Thomas Östros

Bio

Björn Thomas Östros, ursprungligen Waaranperä, född 26 januari 1965 i Malmberget i Norrbottens län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var statsråd i regeringen Persson 1996–2006. Han är sedan 27 januari 2020 viceordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB).Östros tog högskoleexamen vid förvaltningslinjen vid Uppsala universitet 1990, innehade en doktorandtjänst 1992-1994 och blev filosofie licentiat i nationalekonomi vid Uppsala 1994. Han var ombudsman vid SSU 1988-1989, politiskt sakkunnig vid Finansdepartementet 1990, forskningsassistent vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning 1990-1993 och politiskt sakkunnig vid Finansdepartementet 1995-1996.
Östros var statsråd mellan 1996 och 2006, först som skatteminister 1996–1998 och utbildningsminister 1998–2004 och därefter näringsminister 2004–2006. Han var riksdagsledamot åren 1994-2012 och var bland annat vice ordförande i Näringsutskottet 2006-2008. Åren 2008-2011 var han vice ordförande i Finansutskottet och ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna. Han avgick från denna post då Håkan Juholt tillträdde som partiordförande. Samtidigt tvingades Östros avgå från sin post i partiets verkställande utskott.
I maj 2012 lämnade Östros politiken och blev VD för Svenska Bankföreningen. Övergången ansågs som kontroversiell, då han bland annat endast ett år tidigare kritiserat bankerna för deras lönebonusar i en debattartikel i Dagens Industri. Han avgick från denna post innan han 2015 tillträdde tjänsten som direktör på Internationella valutafonden i Washington DC. Den 27 januari 2020 blev Östros ny viceordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB).
Östros är gift och har tre barn. Han har tre bröder, två äldre och en yngre, som heter Kenth, Thord och Peter Östros.
Artikeln innehåller material från wikipedia Thomas Östros, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
977 (29.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1615 (49.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
130 (4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
549 (16.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Thomas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Thomas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192011-05-10
LedamotFinansutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042012-07-31
Vice ordförandeFinansutskottet2008-02-122010-10-04
LedamotFinansutskottet2008-01-312008-02-11
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
Vice ordförandeNäringsutskottet2006-10-102008-01-31
NäringsministerNäringsdepartementet2006-10-022006-10-06
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
StatsrådNäringsdepartementet2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
RiksdagsledamotMats Berglind 1996-03-23 - 1998-10-051998-10-052002-09-30
RiksdagsledamotMats Berglind 1996-03-23 - 1998-10-051996-03-231998-10-05
SuppleantLagutskottet1994-10-111996-03-22
SuppleantFinansutskottet1994-10-111996-03-22
Riksdagsledamot1994-10-031996-03-22

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte snabbprotokoll 58, 64, 56, 62, 60 2011-03-02
Svar på interpellation 2009/10:469 om en ekonomisk politik för bättre arbetsmarknad och fler jobb protokoll 112, 117, 109 2010-06-28
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 38, 33, 20, 2, 6, 8, 22, 40, 35 2010-06-23
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen protokoll 2, 14, 11, 8, 4, 9, 75, 9, 18, 23, 26, 2, 73, 6, 12, 10, 11, 2, 16 2010-04-15
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 2, 26, 52, 8, 39, 50, 6, 8, 30, 24, 20, 6, 40, 38, 26, 37, 1, 24, 32, 2, 22 2009-11-18
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 12, 3, 9, 11, 8, 69, 49, 13, 10, 88, 71, 15, 7, 47, 17, 6, 14, 86, 16, 11, 18, 5, 2, 9, 19, 4, 2 2009-09-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 91, 102, 89, 107, 104, 85, 116, 114 2009-06-17
Finansieringen av välfärden protokoll 22, 20 2009-03-19
Aktuell debatt: Den ekonomiska politiken protokoll 3, 1, 17, 10 2009-03-13
Åtgärder för jobb och omställning protokoll 7, 22, 26, 20, 9, 28, 3 2009-03-11
Svar på interpellation 2008/09:277 om åtgärder mot jobbkrisen protokoll 53, 41, 47 2009-03-09
Svar på interpellation 2008/09:327 om höga chefers bonusar och arvoden i storföretag protokoll 19, 16 2009-03-09
Särskild debatt om kommunernas ekonomi protokoll 9, 2, 16 2009-02-27
Ekonomin inom kommuner och landsting protokoll 30, 32 2009-02-26
Svar på interpellation 2008/09:278 om stabilitetsprogram för bankerna protokoll 35, 37, 33 2009-02-13
Åtgärder mot konjunkturförsvagningen protokoll 69, 84, 82, 52, 56, 71, 58 2008-12-19
Svar på interpellation 2008/09:171 om stabilitetsprogram för banksektorn protokoll 59, 56, 53 2008-12-09
Åtgärder mot arbetslösheten inom byggsektorn protokoll 42, 40 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:113 om budget byggd på felaktiga prognoser protokoll 35, 32, 38 2008-11-24
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 69, 67 2008-11-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 50, 6, 43, 21, 52, 19, 32, 8, 34, 2, 41 2008-06-18
Läget i den finansiella sektorn protokoll 29, 31 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:265 om utförsäljningen av Vasakronan protokoll 21, 24, 29 2008-01-15
Svar på interpellationerna 2007/08:263 och 264 om utförsäljningarnas konsekvenser för den finansiella infrastrukturen protokoll 15, 12, 18 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:272 om inställda arbetsgivaravgiftshöjningar för de små företagen protokoll 121, 127, 124 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:252 om politisering av utredningsväsendet protokoll 14, 10 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:274 om Sveriges mål för förnybar energi protokoll 23, 18, 20 2007-12-18
Försäljningen av Vasakronan protokoll 107, 105 2007-12-13
