Thage G Peterson

Bio

Thage Edvin Gerhard Peterson, folkbokförd Tage Petersson, född 24 september 1933 i Berg i Kronobergs län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Under flera decennier hörde Peterson till de tunga namnen inom Socialdemokraterna och innehade bland annat poster som industriminister, försvarsminister och riksdagens talman.
Artikeln innehåller material från wikipedia Thage G. Peterson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådStatsrådsberedningen1997-02-011998-10-06
RiksdagsledamotÅsa Stenberg 1995-10-10 - 1996-03-22, Dag Ericson 1996-03-23 - 1996-09-30, Åsa Stenberg 1996-10-01 - 1998-10-051995-10-101998-10-05
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-101995-10-09
FörsvarsministerFörsvarsdepartementet1994-10-071997-01-31
RiksdagsledamotDag Ericson 1994-10-07 - 1994-10-091994-10-071994-10-09
Riksdagsledamot1994-10-031994-10-06
SuppleantUtrikesnämnden1991-10-151994-10-03
LedamotKrigsdelegationen1991-10-151994-10-03
OrdförandeKonstitutionsutskottet1991-10-081994-10-02
RiksdagsledamotDag Ericson 1990-07-01 - 1991-09-301991-09-301994-10-03
LedamotUtrikesnämnden1988-10-181991-09-30
LedamotKrigsdelegationen1988-10-181991-09-30
OrdförandeRiksdagens förvaltningskontor1988-10-181991-09-30
RiksdagsledamotSylvia Pettersson 1988-10-04 - 1990-06-30, Dag Ericson 1990-07-01 - 1991-09-301988-10-041991-09-30
RiksdagsledamotEva Johansson 1985-10-01 - 1988-10-031985-10-011988-10-03
LedamotKrigsdelegationen1985-09-301988-10-03
RiksdagsledamotHans Göran Franck 1982-10-08 - 1983-02-28, Sylvia Pettersson 1983-03-01 - 1985-09-301982-10-081985-09-30
Riksdagsledamot1982-10-041982-10-07
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04
RiksdagsledamotCarl-Erik Lundgren 1976-10-03 - 1976-10-081976-10-031976-10-08

