Tomas Eneroth

Bio

Karl Tomas Eneroth, född 4 december 1966 i Tumbo församling i Södermanlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som sedan 1994 är riksdagsledamot. Han var mellan 27 juli 2017 och 18 oktober 2022 Sveriges infrastrukturminister. Han är far till Jesper Eneroth.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tomas Eneroth, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5133 (55.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2194 (23.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
244 (2.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1734 (18.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tomas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tomas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeRiksbanksfullmäktige2022-10-212026-10-11
LedamotUtrikesutskottet2022-10-192026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-192026-09-21
LedamotRiksbanksfullmäktige2022-10-192022-10-21
RiksdagsledamotRobert Olesen 2022-09-26 - 2022-10-182022-10-182026-09-21
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2022-10-072022-10-18
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2018-09-24 - 2022-09-26, Robert Olesen 2022-09-26 - 2022-10-18 Statsråd2022-09-262022-10-18
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2018-09-24 - 2022-09-26, Robert Olesen 2022-09-26 - 2022-12-31 Statsråd2022-09-262026-09-21
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2021-11-302022-10-06
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2021-07-092021-11-30
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2021-02-052021-07-09
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2020-12-172021-02-04
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2019-10-012020-12-17
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2019-09-102019-10-01
InfrastrukturministerInfrastrukturdepartementet2019-04-012019-09-10
StatsrådNäringsdepartementet2019-01-212019-03-31
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2017-07-27 - 2018-09-24, ClasGöran Carlsson 2018-09-24 - 2022-09-26 Statsråd2018-09-242022-09-26
StatsrådNäringsdepartementet2017-07-272019-01-21
RiksdagsledamotClasGöran Carlsson 2017-07-27 - 2018-09-24 Statsråd2017-07-272018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-07-27
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-252017-07-27
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142017-08-31
OrdförandeValberedningen2014-10-132017-07-27
LedamotValberedningen2014-10-072014-10-13
LedamotUtrikesnämnden2014-10-072017-07-27
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072017-07-27
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
GruppledareSocialdemokraterna2014-10-042017-07-27
Riksdagsledamot2014-09-292017-07-26
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
Vice ordförandeNäringsutskottet2008-02-192010-10-04
LedamotNäringsutskottet2008-02-142008-02-18
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet2006-10-102008-02-14
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2002-11-142006-10-02
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2002-11-052006-10-01
LedamotSocialförsäkringsutskottet2002-10-242002-11-04
SuppleantOSSE-delegationen2002-10-152002-10-23
SuppleantRiksbanksfullmäktige2002-10-152002-10-23
LedamotUtbildningsutskottet2002-10-082002-10-23
SuppleantValberedningen2002-09-302006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Avslutning och avtackning 2022/23:129 35 2023-06-21
Avslutning 2022/23:44 107, 107 2022-12-21
Internationellt bistånd 2022/23:43 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 66, 68, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 66, 68, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22 2022-12-20
Svar på interpellation 2021/22:522 om Förbifart Stockholm 2021/22:137 77, 79, 81, 83 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:523 om Arlandabanan 2021/22:137 84, 86, 88, 90 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:524 om europeiskt bokningssystem för tågresor 2021/22:137 91, 93, 95, 97 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:548 om den administrativa kostnaden för Skurubron 2021/22:137 98, 102, 106, 108 2022-06-27
Svar på interpellationerna 2021/22:550 och 555 om resurser för infrastrukturunderhåll 2021/22:137 109, 112, 115, 118 2022-06-27
Svar på interpellation 2021/22:487 om underhåll på befintliga vägar och järnvägar 2021/22:136 81, 83, 85, 87 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:488 om det slitna järnvägsnätet 2021/22:136 88, 90, 92, 94 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:492 om konkurrenskraften för den svenska sjöfarten 2021/22:136 74, 76, 78, 80 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:508 om dispenshantering för mobilkranar 2021/22:136 95, 97, 99, 101 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:534 om nya parkeringsregler för elsparkcyklar 2021/22:136 102, 104, 106, 108 2022-06-22
Svar på interpellation 2021/22:476 om kris för flyget 2021/22:115 1, 5, 9, 11 2022-05-17
Svar på interpellation 2021/22:465 om nya Skurubrons finansiering 2021/22:110 33, 36, 39, 41 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:466 om manipulerade färdskrivare 2021/22:110 42, 44, 46, 48 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:468 om trafiksituationen till följd av Förbifart Stockholm 2021/22:110 49, 51, 53, 55 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:428 om ministerråd för infrastruktur 2021/22:102 15, 17, 19, 21 2022-04-26
Svar på interpellation 2021/22:440 om bättre järnvägsunderhåll 2021/22:102 28, 22, 24, 26 2022-04-26
Svar på interpellation 2021/22:448 om stopp i trafiken på viktiga Europavägar 2021/22:102 29, 31, 33, 35 2022-04-26
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:409 om översyn av böter och sanktionsavgifter 2021/22:89 59, 61 2022-03-29