Särskild debatt om Finansdepartementets samröre med investmentbanken Carnegie kring försäljningen av sex statliga bolag protokoll 16, 2, 9 2007-10-24
Svar på interpellation 2007/08:23 om rådet för utförsäljning av statliga företag protokoll 62 2007-10-23
Del 1: Arbete (forts.) protokoll 342, 340 2007-10-18
Del 3: Näringspolitik protokoll 454, 458, 452, 456, 547, 545, 450 2007-10-18
Anställning av statssekreterare protokoll 4, 2 2007-10-04
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 18, 5, 31, 33, 48, 20, 7, 1, 50 2007-06-20
Svar på interpellationerna 2006/07:536, 538, 607 och 624 om utförsäljningen av Telias accessnät protokoll 5, 10 2007-06-11
Svar på interpellationerna 2006/07:593, 598, 597, 599, 612, 623 och 633 om konsekvensanalyser inför utförsäljningar av statliga bolag protokoll 47, 55, 39 2007-06-11
Bonusar till statliga vd:ar protokoll 77, 75 2007-03-15
Aktuell debatt: Statliga bolag protokoll 17, 10, 3, 1 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:81 om statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera protokoll 29, 23, 26 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:83 om utförsäljning av SBAB protokoll 38, 35, 32 2007-01-16
Näringsliv protokoll 21, 35, 118, 109, 45, 19, 133, 111, 88, 24, 26, 33, 6, 8, 131, 2, 92, 94, 120 2006-12-18
Svar på interpellation 2006/07:101 om försvagande av Sveriges konkurrenskraft protokoll 31, 34 2006-12-08
Svar på interpellation 2006/07:82 om höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen protokoll 155, 152, 158 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:50 om forskning och utveckling i små och medelstora företag protokoll 8, 5, 2 2006-11-28
Svar på interpellation 2006/07:56 om vd-bonus i statliga bolag protokoll 20, 15, 11 2006-11-28
Utförsäljning av SBAB protokoll 73, 71 2006-11-23
Arbetsgivaravgifterna protokoll 42 2006-11-16
Svar på interpellation 2005/06:362 om bonus till statliga vd:ar protokoll 24, 22, 26, 28 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:369 om Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden protokoll 35, 33, 31, 29 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:370 om statliga bolags förvärv och riksdagens inflytande protokoll 89 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:371 om Postens förvärv av Strålfors AB protokoll 90 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:372 om de statliga bolagens opinionsbildning protokoll 96, 91, 93, 99 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:395 om Isolas köp av Perstorpsföretaget Polyclad Europe protokoll 102, 100, 104 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:397 om globala standarder för konsumentmakt och tillväxt protokoll 108, 110, 106 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:444 om jämställdhet i näringslivet utan kvotering protokoll 112, 118, 116, 114 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:458 om GATS-förhandlingarna protokoll 121, 119, 123 2006-06-08
Hamasministers Sverigebesök protokoll 40, 42 2006-05-11
Kris- och framtidskommissionens program protokoll 85 2006-05-11
Södertörns högskola protokoll 91 2006-05-11
Svar på interpellation 2005/06:327 om Vattenfall och handel med diktaturer protokoll 1, 7, 9, 4 2006-05-02
Svar på interpellation 2005/06:310 om Ostindiefararen Götheborg protokoll 8, 14, 12, 10 2006-04-03
Svar på interpellation 2005/06:280 om uppsägning av tågmästare i Ånge protokoll 17, 19, 15 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:309 om förstatligande av privat företagsamhet protokoll 21, 29, 23, 25 2006-03-28
Svar på interpellation 2005/06:311 om ersättningar till ledande befattningshavare i statliga bolag protokoll 39, 31, 35, 41 2006-03-28
Företagandet protokoll 56, 58 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:228 om tillväxt och jobb i nordöstra Skåne protokoll 22, 18, 28, 26 2006-02-24
Svar på interpellation 2005/06:237 om företagspolitik protokoll 35, 32, 37, 29 2006-02-24
Det svenska investeringsklimatet protokoll 39, 37 2006-02-16
Skuldsättning vid konkurs protokoll 78, 76 2006-02-16
Sysselsättningen protokoll 60, 62 2006-02-16
Arbetslösheten på Gotland protokoll 93, 95 2006-01-19
Placeringen av Vattenfalls administration protokoll 61, 63 2006-01-19
Svar på interpellation 2005/06:102 om framtiden i Östra Göinge protokoll 20, 17, 25, 23 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:103 om åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige protokoll 26, 30, 28 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:146 om forum för småföretagarforskning protokoll 34, 36, 32 2005-12-09
Svar på interpellation 2005/06:52 om ett nygammalt löntagarfondsförslag protokoll 16, 14, 12, 10 2005-12-09
Avrättningar av homosexuella i Iran protokoll 107, 105 2005-12-08
En europeisk kemikalielagstiftning protokoll 109, 111 2005-12-08
Företagsklimatet protokoll 154, 152, 64, 66 2005-12-08
Förmögenhetsskatten protokoll 122, 120 2005-12-08
Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda protokoll 99, 89, 95, 101, 97, 93, 91 2005-12-01
F-skattsedel till kvinnliga företagare protokoll 47, 45 2005-11-17
Statliga företags investeringsplaner protokoll 72, 70 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:44 om utförsäljning av statliga företag protokoll 16, 12, 14, 18 2005-10-27
Svar på interpellation 2004/05:596 om skogsindustrins konkurrenskraft protokoll 31, 34, 28, 26 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:684 om nya anställningar protokoll 49, 51, 53, 47 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:615 och 633 om kvinnligt företagande protokoll 35, 46, 39, 43 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:526 om näringslivsstrukturen i Stockholms län för friställda kvinnor protokoll 25, 19, 27, 22 2005-05-20
Svar på interpellation 2004/05:574 om ersättningsarbeten vid företagsflytt protokoll 31, 34, 28, 36 2005-05-20
EU:s strafftullar på norsk lax protokoll 89, 87 2005-04-28
