefer i statliga bolag snabbprotokoll 13, 17, 15 2011-04-29
Kärnkraftens risker och det svenska beslutet om kärnkraft snabbprotokoll 52, 54 2011-03-17
Läns- och regionindelning snabbprotokoll 27, 29 2011-03-10
Aktuell debatt: Våldsbejakande extremism snabbprotokoll 20, 4, 12 2011-01-26
Svar på interpellation 2010/11:111 om åtgärder för en väl fungerande arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 13, 11, 9 2010-12-10
Svar på interpellation 2010/11:40 om bristande granskning av jobbcoacher protokoll 125, 119, 122 2010-11-18
Svar på interpellationerna 2010/11:35 och 41 om bonus i statliga företag protokoll 129, 135, 141 2010-11-18
Redovisning av bidrag till politiska partier protokoll 4, 6, 2 2010-11-11
Val av förste vice talman protokoll 4 2010-10-04
Val av talman protokoll 2 2010-10-04
Svar på interpellationerna 2009/10:438 och 478 om ungdomars villkor på svensk arbetsmarknad protokoll 159, 166, 172 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:466 och 479 om åtgärder mot arbetslösheten protokoll 175, 179, 177 2010-06-29
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 28, 30, 37, 44 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:480 om resurser till yngre universitet och högskolor snabbprotokoll 34, 30, 38 2010-06-01
Forskning om arbetslöshetspolitiken protokoll 54 2010-04-22
Svar på interpellation 2009/10:317 om psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar protokoll 76 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:321 om åtgärder med anledning av att EU-kommissionen uppmanar den svenska regeringen att skärpa regleringen av visstidsanställningar protokoll 79, 82, 85 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:272 om åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten protokoll 80, 83, 77 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:275 om arbetsmarknadsåtgärden Lyftet protokoll 87 2010-03-16
Svar på interpellationerna 2009/10:271 och 273 om aktiveringsåtgärden Lyftet protokoll 68, 74, 71 2010-03-16
(forts. från 7 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 126, 124, 128 2010-03-04
Praktikplatser för arbetslösa protokoll 31, 29 2010-03-04
Ungdomsarbetslösheten protokoll 26, 28, 31, 29 2010-02-18
Arbetslösheten protokoll 32, 30, 32, 30 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:173 om åtgärder mot kringgående av lagen om anställningsskydd protokoll 36, 40 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:127 om utvidgning av EU:s tjänstedirektiv protokoll 2, 4, 6 2009-12-18
Aktuell debatt: Coacher för arbetssökande protokoll 10, 1, 3, 17 2009-12-11
Svar på interpellation 2009/10:129 om statsministerns uttalande om stopp för bonussystem protokoll 35, 37, 33 2009-12-08
Utbildning för jobb protokoll 11, 31, 9, 33 2009-11-05
Bankernas bonusprogram protokoll 62 2009-10-01
Definitionen av utanförskap protokoll 2, 4 2009-09-24
Svar på interpellation 2008/09:581 om statistik över arbetslösheten protokoll 49, 45, 41 2009-09-10
Svar på interpellation 2008/09:582 om den svenska besöksnäringen protokoll 7, 4, 2 2009-09-10
Svar på interpellation 2008/09:597 om löner och villkor vid bärplockning protokoll 61, 73, 66 2009-09-10
Svar på interpellationerna 2008/09:571, 583 och 584 om de arbetssökandes möjligheter till utbildning protokoll 19, 24, 30 2009-09-10
Svar på interpellation 2008/09:367 om investeringar för utveckling av framtidens svenska träindustri protokoll 6, 2, 4 2009-04-08
Svar på interpellation 2008/09:422 om tillsättningen av toppchefer på Arbetsförmedlingen protokoll 119, 117, 121 2009-04-03
Arbetsgivaravgiften för småföretagare protokoll 32, 30 2009-03-26
Svar på interpellation 2008/09:366 om öppen process vid nominering av EU-kommissionär protokoll 107, 105, 109 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:385 om bonus till AP-fondernas ledning mitt i jobbkrisen protokoll 68, 65 2009-03-17
