Tanja Linderborg

Bio

Tatjana Elisabet (Tanja) Linderborg, född 24 april 1943 i Västerås, död där 19 januari 2023, var en svensk politiker (vänsterpartist), som var riksdagsledamot 1994–2002 från Västmanlands län. Hon var ordförande för lagutskottet i riksdagen 1998-2002.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tanja Linderborg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
LedamotKrigsdelegationen2002-02-012002-09-30
OrdförandeLagutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1996-09-241998-10-04
LedamotLagutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantJustitieutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU snabbprotokoll 129 2002-06-05
Partnerskap och adoption, m.m. snabbprotokoll 62, 23, 30, 25, 103, 28, 21, 60, 105 2002-06-05
Ändringar i förmånsrättsordningen, m.m. snabbprotokoll 9 2002-06-05
Konsumenträttsliga frågor snabbprotokoll 148, 141, 146 2002-03-20
Arrenderättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 197, 201, 199 2002-03-07
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 178, 167, 164, 176, 169 2002-03-07
Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m. snabbprotokoll 119, 129, 131, 117, 124, 126, 121 2002-01-30
Sjöfylleri snabbprotokoll 173 2002-01-17
Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 snabbprotokoll 25, 32, 36, 30, 21, 23, 17, 19 2001-11-23
Franchising snabbprotokoll 55, 57, 53 2001-04-06
Utvärdering av skuldsaneringslagen snabbprotokoll 160, 154, 158 2001-03-21
Hemlig teleavlyssning m.m. snabbprotokoll 135 2001-02-07
Namnlagen snabbprotokoll 138 2001-02-07
Bostadsarrende, m.m. snabbprotokoll 40, 44, 42 2001-01-31
Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal snabbprotokoll 210 2000-05-10
Vissa frågor rörande föräldrabalken snabbprotokoll 148, 157, 146, 155, 144 2000-04-05
Obeställd reklam m.m. snabbprotokoll 5, 1, 23, 25, 10, 12, 7 2000-03-23
Ny bokföringslag m.m. snabbprotokoll 98, 96, 100, 102 1999-11-24
Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige snabbprotokoll 124, 113, 122 1999-11-03
Familjerättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 104, 119, 108, 117, 106, 181, 179, 177 1999-04-28
Ändringar i trafikskadelagen snabbprotokoll 127 1999-04-28
Patent- och växtförädlarrätt snabbprotokoll 76, 81, 83 1999-03-24
Vissa fastighetsrättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 149, 152 1999-02-10
Godtrosförvärv snabbprotokoll 111, 106, 109 1998-11-25
Kassettersättning snabbprotokoll 117, 121, 119 1998-11-25
Det allmännas skadeståndsansvar, m.m. snabbprotokoll 211, 209, 194 1998-06-02
Aktiebolagets organisation, m.m. snabbprotokoll 202 1998-05-28
(forts. från 9 §) Vårdnad, boende och um- gänge (forts. LU12) snabbprotokoll 114, 100, 102, 112, 104, 96, 98 1998-05-14
Homosexuella och barn, m.m. snabbprotokoll 115, 131, 133, 113, 105 1998-04-22
Immaterialrättsliga frågor snabbprotokoll 256, 44 1998-03-25
Historiska arrenden snabbprotokoll 20 1998-02-04
Vissa familjerättsliga frågor snabbprotokoll 61, 57, 59 1998-02-04
Aktuell debatt: Problemen i den svenska skolan snabbprotokoll 13, 6 1998-01-28
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 197, 195, 193 1998-01-22
Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag snabbprotokoll 7 1997-12-02
Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende snabbprotokoll 153 1997-05-14
Konsumentpolitiska frågor snabbprotokoll 60, 106, 108, 110, 104, 108, 154 1997-03-19
Ersättningsrättsliga frågor snabbprotokoll 121 1997-02-05
Familjerättsliga frågor snabbprotokoll 99, 78, 96 1997-02-05
Vissa fastighetsförvärv snabbprotokoll 130, 128, 125 1997-02-05
Arbetsmarknad och arbetsliv samt ekono- misk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 87, 89, 91 1996-12-12
Statliga stiftelser snabbprotokoll 22 1996-11-28
Konsumentpolitiken i EU - mål och inrikt- ning för det svenska arbetet snabbprotokoll 66 1996-06-05
Patientskadelag m.m. snabbprotokoll 32 1996-06-04
Tilläggsskydd för växtskyddsmedel, m.m. snabbprotokoll 142, 140, 137 1996-05-22
Nya bestämmelser för traktaments- och reseersättning m.m. till riksdagens ledamöter snabbprotokoll 49 1996-03-27
Frågestund snabbprotokoll 78, 96, 175, 173, 70, 80, 68, 94 1996-03-07
Barns rätt att komma till tals, m.m. snabbprotokoll 75 1995-11-23
Längre upphovsrättsligt skydd och droit de suite snabbprotokoll 59, 57 1995-11-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 190 1995-10-12
Konsumentpolitikens mål och inriktning, m.m. snabbprotokoll 66 1995-06-13
Genomförande av EG:s tredje skade- respek- tive livförsäkringsdirektiv snabbprotokoll 54, 52 1995-06-07
Investeringsbidrag för bostäder, arbetsmark- nadspolitik m.m. snabbprotokoll 94, 96 1995-06-02
Investeringar i arrendejordbruket m.m. snabbprotokoll 200, 204, 211, 202, 209 1995-05-18
Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbe- lopp för atomskador snabbprotokoll 85 1995-04-27
Ny marknadsföringslag snabbprotokoll 124, 127 1995-04-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 46, 44, 42 1995-02-10
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 64 1994-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tanja Linderborg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.