Följder av utlokaliseringen av statliga verk protokoll 73, 75 2005-04-28
Kallax som internationell tullflygplats protokoll 81 2005-04-28
Vattenfalls byggen av kolkraftverk i Tyskland protokoll 45, 43 2005-04-28
Svar på interpellation 2004/05:398 om IUC och UPA-uppdraget protokoll 15, 10, 8, 13 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:446 om Telia Soneras investeringar i Ryssland protokoll 16, 22, 24, 19 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:479 om konkurrenslagen protokoll 29, 25, 27 2005-04-22
Alkoholskatterna protokoll 93, 95 2005-03-10
Arbetslösheten protokoll 52, 70, 68, 50 2005-03-10
Den kidnappade svensken i Irak protokoll 60, 89, 58 2005-03-10
Infrastrukturpaketet till Trollhättan protokoll 68, 66 2005-03-10
Stopplagens följder för sjukvården protokoll 38, 40 2005-03-10
Sveriges vapenimport från Vitryssland protokoll 48, 46 2005-03-10
Svar på interpellation 2004/05:338 om företagsklimatet i bland annat Dalsland protokoll 9, 1, 7, 4 2005-02-18
Svar på interpellation 2004/05:362 om regelförenkling protokoll 16, 18, 13, 10 2005-02-18
Bidragsfusket protokoll 61, 59, 63 2005-02-17
Företagsnedläggningar protokoll 41, 39 2005-02-17
Stöd till jämställdhetsarbetet i Irak protokoll 67, 65 2005-02-17
Svensk plan för pandemier protokoll 93, 91 2005-02-17
Styrning av Vattenfall protokoll 60, 62 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:249 om EU och bilaterala handelsavtal med länder i Afrika, Karibien och Stilla havet protokoll 38, 36, 31, 33 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:253 om fri tekoimport från Kina protokoll 41, 39, 45, 43 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:265 om företagares trygghet protokoll 50, 48, 46, 52 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:266 om fortsatt satsning på utvecklings- och etableringsprojekt inom IUC-nätverket protokoll 55, 53, 57, 59 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:206 om EU-konstitutionen och välfärden protokoll 66, 62, 64, 60 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:238 om småföretagarpolitik protokoll 70, 73, 75, 67 2004-12-14
(forts. från 9 §) Näringsliv (forts. NU1) protokoll 200, 196, 194, 192, 210, 208, 198, 212, 206, 204, 202 2004-12-09
Svar på interpellation 2004/05:64 om åtgärder för regelförenkling protokoll 71, 63, 69, 66 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:81 om kreditgarantiföreningar protokoll 76, 78, 74, 72 2004-11-23
(forts. från 6 §) Utveckling av gymnasieskolan (forts. UbU13) protokoll 200, 188, 196, 194, 202, 192, 190, 198, 204 2004-10-20
Svar på interpellation 2004/05:24 om statligt stöd till lärlingsutbildningar i Malmö och Lund protokoll 20, 15, 12, 18 2004-10-01
Produktionsnära forskning protokoll 76, 78 2004-09-30
Studier i svenska för arbetslösa invandrare protokoll 46, 44 2004-09-30
Svar på interpellation 2004/05:12 om lärarresurser protokoll 5, 1, 3, 7 2004-09-28
Svar på interpellation 2003/04:443 om högre utbildning till utländska studenter protokoll 18, 22, 20, 16 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:444 om utbildning av entreprenörer protokoll 23, 25, 27 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:497 om etablering av fristående skolor protokoll 35, 29, 32 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:499 om bristande kunskaper om könsmaktsordningen protokoll 9, 13, 15, 11 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:501 om yrkesutbildning för vuxna protokoll 45, 40, 37, 43 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:508 om skolans finansiering protokoll 50, 52, 48, 46 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:509 om utbildning för hantverksyrken protokoll 53, 55, 57 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:529 om likvärdiga betyg protokoll 61, 63, 59 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:530 om framtidens lärlingsutbildning protokoll 67, 65, 69, 71 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:546 om kompletterande utbildningar för utländska akademiker protokoll 78, 72, 74, 76 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:457 om studieavgifter vid universitet och högskolor protokoll 56, 54, 48, 51 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:467 om utbildningsministerns policy visavi landets studenttidningar protokoll 59, 61, 57, 63 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:471 om feministiskt självförsvar protokoll 70, 68, 66, 64 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:472 om olika avtal i skolans värld protokoll 78, 80, 82 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:490 om hantverksutbildningen Dacapo i Mariestad protokoll 73, 71, 77, 75 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:491 om yrkeshögskola och kvalificerat yrkeskunnande protokoll 90, 88, 84, 86 2004-06-01
Finansieringen av kommunala lärcentrum protokoll 63, 65 2004-05-13
Försäljning av kunskap till Förenade Arabemiraten protokoll 73, 71 2004-05-13
Lärlingsutbildningen i den framtida gymnasieskolan protokoll 41, 39 2004-05-13
Utbildningsmöjligheter för äldre protokoll 75, 77 2004-05-13
Svar på interpellation 2003/04:390 om civilekonomexamen protokoll 1, 3 2004-04-27
Svar på interpellation 2003/04:417 om Sveriges roll i det arktiska universitetet protokoll 5, 7, 9 2004-04-27
Svar på interpellation 2003/04:418 om Abisko naturvetenskapliga forskningsstation protokoll 13, 15, 11 2004-04-27
Avgiftsbelagd skolmat protokoll 72, 70 2004-04-01
Behörighet till högskolan protokoll 54, 56 2004-04-01
Hantverkare protokoll 92, 90 2004-04-01
