Tobias Billström

Bio

Tobias Lennart Billström, född 27 december 1973 i Fosie församling i Malmö, är en svensk politiker (moderat). Sedan 2022 är han Sveriges utrikesminister i regeringen Kristersson.Billström är riksdagsledamot sedan 2002, invald för Malmö kommuns valkrets, och var Moderaternas gruppledare i riksdagen 2017–2022. Han var migrationsminister i regeringen Reinfeldt 2006–2014 samt tillförordnad arbetsmarknadsminister efter Sven Otto Littorins avgång den 7 juli 2010 fram till den 5 oktober 2010. Han var riksdagens förste vice talman 2014–2017.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tobias Billström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1268 (39.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
639 (19.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
261 (8.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1045 (32.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tobias röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tobias röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
UtrikesministerUtrikesdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotJohanna Hornberger 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
SuppleantUtrikesnämnden2022-10-042022-10-18
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantUtrikesutskottet2020-09-162022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-09-202020-09-03
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-10-04
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-13
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022019-09-20
LedamotUtrikesnämnden2018-10-022022-10-02
LedamotRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotUtrikesnämnden2017-10-132018-10-02
LedamotRiksdagsstyrelsen2017-10-132018-10-02
Riksdagsledamot2017-10-112018-09-24
GruppledareModeraterna2017-10-032022-10-18
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
LedamotKrigsdelegationen2016-12-012018-10-09
Vice ordförandeEuroparådets svenska delegation2015-12-102017-11-17
SuppleantEU-nämnden2015-03-112017-05-04
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292017-10-10
Förste vice talman2014-09-292017-10-10
StatsrådJustitiedepartementet2010-10-062014-09-28
RiksdagsledamotStaffan Appelros 2007-02-16 - 2010-10-04, Kajsa Lunderquist 2010-10-04 - 2011-12-12, Montaser Eneim 2011-12-13 - 2012-06-30, Kajsa Lunderquist 2012-07-01 - 2014-02-23, Montaser Eneim 2014-02-24 - 2014-09-28 Statsråd2010-10-042014-09-28
Migrations- och arbetsmarknadsministerJustitiedepartementet2010-07-072010-10-05
Migrations- och arbetsmarknadsministerArbetsmarknadsdepartementet2010-07-072010-10-05
StatsrådJustitiedepartementet2006-10-062010-07-06
RiksdagsledamotOsama Ali Maher 2006-10-06 - 2007-02-15, Staffan Appelros 2007-02-16 - 2010-10-04 Statsråd2006-10-062010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
LedamotSocialförsäkringsutskottet2005-04-062006-10-02
LedamotUtbildningsutskottet2003-11-242005-04-05
SuppleantKulturutskottet2002-10-082005-04-05
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082003-11-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Val av andre vice talman 2022/23:1 15, 10, 15 2022-09-26
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna 2021/22:130 51, 51 2022-06-14
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 2021/22:122 46, 48, 46, 48 2022-06-01
Prövning av förslag till statsminister 2021/22:33 6, 6, 3 2021-11-24
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2019/20:33 5, 5 2019-11-15
Prövning av förslaget till statsminister 2018/19:16 3 2018-11-14
Val av talman 2018/19:1 3, 2, 2 2018-09-24
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 129, 133, 135, 139, 141, 144, 146, 150, 152 2018-06-13
Svar på interpellation 2017/18:531 om FN:s barnkonvention 2017/18:124 9, 11, 13 2018-06-01
Svar på interpellation 2017/18:53 om polisens närvaro 2017/18:53 16, 18, 20 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:54 om fler redskap för polisen 2017/18:53 23, 25, 27 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:55 om rån mot elektronikkedjor och butiker 2017/18:53 30, 32, 34 2017-12-19