Riktlinjer för bonus protokoll 49 2009-03-12
Svar på interpellation 2008/09:327 om höga chefers bonusar och arvoden i storföretag protokoll 15, 18, 22 2009-03-09
Svensk fordonsindustri protokoll 23, 25 2009-02-19
Svar på interpellation 2008/09:243 om krav på åtgärder i kölvattnet av Lavaldomen protokoll 73, 75, 71 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:173 om nominering av svensk EU-kommissionär protokoll 228, 225 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:194 om åtgärder beträffande polisens nykterhetskontroller protokoll 32, 36, 34 2008-12-16
Avgifterna till a-kassan protokoll 59, 61 2008-12-11
Svar på interpellation 2008/09:171 om stabilitetsprogram för banksektorn protokoll 54, 57 2008-12-09
Statistikunderlag i jobbkrisen protokoll 16 2008-12-04
Krisen på finansmarknaden och bostadslånen protokoll 52, 54 2008-11-27
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 126, 124 2008-11-20
Lissabonfördraget protokoll 5, 7, 1 2008-11-20
Svar på interpellation 2008/09:67 om den ekonomiska krisen och bankernas ansvar protokoll 2, 6, 4 2008-11-14
Svar på interpellation 2008/09:69 om rekrytering av ny generaldirektör till Finansinspektionen protokoll 11, 9, 13 2008-11-14
Aktuell debatt: Det ökande antalet varsel på arbetsmarknaden protokoll 3, 17, 10, 1 2008-11-12
Det finansiella läget på fastighetsmarknaden protokoll 32, 30 2008-10-30
Svar på interpellation 2008/09:19 om införande av ett socialt protokoll i EU protokoll 2, 7, 4 2008-10-21
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 86, 84, 96, 92, 88, 94, 90, 122, 120 2008-10-15
Svar på interpellation 2007/08:831 om regeringens arbetsmarknadspolitik protokoll 177, 175, 179 2008-08-28
Svar på interpellationerna 2007/08:804 och 816 om konsekvenserna av Regeringsrättens dom för a-kassan protokoll 131, 134, 137 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:815 om framtiden för svensk fordonsindustri protokoll 34, 30, 26 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:817 om Sveriges framtida regionindelning protokoll 48, 46, 44 2008-08-14
De svenska kollektivavtalen protokoll 55 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:596 om regeringens jobbpolitik protokoll 38, 44, 41 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:597 om Riksrevisionens kritik av regeringens arbetsmarknadspolitik protokoll 49, 47 2008-05-13
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 10 2008-05-13
ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m. protokoll 161, 163, 159 2008-05-07
Svar på interpellation 2007/08:483 om utredningen med anledning av Lavalmålet protokoll 110, 104, 117 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:510 om fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet protokoll 126, 122 2008-04-22
Villkoren för småföretagare protokoll 33, 35 2008-04-17
Utländsk arbetskraft och svenska kollektivavtal protokoll 87, 85 2008-04-03
Svar på interpellation 2007/08:470 om regeringens jämställdhetspolitik i statlig förvaltning protokoll 51, 54, 57 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:478 om tillämpningen av offentlighetsprincipen protokoll 66, 62 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:432 om bankernas vinster protokoll 62, 60, 65 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:436 om villkoren för utländsk arbetskraft protokoll 100, 102, 104 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:453 om social dumpning och EG-domstolen protokoll 108, 111 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:384 om näringsverksamhet med politiska syften protokoll 21, 9, 15 2008-03-11
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 121, 100, 136 2008-03-11
Svar på interpellationerna 2007/08:339 och 348 om en obligatorisk a-kassa snabbprotokoll 91, 97, 94 2008-02-19
Särskild debatt om den svenska modellens framtid på svensk arbetsmarknad protokoll 2, 16, 9 2008-01-18