Svar på interpellation 2003/04:356 om läs- och skrivinlärning protokoll 3, 1, 5 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:359 om forskningsanslaget till Mälardalens högskola protokoll 9, 13, 7, 11 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:289 om lärarbehörighet och lärartäthet protokoll 8, 10, 6, 12 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:290 om åtgärder för integration på högskola och universitet protokoll 21, 13, 19, 16 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:297 om svenska elevers kunskaper i matematik protokoll 29, 25, 22 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:304 om svenska högskoleutbildningens internationella anseende protokoll 38, 32, 36, 34 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:307 om forskningens inriktning protokoll 45, 43 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:323 om Skolverket protokoll 41, 39 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:261 om möjligheter att ingripa mot kränkningar i skolan protokoll 4, 1, 9, 7 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:262 om studenters rättssäkerhet protokoll 14, 16, 10, 12 2004-02-12
Skolskjutsar för handikappade barn protokoll 76, 78 2004-02-05
Skolverkets kontroller protokoll 88, 90 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:244 om centraliseringen av Högskolan Trollhättan/Uddevalla protokoll 17, 1, 19, 12 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:245 om treterminssystem vid högskolan protokoll 20, 23, 25, 27 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:246 om åtgärder inom skolan för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund protokoll 31, 34, 36, 28 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:180 om Campus Telge protokoll 64, 66, 62, 68 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:181 om utbildning och forskning om nationella minoriteter protokoll 73, 71, 69, 75 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:184 om möjlighet för fristående skolor att anordna individuellt program för gymnasieelever protokoll 78, 76, 80 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:156 om flexibel skolstart protokoll 204, 210, 206, 208 2003-12-16
Utbildning och universitetsforskning protokoll 53, 54, 59, 44, 34, 55, 63, 36, 46, 57, 49, 50, 40, 52, 65, 51, 61, 42, 38, 48 2003-12-09
Svar på interpellation 2003/04:114 om studenters ekonomi protokoll 5, 1, 7, 3 2003-12-01
Svar på interpellation 2003/04:125 om förkunskapskrav för gymnasiet protokoll 14, 10, 8, 12 2003-12-01
Svar på interpellation 2003/04:143 om lärarutbildningen protokoll 17, 15, 19, 21 2003-12-01
CSN protokoll 38, 36 2003-11-20
Resurser till forskningen protokoll 57, 59 2003-11-20
Svar på interpellation 2003/04:84 om regeringens behandling av universitets- och vetenskapsområdesansökningar protokoll 7, 3, 5, 1 2003-11-18
Svar på interpellation 2003/04:94 om fristående skolors konkurrensnackdelar protokoll 8, 10, 14, 12 2003-11-18
Svar på interpellation 2003/04:51 om internationellt perspektiv på den svenska skolan protokoll 1, 3, 5, 7 2003-11-10
Svar på interpellation 2003/04:14 om gymnasiepolitiken efter Västeråsmodellens avbrytande protokoll 1, 4, 7, 9 2003-10-28
Svar på interpellation 2003/04:20 om nedläggningar av CSN-kontor protokoll 17, 20, 23 2003-10-28
Svar på interpellation 2003/04:5 om fristående gymnasieskolors pedagogiska frihet protokoll 10, 16, 12, 14 2003-10-28
Svar på interpellation 2002/03:393 om åt- gärder för förstärkta forskningsmiljöer snabbprotokoll 7, 13, 9, 11 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:356 om lä- raryrkets attraktivitet snabbprotokoll 24, 26, 28 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:367 om avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarut- snabbprotokoll 30, 32 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:407 om be- hörighetsutvärdering av utländsk utbildning snabbprotokoll 16, 22, 19 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:318 om forskningspropositionen snabbprotokoll 3, 5, 7, 1 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:319 om ut- bildningsvägarna snabbprotokoll 12, 10, 14, 8 2003-05-16
Svar på interpellation 2002/03:274 om re- surser till läromedel snabbprotokoll 10, 12, 8 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:293 om gymnasiets fjärde år snabbprotokoll 14, 20, 16, 18 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:303 om be- sparingar i högskolan snabbprotokoll 23, 27, 25, 21 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:304 om ut- bildningsvetenskapens framtid snabbprotokoll 28, 32, 30 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:307 om atti- tyder och fördomar inom skolan snabbprotokoll 36, 38, 34 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:249 om Chalmers centrum för mikroelektronik snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 2003-04-04
Svar på interpellation 2002/03:231 om ar- betsbelastningen för högskolans lärare snabbprotokoll 104, 102, 106, 108 2003-03-25
Svar på interpellation 2002/03:233 om skol- skjuts snabbprotokoll 109, 111 2003-03-25
Svar på interpellation 2002/03:178 om kva- liteten på svensk forskning snabbprotokoll 3, 6, 1 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:192 om lä- rarbehörighet och Wärnerssonpengarna snabbprotokoll 8, 10 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:198 om re- sursfördelningssystemet till högskolorna snabbprotokoll 18, 15, 12 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:201 om CSN:s service gentemot studenterna snabbprotokoll 20, 22 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:206 om studenters rättssäkerhet snabbprotokoll 38, 36, 34 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:208 om om- prövning av betyg snabbprotokoll 24, 26 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:219 om engelskans ställning som världsspråk snabbprotokoll 48, 46, 44 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:226 om kommunal ersättning till friskolor snabbprotokoll 30, 28, 32 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:227 om perioden efter doktorsexamen snabbprotokoll 40, 42 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:173 om fi- nansieringen av utbildningsplatser för utländska