Tasso Stafilidis

Bio

Tasso Anastasios Stafilidis, född 14 augusti 1971 i Lessebo, är en svensk skådespelare, projektledare, verksamhetschef och före detta politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald för Skåne läns västra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tasso Stafilidis, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2013 (70.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
585 (20.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
142 (5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
101 (3.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tasso röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tasso röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2002-10-242006-10-02
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotLagutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantKulturutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Pris- och löneomräkningsfrågor protokoll 164, 160, 162 2006-06-15
Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen protokoll 86, 119, 117 2006-06-13
Riksdagen i en ny tid protokoll 50 2006-06-01
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet protokoll 146 2006-05-31
Förenklade redovisningsregler, m.m. protokoll 173 2006-05-31
Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. protokoll 163, 158, 161 2006-05-31
Nya vårdnadsregler protokoll 63, 61, 50, 67, 48, 46 2006-05-30
(forts. från 11 §) Ny skuldsaneringslag (forts. LU35) protokoll 135, 137 2006-05-18
Ny skuldsaneringslag protokoll 133 2006-05-18
Svar på interpellation 2005/06:354 om Grekiska Riksförbundet protokoll 50, 46, 48 2006-05-02
Vissa konsumentfrågor protokoll 156 2006-04-05
Svar på interpellation 2005/06:314 om EU-ländernas samarbete mot barnsexturism protokoll 30, 42, 36 2006-04-04
Svar på interpellation 2005/06:315 om avgifter till registrerade trossamfund protokoll 28, 25, 22 2006-04-04
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 14, 20, 16, 18 2006-03-16
Övergripande kulturfrågor protokoll 96 2006-03-09
(forts. från 11 §) Ersättningsrättsliga frågor (forts. LU14) protokoll 161 2006-03-08
Mottagande av ensamkommande barn protokoll 72, 76, 74 2006-03-08
Processrättsliga frågor protokoll 144, 136, 142, 140, 138 2006-03-08
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 66, 74, 72 2006-01-25
Förmynderskap och föräldraskap protokoll 86, 84, 82 2006-01-25
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor protokoll 34 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:71 om situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i de nya medlemsländerna i EU protokoll 7, 4, 2 2005-12-09
Avrättningar av homosexuella i Iran protokoll 104, 106 2005-12-08
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 156, 162, 160, 164, 154, 166, 158 2005-12-06
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning protokoll 150 2005-11-17
Svar på interpellationerna 2005/06:70 om splittring av asylsökande familjer och 72 om skydd mot hatbrott på Migrationsverkets förläggningar protokoll 40, 36, 38 2005-11-11
Värnplikten protokoll 40, 42 2005-10-20
Sjukvård och sociala frågor protokoll 221, 232, 230 2005-10-13
Återupptagna förhandlingar protokoll 90 2005-09-14
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 38, 40, 29, 31, 12, 53, 51 2005-06-03
Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer protokoll 262 2005-06-01
Stärkt skydd för ensamkommande barn protokoll 247, 256, 245, 241, 239, 243, 254 2005-06-01
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 48, 50, 74, 52, 93, 54, 44, 46, 42, 91, 76 2005-05-25
Svar på interpellationerna 2004/05:367, 368 och 369 om sex, samlevnad och barnkultur protokoll 5, 11 2005-04-12
Förvaltningsberättelsens innehåll protokoll 235 2005-04-06
Vissa frågor rörande fastigheter protokoll 220, 218, 215, 109, 100, 107 2005-04-06