Svar på interpellation 2007/08:266 om indrivning av a-kasseavgifter protokoll 91, 88, 94 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:268 om utvärdering av privat arbetsförmedlingsverksamhet protokoll 98 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:269 om misslyckandet med jobbpolitiken protokoll 109, 106 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:252 om politisering av utredningsväsendet protokoll 8, 4 2007-12-18
Svar på interpellationerna 2007/08:160 och 173 om konsekvenser av regeringens nya a-kasseregler protokoll 73, 69, 77 2007-12-07
Sänkning av arbetsgivaravgifterna protokoll 4, 2 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:84 om slavliknande förhållanden på svensk arbetsmarknad protokoll 95, 97, 99 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:85 om Ams styrelse protokoll 102, 104 2007-11-16
Svar på interpellation 2007/08:81 om begränsningar i avtalsförsäkringarna protokoll 6, 3 2007-11-13
Statsministerns ledarskap och krisberedskapen protokoll 4, 2 2007-11-01
Svar på interpellation 2007/08:37 om konsekvenser av Carnegieskandalen protokoll 6, 3 2007-10-26
Svar på interpellation 2007/08:38 om kostnader för förvaltning av fonder protokoll 13, 11, 15 2007-10-26
Del 1: Arbete protokoll 52, 113, 132, 9, 130, 31, 3, 1, 13, 11, 29, 50, 111, 5, 7 2007-10-18
Svar på interpellation 2007/08:24 om slussen i Södertälje protokoll 73, 78 2007-10-16
Utförsäljningen av statliga bolag protokoll 20 2007-10-04
Indrivning av uteblivna a-kasseavgifter protokoll 2, 4 2007-09-27
Svar på interpellation 2006/07:667 om obalansen på svensk arbetsmarknad protokoll 34, 32, 30 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:669 om kollektivavtalen och arbetsrätten protokoll 41, 37, 45 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:671 om försämringar av anställningstryggheten protokoll 48, 50 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:666 om bankernas vinstnivåer protokoll 15, 11, 18 2007-08-23
Svar på interpellation 2006/07:554 om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring protokoll 69, 71, 73 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:561 om ytterligare skärpningar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 80, 76, 78 2007-06-05
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 30, 16, 32, 14, 2 2007-05-30
Regeringens syn på svenska kollektivavtal protokoll 68 2007-05-24
Svar på interpellation 2006/07:490 om finansieringen av a-kassan protokoll 67, 70 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:501 om subventioner till välbetalda nystartsjobb protokoll 85, 82 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:502 om brist på insatser för arbetslösa protokoll 88, 91, 95 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:497 om vallöften inom sjukvården protokoll 33, 36, 39 2007-05-11
Utförsäljning av akutsjukhus protokoll 51 2007-04-26
Svar på interpellation 2006/07:336 om regeringens linje i fråga om arbetsrätten och kollektivavtal protokoll 123, 131, 126 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:357 om avtal om plusjobben protokoll 136, 139 2007-03-27
Borttagande av 100-dagarsregeln protokoll 24, 26 2007-03-22
Svar på interpellation 2006/07:312 om lönebidragsanställningar i den ideella sektorn protokoll 73, 75, 71 2007-03-13
Svar på interpellation 2006/07:323 om etikarbetet i regeringen protokoll 59, 56 2007-03-13
Konsekvenser för kommunerna av regeringens arbetsmarknadspolitik protokoll 64 2007-02-22
Aktuell debatt: A-kassan protokoll 11, 4 2007-02-15
Följderna av höjningen av a-kasseavgifterna protokoll 54 2007-01-25
Utbildning protokoll 41, 43 2007-01-24
Vaxholmsmålet protokoll 64, 66 2007-01-18
Svar på interpellation 2006/07:103 om slopad skattereduktion protokoll 110, 106, 108 2006-12-22
Svar på interpellation 2006/07:138 om lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning protokoll 25, 23 2006-12-22