snabbprotokoll 35, 39, 37, 33 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:134 om ohäl- san bland elever snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:155 om uni- versitetsstatus snabbprotokoll 18, 12, 16, 8 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:107 om Särskolekommittén snabbprotokoll 16, 19, 13 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:108 om skola för bokstavsbarnen snabbprotokoll 21, 25, 23 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:109 om lik- värdig utbildning snabbprotokoll 29, 31, 33, 27 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:113 om fins- ka språket snabbprotokoll 34, 38, 40, 36 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:115 om vuxenutbildning snabbprotokoll 41, 49, 47, 44 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:121 om svenska elevers kunskaper snabbprotokoll 52, 50, 54, 56 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:125 om de nationella forskarskolorna snabbprotokoll 61, 57, 59 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:79 om kort- tidsstudiestöd snabbprotokoll 40, 38, 36, 42 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:54 om friskolornas ekonomiska villkor snabbprotokoll 34, 32, 30, 36 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:72 om våld i skolan snabbprotokoll 39, 41, 43, 37 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:73 om små- företagens behov av arbetskraft snabbprotokoll 44, 48, 50, 46 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:28 om av- skaffandet av förkunskaper snabbprotokoll 16, 22, 20, 18 2002-11-19
Svar på interpellation 2002/03:21 om en öppen arbetsmarknad för utländska akademi- snabbprotokoll 4, 9, 1, 7 2002-11-14
Svar på interpellation 2001/02:412 om forskning av seyfo snabbprotokoll 67, 69, 71 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:420 om specialskolor och resurscenter snabbprotokoll 73, 78, 75, 80 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:446 om lärobokens betydelse snabbprotokoll 85, 81, 83 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:447 om naprapatutbildningen snabbprotokoll 91, 89, 93, 87 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:448 om fakultetsmedel snabbprotokoll 94, 96, 98, 100 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:453 om personal inom offentlig verksamhet snabbprotokoll 122, 128, 126, 124 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:454 om språkstudier i skolan: snabbprotokoll 131, 135, 129, 133 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:462 om invandrarflickors deltagande snabbprotokoll 103, 105, 107, 101 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:464 om The Baltic University Programme snabbprotokoll 108, 114, 112, 110 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:487 om invandrares preparandkurser snabbprotokoll 121, 117, 119, 115 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:388 om Akademiska Hus snabbprotokoll 39, 35, 37, 41 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:391 om viktade betyg snabbprotokoll 61, 55, 57, 59 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:402 om overheadkostnader snabbprotokoll 44, 42, 46 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:411 om metoder och hjälpmedel för framtidens lärande snabbprotokoll 62, 64 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:434 om Ve- tenskapsrådet snabbprotokoll 50, 48, 54, 52 2002-05-21
Svar på interpellationerna 2001/02:387 och 463 om folkbildningens framtid snabbprotokoll 23, 27, 31, 34 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:364 om rättssäkerhet i skolan snabbprotokoll 52, 48, 50, 54 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:377 om undervisning i svenska språket snabbprotokoll 59, 55, 57, 61 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:353 om uppföljning av arbetsmiljölagen och skolan snabbprotokoll 10, 12, 8 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:354 om max- taxans effekter snabbprotokoll 17, 22, 20, 14 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:356 om för- utsättningarna för barnen i Ekeskolan snabbprotokoll 25, 29, 23, 27 2002-04-16
Svar på interpellation 2001/02:298 om medicinsk forskning ur ett könsperspektiv snabbprotokoll 35, 37, 31, 33 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:299 om utländska studenter snabbprotokoll 38, 42, 40 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:314 om kvaliteten på svensk forskning snabbprotokoll 48, 50, 46, 44 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:315 om specialdestinerade medel till förskolan snabbprotokoll 53, 51, 57, 55 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:316 om inackorderingstillägg snabbprotokoll 58, 60, 62 2002-04-09
Fristående skolor snabbprotokoll 80, 72, 84, 86, 74, 88, 82, 96, 94, 90, 92, 78, 76 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:283 om sko- lans befogenheter att bekämpa skolk snabbprotokoll 17, 9, 12, 15 2002-03-12
Svar på interpellation 2001/02:253 om Ös- tersjöstiftelsens verksamhet snabbprotokoll 30, 28, 26, 32 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:264 om max- taxan snabbprotokoll 33, 41, 37, 43 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:271 om yr- kesförbud snabbprotokoll 49, 47, 44 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:273 om kun- skapsmålen i grundskolan snabbprotokoll 59, 51, 57, 54 2002-03-05
Svar på interpellationerna 2001/02:265 och 272 om Ekeskolan snabbprotokoll 73, 70, 65, 60 2002-03-05