Aktuell debatt om antisemitism i Sverige 2017/18:52 3, 11, 19 2017-12-18
Statsministerns frågestund 2017/18:45 30, 32, 1, 1, 3, 3, 21, 16, 23, 18, 35, 37, 1, 3, 16, 18 2017-12-07
Svar på interpellation 2017/18:56 om tioårig grundskola 2017/18:30 34, 36, 38 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:57 om ett långsiktigt och hållbart asylsystem 2017/18:30 76, 78, 80 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:61 om ineffektiva klimatsatsningar 2017/18:30 48, 50, 52 2017-11-14
Val av förste vice talman 2017/18:15 1 2017-10-11
Europarådet 2016/17:109 20 2017-05-11
Svar på interpellation 2016/17:214 om en polishögskola i Rosengård 2016/17:62 25, 27, 29 2017-01-27
Frågestund 2016/17:57 26, 28, 54, 56, 34, 36, 82, 130, 80, 61, 128 2017-01-19
(forts. från § 12) Europarådet (forts. UU13) 2015/16:116 124, 126, 128 2016-06-09
Svar på interpellation 2015/16:619 om inbjudningar till Salman al-Ouda 2015/16:106 135, 138, 141 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:287 om de pågående förhandlingarna kring Cyperns framtid 2015/16:50 14, 16, 19 2016-01-12
Cirkulär migration och utveckling snabbprotokoll 17 2014-06-16
Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige snabbprotokoll 61 2014-06-16
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 55, 51, 49, 53, 47 2014-06-16
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande snabbprotokoll 72 2014-06-16
Beredskap för flyktingmottagande snabbprotokoll 82, 84 2014-06-12
Bostadsbristen och asylmottagandet snabbprotokoll 114, 116 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:510 om "EU-medborgare utnyttjas i Sverige" snabbprotokoll 70, 72, 68, 66 2014-06-10
Svar på interpellation 2013/14:533 om Migrationsverkets uppdrag snabbprotokoll 77, 75, 73, 79 2014-06-10
Särskilt ömmande omständigheter snabbprotokoll 59, 57, 55 2014-06-04
Svar på interpellation 2013/14:437 om deportationer av asylsökande med asylrätt snabbprotokoll 72, 76, 70, 74 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:463 om inhumana utvisningsbeslut snabbprotokoll 85, 80, 83, 77 2014-05-19
Libanon och flyktingströmmarna från Syrien snabbprotokoll 88, 86 2014-03-13
Kommunernas asylmottagning snabbprotokoll 60, 62 2014-01-30
Svar på interpellation 2013/14:86 om etablering av nyanlända snabbprotokoll 41, 45, 51, 49 2013-11-19
Eget boende för flyktingar snabbprotokoll 40, 38 2013-11-14
Stöd till kommunernas flyktingmottagande snabbprotokoll 64, 62 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:60 om situationen för flyktingar från Syrien snabbprotokoll 94, 96, 98, 100 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:13 om automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier snabbprotokoll 29, 26, 35, 33 2013-10-22
Reglerna för arbetskraftsinvandring protokoll 65, 67 2013-09-19
Situationen för flyktingar från Syrien protokoll 41, 43 2013-09-19
Kommunalt mottagande av ensamkommande barn protokoll 11, 13, 15 2013-09-18
Svar på interpellation 2012/13:469 om utländska bärplockare snabbprotokoll 32, 30, 37, 35 2013-06-14
Bindande anställningsavtal vid arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 138, 140 2013-06-13
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare och genomförande av blåkortsdirektivet snabbprotokoll 37, 33, 35 2013-06-13
Svar på interpellation 2012/13:275 om juridiskt bindande arbetsavtal snabbprotokoll 14, 8, 16, 11 2013-05-14
Svar på interpellation 2012/13:355 om familjer som splittras snabbprotokoll 23, 19, 21, 17 2013-05-14
Arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 34, 72, 56, 134, 140, 130, 132, 136, 54, 32, 128, 138, 74 2013-03-21
Papperslösa barns rätt till utbildning snabbprotokoll 50, 48 2013-03-21
Språkbruk och rasism snabbprotokoll 52, 54 2013-03-21
Statsråds ansvar i opinionsbildning snabbprotokoll 68, 70 2013-03-21
Utländska studenter och doktorander i Sverige snabbprotokoll 42, 40 2013-03-21
Uttalanden om migration snabbprotokoll 38, 36 2013-03-21
Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 26, 10, 18, 2 2013-02-14
