Tina Acketoft

Bio

Tina Marianne Acketoft, född 19 mars 1966 i Karleby, Finland, är en svensk politiker (liberal). Hon är invald som riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2002 och är invald från Skåne läns västra valkrets. I valen 2006, 2010, 2014 och 2018 har Acketoft valts som riksdagsersättare men blivit ordinarie ledamot strax efter valet efter att en annan ledamot avgått. I samtliga dessa val var det Torkild Strandberg som valdes, men som därefter valde att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.Acketoft växte upp i Småland och Skåne. Hon arbetade tidigare som projektledare inom reklam, PR och marknadsföring med internationell inriktning.
Acketoft gick med i Folkpartiet 1996 och blev ledamot av kommunfullmäktige i Höganäs 1998.I riksdagen har hon varit ledamot i arbetsmarknadsutskottet (2002–2006), utbildningsutskottet (2010–2014), konstitutionsutskottet (2016–2018 och 2019–), miljö- och jordbruksutskottet (2018–2019) och EU-nämnden (2014–2021). Sedan valet 2014 är hon vice gruppledare för Liberalerna (fram till 2015 Folkpartiet liberalerna) samt ledamot med ansvar för konstitutionsutskottet och EU-nämnden, samt ersättare i utrikesutskottet.
Mellan 2007 och 2014 var hon suppleant i Europarådets parlamentariska församling (PACE) där hon bland annat var rapportör för frågor rörande migration, Ryssland och Georgien samt ordförande i utskottet för jämställdhet och minoriteters rättigheter.[källa behövs]Hon kandiderade i Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 på fjärde plats på Folkpartiets lista.2021 meddelade Acketoft att hon inte tänker ställa upp i riksdagsvalet 2022 för Liberalerna, på grund av att partiet närmat sig Sverigedemokraterna.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tina Acketoft, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
997 (31%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
214 (6.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
169 (5.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1833 (57%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-11-212022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2019-10-252022-09-26
KvittningspersonLiberalerna2019-03-122019-09-24
SuppleantLedamotsrådet2018-12-122020-02-19
Förste vice gruppledareLiberalerna2018-10-172019-08-12
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-092022-09-26
LedamotEU-nämnden2018-10-022021-04-06
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022019-10-25
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022019-10-25
Riksdagsledamot2018-09-262022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2016-06-172018-09-24
Förste vice gruppledareLiberalerna2015-11-242018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
SuppleantUtrikesutskottet2015-03-122018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2015-03-062016-06-17
Förste vice gruppledareFolkpartiet liberalerna2014-12-202015-11-24
LedamotEU-nämnden2014-12-192018-09-24
Riksdagsledamot2014-12-192018-09-24
LedamotLedamotsrådet2012-09-272014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-12-222014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-12-222012-09-30
SuppleantEuroparådets svenska delegation2010-12-222014-11-01
Riksdagsledamot2010-12-212014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-02-052010-10-04
SuppleantRiksrevisionens styrelse2009-09-102010-10-19
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2007-01-112010-02-05
SuppleantEuroparådets svenska delegation2007-01-112010-10-31
Riksdagsledamot2007-01-112010-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-152005-12-08
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 114, 114 2022-01-26
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2021/22:59 123, 123 2022-01-26
Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 2021/22:46 4, 4, 4 2021-12-15
Rikets styrelse 2021/22:38 11, 10, 10, 57, 202, 11 2021-12-01
Svar på interpellation 2020/21:765 om svensk livsmedelsstrategi 2020/21:144 107 2021-06-18
Granskningsbetänkande 2020/21:140 15, 27, 34, 12, 20, 28, 36, 46, 7, 15, 23, 33, 45 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 15, 27, 34 2021-06-14
Ett institut för mänskliga rättigheter 2020/21:137 131, 131 2021-06-09
EU-politisk debatt 2020/21:67 7, 30, 32, 7, 30, 32, 115, 115 2021-01-20
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 9, 17, 9, 17 2020-12-07
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 53, 55, 53, 55 2020-06-23
Valfrågor och Riksrevisionens rapport om valförfarandet 2019/20:136 156, 156 2020-06-10
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2019/20:62 16, 47, 16, 14 2020-01-22
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 2018/19:90 85, 9 2019-05-10