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 1997/98:187 om etik i politiken snabbprotokoll 7, 4, 9, 1 1998-03-05
Svar på interpellation 1997/98:9 om värde- grunden och samhällsutvecklingen snabbprotokoll 5, 1, 3, 7 1997-11-06
Svar på interpellation 1996/97:138 om riks- dagens tillgång till ett stabilt beslutsunderlag snabbprotokoll 29, 21, 27, 24 1997-02-27
Frågestund snabbprotokoll 78, 46, 33, 73, 75, 97, 8, 135, 10, 44, 130, 49, 78, 85, 62, 43, 88, 43, 58, 86, 64, 35, 58, 132, 95, 96, 79, 7, 56, 105, 41, 61, 44, 68, 107, 74, 13, 32, 73, 45, 36, 75, 44, 40, 10, 38, 83, 89, 6, 75, 95, 170, 134, 66, 103, 64, 128, 48, 60, 106, 72, 36, 53, 81, 91, 77, 236, 72, 94, 19, 73, 12, 46, 215, 168, 57, 86, 50, 79, 77, 79, 42, 96, 80, 71, 50, 47, 98, 98, 217, 59, 51, 59, 85, 60, 63, 36, 88, 74, 133, 62, 21, 4, 58, 38, 76, 68, 42, 44, 73, 80, 42, 5 1997-01-30
Svar på interpellation 1996/97:108 om ut- bildning vid Göteborgs marinbrigad snabbprotokoll 4, 1 1997-01-30
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 45, 68, 70, 54, 58, 47, 49, 52, 56 1996-12-13
Svar på interpellation 1996/97:32 om för- svaret och ambulansverksamheten snabbprotokoll 1, 3, 5 1996-12-03
Svar på interpellation 1996/97:74 om ubå- tar snabbprotokoll 13, 11, 7, 9 1996-12-03
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 61, 67, 65, 53, 57, 63, 59, 51, 55 1996-11-20
Svar på interpellation 1995/96:191 om över- svämningarna i Norrlandsälvarna snabbprotokoll 4, 7, 1 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:195 om Kockums vapenaffär med Thailand snabbprotokoll 9 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:205 om för- svarsmaterielbeställningarna snabbprotokoll 13, 15, 11 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:256 om för- svarsmedicinsk forskning snabbprotokoll 17 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:166 om anti- personella minor snabbprotokoll 15, 17, 8, 1 1996-04-26
Svar på interpellation 1995/96:168 om mål- flygsdivisionen på Malmen snabbprotokoll 20, 18 1996-04-26
Svar på interpellation 1995/96:169 om För- svarets materielverk snabbprotokoll 1, 3, 5 1996-04-25
Svar på interpellation 1995/96:72 om för- svaret och etableringen av vindkraftverk snabbprotokoll 147, 143, 150, 145 1996-02-15
Svar på interpellation 1995/96:22 om natur- reservatet Torhamns udde och försvarets natur- snabbprotokoll 1, 7, 4 1996-01-25
Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Ju- goslavien snabbprotokoll 39, 41 1995-12-15
Sveriges säkerhetspolitik och totalförsva- rets förnyelse snabbprotokoll 81, 44, 42, 83, 37, 48, 79, 46, 39, 50, 52 1995-12-06
Svar på fråga 1995/96:137 om antiperso- nella minor snabbprotokoll 34, 32, 38, 36 1995-12-05
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 77, 60, 79, 64, 37, 62, 39 1995-11-16
Svar på fråga 1995/96:38 om sjuktrans- porter med arméns helikoptrar snabbprotokoll 132, 130, 128 1995-11-07
Information från regeringen om erfarenhe- ter rörande vårens översvämningar snabbprotokoll 25, 29, 35, 39, 37, 23, 27, 31, 33 1995-10-26
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 191, 197, 203, 240, 199, 195, 235, 201, 193 1995-10-11
Svar på fråga 1995/96:4 om antipersonella minor snabbprotokoll 11, 9 1995-10-10
(forts. från 4 §) Försvarspolitiken 1994/95 (forts. FöU4) snabbprotokoll 54, 58, 60, 52 1995-05-11
Svar på interpellation 1994/95:72 om JAS- projektet snabbprotokoll 5, 1, 7, 3 1995-05-08
Svar på fråga 1994/95:419 om kostnaderna för vissa materielbeslut snabbprotokoll 9, 11, 15, 13, 7 1995-04-04
Svar på fråga 1994/95:420 och 422 om budgetutfallet för försvarsmakten budgetåret snabbprotokoll 24, 18, 20, 16, 22 1995-04-04
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 75, 73, 77, 84, 58, 56, 106, 86, 94, 54 1995-03-30
Svar på frågorna 1994/95:300 och 302 om militärt utbyte med andra länder m.m. snabbprotokoll 16, 14 1995-02-21
Svar på fråga 1994/95:280 om flygverksam- heten på Malmens flygplats snabbprotokoll 27, 29 1995-02-14
Svar på frågorna 1994/95:267 och 268 om kostnaden för staten på grund av Pakistans... snabbprotokoll 25, 20, 23 1995-02-14
Aktuell debatt: Läget för det svenska för- svaret och hur ett nytt försvarsbeslut skall bere- snabbprotokoll 16, 18, 9 1994-12-19
Svar på fråga 1994/95:210 om förvaring av militära vapen m.m. snabbprotokoll 20, 22, 18 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:216 om larmsystem i området kring Ringhals snabbprotokoll 24, 26 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:222 om utvidgning av övningsområdet vid P2 i Hässleholm snabbprotokoll 32, 30, 28 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:187 om stödet till svensk FN-personal som tjänstgjort i det forna snabbprotokoll 1 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:139 om användning- en av antipersonella minor snabbprotokoll 19, 23, 21 1994-11-29
Svar på fråga 1994/95:112 om nedlägg- ning av I 20 snabbprotokoll 27, 29 1994-11-15
Svar på fråga 1994/95:80 om förvar av militära vapen snabbprotokoll 33, 29, 31 1994-10-25
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 35, 11, 13, 9, 33, 31, 143, 46, 140 1994-06-09
Reformera riksdagsarbetet snabbprotokoll 127 1994-06-07
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 6, 4, 14, 2, 11, 57, 9, 16, 55 1994-05-25
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor, förnyad behandling snabbprotokoll 138 1994-05-18
Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regeringsformen att väcka åtal mot snabbprotokoll 156 1994-05-04
Val av en riksdagens ombudsman (justitieombudsman) snabbprotokoll 1 1994-05-04
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 13, 15, 3 1994-04-14
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor snabbprotokoll 23, 30, 25, 44, 28, 16 1994-03-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Thage G Peterson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.