Svar på interpellationerna 2012/13:224 och 232 om arbetstagare som rapporterar om missförhållanden snabbprotokoll 115, 118, 111, 107 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:170 om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare snabbprotokoll 1, 9, 4, 7 2012-12-20
Konvertiter bland asylsökande snabbprotokoll 92, 90 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:58 om exploatering av migrantarbetare snabbprotokoll 28, 25, 30, 22 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:78 om viseringsfrihet snabbprotokoll 31 2012-11-15
Fruimporten protokoll 161, 163 2012-06-14
Anhöriginvandring protokoll 113, 109, 111, 115, 107 2012-05-30
Främlingsfientlighet protokoll 37, 39 2012-05-10
Utbildningskontrakt för unga arbetslösa protokoll 29, 31 2012-05-10
Utvisning av asylsökande romer till Kosovo protokoll 67, 65 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:320 om uteblivet lagförslag om familjeåterförening protokoll 1, 6, 8, 4 2012-04-24
Genomförande av återvändandedirektivet protokoll 13, 15, 17 2012-03-21
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:278 om invandringens kostnader protokoll 67, 65, 61 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:269 om utvisade som riskerar tortyr protokoll 54, 52, 50, 56 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:278 om invandringens kostnader protokoll 57 2012-03-20
Cirkulär migration protokoll 55, 53, 42, 44 2012-03-15
Ramöverenskommelsen om migration protokoll 89 2012-03-15
Reglerna för uppehållstillstånd protokoll 73, 75 2012-03-15
Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring protokoll 41, 39 2012-01-19
Illegal hantering av pass protokoll 15, 17 2012-01-19
Invandringspolitiken protokoll 91, 93 2011-11-24
Reglerna för avvisning protokoll 63, 65 2011-11-24
Svar på interpellation 2011/12:90 om utvisningar till Iran protokoll 46, 51, 43, 49 2011-11-18
Svar på interpellation 2011/12:94 om kontroll av villkoren för utländsk arbetskraft protokoll 52, 54, 58, 56 2011-11-18
Asylsökande iranska kurder snabbprotokoll 37, 35 2011-10-13
Tvångsavvisningar av irakier snabbprotokoll 45, 43 2011-10-13
Asylsökandes skyddsbehov protokoll 51, 49 2011-06-16
Genomförande av vissa riksdagsbeslut protokoll 55, 53 2011-06-16
Infrastrukturen i Sveriges storstadsregioner protokoll 84, 86 2011-06-16
Sommarjobb protokoll 61, 35, 78, 76, 63, 33 2011-06-16
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort och EU:s viseringskodex snabbprotokoll 43 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:321 om kvinnors asylskäl snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 2011-05-20
Situationen i flyktinglägren i Egypten snabbprotokoll 90 2011-05-19
Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik snabbprotokoll 10, 18, 26, 2 2011-03-30
Avvisning av romer snabbprotokoll 68, 70 2011-03-10
Gemensamt europeiskt ansvar för asylsökande snabbprotokoll 82, 80 2011-03-10
Utvisning av romer snabbprotokoll 52, 54 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:204 om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Sveriges agerande i fråga om asylprocessen snabbprotokoll 63, 59, 57, 61 2011-03-01
Elpriserna snabbprotokoll 88, 86 2011-02-03
EU-ländernas ansvar för asylsökande snabbprotokoll 48 2011-02-03
Stödet för demokrati i Egypten snabbprotokoll 63, 65 2011-02-03
Återtagandeavtalet med Irak snabbprotokoll 36, 38 2011-02-03
Tvångsutvisning av irakier snabbprotokoll 35, 37 2011-01-20
Svar på interpellation 2010/11:111 om åtgärder för en väl fungerande arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 10, 14, 12, 8 2010-12-10
(forts. från 10 §) Migration (forts. SfU2) snabbprotokoll 105, 117, 113, 107, 109, 115, 111, 119, 121 2010-12-09
Svar på interpellation 2010/11:79 om förhållanden kring arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 17, 19, 23, 21 2010-12-03
Svar på interpellation 2010/11:91 om identitetskravet vid anhöriginvandring snabbprotokoll 24, 28, 30, 26 2010-12-03
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 73, 71, 62 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:38 om konsekvenser för kvinnor med anledning av tvåårsregeln i utlänningslagen snabbprotokoll 49, 41, 44, 47 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 50 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:52 om regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen snabbprotokoll 78, 81, 83, 74 2010-11-23