Livsmedelspolitik 2018/19:84 199 2019-05-02
Vattenvård 2018/19:84 209 2019-05-02
Civila samhället inklusive trossamfund 2018/19:80 62 2019-04-24
Djurskydd 2018/19:80 82, 84, 86 2019-04-24
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 136, 138 2019-04-11
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 111, 113, 115 2019-04-03
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 79 2019-03-06
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 149, 134 2019-02-27
(forts. från § 12) Fiskeripolitik (forts. MJU3) 2018/19:53 139, 142, 144 2019-02-14
Klimatpolitik 2018/19:53 160 2019-02-14
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 83, 85, 81 2018-12-18
Allmänna helgdagar m.m. 2017/18:122 85 2018-05-30
Ändrade mediegrundlagar 2017/18:122 75 2018-05-30
Fri- och rättigheter, m.m. 2017/18:107 110, 112, 114 2018-05-02
Författningsfrågor 2017/18:100 16, 18, 20 2018-04-18
Kommunala och regionala frågor 2017/18:95 91 2018-04-11
Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor 2017/18:95 77 2018-04-11
Massmediefrågor 2017/18:68 48 2018-02-07
Trossamfund och begravningsfrågor 2017/18:68 40 2018-02-07
Ökad insyn i partiers finansiering 2017/18:68 21 2018-02-07
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2017/18:56 165, 7, 7 2018-01-17
Snabbare omval 2017/18:56 147 2018-01-17
Kommissionens arbetsprogram 2018 2017/18:45 5, 7, 9 2017-12-07
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 135, 137 2017-11-23
Några frågor om offentlighet och sekretess 2017/18:31 20 2017-11-15
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen 2017/18:23 45 2017-10-25
Ny kommunallag och Kommunala och regionala frågor 2016/17:128 55 2017-06-19
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och Vitbok om EU:s framtid 2016/17:123 8 2017-06-12
Allmänna helgdagar (förnyad behandling) 2016/17:104 83 2017-05-03
Minoritetsfrågor 2016/17:104 71, 55, 19, 19 2017-05-03
Offentlighet, sekretess och integritet 2016/17:104 61, 35 2017-05-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april 2016/17:103 30, 32 2017-05-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari 2016/17:67 18, 20 2017-02-14
(forts. från § 8) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2016/17:56 151 2017-01-18
Översyn av Riksrevisionen 2016/17:29 7 2016-11-16
Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd 2015/16:76 26, 28 2016-03-08
Svar på interpellationerna 2015/16:391, 394 och 399 om pressfrihet i Turkiet 2015/16:68 74 2016-02-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2015/16:68 28, 26, 28, 99, 101, 25, 27, 22, 24, 18, 20, 22, 24, 31, 33, 123, 125, 28, 30, 140, 142, 26, 28, 26 2016-02-23
(forts. från § 8) Mot en ny europeisk grannskapspolitik (forts. UU18) 2014/15:109 72 2015-06-04
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 2014/15:105 148 2015-05-28
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2014/15:100 56, 58, 60 2015-05-20
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari 2014/15:61 22, 24 2015-02-17
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan snabbprotokoll 136, 138, 134 2014-06-17
Beredskap för flyktingmottagande snabbprotokoll 81, 83 2014-06-12
Tid för undervisning snabbprotokoll 43, 39, 41 2014-06-04
EU:s inre marknad snabbprotokoll 38 2014-05-08
Högskolan snabbprotokoll 140, 138, 142 2014-02-05
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 102, 100, 98 2013-12-10
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare snabbprotokoll 12 2013-11-06
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa snabbprotokoll 12 2013-10-23
Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare snabbprotokoll 8 2013-05-16
Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän snabbprotokoll 28, 24, 22, 20, 26 2013-05-16
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd snabbprotokoll 155 2013-05-02
Förskolan snabbprotokoll 120, 116, 263, 261, 265, 118 2013-02-21
Forskning och innovation snabbprotokoll 10 2013-02-20
Europarådet protokoll 133 2012-06-07
(forts. från 7 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 91, 93, 89 2012-05-10
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 protokoll 32, 24, 28, 30, 38, 34, 22, 36, 26, 41 2012-03-14
Utbildning och universitetsforskning protokoll 20, 30, 24, 22, 28, 26, 183, 18 2011-12-19
(forts. från 9 §) Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (forts. UbU17) protokoll 96 2011-06-16
Grundskolan snabbprotokoll 100, 104, 133, 102 2011-03-30
Förskolan m.m. snabbprotokoll 12, 16, 14 2011-03-02
Legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 50, 48, 46 2011-03-02
Nordiskt samarbete protokoll 138 2010-06-22
Ny skollag protokoll 69, 67, 71 2010-06-21
En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor snabbprotokoll 21 2010-06-15
