Teres Lindberg

Bio

Teres Victoria Lindberg, född 19 november 1974 i Lovö församling i Stockholms län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som är riksdagsledamot sedan 2011, invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Teres Lindberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1737 (54.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
202 (6.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
12 (0.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1262 (39.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Teres röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Teres röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-10-072022-09-26
Tredje vice ordförandeTrafikutskottet2020-09-102022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-09-27
Vice ordförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2018-10-242020-09-28
SuppleantEU-nämnden2018-10-092020-10-06
SuppleantFinansutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotTrafikutskottet2018-10-022022-09-09
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-01-012018-01-01
Riksdagsledamot2017-09-252018-09-24
StatsrådsersättareStefan Löfven2017-05-292017-09-24
SuppleantFörsvarsutskottet2016-06-092018-09-24
StatsrådsersättareAnders Ygeman2015-10-012017-05-28
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2014-10-282018-10-24
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
StatsrådsersättareYlva Johansson2014-10-032015-09-30
SuppleantEU-nämnden2013-01-162014-09-29
Riksdagsledamot2013-01-012014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2012-09-272014-09-29
RiksdagsledamotSven Britton 2012-07-15 - 2012-12-31 Föräldraledighet2012-07-152012-12-31
SuppleantSocialutskottet2011-04-132012-09-27
Riksdagsledamot2011-04-012012-07-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder mot personer som blockerar vägar 2021/22:126 207, 207 2022-06-08
Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 2021/22:103 66, 66 2022-04-27
(forts. från § 8) Kommunikationer (forts. TU1) 2021/22:42 147, 149, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 104, 116, 106, 108, 110, 121, 112, 123, 114, 116, 121, 123, 147, 149, 147, 149, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 121, 123 2021-12-09
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) 2021/22:38 132, 134, 138, 140, 132, 134, 138, 140 2021-12-01
Det nationella basutbudet av flygplatser 2021/22:38 115, 122, 124, 115, 122, 124 2021-12-01
Svar på interpellationerna 2021/22:36 och 50 om stöden till SAS 2021/22:24 25, 29, 25, 29 2021-10-29
Framtidens infrastruktur 2020/21:145 40, 42, 45, 47, 49, 40, 42, 45, 47, 49 2021-06-21
Luftfartsfrågor 2020/21:132 75, 77, 79, 75, 77, 79, 178 2021-06-02
Kollektivtrafikfrågor 2020/21:99 120, 122, 124, 120, 122, 124 2021-03-24
Sjöfartsfrågor 2020/21:99 100, 102, 104, 106, 108, 105, 107, 109, 100, 102, 104, 106, 108, 105, 107, 109 2021-03-24
Frågestund 2020/21:76 105, 141, 90, 51, 53, 77, 113, 115, 105, 71, 112, 114, 51, 53, 97, 99, 91, 93, 78, 92, 94, 91, 93, 87, 89, 143, 145, 71, 92, 94, 80, 90, 78, 63, 65, 77, 80, 92, 94 2021-02-04
Svar på interpellation 2020/21:14 om framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats 2020/21:14 120, 123, 120, 123 2020-09-24
Trafiksäkerhet 2019/20:136 185, 187, 189, 185, 187, 189, 95, 97, 99, 101, 103, 95, 97, 99, 101, 103 2020-06-10
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 2019/20:126 11, 13, 15, 17, 19, 11, 13, 15, 17, 19 2020-05-27
Cykelfrågor 2019/20:109 55, 57, 59, 55, 57, 59 2020-04-22
Väg- och fordonsfrågor 2019/20:109 61, 63, 65, 61, 63, 65, 76, 78, 76, 78 2020-04-22
Infrastrukturfrågor 2019/20:88 43, 45, 176, 47, 178, 49, 180, 51, 53, 55, 186, 188, 43, 45, 49, 51, 53, 176, 55, 178, 180, 186, 188 2020-03-18
Yrkestrafik och taxi 2019/20:69 6, 8, 10, 12, 14, 166, 168, 170, 6, 8, 10, 12, 14 2020-02-05
Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet 2018/19:96 25 2019-05-28
Interparlamentariska unionen (IPU) 2018/19:81 1, 103, 103 2019-04-25
Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet 2018/19:27 52 2018-12-12
It-politik 2017/18:93 38, 40, 42, 44, 46 2018-03-28
Postfrågor 2017/18:60 60, 62, 64, 66, 68 2018-01-24
Svar på interpellation 2017/18:33 om Tvärförbindelse Södertörn 2017/18:22 92, 95 2017-10-24