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 123, 125, 72, 74, 70 2010-11-04
Diskrimineringen av romer i Europa protokoll 71, 69 2010-10-21
Försörjningskrav vid anhöriginvandring protokoll 49, 47, 46, 40, 51, 38, 45, 36, 44, 34, 42 2010-10-21
Invandringens bidrag till välstånd protokoll 93, 95 2010-10-21
Utvisning av barnfamiljer med olika individuella medborgarskap protokoll 45, 47 2010-10-21
Utvisningen av romer i Frankrike protokoll 75, 73 2010-10-21
Utvisningen av romer till Kosovo och Serbien protokoll 89, 91 2010-10-21
Svar på interpellation 2009/10:423 om barnens bästa i migrationspolitiken snabbprotokoll 72, 68, 74, 70 2010-06-04
Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet protokoll 67, 69, 72 2010-05-21
Svar på interpellation 2009/10:354 om asylsökandes boende protokoll 25, 28, 30, 22 2010-05-18
Svar på interpellationerna 2009/10:258 och 260 om viseringspraxis och visum protokoll 21, 19, 17, 15 2010-03-26
Svar på interpellation 2009/10:226 om ansvarsutkrävande vid utvisningar protokoll 26, 30, 28, 32 2010-02-19
Svensk försäljning av övervakningsutrustning till Libyen protokoll 54, 56 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:204 om förkortad handläggningstid vid migrationsärenden protokoll 114, 112, 108, 110 2010-02-12
Arbetskraftsinvandringen protokoll 39, 41, 5, 94, 3 2010-01-21
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet protokoll 86, 88, 94, 92, 84, 90, 82 2009-12-11
Svar på interpellation 2009/10:104 om kommuners ansvar för den nationella flyktingpolitiken protokoll 18, 6, 11, 16 2009-12-01
Svar på interpellation 2009/10:107 om Stockholmsprogrammets migrations- och asylpolitik protokoll 21, 25, 19, 23 2009-12-01
Svar på interpellation 2009/10:34 om kommuners ansvar för ensamkommande barn protokoll 55, 52, 57, 49 2009-11-10
Svar på interpellation 2009/10:52 om akut läge för kristna som skickas tillbaka till Irak protokoll 66, 61, 64, 58 2009-11-10
Svar på interpellation 2009/10:85 om dagsaktuell landinformation och avvisning till failed states protokoll 73, 71, 67, 69 2009-11-10
Svar på interpellation 2009/10:8 om införande av moratorium rörande hbt-flyktingar från Irak protokoll 87, 93, 91, 89 2009-10-01
Svar på interpellation 2009/10:9 om tvåårsregeln i utlänningslagen protokoll 100, 98, 94, 96 2009-10-01
Svar på interpellation 2008/09:563 om politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen protokoll 1, 5, 3, 7 2009-06-18
Utvisning av iranska asylsökande protokoll 42, 44 2009-05-07
Svar på interpellation 2008/09:462 om ekonomiskt stöd till asylsökande protokoll 13, 11, 15, 9 2009-05-04
Stöd till Somalia protokoll 68, 66 2009-04-16
Svar på interpellation 2008/09:286 om utvisning av ensamma barn protokoll 125, 123, 119, 121 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:246 om homosexuella asylsökande från Afghanistan protokoll 103, 101, 105, 107 2009-01-27
Ansvaret för barn till utvisade föräldrar protokoll 29, 27 2009-01-22
Migrationsverkets ansvar för asylsökandes bostäder protokoll 45, 43 2009-01-22
Svar på interpellation 2008/09:164 om den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa protokoll 21, 25, 27, 17 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:227 om kvinnors asylskäl protokoll 34, 28, 31, 36 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:229 om Guantánamos fångar protokoll 43, 45, 40, 37 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:154 om risken för tortyr efter en avvisning protokoll 75, 65, 69, 73 2009-01-13
Svar på interpellation 2008/09:201 om Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten protokoll 82, 76, 80, 78 2009-01-13
(forts. från 11 §) Migration (forts. SfU2) protokoll 132, 134, 136, 142, 138, 130, 140 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:64 om svensk hållning rörande avvisningar till Grekland protokoll 25, 30, 22, 28 2008-11-14
Nya regler för arbetskraftsinvandring protokoll 102, 98, 100 2008-11-12