Svar på interpellation 2021/22:409 om översyn av böter och sanktionsavgifter 2021/22:89 55, 57 2022-03-29
Svar på interpellation 2021/22:348 om fler fartyg under svensk flagg 2021/22:81 8, 10, 12, 14 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:361 om Skövdes roll som beredskapsflygplats 2021/22:81 15, 17, 19, 21 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:363 om sänkta hastighetsbegränsningar och en levande landsbygd 2021/22:81 22, 25, 28, 30 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:369 om E18 i den nationella planen 2021/22:81 31, 33, 35, 37 2022-03-15
Svar på interpellationerna 2021/22:346 och 347 om sjötransporter 2021/22:81 3, 5, 7, 1 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:298 om utredning av störningar i väginfrastrukturen 2021/22:66 99, 101, 103, 105 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:299 om framtidens infrastruktur 2021/22:66 106, 110, 114, 116 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:317 om nästa steg för att utveckla besöksnäringen i Sverige 2021/22:66 117, 120, 123, 125 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:320 om regler och rutiner för att kontrollera utländska förare 2021/22:66 126, 128, 130, 132 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:282 om den nationella infrastrukturplanen 2021/22:62 36, 39, 42, 44 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:289 om möjligheten att ta körkort under falsk identitet 2021/22:62 45, 47, 49, 51 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:292 om fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm 2021/22:62 52, 55, 58, 60 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:259 om Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag 2021/22:58 88, 91, 94, 96 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:199 om färdtjänst som rättighet 2021/22:54 8, 12, 15, 17 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:200 om väg 70 Särnaheden-Idre 2021/22:54 18, 20, 22, 24 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:214 om Trafikverkets förslag till infrastrukturplan 2021/22:54 25, 27, 29, 31 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:223 om finansiering av nya isbrytare 2021/22:54 32, 34, 36, 38 2022-01-18
Svar på interpellationerna 2021/22:185 och 244 om brister i vinterväghållningen 2021/22:54 1, 3, 5, 7 2022-01-18
Svar på interpellation 2021/22:113 om fortsättningen för Bromma flygplats 2021/22:47 136, 138, 140, 142 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:118 om avsaknaden av alkobommar i svenska hamnar 2021/22:47 143, 145, 147, 149 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:119 om säkerheten vid landets flygplatser 2021/22:47 150, 152, 154, 156 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:120 om sanktionsavgiften vid otillåten cabotagetrafik 2021/22:47 157, 159, 161, 163 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:121 om hastighetssänkningars inverkan på utvecklingen norr om Dalälven 2021/22:47 164, 166, 168, 170 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:131 om miljökrav vid fordonsbesiktning 2021/22:47 171, 173, 175, 177 2021-12-16
Svar på interpellation 2021/22:6 om väg 77 2021/22:13 15, 17, 19, 21 2021-09-30
Svar på interpellation 2020/21:875 om kostnader för ERTMS 2021/22:5 15, 17, 19, 21 2021-09-17
Svar på interpellation 2020/21:749 om elbilar på färja 2020/21:144 43, 46, 49, 51 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:786 om utredningen om Bromma flygplats 2020/21:144 62, 65, 68, 70 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:792 om biogasbilars status som miljöbilar 2020/21:144 71, 73, 75, 77 2021-06-18
Svar på interpellationerna 2020/21:782 och 790 om prioritering av dubbelspårig ostkustbana 2020/21:144 52, 55, 58, 61 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:734 om åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar 2020/21:130 43, 45, 47, 49 2021-05-31
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 53, 57, 59 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:696 om yrkeschaufförernas arbetsmiljö 2020/21:126 24, 28, 32, 34 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:705 om Riksrevisionens rapport om besiktningsmarknaden 2020/21:126 35, 37, 39, 41 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:711 om nedläggningen av Bromma flygplats 2020/21:126 42, 44, 46, 48 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 49 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:726 om medel till underhåll 2020/21:126 60, 65, 70, 72 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:671 om Bromma flygplats framtid 2020/21:118 1, 4, 7, 9 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:675 om Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse 2020/21:118 10, 13, 16, 18 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:614 om den nationella planen för transportinfrastruktur 2020/21:114 24, 26, 28, 30 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:637 om beredskapsflygplatser 2020/21:114 31, 33, 35, 37 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:646 om svenska hamnars betydelse 2020/21:114 38, 40, 42, 44 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:647 om svensk flagg inom sjöfarten 2020/21:114 45, 47, 49, 52 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:659 om Sveriges exportstrategi och flyget 2020/21:114 53, 55, 57, 59 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:571 om mobilitetspaketets framtid 2020/21:110 92, 94, 96, 98 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:560 och 574 om Bromma flygplats framtid 2020/21:110 83, 86, 89, 91 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:618 och 619 om vägunderhållet i Värmland 2020/21:110 99, 103, 107, 110 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:552 om en hållbar återstart av kollektivtrafiken 2020/21:106 15, 17, 19, 21 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:577 om färdtjänst och funktionsrätt 2020/21:102 58, 60, 62, 64 2021-04-06