Svar på interpellation 2006/07:149 om pm rörande utnämningsmakten protokoll 32, 29 2006-12-22
Arbetsmarknad och Arbetsliv (förnyad behandling) protokoll 67 2006-12-21
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 160, 223, 181, 219, 138, 173, 209, 144, 162, 215, 221, 182, 153, 169, 211, 160, 175, 144, 162, 213, 171, 142, 179, 193, 195, 130, 151, 142, 184, 217 2006-12-20
(forts. från 9 §) Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (forts. SkU3) protokoll 157 2006-12-13
Förslaget om förändringar i a-kassan protokoll 60, 62 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:66 om ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift protokoll 111, 114 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:74 om krav på kollektivavtal protokoll 133, 138 2006-11-30
Utnämningspolitiken protokoll 59, 52, 50, 61 2006-11-23
Bordläggningsdebatt protokoll 51, 55, 53 2006-11-16
Rätten till avdrag för fackföreningsavgifter protokoll 28 2006-11-16
Svar på interpellation 2006/07:37 om borgerlig utnämningspolitik - före och efter valet protokoll 10, 15 2006-11-14
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 32, 28, 48, 42, 50, 22, 24, 30, 44, 26, 40, 36, 125, 127, 34, 38, 46 2006-11-10
Särskild debatt om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 16, 9, 2 2006-11-10
Svar på interpellation 2006/07:16 om gällande arbetsrätt protokoll 149, 145, 147 2006-10-24
Hanteringen av förändringar i a-kassan protokoll 4, 2 2006-10-19
Svar på interpellation 2005/06:466 om trängselskatten och kommunal demokrati protokoll 182, 178, 180, 184 2006-06-12
Ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken protokoll 75, 73 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:391 om ansvaret för korruption i staten protokoll 188, 190, 184, 186 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:433 om insyn och öppenhet i utnämningspolitiken protokoll 197, 199, 194, 191 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:441 om Stockholm och finansmarknaden protokoll 200, 206, 202, 204 2006-06-08
Finansiering av Finansplats Stockholm protokoll 87, 89 2006-05-11
Finansplats Stockholm protokoll 52, 54 2006-05-11
Äldreomsorgen protokoll 46, 44 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:360 om osund kommunal konkurrens protokoll 64, 68, 70, 66 2006-05-08
Svar på interpellation 2005/06:328 om Upphandlingskommittén och ratificeringen av ILO-konvention 94 protokoll 12, 16, 14 2006-04-24
Svar på interpellation 2005/06:306 om centralisering av statlig myndighetsverksamhet protokoll 3, 1, 7, 5 2006-03-24
Svar på interpellation 2005/06:270 om betalningsmoral i offentlig verksamhet protokoll 83, 81, 85, 79 2006-03-14
Svar på interpellation 2005/06:267 om bankkrisen och expertpanelen protokoll 22, 20, 24, 18 2006-03-06
Svar på interpellation 2005/06:226 om fortsatt utredning om lotterilagen protokoll 36, 34, 32, 38 2006-02-21
Svar på interpellation 2005/06:251 om dagens spelsituation protokoll 45, 39, 41, 43 2006-02-21
Framtida kommunala pensioner protokoll 43, 45 2006-02-09
Spelmarknaden protokoll 63, 17, 15 2006-02-09
Svar på interpellation 2005/06:211 om kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip protokoll 42, 44, 36, 39 2006-02-03
Svar på interpellation 2005/06:198 om återinförande av den lika kommunala rösträtten protokoll 32, 36, 30, 34 2006-01-31
Svar på interpellation 2005/06:202 om kontroll av statsförvaltningen protokoll 41, 43, 39, 37 2006-01-31
Svar på interpellation 2005/06:173 om kommunala satsningar på utbyggnad av stadsnät protokoll 110, 114, 108, 112 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:128 om regeringens utnämningspolitik protokoll 84, 87, 94, 91 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:129 om myndigheters politiska opinionsbildning protokoll 98, 95, 101, 103 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:130 om statsförvaltningens expansion protokoll 104, 110, 106, 108 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:134 om försöket med trängselskatt i Stockholm protokoll 117, 111, 113, 115 2005-12-09
