Tobias Andersson

Bio

Tobias Joachim Friden Andersson, född 7 maj 1996 i Götlunda församling i Skaraborgs län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han var förbundsordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna SDU sedan starten den 1 oktober 2015 fram till och med 14 oktober 2022. Han är riksdagsledamot sedan valet 2018, sedan 2019 ledamot av partistyrelsen och sedan 2022 ordförande för riksdagens näringsutskott.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tobias Andersson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1278 (39.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
802 (25%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
469 (14.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
664 (20.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tobias röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tobias röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
ErsättareRiksdagsstyrelsen2023-04-272026-09-21
Andre vice gruppledareSverigedemokraterna2022-10-252023-04-25
LedamotNäringsutskottet2022-10-042022-10-04
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042023-04-27
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotJustitieutskottet2021-10-202022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-10-20
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022021-10-20
LedamotNäringsutskottet2018-10-022021-10-20
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:356 om objektiv och neutral undervisning i Sveriges skolor 2022/23:118 11, 13, 15 2023-06-02
Svar på interpellation 2022/23:346 om lotteriförsäljning 2022/23:109 17, 19, 21 2023-05-22
Näringspolitik 2022/23:106 174, 176, 180, 182, 44, 46, 48, 163, 165, 59, 167, 61, 174, 176, 70, 72, 180, 182, 44, 46, 48, 59, 61, 70, 72, 123, 44, 46, 48, 130, 132, 59, 61, 70, 72, 13, 16, 18, 13, 16, 18, 29, 31, 29, 31, 163, 165, 167, 174, 176, 180, 182, 163, 165, 167 2023-05-10
Regelförenkling för företag 2022/23:87 172, 174, 172, 176, 174, 176, 183, 185, 183, 185, 59, 61, 63, 72, 74, 59, 61, 63, 72, 74 2023-04-12
Svar på interpellation 2022/23:251 om utformningen av gårdsförsäljningen 2022/23:81 11, 14, 17, 11, 14, 17 2023-03-24
Svar på interpellationerna 2022/23:252 och 254 om regeringens arbete med regelförenkling 2022/23:78 2, 4, 6, 2, 4, 6 2023-03-21
Svar på interpellation 2021/22:457 om kravaller i svenska städer 2021/22:139 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-06-29
Svar på interpellation 2021/22:520 om incitament för anpassning till Sverige 2021/22:138 12, 14, 17, 12, 14, 17, 12, 14, 17 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:539 om tillgängligheten till särläkemedel 2021/22:138 62, 64, 66, 62, 64, 66, 62, 64, 66 2022-06-28
Svar på interpellation 2021/22:515 om återvandring av andra grupper än ukrainare 2021/22:137 9, 12, 15, 9, 12, 15 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:519 om utvisning av kriminella trots anknytning 2021/22:137 18, 20, 22, 18, 20, 22 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:535 om välfärdskontroller på flygplatser 2021/22:137 34, 36, 38, 34, 36, 38 2022-06-27
En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen 2021/22:136 34, 37, 39, 34, 37, 39 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:521 om genomförandet av en nationell folkräkning 2021/22:136 61, 63, 65, 61, 63, 65 2022-06-22
Åtgärder mot personer som blockerar vägar 2021/22:126 209, 209 2022-06-08
Svar på interpellation 2021/22:441 om bristen på anstaltsplatser 2021/22:124 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-06-03
Svar på interpellation 2021/22:442 om det dödliga skjutvapenvåldet 2021/22:124 30, 32, 34, 30, 32, 34 2022-06-03
Svar på interpellation 2021/22:443 om kriminalisering av rymning 2021/22:124 37, 39, 41, 37, 39, 41 2022-06-03
Svar på interpellation 2021/22:456 om kulturen bakom kravallerna i svenska städer 2021/22:124 44, 46, 48, 44, 46, 48 2022-06-03
Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång 2021/22:120 62, 62 2022-05-30
Skärpta straff för knivbrott 2021/22:116 63, 63 2022-05-18
Biometri i brottsbekämpningen 2021/22:111 54, 54 2022-05-11
Särskild debatt om påskhelgens kravaller 2021/22:109 82, 84, 15, 17, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 61, 82, 84, 1, 4, 15, 17, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 61, 1, 4 2022-05-06
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 2021/22:107 63, 63 2022-05-04
Unga lagöverträdare 2021/22:107 76, 76 2022-05-04
Vapenfrågor 2021/22:107 82, 82 2022-05-04
Ett särskilt brott för hedersförtryck 2021/22:103 24, 24 2022-04-27
Nya verktyg mot gängkriminaliteten 2021/22:103 50, 50 2022-04-27
Straffrättsliga frågor 2021/22:100 120, 120, 120 2022-04-21