Aktuell debatt: Kvaliteten på undervisningen i grundskolan snabbprotokoll 18, 9, 16, 2 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:218 om elevers rätt att välja skola snabbprotokoll 88, 84, 86, 90 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:219 om tera- peutisk kloning snabbprotokoll 94, 91, 97 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:224 om kam- ratstöd i skolan snabbprotokoll 99, 103, 101 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:225 om Skol- lags- och Gymnasiekommittéernas verksamhet snabbprotokoll 19, 23, 21, 25 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:178 om re- surserna till högskolans undervisning snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:182 om språkens ställning snabbprotokoll 10, 14, 12, 8 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:183 om skolundervisningen snabbprotokoll 18, 21, 15 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:184 om ungt val snabbprotokoll 25, 23, 27 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:195 om sko- lans långsiktiga finansiering snabbprotokoll 33, 29, 35, 31 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:197 om skriftliga omdömen snabbprotokoll 42, 44, 40 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:202 om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobb- snabbprotokoll 48, 52, 46, 50 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:203 om Ekeskolan snabbprotokoll 53, 57, 55, 59 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:207 om trygghet för barnen snabbprotokoll 62, 60, 66, 64 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:208 om utomhuspedagogik snabbprotokoll 70, 67 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:209 om fristående skolor på konfessionell grund snabbprotokoll 74, 76, 72 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:215 om idrotten i skolan snabbprotokoll 78, 80 2002-02-05
Svar på interpellationerna 2001/02:196 om fler betygssteg och 198 om viktningar av betyg snabbprotokoll 38, 36 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:103 och 150 om forskningsfrågor inom EU snabbprotokoll 37, 31, 34, 28 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:118 om den nya lärarutbildningens kvalitet snabbprotokoll 44, 38, 40, 42 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:119 om forskning om skolämnet slöjd snabbprotokoll 51, 49 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:126 om försörjningen av IT-kompetens snabbprotokoll 55, 53 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:144 om examensrätt för Naprapathögskolan snabbprotokoll 59, 57 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:95 om gymnasiesärskoleelevers ekonomiska situation snabbprotokoll 45, 47 2002-01-29
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 11, 9, 4, 23, 25, 32, 34, 2, 6 2002-01-23
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 50, 60, 46, 62, 54, 52, 66, 56, 64, 48, 58 2001-12-07
Svar på interpellation 2001/02:18 om studi- emedel till vissa vuxenstuderande snabbprotokoll 1, 5, 3 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:19 om av- giftssystemet för studenter snabbprotokoll 7, 15, 13, 10 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:31 om CSN snabbprotokoll 19, 16, 24, 22 2001-11-12
Svar på interpellation 2000/01:384 om stamcellsforskningen snabbprotokoll 8, 4, 6, 1 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:390 om bris- ten på behöriga lärare snabbprotokoll 16, 24, 19, 22 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:427 om lä- rarutbildningen på universitetet snabbprotokoll 13, 15, 11, 9 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:385 om uni- versitetens och högskolornas indirekta kostna- snabbprotokoll 20, 18, 16, 14 2001-05-11
Svar på interpellation 2000/01:389 om ef- fektivisering av CSN:s verksamhet snabbprotokoll 25, 21, 27, 23 2001-05-11
Svar på interpellation 2000/01:416 om forskning om kvinnors ohälsa snabbprotokoll 28, 30 2001-05-11
Svar på interpellation 2000/01:436 om ALF-avtalet snabbprotokoll 36, 32, 34 2001-05-11
Svar på interpellation 2000/01:441 om den industriella forskningen snabbprotokoll 38, 40, 42, 44 2001-05-11
Svar på interpellation 2000/01:321 om framtiden för humanistiska vetenskaper snabbprotokoll 17, 15, 19, 13 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:335 om stöd till högskolor snabbprotokoll 29, 32, 37, 35 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:343 om vi- dareutbildning till lärare snabbprotokoll 28, 20, 23, 26 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:350 om na- tionellt forskningsprogram för biologiska effekter snabbprotokoll 38, 40 2001-04-18
Svar på interpellation 2000/01:296 om hög- skolornas tomma platser snabbprotokoll 16, 24, 22, 19 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:304 om sänkta intagningskrav till lärarutbildningen snabbprotokoll 33, 25, 31, 28 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:266 om äldre kvinnors vård och behandling snabbprotokoll 28, 30 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:156 om kompetens inom läraryrket snabbprotokoll 58, 61, 55 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:157 om kva- litetssäkring av den högre utbildningen snabbprotokoll 73, 71, 63, 67 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:158 om utbildningsvägar för praktiska yrken snabbprotokoll 74, 78, 82 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:160 om högskoleutbildning snabbprotokoll 86, 83 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:240 om avgifter från utländska studenter snabbprotokoll 88 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:164 om högskoleprovet och etnisk bakgrund snabbprotokoll 164, 162, 166 2001-02-01
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 54, 123, 125, 89, 52, 121, 83, 117, 56, 119, 60, 62, 58, 50, 127, 48, 64, 129, 81, 91 2000-12-12