Hushållningen i kommuner och landsting protokoll 132, 134 2005-12-08
Regeringens utnämningspolitik protokoll 101, 103 2005-12-08
Sysselsättningspaketet protokoll 148, 150 2005-12-08
Svar på interpellationerna 2005/06:77 och 108 om utjämningssystemet inom LSS protokoll 103, 97, 94, 100 2005-11-22
PPM-utredningen protokoll 70, 72 2005-10-27
Regionalpolitik protokoll 314, 310, 308, 306, 302, 300, 298, 312, 296, 304, 316 2005-10-12
Svar på interpellation 2004/05:671 om utjämning för LSS-verksamheten protokoll 160, 164, 162, 166 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:613 om upphandling av tjänster i statliga myndigheter protokoll 38, 36, 40, 42 2005-05-30
Svar på interpellation 2004/05:516 om den svenska statsförvaltningens integritet och oväld protokoll 92, 96, 94, 98 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:525 om utjämningssystemet inom LSS protokoll 107, 99, 105, 102 2005-05-13
Demokratibegreppet protokoll 91, 93 2005-04-21
Hushållens låneskuld protokoll 57, 55 2005-04-21
Ny ägarpolicy i AP-fonderna protokoll 81, 79 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:436 om politisering av statliga tjänstemän protokoll 113, 108, 111, 105 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:449 om löneskillnader i staten protokoll 116, 118, 120, 114 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:499 om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling protokoll 125, 121, 127, 123 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:416 om risken för en prisbubbla på bostadsfastigheter protokoll 68, 70, 72, 66 2005-03-22
Svar på interpellation 2004/05:388 om villkoren för hemförsäkringen protokoll 4, 9, 1, 7 2005-03-04
Svar på interpellationerna 2004/05:304 och 307 om samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 13, 16, 1, 7 2005-02-08
Naturkatastrofens effekter på svensk ekonomi protokoll 48, 50 2005-01-27
Reglerna för pensionssparande protokoll 78, 76 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:143 om mål och ställning för Sveriges riksbank protokoll 166, 164, 162 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:164 om åldersgräns för högre statliga tjänster protokoll 169, 167 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:232 om villkoren för trafikskadade protokoll 171, 175, 177, 173 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:133 om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser protokoll 119, 124, 116, 122 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:120 om staten som arbetsgivare protokoll 70, 68, 66, 64 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:54 om myndighetsexpansionen protokoll 103, 107, 101, 105 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:85 om bidrag till kommuner som vill dela sig protokoll 131, 133, 135, 129 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:91 om regeringens ansvar för e-demokrati protokoll 110, 114, 108, 112 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:94 om kommunernas självbestämmande protokoll 115, 121, 117, 119 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:95 om reglerna för kommunal verksamhet protokoll 128, 126, 124, 122 2004-11-15
Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse protokoll 146 2004-05-12
Uppförandekod i näringslivet protokoll 65, 67 2004-04-15
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 1 2003-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. protokoll 21, 15, 13, 11, 17, 19, 7, 9, 5 2003-11-19
AP-fondernas verksamhet 2002 protokoll 79 2003-11-13
Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade protokoll 97 2003-11-13
