Sven-Olof Sällström

Bio

Sven-Olof Sällström, född 4 oktober 1968 i Ånge kyrkobokföringsdistrikt i Västernorrlands län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Östergötlands läns valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Göteborgs kommuns valkrets 2010–2014, Dalarnas läns valkrets 2014–2018 respektive Kronobergs läns valkrets 2018–2022). Sällström var vice ordförande i riksdagens försvarsutskott 2022–2023.Sällström har tidigare varit medlem i Centerpartiet och Folkpartiet. 2006 blev han medlem i Sverigedemokraterna. Han utsågs 2008 till partiets Europapolitiske talesman, och var förstakandidat för Sverigedemokraterna i Europaparlamentsvalet 2009.Han var ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse 2009–2019. Under 2010 var han pressekreterare för Sverigedemokraterna på riksnivå.I riksdagsvalet 2010 kandiderade Sällström på plats nummer 10 på Sverigedemokraternas riksdagslista och blev invald i riksdagen.2010–2012 och 2014–2018 satt Sällström i arbetsmarknadsutskottet och var Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson. 2012 efterträdde han Erik Almqvist som partiets ekonomisk-politiska talesperson. Under våren 2014 blev Oscar Sjöstedt ny ekonomisk-politisk talesperson och ersatte Sällström. Efter valet 2022 blev Sällström vice ordförande i försvarsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Sven-Olof Sällström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
869 (27%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
578 (18%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
298 (9.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1468 (45.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Sven-Olof röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Sven-Olof röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112023-04-18
LedamotOSSE-delegationen2022-10-112023-05-22
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042022-10-04
SuppleantUtrikesnämnden2022-10-042023-05-12
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotFörsvarsutskottet2022-05-122022-09-26
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-04-192022-10-24
SuppleantFörsvarsutskottet2021-11-262022-05-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
LedamotFörsvarsutskottet2019-06-192021-11-26
SuppleantFinansutskottet2019-06-182022-09-26
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012022-10-27
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantOSSE-delegationen2018-10-092022-10-09
LedamotFinansutskottet2018-10-022019-06-18
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantEU-nämnden2015-11-032016-06-13
SuppleantFinansutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
SuppleantOSSE-delegationen2014-10-142018-10-09
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2013-02-222014-09-29
LedamotFinansutskottet2012-11-282014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
LedamotLedamotsrådet2010-10-132012-06-13
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-122012-04-12
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122012-11-27
Förste vice gruppledareSverigedemokraterna2010-10-042012-05-21
LedamotValberedningen2010-10-042012-06-11
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling 2022/23:6 35, 35, 35 2022-10-12
Svar på interpellation 2020/21:749 om elbilar på färja 2020/21:144 45, 45, 48, 48 2021-06-18
Samhällets krisberedskap 2020/21:116 5, 10, 12, 5, 10, 12 2021-04-30
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 123, 130, 132, 123, 130, 132 2020-12-14
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2019/20:137 8, 26, 28, 8, 26, 28 2020-06-11
Svar på interpellationerna 2019/20:398 och 399 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:129 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-06-01
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 3, 3 2020-04-08
Försvarspolitik 2019/20:98 22, 22 2020-04-01
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2019/20:74 13, 13 2020-02-13
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:51 99, 102, 104, 99, 102, 104 2019-12-13
(forts. från § 8) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2019/20:49 157, 159, 161, 163, 165, 157, 159, 161, 163, 165 2019-12-11
Avgiften till Europeiska unionen 2018/19:35 37 2018-12-21
Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning och Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning 2017/18:136 109, 112, 114 2018-06-20
Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden 2017/18:136 116 2018-06-20
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten 2017/18:112 120 2018-05-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2017/18:91 45, 47 2018-03-26
Frågestund 2017/18:81 38, 40, 38, 40, 23, 25, 74, 74, 74, 69, 71, 34, 36, 65, 67, 34, 36, 27, 29, 55, 57, 74, 82, 58, 84, 23, 60, 25, 65, 67, 66, 65, 67, 27, 29, 41, 43 2018-03-08
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 2016/17:129 59 2017-06-20
Insatsen Förberedande och orienterande utbildning 2016/17:120 61 2017-06-07
Nya utstationeringsregler 2016/17:100 15 2017-04-26
Arbetsmarknadsutredningen 2016/17:81 13, 15, 17 2017-03-16
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 213, 215, 217, 2, 22, 24, 44, 46 2016-12-15
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2016/17:46 2, 4, 6, 9, 11, 18, 20, 35, 37, 49, 51 2016-12-14
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2016/17:10 12 2016-09-28
Statsministerns frågestund 2015/16:96 75, 59, 59 2016-04-21
Arbetsrätt 2015/16:85 164, 2, 24, 26, 88, 2 2016-03-23
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 2015/16:73 1, 3, 5, 8, 10, 14, 16 2016-03-02
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 116, 118 2015-12-10
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 180 2015-06-11
(forts. från § 6) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 109, 111 2015-04-16
(forts. från § 4) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 94, 96 2015-03-19