Svar på interpellation 2000/01:41 om re- sursanvändningen inom högskolans grundutbild- snabbprotokoll 17, 21, 13, 23 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:60 om stu- dentinflytande snabbprotokoll 26, 24, 28 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:12 om bo- nussystem snabbprotokoll 13, 16, 10, 18 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:13 om stu- dentpeng snabbprotokoll 23, 25, 21, 19 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:14 om di- mensionering av utbildningsplatser snabbprotokoll 26, 32, 29 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:20 om speci- alistsjuksköterskor inom onkologisk vård snabbprotokoll 38, 34, 36 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:9 om studi- emedelsförordningen snabbprotokoll 4, 8, 1 2000-10-10
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 135, 129, 121, 123, 133, 125, 127, 131, 119 2000-06-13
Svar på interpellation 1999/2000:380 om möjlighet för universitet att bilda holdingbolag snabbprotokoll 38, 36, 40 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:394 om högskolans kvalitet snabbprotokoll 21, 29, 24, 27 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:395 om studiemedel och internationalisering snabbprotokoll 30, 34, 32 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:367 om politisering av universiteten snabbprotokoll 30, 26, 28, 24 2000-05-15
Svar på interpellation 1999/2000:375 om smärtlindring snabbprotokoll 31, 33 2000-05-15
Frågestund snabbprotokoll 96, 36, 179, 81, 70, 128, 58, 75, 107, 62, 35, 81, 102, 76, 82, 81, 34, 95, 235, 64, 68, 99, 51, 81, 32, 60, 112, 71, 93, 144, 55, 51, 80, 18, 78, 66, 112, 73, 31, 114, 59, 36, 87, 24, 76, 92, 75, 87, 86, 76, 45, 153, 225, 33, 37, 43, 251, 47, 36, 79, 83, 80, 99, 56, 93, 30, 68, 26, 86, 67, 14, 80, 83, 90, 181, 77, 79, 26, 34, 83, 59, 130, 65, 105, 89, 61, 56, 116, 261, 39, 53, 58, 49, 24, 112, 48, 59, 14, 108, 26, 77, 79, 63, 58, 49, 38, 115, 83, 101, 98, 265, 136, 259, 77, 79, 60, 46, 84, 72, 50, 92, 42, 81, 37, 35, 56, 151, 63, 73, 49, 66, 49, 48, 60, 47, 232, 74, 103, 16, 78, 63, 75, 70, 42, 51, 28, 48, 90, 18, 229, 83, 88, 51, 114, 131, 142, 97, 49, 41, 70, 83, 90, 161, 36, 106, 104, 101, 38, 38, 88, 97, 75, 136, 93, 138, 106, 231, 267, 81, 110, 71, 80, 58, 108, 253, 50, 51, 78, 69, 53, 50, 67, 48, 59, 39, 74, 45, 110, 61, 77, 102, 57, 51, 255, 47, 229, 50, 30, 40, 62, 90, 58, 73, 257, 47, 75, 46, 136, 53, 61, 108, 83, 94, 63, 133, 49, 77, 92, 101, 51, 57, 84, 100, 73, 40, 32, 81, 33, 91, 34, 26, 15, 85, 40, 60, 65, 78, 46, 72, 138, 227, 100, 61, 61, 69, 43, 114, 57, 95, 93, 43, 73, 75, 56, 36, 117, 87, 64, 49, 22, 53, 78, 61, 106, 43, 90, 159, 95, 81, 89, 77, 58, 17, 104, 69, 58, 28, 88, 103, 16, 52, 38, 45, 60, 36, 140, 75, 49, 59, 88, 58 2000-04-27
Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m. i högskolan snabbprotokoll 223, 233, 221, 227, 229, 216, 225, 219, 231, 214 2000-04-06
Svar på interpellation 1999/2000:223 om vårdutbildningen snabbprotokoll 28, 34, 36, 31 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:251 om tandhygienistprogrammet snabbprotokoll 41, 39, 37 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:270 om högskoleutbildningen snabbprotokoll 42, 46, 44 2000-03-21
Svar på interpellation 1999/2000:199 om lärarutbildning i teckenspråk snabbprotokoll 19, 17 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:210 om forskningspolitiken snabbprotokoll 23, 27, 25, 21 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:197 om reglerna för studiemedel snabbprotokoll 36, 34, 32 2000-02-08
Svar på interpellation 1999/2000:132 om studenternas studiesociala situation snabbprotokoll 19, 13, 9, 17 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:151 om Karolinska institutets utnämning av professorer snabbprotokoll 32, 20, 30, 25 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:37 om betygsfrågan snabbprotokoll 7, 1, 4 2000-02-01
Utgiftsområde 15 Studiestöd samt Ett re- formerat studiestödssystem snabbprotokoll 177, 163, 167, 165, 173, 171, 179, 169, 175 1999-12-13
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 118, 129, 124, 116, 84, 110, 82, 127, 108, 120, 114, 112, 122, 106 1999-12-13
Svar på interpellation 1999/2000:34 om teckenspråksundervisning snabbprotokoll 37, 27, 29, 33, 35, 31 1999-11-29
Svar på interpellation 1999/2000:61 om officerare som gymnasielärare snabbprotokoll 39, 41, 43 1999-11-29
Forskningsfrågor snabbprotokoll 20, 28, 26, 34, 18, 32, 30, 24, 22 1999-10-20
Information från regeringen om ett refor- merat studiestödssystem snabbprotokoll 23, 29, 25, 33, 31, 37, 27, 39, 21, 35, 41 1999-09-23
Svar på interpellationerna 1998/99:229 och 247 om den högre utbildningen i västra Sveri- snabbprotokoll 41, 34, 25, 46 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:237 om stu- derandes yttrandefrihet snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 1999-04-23
Svar på interpellation 1998/99:242 om opti- kerutbildningen snabbprotokoll 8, 10 1999-04-23
Svar på interpellation 1998/99:122 om forskningsresurser vid mindre och medelstora snabbprotokoll 40, 44, 46, 42 1999-02-16
Svar på interpellation 1998/99:134 om utbildningsnivån i glesbygden snabbprotokoll 52, 48, 50 1999-02-16
Svar på interpellation 1998/99:51 om för- söksverksamhet med sjöbefälsutbildning i Skär- snabbprotokoll 24, 27, 30 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:56 om be- sparingarna på internationell forskningssamver- snabbprotokoll 38, 34, 32, 36 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:57 om re- surserna till grundforskning och forskarutbild- snabbprotokoll 39, 43, 41 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:59 om stu- diestödssystemet snabbprotokoll 50, 47, 52, 44 1999-01-26
Svar på interpellation 1998/99:87 om bris- ten på naturvetare, tekniker och medicinare snabbprotokoll 59, 53, 56 1999-01-26
Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 62, 72, 56, 54, 68, 70, 74, 50, 60, 64, 52, 66, 58 1998-12-15
Svar på interpellation 1998/99:32 om Rikskvinnocentrum i Uppsala snabbprotokoll 40, 44, 48 1998-11-27
Svar på interpellation 1998/99:12 om Hög- skolan i Karlstad snabbprotokoll 3, 5, 1 1998-11-24
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 151, 137, 127, 145, 141, 129, 135, 147, 143, 131, 149, 133, 139 1998-06-09