Statsministerns frågestund 2016/17:113 74, 59 2017-05-18
It- och postfrågor 2016/17:72 76, 78, 80, 161, 163, 165, 167, 169 2017-02-22
Kommunikationer 2016/17:44 71, 73, 75, 144, 146, 157, 159, 166, 168, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 144, 146, 157, 159, 166, 168, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196 2016-12-12
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 2016/17:37 184 2016-11-30
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 131, 133, 135 2016-05-26
It-politiska frågor 2015/16:108 6, 8, 10, 12, 14 2016-05-19
Svar på interpellation 2015/16:366 om transporter till och från Bromma 2015/16:72 124, 127 2016-03-01
Postfrågor och grundläggande betaltjänster 2015/16:62 68, 70, 72 2016-02-03
Svar på interpellationerna 2014/15:694 och 695 om antalet flygplatser i Stockholm 2015/16:3 109, 112 2015-09-17
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 117, 119, 121 2015-05-28
Svar på interpellation 2014/15:452 om Tvärförbindelse Södertörn 2014/15:92 30, 33 2015-04-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410 2014-11-12
Svar på interpellation 2014/15:61 om villkor för valfrihet i välfärden 2014/15:17 145 2014-11-06
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm snabbprotokoll 80, 86, 84, 93, 78, 68 2014-03-26
Svar på interpellation 2013/14:279 om mörkandet av flygets faror för boende snabbprotokoll 66, 64, 62 2014-02-18
Regeringens syn på riskkapitalbolag i välfärden snabbprotokoll 94, 92 2014-01-23
Svar på interpellationerna 2013/14:208, 209, 210, 211, 222 och 223 om riskkapitalbolag i skola, vård och omsorg snabbprotokoll 26, 20, 34 2014-01-23
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden snabbprotokoll 161 2013-12-04
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning snabbprotokoll 155, 153, 157 2013-12-04
Svar på interpellationerna 2013/14:74 och 82 om konkurrensneutrala villkor för företagare snabbprotokoll 47, 38, 31 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:105 om försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera snabbprotokoll 102, 104, 100 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:108 om jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 118 2013-11-22
Utländska näringsidkare i kontantbranschen snabbprotokoll 75, 73 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:31 om bostadsproblematiken i Stockholm snabbprotokoll 132, 123, 127 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:38 om månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk snabbprotokoll 89, 85 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:6 om avdrag för privatundervisning och läxhjälp snabbprotokoll 66, 61 2013-11-08
Åtgärder mot svartarbete i byggbranschen snabbprotokoll 90 2013-10-24
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 360, 358, 362 2013-10-16
Åtgärder mot olagliga personregister protokoll 54, 56 2013-09-26
Konsekvenser av ökande inkomstklyftor snabbprotokoll 71 2013-05-23
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen snabbprotokoll 177 2013-05-22
Klyftorna i samhället snabbprotokoll 72, 74 2013-05-16
Punktskatter snabbprotokoll 179, 181, 177 2013-03-20
Svar på interpellation 2012/13:265 om rättsliga påföljder vid stöld från folket snabbprotokoll 26, 23, 20 2013-03-05
Patientsäkerhetslagen protokoll 68, 66 2012-03-22
Jobbskatteavdraget protokoll 52 2012-02-02
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg protokoll 58 2012-02-01
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning protokoll 98 2012-01-25
Svar på interpellation 2011/12:144 om RUT-avdraget protokoll 62, 66, 64 2011-12-09
Svar på interpellation 2011/12:81 om unga som kastas ut eller rymmer hemifrån protokoll 2, 4, 6 2011-12-02
Svar på interpellation 2011/12:15 om åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik snabbprotokoll 24, 18, 21 2011-10-11
Svar på interpellation 2010/11:411 om arbetet med hivprevention protokoll 76, 79 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:412 om behovet av en svensk SRHR-strategi protokoll 87, 83, 85 2011-06-10
Avgifterna i kollektivtrafiken i Stockholm snabbprotokoll 48, 50 2011-06-09
Privata sjukvårdslösningar snabbprotokoll 67 2011-05-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Teres Lindberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.