(forts. från § 6) Arbetsmarknadspolitik (forts. AU5) 2014/15:75 114, 116, 123, 125 2015-03-19
Arbetsmarknadspolitik 2014/15:75 2 2015-03-19
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 13, 15, 17 2015-02-12
Statliga företag 2014/15:45 150, 154, 156, 172, 174, 191, 193 2015-01-14
Integration och jämställdhet 2014/15:38 56, 58, 60, 62, 64, 42, 29, 80, 31, 223, 225, 53, 68, 37, 62, 64, 70, 33, 55, 40, 78, 35, 221 2014-12-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 25, 16, 23, 14, 52, 3, 50 2014-06-26
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 snabbprotokoll 34, 38, 36 2014-06-11
Vårändringsbudget för 2014 snabbprotokoll 14, 3, 16 2014-06-11
Direktupphandling snabbprotokoll 14 2014-05-28
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande snabbprotokoll 134, 100, 56, 169, 140, 75, 119, 138, 117, 144, 102, 54, 150, 136, 146, 142, 77, 171, 148 2014-04-09
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 3, 201 2014-04-02
Kommunala frågor snabbprotokoll 71, 140 2014-02-27
Offentlig upphandling snabbprotokoll 165, 178, 109, 180 2014-02-19
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 204, 206, 210, 208, 202 2013-12-04
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 51 2013-11-27
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 3, 52, 41, 24, 22, 61, 39, 5, 78, 7, 54, 63, 80 2013-11-20
(forts. från 18 §) Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt (forts. FiU15) snabbprotokoll 144, 140, 142 2013-10-23
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande protokoll 48, 114, 116, 27, 91, 50, 6, 8, 29, 27, 29, 99, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 93, 97, 95 2013-09-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken snabbprotokoll 42, 62, 3, 64, 20, 40, 18 2013-06-19
Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer snabbprotokoll 144, 146, 142 2013-06-18
(forts. från 13 §) Vårändringsbudget för 2013 (forts. FiU21) snabbprotokoll 127, 119, 129 2013-06-17
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 35, 82, 37, 101, 84, 10, 69, 78, 12, 80, 103, 71, 86 2013-04-15
Statlig förvaltning och statistikfrågor snabbprotokoll 131 2013-03-27
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen snabbprotokoll 84, 98, 96 2013-03-06
Svar på interpellationerna 2012/13:247, 251 och 252 om statens stöd till Rett Center snabbprotokoll 19, 14 2013-02-19
Snabbare betalningar snabbprotokoll 42, 63, 51, 54, 65, 56, 49 2013-01-23
Samhällsekonomi och finansförvaltning snabbprotokoll 9, 3, 6 2012-12-19
(forts. från prot. 42) Integration och jämställdhet (forts. AU1) snabbprotokoll 69, 63, 61, 67 2012-12-17
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 42, 44, 94, 42, 44, 7, 34, 32, 96, 20, 18, 3, 83, 5, 10, 2, 4, 6 2012-12-17
Missbruk av arbetstillstånd snabbprotokoll 114, 112 2012-12-13
Aktuell debatt: De ökade varslen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 84, 92, 76 2012-11-16
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering snabbprotokoll 96, 76, 78, 94, 68, 56, 60, 66, 58 2012-11-07
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. protokoll 239, 241, 243 2012-06-13
Frågor om ledighet och anställningsformer protokoll 72 2012-05-30
Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. protokoll 15, 5, 17, 3, 23, 20, 10, 28, 12, 26, 7 2012-05-24
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 57 2012-05-09
Fackligt medlemskap och arbetsrätten protokoll 51, 49 2012-04-12
Jakt och viltvård protokoll 99 2012-03-28
Vissa arbetsrättsliga frågor protokoll 172, 149, 170 2012-03-28
En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare protokoll 153, 150, 140, 145, 155, 143, 148 2012-03-21
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 protokoll 37, 18, 20, 3, 35 2012-03-14
Behovet av arbetskraft protokoll 53, 55 2012-03-01
(forts. från 5 §) Arbetsmiljö (forts. AU5) protokoll 94 2012-02-16
Orsaker till utanförskap protokoll 50 2012-02-02
Aktuell debatt: Den ökande arbetslösheten protokoll 94, 78, 86 2012-01-25
Reglerna för arbetskraftsinvandring protokoll 39, 37 2011-12-15
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 111, 120, 122, 113 2011-12-14
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation protokoll 30 2011-11-30
Obligatorisk a-kassa protokoll 73 2011-10-27
Aktuell debatt: Den ekonomiska situationen i euroområdet och i övriga Europa protokoll 7, 15, 23 2011-10-25
(forts. från 13 §) Arbetsrätt (forts. AU10) protokoll 164, 162, 168 2011-06-15
(forts. från 7 §) Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (forts. AU11) snabbprotokoll 108, 110, 106, 104, 102 2011-06-09
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 95, 115, 91, 23, 25, 27, 89, 117, 93, 97 2011-06-01
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 123, 120, 136, 125, 134 2011-05-19
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. snabbprotokoll 17 2011-05-18
Svar på interpellation 2010/11:326 om motverkande av svenskfientlighet i skolan snabbprotokoll 4, 8 2011-04-29
Jämställdhet snabbprotokoll 143 2011-04-07
(forts. från 15 §) En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 (forts. AU3) snabbprotokoll 131, 133, 135 2011-03-09
Mångkulturalismen snabbprotokoll 45, 43 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:182 om öppnande av Säpos Stasiarkiv snabbprotokoll 5, 2, 8 2011-02-17
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten snabbprotokoll 105 2011-02-16
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 5, 18, 10 2011-02-16
Arbetskraftsinvandringen snabbprotokoll 66 2010-12-09
Svar på interpellation 2010/11:52 om regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen snabbprotokoll 82, 79, 75 2010-11-23
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 324, 377, 326, 336, 359, 379, 361, 332, 330, 328, 334 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Sven-Olof Sällström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.