Svar på interpellation 1997/98:258 om alkoholskattelagstiftningen snabbprotokoll 128, 126, 132, 130 1998-05-26
Svar på interpellation 1997/98:291 om beskattningen av skadestånd på grund av sexuella snabbprotokoll 54, 56, 52, 50 1998-05-11
Svar på interpellation 1997/98:235 om Taiwan snabbprotokoll 20 1998-04-27
Svar på interpellation 1997/98:247 om tax- freeförsäljningen snabbprotokoll 28, 24, 26, 22 1998-04-27
Svar på interpellation 1997/98:228 om ROT-avdraget snabbprotokoll 60, 62 1998-03-27
Svar på interpellation 1997/98:196 om tjänstebilsbeskattningen snabbprotokoll 10, 12, 8 1998-03-06
Svar på interpellation 1997/98:192 om F- skattsedel snabbprotokoll 102, 100 1998-03-03
Svar på interpellation 1997/98:147 om rå- tallolja snabbprotokoll 17, 13, 10, 19 1998-02-20
Svar på interpellationerna 1997/98:168 och 174 om nya arbetstillfällen i den privata tjänste- snabbprotokoll 31, 28, 24, 20 1998-02-20
Svar på interpellation 1997/98:114 om skatteväxling snabbprotokoll 120, 122, 117, 114 1998-02-05
Svar på interpellation 1997/98:116 om taxering av bostadsrätter snabbprotokoll 125, 129, 127, 123 1998-02-05
Svar på interpellation 1997/98:65 om sjö- mansskatten snabbprotokoll 31, 33, 29, 35 1998-01-20
Svar på interpellation 1997/98:96 om svensk särlagstiftning snabbprotokoll 42, 38, 40, 36 1998-01-20
Svar på interpellation 1997/98:26 om dub- belbeskattning, utflyttning m.m. snabbprotokoll 80, 82, 84, 86 1997-11-25
Svar på interpellation 1997/98:56 om pri- vat import av alkoholhaltiga drycker snabbprotokoll 91, 87, 89, 93 1997-11-25
Svar på interpellation 1997/98:64 om skat- teregler och svensk sjöfart snabbprotokoll 97, 94, 100 1997-11-25
Svar på interpellation 1997/98:6 om tobaks- skatten snabbprotokoll 13, 15, 11, 9 1997-10-02
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 130, 120, 124, 138, 128, 118, 136, 132, 126, 134, 122 1997-06-11
Svar på interpellation 1996/97:306 om servicecheckar snabbprotokoll 109, 105, 107 1997-05-30
Svar på interpellation 1996/97:369 om kultursponsring snabbprotokoll 111, 113 1997-05-30
Svar på interpellation 1996/97:370 om skatteavdrag för yrkesfiskare snabbprotokoll 115, 130, 122, 133 1997-05-30
Svar på interpellation 1996/97:272 om mjölmängd i pizzor snabbprotokoll 119, 121, 124, 126 1997-04-24
Svar på interpellation 1996/97:259 om un- derlag vid skönstaxering snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 1997-04-18
Svar på interpellation 1996/97:220 om för- slaget om skattekonto snabbprotokoll 64, 68, 66, 70 1997-03-21
Svar på interpellation 1996/97:127 om beskattningen av låg- och medelinkomsttagare snabbprotokoll 48, 52, 50, 54 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:144 om tjänstesektorns utveckling snabbprotokoll 55, 58, 61 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:145 om sänkt fastighetsskatt snabbprotokoll 69, 72, 75, 77 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:158 om förutsättningarna för företagare snabbprotokoll 80, 82, 78, 84 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:159 om om skattetillägg snabbprotokoll 63, 65, 67 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:93 om be- kämpning av spritsmuggling snabbprotokoll 100, 104, 108, 110 1997-01-30
Svar på interpellation 1996/97:81 om kom- munal skatteplanering snabbprotokoll 32, 36, 34, 30 1996-12-06
Svar på interpellation 1996/97:89 om för- bud av röd diesel snabbprotokoll 37, 39, 41, 43 1996-12-06
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 147, 159, 100, 161, 163, 102, 104, 153, 90, 88, 92, 98, 143, 96, 149, 145, 151, 155, 157, 94 1996-11-21
Svar på interpellation 1996/97:39 om for- donsskatt i glesbygd snabbprotokoll 17, 20, 14, 22 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:43 om sponsring snabbprotokoll 28, 23, 36, 34 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:22 om diesel och miljö snabbprotokoll 57, 55 1996-10-29
Svar på interpellation 1996/97:13 om fas- tighetstaxeringen snabbprotokoll 11, 13, 6, 1 1996-10-11
Svar på interpellation 1996/97:2 om hyres- gästers självförvaltning snabbprotokoll 29, 25, 27, 23 1996-10-03
Svar på interpellation 1995/96:229 om regionindelning av kronofogdemyndigheter snabbprotokoll 165 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:239 om reglerna för momsinbetalning snabbprotokoll 168, 170, 172 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:246 om skattepolitiken snabbprotokoll 174, 176, 182, 179 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:199 om för- slag om höjning av produktionsskatt på elektrisk snabbprotokoll 80, 64, 78, 72 1996-05-24
Svar på interpellation 1995/96:201 om be- skattning av moderna dieselbilar snabbprotokoll 34, 38, 36 1996-05-21
Svar på interpellation 1995/96:179 om fas- tighetstaxeringen snabbprotokoll 13, 21, 17 1996-05-06
Svar på interpellation 1995/96:157 om reglerna för momsinbetalning snabbprotokoll 26, 24, 22 1996-04-26
Svar på interpellation 1995/96:175 om hyresgästers självförvaltning snabbprotokoll 28, 30 1996-04-26
Svar på interpellation 1995/96:159 om mas- sarbetslösheten, bidragsberoendet och de höga snabbprotokoll 5, 3, 7, 1 1996-04-24
Svar på interpellation 1995/96:174 om be- skattningen av flygbränsle snabbprotokoll 12, 10, 8 1996-04-24
Svar på interpellation 1995/96:119 om hushållstjänster snabbprotokoll 84, 87, 92, 90 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:121 om skatt på avfall snabbprotokoll 93 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:123 om fastighetsskattens miljöeffekter snabbprotokoll 97, 101, 99, 95 1996-04-19
Svar på interpellation 1995/96:133 om skatteregler för nämndemän snabbprotokoll 108, 105, 102 1996-04-19
Sveriges avgift till gemenskapsbudgeten m.m. snabbprotokoll 152, 154, 150 1995-04-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 28, 26, 24 1994-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Thomas Östros

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.