Sven Gunnar Persson

Bio

Sven Gunnar Samuel Persson, född 10 mars 1955 i Västra Vingåkers församling, Södermanlands län, är en svensk politiker (kristdemokrat), som var statssekreterare på Samordningskansliet under Regeringen Carl Bildt 1991–1994, partisekreterare för Kristdemokraterna 1994–2002 och riksdagsledamot 2002–2008, invald för Örebro läns valkrets. Vid årsskiftet 2008–2009 lämnade han riksdagen för att tillträda som rektor vid Oskarshamns folkhögskola.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sven Gunnar Persson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2052 (51.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1175 (29.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
353 (8.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
409 (10.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sven Gunnar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sven Gunnar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden2006-10-102008-12-31
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102008-12-31
Riksdagsledamot2006-10-022008-12-31
DeputeradSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 120, 118 2008-12-16
Skatten på bensinen i etanol protokoll 94, 92 2008-12-11
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 114, 180, 209, 211, 186, 112, 188 2008-12-08
Finanskrisens konsekvenser för världens fattiga protokoll 46, 48 2008-10-23
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober protokoll 39, 37 2008-10-22
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon protokoll 130 2008-10-22
Miljö och klimat protokoll 17, 49, 116, 4, 95, 148, 167, 150, 97, 99, 121, 119, 165, 2, 93, 101, 91, 163, 15, 103, 114, 105, 89 2008-10-16
Vatten- och luftvård protokoll 166 2008-05-15
Lissabonfördraget och den svenska arbetsrätten protokoll 79, 77 2008-04-24
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 155 2008-04-16
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 19, 5, 12 2008-03-06
Avfalls- och kretsloppsfrågor protokoll 126 2008-03-05
Landsbygdsavdrag på bensinskatten protokoll 56 2008-02-21
Aktuell debatt: EU-kommissionens förslag om energi- och klimatpolitiken protokoll 14, 7 2008-01-31
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 117, 115 2008-01-24
Utvecklingen av den europeiska fiskeripolitiken protokoll 48, 46 2008-01-17
Särskild debatt om gasledningen i Östersjön protokoll 19, 5, 12 2007-12-21
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december protokoll 89, 87 2007-12-18
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 64, 66, 62 2007-12-17
Internationell samverkan på klimatområdet protokoll 61 2007-11-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober protokoll 32 2007-10-23
Nationell strategi för landsbygdsutveckling protokoll 18 2007-10-04
Ersättning för sjukvård utomlands protokoll 77, 75 2007-06-14
Biologisk mångfald protokoll 42, 44, 46 2007-05-16
Havsmiljöpolitik protokoll 23 2007-05-16
Bilskrotningsfonden, m.m. protokoll 19 2007-03-29
Svar på interpellationerna 2006/07:324 och 335 om ID-handlingar åt invandrare protokoll 146, 150 2007-03-27
Aktuell debatt: Klimatet protokoll 13, 6 2007-03-14
Klimatpolitik m.m. protokoll 43 2007-03-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 38, 40 2007-03-13
(forts. från 8 §) Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. (forts. MJU4) protokoll 149 2007-02-22
Statlig räddningstjänst för Hjälmaren protokoll 72, 74 2007-01-18
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 december protokoll 99 2006-12-19
Allmän miljö- och naturvård protokoll 92, 94, 38, 36, 139, 11, 90, 25, 35, 151, 3, 41, 39, 37, 9, 23 2006-12-18
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 51, 64, 49, 47, 66 2006-12-07
Aktuell debatt: Klimatpolitiken protokoll 14, 7 2006-11-22
Miljö och energi protokoll 318, 322, 320 2006-11-08
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 48, 46 2006-10-24
Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 protokoll 61 2006-06-16
Kommunernas roll i avfallshanteringen protokoll 99 2006-06-16
Nationell klimatpolitik i global samverkan protokoll 52, 14, 44, 56, 42, 50, 4, 54, 12 2006-06-16
Vissa fiskeripolitiska frågor protokoll 77 2006-06-16
Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling protokoll 168, 174, 177, 179, 172 2006-06-15
Skrotningspremien för äldre bilar protokoll 68, 70 2006-06-08
Svar på interpellationerna 2005/06:378, 381, 382 och 387 om Dawit Isaak protokoll 66, 71, 76 2006-06-05
Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. protokoll 87 2006-06-02
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. protokoll 27, 40, 38 2006-06-02