Reglerna för uppehållstillstånd för anhöriga protokoll 53, 51 2008-10-30
Migrationspolitik protokoll 484, 474, 490, 488, 482, 476, 486 2008-10-16
En gemensam asylpolitik i EU protokoll 37, 35 2008-10-02
Svar på interpellation 2007/08:749 om döva asylsökande protokoll 94, 96, 100, 98 2008-06-19
Skydd för kvinnor med tillfälligt uppehållstillstånd protokoll 100, 98 2008-06-12
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. protokoll 56, 54, 62, 52, 64, 58, 60 2008-05-20
Svar på interpellation 2007/08:601 om avvisningar till Irak protokoll 130, 132, 134, 136 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:487 om flyktingar som utvisas till Afghanistan protokoll 93, 104, 102, 97 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:507 om villkor för asylsökande protokoll 115, 113, 109, 105 2008-04-08
Aktuell debatt: Migrations- och integrationspolitiken protokoll 16, 2, 18, 9 2008-04-02
Migrationspolitiken protokoll 44, 42 2008-03-06
Utvisningar till Afghanistan protokoll 72, 70 2008-03-06
Svar på interpellation 2007/08:298 om anhöriginvandring protokoll 51, 45, 49, 47 2008-02-15
Bostadssituationen för asylsökande protokoll 74 2008-02-14
Flyktingbarns möjlighet till studiero protokoll 44, 42 2008-02-14
Sjukvård för papperslösa och gömda protokoll 46, 48 2008-02-14
Vård för vuxna papperslösa protokoll 66, 68 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:238 om avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen protokoll 93, 87, 81, 95 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:111 om Frontex och asylrätten protokoll 107, 102, 105, 99 2007-11-23
Svar på interpellation 2007/08:89 om rätten till skydd undan väpnad konflikt protokoll 98, 90, 96, 93 2007-11-23
Arbets- och uppehållstillstånd för utländska studenter och forskare protokoll 13, 11 2007-09-27
Återvändandepeng för flyktingar som lever gömda protokoll 9, 7 2007-09-27
Svar på interpellation 2006/07:611 om sjukvård till asylsökande och gömda protokoll 123, 125, 129, 127 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:542 om gränspolisens agerande och rätten till vård protokoll 35, 33, 26, 30 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:605 om Sveriges möjligheter att bevilja flyktingar från Turkiet asyl protokoll 42, 39, 44, 36 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:631 om ångermånaden för asylsökande protokoll 25, 19, 21, 23 2007-06-18
Uppehållstillstånd för utländska studenter protokoll 62, 60 2007-06-14
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel protokoll 32, 30, 26, 24, 34, 28, 36 2007-05-09
Migration och asylpolitik protokoll 82, 48, 61, 84, 46, 106, 55, 40, 42, 38, 36, 52, 65, 44, 86, 80, 42, 88, 53, 46, 44, 57, 59, 63, 50, 92, 34, 90, 40 2007-05-09
Svar på interpellation 2006/07:333 om flyktingskap från Afrikas horn protokoll 34, 30, 36, 32 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:353 om asylsökande från Irak protokoll 43, 41, 39, 37 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:430 om orsaker till de stora skillnaderna i migrationsdomstolarnas dömande protokoll 46, 44, 50, 48 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:290 om insyn i processen i utlänningsärenden protokoll 119, 113, 115, 117 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:253 om ensamkommande barn protokoll 41, 45, 43 2007-02-13
Svar på interpellation 2006/07:260 om anhöriginvandring för redan boende i Sverige protokoll 46, 48, 50, 52 2007-02-13
Flyktingmottagandet protokoll 41, 43 2007-02-01
USA:s inblandning i europeiska angelägenheter protokoll 79, 77 2007-02-01
Ökningen av antalet ensamkommande barn protokoll 69, 71 2007-02-01
Migration protokoll 114, 38, 29, 35, 63, 155, 65, 23, 42, 104, 65, 36, 110, 157, 21, 61, 32, 163, 37, 69, 61, 69, 102, 106, 44, 67, 25, 59, 159, 27, 67, 161, 108, 34, 63, 40, 112, 71 2006-12-11
Svar på interpellation 2006/07:53 om svenskt stöd till Spanien protokoll 163, 167, 165, 161 2006-11-30
(forts. från 14 §) Svar på interpellation 2006/07:8 om human flyktingpolitik (forts.) protokoll 113, 110, 115 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:15 om avvisning av homosexuella asylsökande protokoll 118, 116, 122, 120 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:8 om human flyktingpolitik protokoll 35 2006-10-26
