Teresa Carvalho

Bio

Teresa Kristina Carvalho, född 22 augusti 1984 i Kvillinge församling i Östergötlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Östergötlands läns valkrets.Carvalho är uppväxt och bosatt i Norrköping och har en politices magisterexamen. Hon gick på högstadieskolan Hultdalsskolan i Åby.[källa behövs] Hon har tidigare varit förenings- och informationssamordnare på Riksbyggen region öst. Hon har även arbetat som informatör på Byrån mot diskriminering i Östergötland. Carvalho har varit vice ordförande i kommunstyrelsen i Norrköpings kommun samt ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden där.Sedan 2022 är hon vice ordförande och socialdemokratisk gruppledare i arbetsmarknadsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Teresa Carvalho, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1183 (46.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
210 (8.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1166 (45.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Teresa röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Teresa röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2019-12-012022-09-26
RiksdagsledamotErica Nådin 2019-02-11 - 2019-11-30 Föräldraledighet2019-02-112019-11-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242019-02-10
SuppleantCivilutskottet2017-04-062018-09-24
Riksdagsledamot2017-01-022018-09-24
RiksdagsledamotEva Lindh 2016-04-18 - 2017-01-01 Föräldraledighet2016-04-182017-01-01
LedamotEU-nämnden2014-10-072016-04-17
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292016-04-17

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:350 om arbetsmarknadspolitiska prioriteringar 2022/23:130 3, 7, 11 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:363 om minskade resurser till Arbetsförmedlingen 2022/23:130 15, 19 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:366 om etableringsjobb 2022/23:130 26, 31 2023-06-26
Svar på interpellation 2022/23:210 om insatser för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete 2022/23:70 48, 50, 52, 48, 50, 52, 48, 50, 52, 48, 50, 52 2023-03-07
Svar på interpellationerna 2022/23:186 och 191 om grön omställning, social hållbarhet och kompetensförsörjning 2022/23:70 36, 41, 36, 41, 36, 41, 36, 41 2023-03-07
Svar på interpellationerna 2022/23:209 och 217 om regelverket för arbetskraftsinvandring 2022/23:70 85, 91, 85, 91, 85, 91, 85, 91 2023-03-07
Svar på interpellation 2022/23:127 om åtgärder för att bryta segregationen 2022/23:50 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34 2023-01-24
Svar på interpellation 2022/23:89 om en aktiv arbetsmarknadspolitik 2022/23:50 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2023-01-24
Arbetsmarknad och arbetsliv 2022/23:42 131, 133, 131, 133, 81, 83, 81, 83, 89, 91, 89, 93, 91, 95, 93, 97, 95, 97, 103, 105, 103, 105 2022-12-19
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 28, 30, 28, 30, 54, 56, 54, 56, 62, 64, 62, 66, 64, 68, 66, 70, 68, 72, 70, 74, 72, 74 2022-12-19
Frågestund 2022/23:29 11, 13, 34, 46, 36, 48, 34, 36, 111, 65, 67, 45, 47, 45, 47, 11, 76, 13, 78 2022-12-01
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 282, 284, 282, 284, 282, 284, 282, 284 2022-10-19
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid 2021/22:133 66, 66 2022-06-17
Ett bättre premiepensionssystem 2021/22:120 84, 86, 88, 84, 86, 88 2022-05-30
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 97, 99, 101, 103, 105, 97, 99, 101, 103, 105 2022-05-30
Statsministerns frågestund 2021/22:95 68, 68, 72, 114 2022-04-07
Pensioner 2021/22:71 102, 104, 106, 27, 29, 31, 98, 100, 102, 104, 106, 27, 29, 31, 27, 29, 31, 98, 100 2022-02-23
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 51, 1, 12, 14, 17, 134, 202, 19, 136, 204, 138, 207, 215, 217, 202, 204, 207, 215, 217, 80, 51, 82, 84, 46, 48, 50, 52, 54, 46, 48, 50, 52, 54, 51 2021-12-13
Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget 2019/20:77 98, 98 2020-02-19
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd 2017/18:122 1 2018-05-30
Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget 2017/18:68 73, 75, 77 2018-02-07
Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis 2017/18:31 109 2017-11-15
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015/16:42 67, 69, 79, 81, 83, 44, 46, 48, 85, 87, 89, 94, 96, 100, 102 2015-12-09
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 32, 34, 36, 38, 40 2015-11-11
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:78 60, 62, 64, 79, 81, 83, 85, 87 2015-03-25
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 50, 56 2015-03-10
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 217, 219, 221, 223, 225 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Teresa Carvalho

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.