Tina Ehn

Bio

Tina Marina Ehn, född 23 juni 1960 i Göteborg (Haga), är en svensk politiker (miljöpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Västra Götalands läns västra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tina Ehn, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1613 (34.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2152 (45.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
563 (12%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
360 (7.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKulturutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantEU-nämnden2008-11-112009-01-13
SuppleantTrafikutskottet2006-10-242010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2013/14:537 om myndigheters placering och nedläggning av skattekontor runt om i landet snabbprotokoll 98, 96, 100 2014-06-26
Svar på interpellationerna 2013/14:505 och 516 om framtiden för försvarsmusiken snabbprotokoll 197, 182, 189 2014-06-25
(forts. från 16 §) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) snabbprotokoll 122 2014-06-24
Folkbildningsfrågor snabbprotokoll 102, 110, 70, 74, 72, 108 2014-06-24
(forts. från 12 §) Lättare att läsa (forts. KrU11) snabbprotokoll 113, 115 2014-06-17
Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor snabbprotokoll 92 2014-06-17
Lättare att läsa snabbprotokoll 106 2014-06-17
Svar på interpellation 2013/14:503 om det svenska modeundret och utbildningspolitiken snabbprotokoll 83, 85, 87 2014-06-16
Svar på interpellation 2013/14:459 om Högskolan Väst snabbprotokoll 4, 6, 2 2014-06-02
Svar på interpellationerna 2013/14:441 och 450 om ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning snabbprotokoll 10, 3, 7 2014-05-12
Politik för det civila samhället m.m. snabbprotokoll 10, 8, 2 2014-05-05
Svar på interpellation 2013/14:387 om friluftslivets villkor snabbprotokoll 86, 91 2014-04-15
Svar på interpellationerna 2013/14:352 och 377 om scenkonstpensioner och övergångsregler snabbprotokoll 39, 33, 36 2014-04-15
Skolans estetiska ämnen snabbprotokoll 36, 38 2014-04-03
Kultur för alla snabbprotokoll 100, 98, 85 2014-02-26
Svar på interpellation 2013/14:230 om lokaliseringspolitiken snabbprotokoll 19, 16 2014-01-30
Svar på interpellation 2013/14:216 om stängningen av järnvägen mellan Mellerud och Billingsfors snabbprotokoll 17, 20 2014-01-17
Upprättande av en evenemangslista snabbprotokoll 60, 58 2014-01-16
(forts. från 8 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 140, 146, 148, 126, 124, 138 2013-12-11
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 110, 62, 104, 2, 8, 54, 87, 85, 104, 102, 102, 60, 10, 69 2013-12-11
Läsa för livet snabbprotokoll 165, 188, 186, 179, 177, 199, 197 2013-12-11
Regional tillväxt snabbprotokoll 129, 145, 119, 18, 117, 139, 129, 137, 127, 143, 20, 3, 127 2013-12-05
Stöd till skärgårdsbönder snabbprotokoll 66, 64 2013-12-05
Svar på interpellationerna 2013/14:43 och 44 om Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor snabbprotokoll 98, 104 2013-11-26
Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 snabbprotokoll 145, 143, 124 2013-11-20
Tillgången till service på landsbygden snabbprotokoll 64 2013-11-07
Ny bibliotekslag snabbprotokoll 23, 5, 21, 7, 2 2013-10-24
Mål för friluftslivspolitiken snabbprotokoll 77, 75, 84, 82, 67 2013-06-13
Kulturmiljöns mångfald snabbprotokoll 163 2013-06-12
Folkbokföringen i framtiden snabbprotokoll 31 2013-05-29
Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön snabbprotokoll 108 2013-05-23
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund snabbprotokoll 79 2013-05-23
(forts. från 11 §) Litteratur, läsande, bibliotek och språk (forts. KrU7) snabbprotokoll 102, 107, 100, 105 2013-05-02
Litteratur, läsande, bibliotek och språk snabbprotokoll 84 2013-05-02
Bemanningen på skolbibliotek snabbprotokoll 42, 40 2013-04-25
Svar på interpellation 2012/13:311 om gröna utvecklingsstrategier och förändringar vid SLU snabbprotokoll 30, 36, 33 2013-03-15
(forts. från 10 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) snabbprotokoll 121, 128, 130, 119 2013-03-14
(forts. från 8 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) snabbprotokoll 101, 112, 99 2013-03-14
Lavinprognoser snabbprotokoll 60, 62 2013-03-14
Svar på interpellation 2012/13:291 om färjetrafiken till och från Gotland snabbprotokoll 91, 82 2013-03-12
