Teresa Carvalho

Bio(alpha)

En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.
Politiker finns i alla typer av politiska system, såväl i demokratier, som enpartidiktaturer, eller auktoritära regimer som saknar politiska partier i vanlig bemärkelse. Politiker i maktställning kan således ha erövrat makten såväl genom allmänna val, som personliga utnämningar, revolutioner, statskupper, eller för den delen genom arv. I demokratiska flerpartisystem finns i praktiken alltid någon form av politisk opposition representerad i den lagstiftande församlingen, men även de utan någon form av representation eller något betydande inflytande är politiker, om de strävar efter att nå den politiska makten.
Företrädare för olika intresseorganisationer, PR-konsulter eller lobbyister anlitade av dessa, ledarskribenter eller företrädare för tankesmedjor, uppfattas vanligtvis inte som politiker trots att de kanske sysslar yrkesmässigt med åsiktsbildning. Inte heller offentliga ämbetsmän uppfattas som politiker, trots att de kan inneha betydande maktbefogenheter och även utöva inflytande på opinionen under vissa omständigheter, exempelvis som chefer för statliga ämbetsverk.
Att utöva någon av dessa roller och samtidigt agera som företrädare för ett politiskt parti skulle till och med kunna uppfattas som intresse- eller lojalitetskonflikter gentemot uppdragsgivarna, och är på det sättet också ovanligt. Däremot är det inte lika ovanligt att efter en avslutad politisk karriär finna före detta politiker i dessa närliggande sektorer, eller att politiska kandidater rekryteras därifrån likaväl som att detta sker från andra områden i samhället.
Ordet politiker kan härledas från gammalgrekiskans πολιτεια (politeía), πόλις (pólis), som betyder stadsförvaltning, stadsstat, statsskick eller "det som rör staten".
Artikeln innehåller material från wikipedia Politiker, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:350 om arbetsmarknadspolitiska prioriteringar 2022/23:130 3, 7, 11 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:363 om minskade resurser till Arbetsförmedlingen 2022/23:130 15, 19 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:366 om etableringsjobb 2022/23:130 26, 31 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:210 om insatser för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete 2022/23:70 48, 50, 52, 48, 50, 52, 48, 50, 52, 48, 50, 52 2023-03-07
Svar på interpellationerna 2022/23:186 och 191 om grön omställning, social hållbarhet och kompetensförsörjning 2022/23:70 36, 41, 36, 41, 36, 41, 36, 41 2023-03-07
Svar på interpellationerna 2022/23:209 och 217 om regelverket för arbetskraftsinvandring 2022/23:70 85, 91, 85, 91, 85, 91, 85, 91 2023-03-07
Svar på interpellation 2022/23:127 om åtgärder för att bryta segregationen 2022/23:50 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34 2023-01-24
Svar på interpellation 2022/23:89 om en aktiv arbetsmarknadspolitik 2022/23:50 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2023-01-24
Arbetsmarknad och arbetsliv 2022/23:42 131, 133, 131, 133, 81, 83, 81, 83, 89, 91, 89, 93, 91, 95, 93, 97, 95, 97, 103, 105, 103, 105 2022-12-19
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 28, 30, 28, 30, 54, 56, 54, 56, 62, 64, 62, 66, 64, 68, 66, 70, 68, 72, 70, 74, 72, 74 2022-12-19
Frågestund 2022/23:29 11, 13, 34, 46, 36, 48, 34, 36, 111, 65, 67, 45, 47, 45, 47, 11, 76, 13, 78 2022-12-01
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 282, 284, 282, 284, 282, 284, 282, 284 2022-10-19
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid 2021/22:133 66, 66 2022-06-17
Ett bättre premiepensionssystem 2021/22:120 84, 86, 88, 84, 86, 88 2022-05-30
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 97, 99, 101, 103, 105, 97, 99, 101, 103, 105 2022-05-30
Statsministerns frågestund 2021/22:95 68, 68, 72, 114 2022-04-07
Pensioner 2021/22:71 102, 104, 106, 27, 29, 31, 98, 100, 102, 104, 106, 27, 29, 31, 27, 29, 31, 98, 100 2022-02-23
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 51, 1, 12, 14, 17, 134, 202, 19, 136, 204, 138, 207, 215, 217, 202, 204, 207, 215, 217, 80, 51, 82, 84, 46, 48, 50, 52, 54, 46, 48, 50, 52, 54, 51 2021-12-13
Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget 2019/20:77 98, 98 2020-02-19
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd 2017/18:122 1 2018-05-30
Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget 2017/18:68 73, 75, 77 2018-02-07
Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis 2017/18:31 109 2017-11-15
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015/16:42 67, 69, 79, 81, 83, 44, 46, 48, 85, 87, 89, 94, 96, 100, 102 2015-12-09
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 32, 34, 36, 38, 40 2015-11-11
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:78 60, 62, 64, 79, 81, 83, 85, 87 2015-03-25
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 50, 56 2015-03-10
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 217, 219, 221, 223, 225 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Teresa Carvalho

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.