Ny lärarutbildning snabbprotokoll 68, 70, 64, 62, 60, 66, 58 2010-04-28
Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter protokoll 74, 68, 76, 70, 72 2010-04-21
Jämställdheten i EU protokoll 42, 40 2010-04-08
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola protokoll 31 2010-03-24
Studiestöd protokoll 163, 165, 159, 161, 157 2010-03-03
(forts. från 5 §) Integration och jämställdhet (forts. AU1) protokoll 103, 98, 96, 101 2009-12-03
Integration och jämställdhet protokoll 30 2009-12-03
Svar på interpellationerna 2008/09:571, 583 och 584 om de arbetssökandes möjligheter till utbildning protokoll 25, 20 2009-09-10
(forts. från 11 §) Arbetsrätt (forts. AU7) protokoll 126, 118, 120, 124, 122 2009-02-26
Införande av euro protokoll 45 2009-02-12
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv protokoll 35 2008-11-12
Resultatet av regeringens politik protokoll 16 2008-09-25
(forts. från 9 §) En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (forts. SfU12) protokoll 172, 176, 170, 178, 174, 180, 182 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:606 om den svenska sexlagstiftningen och EU-ordförandeskapet protokoll 82, 78 2008-05-06
Arbetsrätt protokoll 103, 101, 105, 99, 107 2007-03-29
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 91, 93, 95 2007-03-28
(forts. från 15 §) Nya mål i jämställdhetspolitiken (forts. AU11) protokoll 156, 154 2006-05-11
Nya mål i jämställdhetspolitiken protokoll 122, 117, 120 2006-05-11
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 116, 118, 120 2006-04-20
(forts. från 9 §) Anställningsvillkor i bemanningsföretag (forts. AU7) protokoll 93, 91 2006-04-06
Anställningsvillkor i bemanningsföretag protokoll 17 2006-04-06
Arbetslöshetsförsäkringen protokoll 2 2006-04-06
Prostitution vid fotbolls-VM i Tyskland protokoll 36, 34 2006-02-09
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 122, 153, 120, 126, 128, 124, 151 2005-12-12
Svar på interpellation 2005/06:43 om JämO:s politiserade roll protokoll 31, 29, 33 2005-10-28
Svar på interpellation 2005/06:46 om det bestående lönegapet mellan kvinnor och män protokoll 38, 40, 36 2005-10-28
Jämställdhet protokoll 360, 354, 362, 141, 139, 137 2005-10-12
Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering protokoll 15, 13, 2 2005-05-31
Särskild debatt om den arbetssökandes plats i arbetsmarknadspolitiken protokoll 10, 17, 3 2005-04-20
Svar på interpellation 2004/05:449 om löneskillnader i staten protokoll 115, 117, 119 2005-04-15
Arbetsmiljö protokoll 228, 226, 212, 161, 159, 168, 215, 170, 161, 217 2005-04-13
Svar på interpellation 2004/05:279 om jämställdhet i den akademiska världen protokoll 18, 16, 21 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:186 om delad vårdnad protokoll 96, 99, 93 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:185 om arbetstidens inverkan på jämställdheten protokoll 43, 45, 47 2004-12-10
Utgiftsområde 14 protokoll 258 2004-12-08
Svar på interpellation 2004/05:38 om sexualbrottslagstiftningen protokoll 9, 4 2004-10-21
Svar på interpellation 2003/04:426 om våld mot kvinnor som drabbar barnen protokoll 37, 31 2004-04-27
Svar på interpellation 2003/04:320 om sexköpslagen protokoll 27, 23, 25 2004-03-12
Avvisning av omhändertagna asylsökande protokoll 100, 98 2004-03-11
Ansvaret för människohandelns offer protokoll 109, 107 2004-02-05
(forts. från 11 §) Jämställdhetspolitik (forts. AU2) protokoll 170, 168 2003-11-26
Jämställdhetspolitik protokoll 107, 140, 109, 105, 101, 138, 103 2003-11-26
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 69, 67, 111, 381, 76, 95, 97, 78, 113, 383, 65, 365 2003-10-16
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 88 2003-05-28
Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor snabbprotokoll 41, 5, 7, 2, 21, 39 2003-05-15
Svar på interpellation 2002/03:282 om offer för trafficking snabbprotokoll 51, 54, 48 2003-05-13
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 112 2003-04-10
Frågestund snabbprotokoll 55, 57 2003-03-13
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 206, 204, 187, 170, 172, 174, 185 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:161 om lö- nediskriminering i Regeringskansliet snabbprotokoll 3, 6 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:162 om re- geringens jämställdhetspolitik snabbprotokoll 12, 15 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:135 om stärkt föräldraskap snabbprotokoll 42, 45 2003-02-14
Arbetsliv snabbprotokoll 189 2002-12-18
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 6, 8, 73, 71, 10 2002-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tina Acketoft

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.