Svar på interpellationerna 2012/13:301 och 313 om bibliotekslån och författarersättning snabbprotokoll 44, 52, 48 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:200 om utdelning av post och postservicen snabbprotokoll 74, 77, 80 2013-01-29
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 115, 117 2012-12-11
Grundläggande service på landsbygden snabbprotokoll 33, 31 2012-12-06
Allmänna kulturfrågor protokoll 111, 123, 146, 125 2012-06-11
Litteratur, språk, läsande och bibliotek protokoll 49, 51, 78, 53 2012-06-11
Politik för det civila samhället protokoll 87 2012-06-11
Kulturarvsfrågor protokoll 137 2012-05-10
Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet protokoll 2, 14, 16 2012-05-03
Landsbygdspolitik m.m. protokoll 70 2012-05-02
Hushållningen med mark- och vattenområden protokoll 9, 13, 11 2012-04-26
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 74 2012-04-25
(forts. från 11 §) Planering och byggande (forts. CU14) protokoll 124, 126, 128 2012-03-28
Svar på interpellation 2011/12:217 om en ny bibliotekslag protokoll 4, 6, 2 2012-02-23
(forts. från prot. 51) Regional tillväxt (forts. NU2) protokoll 46 2011-12-20
Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska lärandet i gymnasieskolan protokoll 19, 23, 21 2011-12-09
(forts. från 5 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 102, 100 2011-12-08
Scenkonstnärernas pensioner protokoll 72, 70 2011-12-01
Svar på interpellation 2010/11:375 om försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern protokoll 20, 16, 18 2011-06-14
Svar på interpellation 2010/11:393 om Agra protokoll 28, 24 2011-06-14
Insatser för läsfrämjande och digitalisering snabbprotokoll 103 2011-06-08
Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor snabbprotokoll 135 2011-06-08
Svar på interpellationerna 2010/11:356, 363 och 366 om Västerdalsbanan och Lysekilsbanan snabbprotokoll 130, 136, 133 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:331 om medel från Viltvårdsfonden och vargpolitiken snabbprotokoll 2, 4, 6 2011-05-05
Svar på interpellationerna 2010/11:274 och 292 om skjutövningar i Göteborgs skärgård snabbprotokoll 51, 47, 43 2011-04-01
Kultur och fritid för barn och unga snabbprotokoll 132, 134, 120, 21, 159, 118, 116 2011-03-16
Mediefrågor snabbprotokoll 162, 191 2011-02-16
(forts. från 6 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 113 2010-12-21
Framtidens friluftsliv snabbprotokoll 89, 91, 76 2010-12-01
Svar på interpellationerna 2010/11:51 och 61 om registreringen av amatör- och bevarandesorter och utvecklingen av landsbygden snabbprotokoll 16, 10, 13 2010-11-25
Miljö, klimat, jord- och skogsbruk snabbprotokoll 251, 259, 284, 255, 257, 286, 253 2010-11-03
Svenska miljömål protokoll 20, 13, 3, 18, 15 2010-06-22
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 140 2010-06-17
Gränser i skog snabbprotokoll 175, 179 2010-06-16
Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer snabbprotokoll 186, 190, 188 2010-06-16
Fiskeripolitik snabbprotokoll 3, 51, 9, 11 2010-06-03
Svar på interpellation 2009/10:341 om länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen protokoll 6, 4, 2 2010-05-18
Kretslopp, återvinning m.m. protokoll 62 2010-04-07
Vatten- och luftvård protokoll 43, 49, 51, 55, 57 2010-04-07
(forts. från 8 §) Biologisk mångfald (forts. MJU18) protokoll 111 2010-03-18
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 123, 146, 154, 156 2010-03-18
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:225 om vargstammens framtida utveckling protokoll 41, 36 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:225 om vargstammens framtida utveckling protokoll 33 2010-03-16
Den biologiska mångfalden protokoll 63, 61 2010-03-11
Djurskydd protokoll 168, 7, 5, 165, 118, 147, 156, 154, 163, 139, 3, 24, 22, 145 2010-03-04
Skogspolitik protokoll 105 2010-02-17
Svar på interpellation 2009/10:178 om vargjakten protokoll 24, 19 2010-01-29
Areella näringar, landsbygd och livsmedel protokoll 217 2009-12-10
Aktuell debatt: Djurskyddet protokoll 8, 15, 22 2009-12-08
(forts. från 10 §) Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken (forts. MJU4) protokoll 91 2009-11-26
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar protokoll 108 2009-11-04
Hållbart skydd av naturområden protokoll 139, 127, 129, 141, 131 2009-11-04
Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning protokoll 93 2009-11-04
Övergripande miljöfrågor protokoll 85, 78, 99, 87 2009-11-04
En ny rovdjursförvaltning protokoll 37, 34, 42, 3, 24, 32, 15, 13, 22, 39, 44 2009-10-21
En sammanhållen svensk havspolitik m.m. protokoll 9, 35, 3, 11, 33 2009-06-15