Definitionen av miljöbil protokoll 63, 65 2006-05-18
Barn i ekonomiskt utsatta familjer protokoll 35, 33 2006-05-04
Villkoren för småföretagarna protokoll 51 2006-05-04
Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m. protokoll 164, 147, 166 2006-04-26
Strandskyddet protokoll 4, 2 2006-03-22
Svar på interpellation 2005/06:246 om skydd mot översvämning av Mälaren protokoll 70, 68, 66 2006-03-14
Småskalig livsmedelsförädling m.m. protokoll 228, 219, 230 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:215 om uranbrytning i Sverige protokoll 45, 41 2006-02-24
Svar på interpellationerna 2005/06:220 och 227 om beredskapen i händelse av oljeolyckor protokoll 71, 65, 68 2006-02-17
Pälsdjursnäringen protokoll 46, 48 2006-02-09
Svar på interpellation 2005/06:218 om regeringens rovdjurspolitik protokoll 19, 23 2006-02-07
Svar på interpellation 2005/06:231 om beredskap vid oljeolyckor protokoll 9, 12 2006-02-07
Svar på interpellation 2005/06:211 om kommunernas självkostnads- och lokaliseringsprincip protokoll 41, 38 2006-02-03
Torskfiskekvoterna protokoll 72, 74 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:166 om miljöbilar protokoll 14, 12, 10 2006-01-17
Arbetet för minskat oljeberoende protokoll 72 2005-12-01
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m. protokoll 156, 143, 122, 154, 141 2005-11-24
(forts. från 6 §) Etisk prövning av djurförsök m.m. (forts. MJU5) protokoll 109, 111 2005-11-17
En nationell strategi för havsmiljön protokoll 24, 4, 22 2005-11-17
Etisk prövning av djurförsök m.m. protokoll 38 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:57 om tydliga mål för den svenska livsmedelsproduktionen protokoll 3, 7 2005-11-11
Svar på interpellation 2005/06:45 om kemikalierna i våra kroppar protokoll 17, 19, 15 2005-10-28
Jord- och skogsbruk protokoll 131, 133, 104, 106 2005-10-14
Miljö protokoll 152, 143, 141, 154, 145 2005-10-14
Återplanteringsstöd efter stormen Gudrun protokoll 44, 46 2005-09-22
En effektivare miljöprövning protokoll 55, 62, 60 2005-06-17
Svar på interpellation 2004/05:528 om den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft snabbprotokoll 28, 24 2005-05-17
Den svenska kycklingproduktionen protokoll 97 2005-05-12
Svar på interpellation 2004/05:444 om riktade stöd till stormdrabbade skogsägare protokoll 2, 8, 5 2005-05-10
Svar på interpellation 2004/05:492 om konkurrensen inom veterinärväsendet protokoll 34, 32, 36 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:493 om EU:s sockerreform protokoll 42, 45, 39 2005-04-22
Återvinning av glas protokoll 103, 101 2005-04-14
Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn protokoll 59, 89, 91 2005-04-13
Århuskonventionen protokoll 14, 7, 2, 16, 5, 21, 19 2005-04-07
Svar på interpellation 2004/05:425 om energibesparande åtgärder protokoll 47, 44 2005-03-22
Svar på interpellation 2004/05:417 om Östersjöns ekosystem protokoll 39, 35, 43 2005-03-15
Svar på interpellation 2004/05:434 om ursprungsmärkning av kött protokoll 81, 84 2005-03-15
Fartygstrafiken vid Hoburgs bank protokoll 98, 100 2005-03-03
Genteknik m.m. protokoll 83, 113, 91, 81, 79, 102, 100, 89, 115 2005-02-16
Begränsning av EU:s budget protokoll 65, 67 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:310 om breddad kompetens i vattendelegationerna protokoll 108, 110, 112 2005-02-03
Remissdebatt protokoll 3 2005-01-27
Svar på interpellationerna 2004/05:218, 219 och 220 om tåg i Bergslagen protokoll 20, 32, 26 2005-01-18
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 174, 159, 161, 147, 172 2004-12-13
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 212, 51, 49, 205, 170, 164, 95, 183, 168, 214, 39, 203, 42 2004-12-13
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig protokoll 62, 41, 60, 26, 39 2004-11-17
Handel med utsläppsrätter II protokoll 92 2004-11-17
Kvaliteten på bensin och dieselbränslen protokoll 69 2004-11-17
Svar på interpellation 2004/05:78 om folklig samling kring klimatfrågan protokoll 24, 21, 18 2004-11-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 5 november protokoll 80, 84, 82 2004-11-09
Svar på interpellation 2004/05:88 om konsekvenser av jordbruksreformen protokoll 97, 100 2004-11-09
Information från regeringen om resultatet av OECD:s miljögranskning av Sverige protokoll 118, 120 2004-10-21
Miljöorganisationernas medverkan i skyddsarbetet för Östersjön protokoll 75, 77 2004-10-21
Miljö- och jordbruksfrågor protokoll 229, 166, 227, 168, 195, 160, 255, 61, 63, 10, 8, 31, 193, 253, 202, 33, 164, 162, 204, 2, 170 2004-10-15