Insolvensrättsliga frågor protokoll 43, 45, 47 2005-03-23
Namnlagen protokoll 130 2005-03-17
Nya regler om dödförklaring protokoll 100, 98, 95, 93, 91 2005-03-16
Distans- och hemförsäljningslag m.m. protokoll 73, 77, 75 2005-02-16
Ny försäkringsavtalslag protokoll 56, 58, 54 2005-02-16
Svar på interpellation 2004/05:346 om insatser till stöd för personer som hotas av hedersrelaterade brott protokoll 129, 126 2005-02-10
Svar på interpellation 2004/05:354 om utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning protokoll 109, 116 2005-02-10
Arvsrättsliga frågor protokoll 50, 92, 60, 58, 94, 96 2005-01-26
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 61, 105, 128, 81, 130, 103, 59, 57, 89, 87, 83, 132, 85, 134, 101, 126, 136, 124 2004-12-06
(forts.) Ny produktsäkerhetslag (forts. LU29) protokoll 124, 118, 120, 116, 122 2004-05-25
Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande protokoll 93 2004-05-25
Svar på interpellation 2003/04:478 om assisterad befruktning för lesbiska kvinnor protokoll 59, 62 2004-05-19
(forts. från 9 §) Fri- och rättighetsskyddsfrågor (forts. KU12) protokoll 119 2004-04-29
Svenska ambassaders rapporter om mänskliga rättigheter protokoll 92, 90 2004-04-29
Val och regeringsbildning protokoll 27 2004-04-29
(forts. från 7 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. LU22) protokoll 166, 168 2004-04-28
Insolvensrättsliga frågor, m.m. protokoll 182 2004-04-28
Teater, dans och musik protokoll 212, 266, 264, 244, 210, 248, 252, 254, 246, 208 2004-04-28
En ny prisinformationslag m.m. protokoll 59, 57, 55 2004-04-21
Skuldsatta barn protokoll 49 2004-04-21
Svar på interpellation 2003/04:373 om praxis i flyktingärenden gällande homosexuella i Iran protokoll 84, 89, 80, 82, 75 2004-04-14
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar protokoll 192 2004-03-31
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap protokoll 159, 157, 146 2004-03-31
Åtgärder mot så kallat fakturaskojeri och modemkapning protokoll 91, 93, 89 2004-03-18
Obeställd e-postreklam protokoll 69 2004-03-03
Barn och föräldrar m.m. protokoll 125, 134, 190, 214, 216, 192, 127, 151, 222, 202, 132, 129, 194, 123 2004-02-18
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 102, 141 2004-02-18
Franchising, m.m. protokoll 9 2004-02-04
Lag om finansiell rådgivning till konsumenter protokoll 113, 119, 115, 117, 111 2003-11-12
Förtroende för statsråd protokoll 29 2003-09-25
Redovisning av könsfördelningen i före- tagsledningar snabbprotokoll 192 2003-06-04
Registrering av hyresförmedlare snabbprotokoll 251 2003-06-04
Ny sambolag snabbprotokoll 76, 84, 80, 78, 82 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:261 om partnerskapslagens anknytningskrav snabbprotokoll 6, 3 2003-05-12
Svar på interpellation 2002/03:290 om smittskyddslagen snabbprotokoll 123, 127 2003-04-29
Utvärdering av miljömålet i konsument- politiken snabbprotokoll 48 2003-04-16
Barn och föräldrar, m.m. snabbprotokoll 193, 197, 195 2003-04-02
Konsumentfrågor snabbprotokoll 182, 158, 164, 156, 180, 5, 168, 152, 154, 162, 160, 172, 13, 170, 7, 9, 11, 184 2003-04-02
Associationsrättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 147, 107, 149, 25, 159, 155, 157, 153, 151 2003-03-19
Frågor beträffande trossamfund snabbprotokoll 66, 62, 64, 56, 70, 60, 58, 68, 72 2003-02-19
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 22, 45, 30, 47, 28 2003-02-05
(forts. från 12 §) Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (forts. LU1) snabbprotokoll 152, 156, 158, 150, 146, 148, 154 2002-12-05
Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grund- lagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 78, 105, 82, 80, 103, 76, 74 2002-11-13
Svar på interpellation 2002/03:16 om assi- sterad befruktning för kvinnor i samkönade rela- snabbprotokoll 7, 3 2002-11-05