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 101 2009-06-15
Överlåtbara fiskerättigheter m.m. protokoll 27 2009-06-11
(forts. från 6 §) En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (forts. NU19) protokoll 127, 107, 125, 105 2009-05-20
En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder protokoll 3 2009-05-20
Djurskyddskontrollregister m.m. protokoll 3, 18, 16 2009-05-14
Fiskeripolitik m.m. protokoll 80, 113, 88, 86 2009-04-29
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m. protokoll 56, 47, 54, 45, 35 2009-04-29
Svar på interpellation 2008/09:412 om pågående förändringar i det svenska djurskyddet protokoll 148, 152, 150 2009-03-24
Livsmedelskontroll protokoll 9, 4, 7 2009-03-19
Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall protokoll 110, 104, 108 2009-02-11
Hagmarkernas biologiska mångfald protokoll 53, 51 2009-01-29
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet protokoll 159, 147, 161 2008-12-18
Svar på interpellation 2008/09:191 om missförhållanden inom travsporten protokoll 141, 137, 139 2008-12-16
Allmän miljö- och naturvård protokoll 13, 48, 38, 83, 200, 66, 202, 15, 50, 24, 193, 3, 205, 22, 207, 81 2008-12-08
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 105, 89, 76, 98, 74, 64, 107, 96, 87 2008-12-08
Vargjakten protokoll 60, 58 2008-10-23
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon protokoll 127, 118, 125 2008-10-22
Miljömålen protokoll 22 2008-09-25
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 38, 15, 36, 51, 23, 49, 13, 3, 25 2008-06-16
Regeringens miljöpolitik protokoll 83, 81 2008-06-12
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi protokoll 144, 142, 130, 132, 128 2008-06-09
Svar på interpellation 2007/08:740 om tävlingsdjurskydd protokoll 29, 27, 31 2008-05-23
Svar på interpellation 2007/08:741 om EU-definition av betesmark och målet om ett levande odlingslandskap protokoll 38, 34, 36 2008-05-23
Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering protokoll 2 2008-05-08
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 133, 131, 148, 135, 146 2008-04-16
Säkra livsmedel protokoll 153, 171, 155, 157, 169 2008-03-26
Särskild debatt om landsbygdens utveckling protokoll 7, 21, 14 2008-03-12
Avfalls- och kretsloppsfrågor protokoll 118, 122, 120 2008-03-05
Aktuell debatt: Fiskeripolitiken protokoll 15, 8 2008-02-14
EU:s fiskeavtal med Mauretanien protokoll 51, 49 2008-01-24
Överenskommelsen om torsken i Kattegatt protokoll 36, 34 2008-01-17
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 76, 78, 42 2007-12-17
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 15, 18, 98, 20, 3, 110, 137, 108, 13, 139 2007-12-17
Det ekologiska jordbruket protokoll 32, 30 2007-11-15
Miljö och klimat protokoll 184, 180, 182, 76, 78, 186, 178 2007-10-17
Svar på interpellation 2006/07:676 om ansvarsfrågan vid läckande gamla fartygsvrak protokoll 26, 24, 28 2007-08-30
Ett utvidgat miljöansvar protokoll 20 2007-06-08
Biologisk mångfald protokoll 45, 28, 26, 43, 30 2007-05-16
Havsmiljöpolitik protokoll 3 2007-05-16
Jakt och viltvård protokoll 23, 65 2007-05-10
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:410 om nya uppgifter om genmodifierad majs protokoll 54, 56 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:410 om nya uppgifter om genmodifierad majs protokoll 52 2007-04-10
Bilskrotningsfonden, m.m. protokoll 11, 3, 9 2007-03-29
Svar på interpellation 2006/07:409 om förbättrad hantering av beslut om GMO protokoll 47, 45, 49 2007-03-27
Klimatpolitik m.m. protokoll 23 2007-03-14
(forts. från 8 §) Landsbygdsutveckling m.m. (forts. MJU7) protokoll 157, 141, 159 2007-03-01
(forts. från 8 §) Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. (forts. MJU4) protokoll 139, 141 2007-02-22
Livsmedelssäkerhet protokoll 157 2007-02-22
Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. protokoll 133 2007-02-22
Svar på interpellationerna 2006/07:162 och 231 om klimat och infrastruktur i Bohuslän protokoll 17, 12 2007-01-30
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 43, 45, 23, 59, 57 2006-12-07
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 46, 50, 48 2006-11-08
Svar på interpellation 2006/07:23 om nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten protokoll 6, 3, 9 2006-10-26
Djurskyddet protokoll 10, 56, 58 2006-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tina Ehn

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.