Svar på interpellation 2021/22:415 om brottslighetens konsekvenser för näringslivet 2021/22:92 26, 28, 29, 26, 28, 30 2022-04-01
Svar på interpellationerna 2021/22:386 och 395 om kusinäktenskap 2021/22:92 9, 12, 15, 9, 12, 15 2022-04-01
Svar på interpellation 2021/22:391 om svensk kultur 2021/22:85 48, 50, 52, 48, 50, 52 2022-03-22
Svar på interpellation 2021/22:247 om budgetsatsningar på polisen 2021/22:73 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-02-25
Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet 2021/22:71 70, 70 2022-02-23
Svar på interpellationerna 2021/22:217, 220 och 251 om ungdomsrån och lagföring av kriminella ungdomar 2021/22:69 2, 6, 10, 2, 6, 10 2022-02-18
Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare 2021/22:67 226, 233, 235, 226, 233, 235 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:301 om uteblivna utvisningar 2021/22:66 84, 87, 90, 84, 87, 90 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:249 om säkerhetshot i Sverige 2021/22:65 112, 114, 116, 112, 114, 116 2022-02-04
Svar på interpellation 2021/22:246 om kritiken mot Sverige från FN:s kvinnokommitté 2021/22:61 84, 87, 90, 84, 87, 90 2022-01-28
Svar på interpellation 2021/22:250 om nationellt avhopparprogram 2021/22:61 93, 95, 97, 93, 95, 97 2022-01-28
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 4, 15, 17, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 61, 73, 75, 4, 15, 17, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 59, 61, 73, 75 2022-01-28
Svar på interpellation 2021/22:248 om utebliven granskning av gangsterrappen 2021/22:56 109, 111, 113, 109, 111, 113 2022-01-20
Rättsväsendet 2021/22:41 67, 69, 75, 90, 92, 67, 69, 75, 90, 92 2021-12-08
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 2021/22:29 36, 46, 48, 55, 57, 36, 46, 48, 55, 57, 36, 46, 48, 55, 57 2021-11-17
Statsministerns frågestund 2021/22:23 45, 62, 65, 74, 76, 75, 62, 65, 62, 45, 75, 74, 76, 74, 76 2021-10-28
Svar på interpellation 2020/21:887 om oskyldiga offer 2021/22:4 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-09-16
Svar på interpellation 2020/21:888 om återvändande afghaner 2021/22:4 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34 2021-09-16
Svar på interpellation 2020/21:895 om ökning av telefonsamtalen till Bris 2021/22:4 116, 118, 120, 116, 118, 120, 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-09-16
Svar på interpellationerna 2020/21:886 och 889 om skadestånd till våldtäktsmän 2021/22:4 11, 16, 20, 11, 16, 20, 11, 11, 16, 20, 16, 20 2021-09-16
Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken 2020/21:141 81, 86, 88, 81, 86, 88 2021-06-15
Svar på interpellation 2020/21:720 om besöksnäringens förutsättningar 2020/21:135 9, 12, 15, 9, 12, 15 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:648 om implementering av EU:s engångsplastdirektiv 2020/21:134 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-06-04
Svar på interpellation 2020/21:722 om objektiv undervisning i skolan 2020/21:130 79, 82, 85, 79, 82, 85 2021-05-31
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 97, 97 2021-05-26
Svar på interpellation 2020/21:668 om mäns våld mot kvinnor 2020/21:118 71, 73, 75, 71, 73, 75 2021-05-04
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 146, 146 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:607 om åtgärder för regelförenkling 2020/21:109 44, 46, 48, 44, 46, 48 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:612 om coronafonden 2020/21:109 65, 67, 69, 65, 67, 69 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:628 om positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor 2020/21:109 107, 110, 107, 113, 110, 113 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:629 om kritiken mot islamofobi som begrepp 2020/21:109 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-04-16
Svar på interpellation 2020/21:591 om åtgärder för ett sakligt debattklimat 2020/21:106 41, 43, 45, 41, 43, 45 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:512 om självförsörjning kontra sysselsättning 2020/21:101 81, 83, 85, 81, 83, 85 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:517 om andelen invandrare bland de som begår våldtäkt 2020/21:101 34, 36, 38, 34, 36, 38 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:415 om åtgärder för att stärka det svenska medborgarskapet 2020/21:89 130, 132, 134, 130, 132, 134 2021-03-05
Svar på interpellationerna 2020/21:321 och 440 om brottslighet som drabbar näringslivet 2020/21:86 19, 23, 27, 19, 23, 27 2021-03-02
Handelspolitik 2020/21:84 168, 173, 175, 168, 173, 175, 23, 23 2021-02-25