Svar på interpellation 2005/06:445 om polishögskola i Rosengård protokoll 114, 116, 118 2006-06-07
Riksdagen i en ny tid protokoll 47, 45, 49 2006-06-01
(forts. från 17 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU10) protokoll 112, 125, 132, 110, 134, 127 2006-05-17
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier protokoll 161, 159, 152 2006-05-17
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning och Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 63, 48, 65 2006-05-16
Svar på interpellation 2005/06:358 om budgetmedel för flyktingmottagandet protokoll 55, 53, 57 2006-05-02
Svar på interpellationerna 2005/06:348 och 349 om det ökande antalet ungdomsrån i Malmö protokoll 9, 4, 6 2006-04-24
Försörjningskrav vid familjeåterförening protokoll 46, 48 2006-04-06
Styrningen av integrationspolitiken protokoll 171, 184, 182 2006-04-05
Svar på interpellationerna 2005/06:294 och 308 om flyktingmottagandet protokoll 57, 60, 64 2006-04-04
protokoll 58, 74, 76 2006-03-29
Mottagande av ensamkommande barn protokoll 54 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:170 om gymnasieelevers kunskaper i svenska språket protokoll 58, 54, 56 2006-01-17
Svar på interpellation 2005/06:131 om barnens ställning i asylprocessen protokoll 64, 66, 68 2005-12-09
Utgiftsområde 12 protokoll 148, 146, 127 2005-12-07
Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning protokoll 128, 130, 126 2005-11-30
Invandrare och flyktingar protokoll 88, 101, 90, 103, 73 2005-11-30
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut protokoll 15, 37, 17, 1, 28, 57, 30, 55, 39 2005-11-09
Svar på interpellation 2005/06:1 om säkra familjeförhållanden protokoll 24, 20, 22 2005-10-27
Svar på interpellation 2005/06:2 om uppehållstillstånd för vittnen av människohandel protokoll 27, 29, 31 2005-10-27
Integration protokoll 27, 25, 37, 35, 23 2005-10-14
Särskild debatt om situationen i vissa utsatta bostadsområden protokoll 16, 9, 2 2005-10-14
Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden och uppehållstillstånd för tribunalvittnen protokoll 1, 27, 25, 5, 7 2005-09-14
Återupptagna förhandlingar protokoll 38, 40 2005-09-14
Svar på interpellationerna 2004/05:618, 635 och 638 om ytterligare polishögskolor i Sverige protokoll 60, 56, 52 2005-06-10
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 57 2005-06-03
Bordläggningsdebatt protokoll 29, 35, 41, 50, 33, 44, 39, 52, 46 2005-05-31
Svar på interpellation 2004/05:573 om inskränkningar av yttrandefriheten protokoll 2, 6, 4 2005-05-24
Svar på interpellation 2004/05:547 om gränser för rasism protokoll 64, 70, 67 2005-05-10
Svar på interpellation 2004/05:524 om översyn av fastighetsmäklarlagen protokoll 49 2005-04-26
Svar på interpellation 2004/05:436 om politisering av statliga tjänstemän protokoll 112, 109, 106 2005-04-15
Svar på interpellationerna 2004/05:367, 368 och 369 om sex, samlevnad och barnkultur protokoll 8, 2, 15 2005-04-12
(forts. från 11 §) Svar på interpellation 2004/05:321 om avskaffande av straffmyndighetsåldern (forts.) protokoll 90, 87, 84 2005-02-03
MKB:s sociala ansvar protokoll 77 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:321 om avskaffande av straffmyndighetsåldern protokoll 34 2005-02-03
Särskild debatt om segregationen i Sverige protokoll 16, 9, 2 2005-01-28
Svar på interpellation 2004/05:256 om betygsfrågan protokoll 131, 128, 125 2005-01-25
Svar på interpellation 2004/05:239 om journalister anställda i public service-företag protokoll 30, 35, 33 2004-12-17
Studiestöd protokoll 90, 134, 88, 73, 71, 66 2004-12-13
Bostadsersättning för asylsökande protokoll 196, 198, 200, 194, 202 2004-12-08
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 147 2004-12-01
(forts. från 11 §) Forskning och forskarutbildning (forts. UbU17) protokoll 74, 93, 76, 91 2004-10-28
Forskning och forskarutbildning protokoll 24 2004-10-28
Jämställdhet inom utbildning och forskning protokoll 22, 20, 18 2004-10-28