Svar på interpellation 2004/05:20 om Jordbruksverkets konkurrens med privata företag protokoll 39, 42 2004-10-12
Svar på interpellationerna 2004/05:23 och 32 om framtidsutsikterna för svensk livsmedelsproduktion protokoll 55, 50 2004-10-12
Integrerad produktpolitik protokoll 67, 69 2004-09-30
Svar på interpellation 2004/05:3 om EU-stöd protokoll 19, 25 2004-09-28
En hållbar svensk politik i fråga om valar protokoll 268, 270, 251 2004-06-17
Halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken protokoll 227, 225, 218 2004-06-17
Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät protokoll 206 2004-06-16
Miljöbedömningar av planer och program protokoll 90, 88, 85 2004-05-24
Djurskydd m.m. protokoll 186, 184, 171 2004-05-05
(forts. från 12 §) Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn (forts. MJU15) protokoll 140, 138 2004-04-29
Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn protokoll 128 2004-04-29
Statsministerns besök i Vita huset protokoll 78 2004-04-22
(forts. från 9 §) Kust- och insjöfiske samt vattenbruk (forts. MJU13) protokoll 129, 131 2004-04-15
Kust- och insjöfiske samt vattenbruk protokoll 48 2004-04-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 25-26 mars protokoll 143, 141 2004-04-01
Icke-joniserande strålning protokoll 192 2004-03-25
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 231, 246, 244, 217, 219, 211, 233 2004-03-24
Svar på interpellation 2003/04:267 om strandskyddet protokoll 51, 57 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:309 om uppror i jägarföreningar protokoll 81, 78 2004-03-16
EU-prioriteringar för att nå miljömålen protokoll 156, 167, 154, 146, 142, 144, 169 2004-03-04
Miljömålen protokoll 16, 14 2004-03-04
Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser protokoll 184, 195, 197 2004-03-04
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 53 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:258 om åtgärder för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft protokoll 65, 61 2004-02-10
Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 47 2004-02-10
Det svenska lantbrukets ekonomi protokoll 64, 66 2004-01-29
(forts. från 9 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) protokoll 161, 159 2003-12-11
Svar på interpellation 2003/04:113 om rovdjursfrågan protokoll 113, 116 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:120 om hästsporten som folkrörelse protokoll 125, 122 2003-12-05
Ryssland och Kyotoprotokollet protokoll 124 2003-12-04
Splittring av familjer vid avvisningar protokoll 90, 92 2003-11-20
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön protokoll 100, 102, 92 2003-11-19
Svar på interpellation 2003/04:31 om den avbrutna skogsmarkskalkningen protokoll 113, 110, 117 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:52 om högkostnadsskyddet för småföretagen protokoll 129, 132 2003-11-11
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp protokoll 8, 25, 34, 23, 36 2003-10-29
Naturvård protokoll 152 2003-10-22
Information från regeringen om EU-toppmötet i Bryssel protokoll 24, 22 2003-10-21
Glasåtervinning protokoll 63, 65 2003-10-02
Tillsyn och sanktioner på miljörättens område, m.m. snabbprotokoll 129 2003-06-11
Villkoren för veterinär verksamhet snabbprotokoll 162 2003-06-10
(forts. från 11 §) Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (forts. snabbprotokoll 125, 127 2003-05-15
Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (skr. 2002/03:29) snabbprotokoll 92, 105, 107 2003-05-15
Ändringar i fiskelagen, m.m. snabbprotokoll 142, 144, 129, 116, 120, 122, 131, 112, 114 2003-05-14
Reklam för kemiska produkter, m.m. snabbprotokoll 57 2003-04-16
Jakt och viltvård snabbprotokoll 149, 154, 156, 137, 151 2003-03-06
Försöksdjur snabbprotokoll 124, 130, 128 2003-02-19
Genteknik, m.m. snabbprotokoll 149, 147 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:89 om över- fisket i Östersjön och det svenska torskstoppet snabbprotokoll 30, 20, 25 2003-02-04
En ny djurskyddsmyndighet snabbprotokoll 126 2003-01-29
Östersjön som särskilt känsligt havsområ- de snabbprotokoll 120 2003-01-29
(forts. från 15 §) Allmän miljö- och natur- vård (forts. MJU1) snabbprotokoll 144, 142 2002-12-19
Aktuell debatt: Åtgärder för att förebygga oljeolyckor snabbprotokoll 13, 6 2002-12-03
Ändring i djurskyddslagen snabbprotokoll 153, 148, 151 2002-11-13
Frågestund snabbprotokoll 142, 63, 90, 86, 61, 84, 144, 92 2002-11-07
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 199, 194, 221, 219, 197 2002-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sven Gunnar Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.