Partnerskap och adoption, m.m. snabbprotokoll 97, 68, 70, 111, 95, 72, 84, 77, 82, 109, 126, 124 2002-06-05
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 17, 9, 24, 7, 11, 29, 22, 19, 27 2002-05-31
Svar på interpellation 2001/02:438 om ge- nerisk substitution snabbprotokoll 54, 52, 50 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:433 om diskriminering på grund av sexuell läggning snabbprotokoll 6, 2, 4 2002-05-27
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 91, 103, 97, 95, 101, 93, 99 2002-05-22
Hets mot folkgrupp, m.m. snabbprotokoll 82, 108, 86, 80, 106, 84, 78 2002-05-15
Ersättningsrättsliga frågor snabbprotokoll 83, 81, 77, 227 2002-04-24
(forts. från 6 §) Teater, dans och musik (forts. KrU16) snabbprotokoll 95 2002-04-18
Konsumenterna och miljön snabbprotokoll 112, 123, 116, 110, 125, 114 2002-04-17
Åldersgränser för äktenskap, m.m. snabbprotokoll 123, 125 2002-02-06
Äktenskap, partnerskap och samboende, m.m. snabbprotokoll 101, 97, 99 2002-02-06
Associationsrättsliga frågor snabbprotokoll 160, 148, 146, 139, 153, 162, 143, 151, 141 2002-01-30
Frågestund snabbprotokoll 53, 88, 82, 105, 27, 51, 50, 78, 80, 59, 29, 78, 57, 102, 86, 80, 52, 84, 25, 24 2002-01-17
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 261 2001-12-06
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 104, 106, 102 2001-11-30
Omskärelse av pojkar snabbprotokoll 49, 47, 35, 51 2001-06-01
Svar på interpellation 2000/01:325 om ho- mosexuella flyktingar från Iran snabbprotokoll 13, 17, 9 2001-04-27
En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskrimine- snabbprotokoll 46, 50, 48 2001-04-06
(forts. från 11 §) Vissa frågor rörande för- äldrabalken (forts. LU15) snabbprotokoll 123, 125 2001-03-28
Vissa frågor rörande föräldrabalken snabbprotokoll 119, 117, 121 2001-03-28
Äktenskap, partnerskap och samboende snabbprotokoll 35, 9, 119, 37, 150, 127, 129, 32, 121, 242, 117, 38, 40, 35, 33, 148, 30, 41, 5, 31, 7 2001-03-07
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 132, 134 2001-02-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 109 2001-02-07
Immaterialrättsliga frågor snabbprotokoll 55, 158, 6, 45, 91, 27, 48, 83, 167, 160, 53, 155, 89, 10, 43, 70, 87, 85 2001-01-31
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 51, 45, 240, 238 2000-12-11
Ändring i partnerskapslagens anknyt- ningskrav m.m. snabbprotokoll 14, 22, 12, 20, 3, 24, 1, 5 2000-05-24
(forts. från 6 §) Vissa skolfrågor (forts. UbU15) snabbprotokoll 181, 183, 179 2000-05-11
Familjerättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 160, 78, 171, 102, 176, 164, 80, 87, 85, 82, 162, 100 2000-04-05
(forts. från prot. 80) Folkhälsofrågor m.m. (forts. SfU7) snabbprotokoll 182, 184, 188 2000-03-22
Några aktiebolagsrättsliga frågor snabbprotokoll 226, 229 2000-03-08
(forts. från 6 §) Polisfrågor (forts. JuU6) snabbprotokoll 143, 141, 139 2000-02-09
Vissa ersättningsrättsliga frågor snabbprotokoll 120, 234, 118, 116, 130 2000-02-02
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 126, 128 1999-12-10
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 234 1999-12-08
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 107 1999-05-05
Skadeståndsrättsliga frågor snabbprotokoll 110, 106, 193, 195, 197, 108 1999-04-14
Vissa teater- och musikfrågor snabbprotokoll 225 1999-03-18
Homosexuella och barn snabbprotokoll 179, 37, 26, 68, 30, 77, 50, 66, 57, 48, 75, 59, 28 1999-03-17
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 37, 39 1999-03-03
Konsumentpolitiska frågor snabbprotokoll 112 1999-02-17
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 61, 63, 59, 67, 65 1998-12-08
Kassettersättning snabbprotokoll 127, 129, 131 1998-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tasso Stafilidis

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.