(forts. från 6 §) Utveckling av gymnasieskolan (forts. UbU13) protokoll 167, 191, 189, 169 2004-10-20
Utveckling av gymnasieskolan protokoll 153, 149, 155 2004-10-20
Förskola, skola och utbildning protokoll 88, 86, 111, 109, 94, 98, 96, 119, 121 2004-10-13
Integration och demokrati protokoll 328, 314, 330, 316 2004-10-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 17 och 18 juni protokoll 42 2004-06-19
Svar på interpellation 2003/04:504 om apoteksmonopolet protokoll 97, 103, 100 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:522 om alkoholrelaterad kvinnomisshandel protokoll 22, 17, 19 2004-06-02
Svar på interpellation 2003/04:457 om studieavgifter vid universitet och högskolor protokoll 53, 50 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:467 om utbildningsministerns policy visavi landets studenttidningar protokoll 62, 58, 60 2004-06-01
Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande protokoll 38, 23, 36 2004-05-28
Vakten vid svenska ambassaden i Bagdad protokoll 36, 34 2004-04-29
Vuxenutbildning protokoll 19, 25, 27 2004-04-02
Demokratiska val i Taiwan protokoll 92, 90 2004-03-11
(forts. från 9 §) Högskolan (forts. UbU3) protokoll 180 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:274 om polishögskola i Rosengård protokoll 33, 37, 29 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:216 om Vin & Sprits marknadsföring protokoll 8, 5, 2 2004-02-03
Finlands alkoholskattesänkning protokoll 74, 72 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:141 om en öppnare arbetsmarknad protokoll 5, 8, 2 2004-01-23
Svar på interpellation 2003/04:190 om översyn av fastighetsmäklarlagen protokoll 19, 21, 23 2004-01-20
(forts. från 7 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 143, 160, 162, 145 2003-12-09
Utbildning och universitetsforskning protokoll 72, 66, 70, 41, 122, 107, 74, 37, 48, 46, 68, 109, 120, 39 2003-12-09
(forts. från 11 §) Jämställdhetspolitik (forts. AU2) protokoll 189, 187, 158, 156 2003-11-26
Jämställdhetspolitik protokoll 100, 104, 102, 122, 124 2003-11-26
Svar på interpellation 2003/04:8 om den danska skattesänkningen protokoll 18, 14, 9 2003-10-21
Kultur protokoll 83, 85, 81 2003-10-17
Svar på interpellation 2003/04:16 om dold diskriminering protokoll 16, 13 2003-10-14
Svar på interpellation 2003/04:7 om attityder till homosexuella protokoll 2, 6, 4 2003-10-14
Ett utvidgat skydd mot diskriminering snabbprotokoll 15, 10, 22, 1, 24, 12, 17 2003-06-03
Fristående skolor snabbprotokoll 157, 161, 159 2003-05-28
Gymnasieskolan snabbprotokoll 174, 185, 176, 162, 187 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:310 om importen av alkohol till Sverige snabbprotokoll 111, 113, 115 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:417 om flyktingmottagandet snabbprotokoll 118, 122, 120 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:295 om rät- ten att bära slöja snabbprotokoll 21, 28 2003-05-19
Svar på interpellation 2002/03:322 om Malmös kulturinstitutioner snabbprotokoll 9, 13, 11 2003-05-19
Svar på interpellation 2002/03:312 om Regionrapport 2003 - Danmark, Öresund, Sveri- snabbprotokoll 39, 37, 35 2003-05-12
Grundskolan snabbprotokoll 102, 84, 106 2003-05-07
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 213, 218, 220 2003-03-27
Studiemedelsfrågor med mera snabbprotokoll 198, 191, 196 2003-03-27
Högskolan snabbprotokoll 78, 80, 55, 65, 63 2003-03-20
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 105, 107, 109, 103 2003-03-20
FN-konventionen mot kvinnodiskrimine- ring, jämställdhetsfrågor och andra diskrimine- snabbprotokoll 198, 173, 183, 171, 181, 196, 169 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:161 om lö- nediskriminering i Regeringskansliet snabbprotokoll 2, 5, 8 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:162 om re- geringens jämställdhetspolitik snabbprotokoll 11, 14, 17 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:167 om arbetslösa invandrare snabbprotokoll 71, 73, 75 2003-02-18
Arbetsliv snabbprotokoll 203 2002-12-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tobias Billström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.