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 6, 14, 15, 20, 11, 8, 71, 22, 16, 13, 18, 7, 17, 9, 73, 12, 5, 21, 19, 10 2003-06-12
Utvecklingen inom den kommunala sek- torn snabbprotokoll 41 2003-06-11
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1998-2002 snabbprotokoll 122 2003-06-11
Ändrade solvensregler för försäkringsbo- lag snabbprotokoll 89 2003-05-28
Avgifter vid Riksrevisionen snabbprotokoll 123 2003-05-22
Penningpolitiken och Riksbankens förvalt- ning 2002 snabbprotokoll 12 2003-05-22
Statens personalpolitik snabbprotokoll 1 2003-04-03
Styrning av försvarets fastigheter och an- läggningar snabbprotokoll 105, 101, 97, 99, 109, 103, 111, 107 2003-04-03
Folkomröstning om införande av euron snabbprotokoll 1 2003-03-12
Statsskuldsräntor m.m. snabbprotokoll 57, 57, 55, 61, 51, 53, 59 2002-12-20
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 32, 28, 24, 18, 22, 26, 30, 34, 20 2002-12-04
Arbetsmarknadspolitiska frågor snabbprotokoll 165, 169, 159, 171, 157, 167, 173, 161, 155, 163 2002-04-19
Frågestund snabbprotokoll 65, 64, 95, 66, 49, 51, 67 2002-02-07
(forts. från 12 §) Arbetsmarknad och ar- betsliv (forts. AU1) snabbprotokoll 142, 130, 140, 134, 138, 136, 132, 128, 144 2001-12-11
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 146, 142, 140, 144, 148 2001-10-18
(forts. från 14 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU7) snabbprotokoll 164, 167, 169 2001-04-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 114, 126, 120, 122, 124, 116, 118 2001-01-19
Svar på interpellationerna 2000/01:144, 151 och 153 om tågtrafiken i Mälardalen snabbprotokoll 119, 115, 111 2001-01-16
Offentlig upphandling i informationssam- hället, m.m. snabbprotokoll 18, 24, 22, 20 2000-11-15
Offentlig upphandling snabbprotokoll 99, 103, 144, 148, 140, 101, 138, 142, 150, 146 2000-03-22
Vissa finansmarknads-, försäkringsrörelse- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 83 2000-02-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 304, 302, 306, 300, 298 2000-01-19
Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. snabbprotokoll 47 1999-11-24
Investerarskydd snabbprotokoll 35, 37, 39 1999-02-17
Statlig fastighetsförvaltning och fastig- hetsinvesteringsbolag snabbprotokoll 56, 48, 61, 54, 50, 46, 52, 59, 44 1999-02-17
Näringsliv snabbprotokoll 144, 150, 148, 142, 146 1998-12-17
Förvaltningen av statsskulden snabbprotokoll 193, 189, 191 1998-05-28
Vissa finansmarknads-, försäkringsrörel- se- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 209, 207, 211, 203, 205, 201, 213 1998-03-25
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 274, 285, 272 1998-01-21
Avgiften till Europeiska gemenskapen snabbprotokoll 211, 209, 38, 188, 40, 207, 45, 43 1997-12-16
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 1997 snabbprotokoll 194, 190, 184, 188, 196, 186, 192 1997-11-19
Ändringar i kreditupplysningslagen (förnyad behandling) snabbprotokoll 57 1997-06-09
Ändringar i kreditupplysningslagen snabbprotokoll 79, 81, 83, 75, 77 1997-05-28
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 250 1997-01-22
Tilläggsbudget för budgetåret 1995/96 snabbprotokoll 172, 170, 178, 176, 174 1996-11-20
Vissa arrenderättsliga frågor snabbprotokoll 102 1995-12-07
Längre upphovsrättsligt skydd och droit de suite snabbprotokoll 65, 69, 61, 73, 63, 71, 67 1995-11-23
Löneskydd vid upprepade konkurser snabbprotokoll 24, 26, 22 1995-06-01
Uthyrning och utlåning av upphovsrätts- ligt skyddade verk, m.m. snabbprotokoll 121 1995-04-19
Svar på fråga 1994/95:266 om skogliga utbildningsorter snabbprotokoll 101, 99 1995-02-07
Svar på fråga 1994/95:117 om försäljning av Assidomäns skogsmark snabbprotokoll 77, 79 1994-11-15
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 115 1994-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sven-Erik Österberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.