Svar på interpellation 2020/21:399 om ungas avtagande framtidshopp 2020/21:82 111, 113, 115, 111, 113, 115 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:343 om klanröstningens inverkan på demokratin 2020/21:74 95, 97, 99, 95, 97, 99 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:331 och 344 om lagliga åsiktsyttringar på reglerade marknader 2020/21:74 86, 89, 92, 86, 89, 92 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:313 och 335 om stöd till restaurangbranschen 2020/21:73 26, 31, 36, 26, 31, 36 2021-01-29
Svar på interpellation 2020/21:314 om pandemilagens konsekvenser för det svenska näringslivet 2020/21:72 17, 19, 21, 17, 19, 21 2021-01-28
Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder 2020/21:71 104, 104 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap 2020/21:71 112, 112 2021-01-27
Svar på interpellation 2020/21:235 om punktskatten på plastartiklar 2020/21:69 28, 30, 32, 28, 30, 32 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:279 om näringspolitikens effekt 2020/21:65 38, 40, 42, 38, 40, 42 2021-01-15
Näringsliv 2020/21:54 176, 178, 180, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 200, 202, 159, 161, 163, 159, 179, 161, 181, 163, 193, 195, 179, 197, 181, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 176, 178, 180, 200, 202, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209 2020-12-15
Svar på interpellation 2020/21:168 om tortyr- och våldtäktsrån 2020/21:47 44, 47, 50, 44, 47, 50 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:169 om tidsbegränsade utvisningar 2020/21:47 53, 55, 57, 53, 55, 57 2020-12-04
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2020/21:40 6, 8, 6, 8 2020-11-24
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 51, 51 2020-11-11
Svar på interpellationerna 2020/21:50 och 51 om regelförenkling för näringslivet 2020/21:27 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-10-23
Svar på interpellation 2020/21:35 om åtgärder mot vålds- och sexualbrott 2020/21:26 33, 35, 37, 33, 35, 37 2020-10-22
Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden 2020/21:25 30, 34, 30, 34 2020-10-21
Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd 2019/20:143 24, 24 2020-06-23
Svar på interpellation 2019/20:410 om ungdomsrån och förakt mot svenskar 2019/20:138 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-06-12
Svar på interpellation 2019/20:411 om bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2019/20:138 24, 27, 24, 27 2020-06-12
Svar på interpellation 2019/20:406 om Kinas ansvar för coronapandemin 2019/20:134 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-06-08
Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering 2019/20:126 69, 69 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn 2019/20:126 83, 83 2020-05-27
Svar på interpellation 2019/20:393 om uteblivna utvisningar 2019/20:111 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-04-24
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 12, 12 2020-04-16
Frågestund 2019/20:94 28, 31, 42, 33, 22, 44, 121, 76, 24, 123, 40, 90, 42, 27, 53, 29, 78, 64, 78, 15, 17, 35, 37, 60, 15, 40, 17, 42, 121, 123, 116, 121, 118, 85, 90, 66, 42, 44, 27, 35, 107, 29, 37, 64, 60, 42, 44, 66, 106, 22, 24, 106, 76, 53, 22, 24, 121, 107, 116, 118, 31, 26, 33, 28, 64, 85, 26 2020-03-26
Svar på interpellation 2019/20:359 om avskaffande av krav på danstillstånd 2019/20:87 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:261 om Sveriges export- och investeringsstrategi 2019/20:78 113, 115, 117 2020-02-20
Svar på interpellation 2019/20:261 om Sveriges export- och investeringsstrategi. 2019/20:78 113, 115, 117 2020-02-20
Svar på interpellation 2019/20:314 om offentligt stöd till näringslivet 2019/20:76 87, 89, 91, 87, 89, 91 2020-02-18
Svar på interpellation 2019/20:156 om en differentierad alkoholskatt 2019/20:55 23, 26, 29, 23, 26, 29 2019-12-19
Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum 2019/20:24 93, 93 2019-10-23
Svar på interpellation 2019/20:27 om demonstration och demokrati 2019/20:18 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-10-11
(forts. från § 8) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 59 2019-06-04
(forts.) Handelspolitik (forts. NU13) 2018/19:99 66, 68 2019-06-04
Svar på interpellation 2018/19:233 om ytterligare krav i handelsavtal 2018/19:97 41, 43, 45 2019-05-29
Svar på interpellation 2018/19:185 om nedskärningar inom psykiatrin 2018/19:82 24, 26, 28 2019-04-26
Svar på interpellation 2018/19:153 om kemikalieskatten 2018/19:79 56, 58, 60 2019-04-23
Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras 2018/19:64 1, 3, 5 2019-03-13
Utrikespolitisk debatt 2018/19:52 149, 151, 153 2019-02-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 161, 163, 165, 216, 218 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tobias Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.