Svar på interpellation 2020/21:551 om åtgärder mot allvarliga fordonsbrister 2020/21:100 17, 19, 21, 23 2021-03-25
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:523 om milt väder som försämrar vägarnas skick 2020/21:94 87, 89 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:511 om projekt Malmporten 2020/21:94 76, 78, 80, 82 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:523 om milt väder som försämrar vägarnas skick 2020/21:94 83, 85 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:529 om myndigheterna och cykelkompetensen 2020/21:94 90, 92, 94, 96 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:530 om stambanor för höghastighetståg 2020/21:94 97, 99, 101, 103 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:448 om underhållet av våra vägar 2020/21:90 16, 20, 24, 26 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:480 om svår halka på landets vägar 2020/21:90 27, 31, 35, 37 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:505 om sänkta banavgifter för järnvägen 2020/21:90 38, 40, 42, 44 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:385 om alternativ till förtida stängning av Bromma flygplats 2020/21:86 36, 40, 44, 46 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:425 om åtgärder mot undermåliga fordon 2020/21:86 47, 49, 51, 53 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:426 om tågpersonal som hotas och utsätts för våld 2020/21:86 54, 56, 58, 60 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:433 om sprejskydd i tunga fordons stänkskärmar 2020/21:86 61, 63, 65, 67 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:434 om arbetet med Norrbotniabanan 2020/21:86 74, 68, 70, 72 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:435 om försäljning av tågbiljetter 2020/21:86 75, 77, 79, 81 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:395 om säkerheten vid vägarbeten 2020/21:82 63, 66, 69, 71 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:404 om järnvägen Borås-Göteborg 2020/21:82 72, 75, 78, 80 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:408 om anpassningar i färdtjänstlagen 2020/21:82 81, 83, 85, 87 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:412 om brister i Sveriges infrastruktur 2020/21:82 88, 93, 98, 100 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:432 om snabbare tågförbindelse Göteborg-Oslo 2020/21:82 101, 104, 107, 109 2021-02-23
(forts.) Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 59, 63, 66 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:365 om vägunderhållet i Sverige 2020/21:78 46, 49, 52, 54 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:377 om nollvisionen och oskyddade trafikanter 2020/21:78 69, 71, 73, 67 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:378 om främjande av närsjöfarten 2020/21:78 74, 76, 78, 80 2021-02-09
Svar på interpellationerna 2020/21:366, 369 och 370 om riksintressen och planerade stambanan mellan Göteborg och Borås 2020/21:78 55 2021-02-09
Svar på interpellation 2020/21:337 om vägar på landsbygden 2020/21:74 65, 67, 69, 71 2021-02-02
Svar på interpellationerna 2020/21:354 och 356 om snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo 2020/21:74 72, 76, 80, 83 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:291 om Trafikverkets hantering av spårskadorna på Västkustbanan i Skåne 2020/21:70 20, 22, 24, 26 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:292 om vinterväghållningen 2020/21:70 27, 29, 31, 33 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:221 om upprätthållande av kollektivtrafikservice 2020/21:66 1, 3, 5, 7 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:280 om taxameterdispensen 2020/21:66 8, 10, 12, 14 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:287 om skydd i fordonsregistret för känsliga yrkesgrupper 2020/21:66 15, 17, 19, 21 2021-01-19
Svar på interpellation 2020/21:238 om hastighetssänkningar och tillväxten 2020/21:62 69, 71, 73, 75 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:241 om tidsplan för Norrbotniabanan 2020/21:62 76, 78, 80, 82 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:242 om en välfungerande flygplats i Dalarna 2020/21:62 83, 85, 87, 89 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:172 om ytterligare dispens för yrkesförarkompetens 2020/21:52 83, 85, 87, 89 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:178 om utökad fordonsvikt för lätta lastbilar 2020/21:52 90, 93, 96, 98 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:179 om transporteffektivitet och klimatmålet 2030 2020/21:52 99, 102, 105, 107 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:201 om fusket inom transportnäringen 2020/21:52 108, 110, 112, 114 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:82 om miljömålen och infrastrukturplaneringen 2020/21:44 36, 39, 42, 44 2020-12-01
Svar på interpellationerna 2020/21:153, 154 och 155 om fjärrstyrd flygtrafikledning 2020/21:44 55, 57, 59, 61 2020-12-01
Svar på interpellationerna 2020/21:94 och 121 om framtiden för flygplatser i Stockholm 2020/21:44 45, 48, 51, 54 2020-12-01
Svar på interpellation 2020/21:125 om hastighetssänkning på E14 2020/21:40 102, 104, 106, 108 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:126 om godspendlar 2020/21:40 109, 111, 113, 115 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:129 om externa stationslägen 2020/21:40 116, 118, 120, 122 2020-11-24
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:71 om Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd 2020/21:36 61, 63 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:104 om ett skärpt beställaransvar 2020/21:36 64, 66, 68, 70 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:114 om skydd av personal som har vägen som arbetsplats 2020/21:36 71, 73, 75, 77 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:117 om överflyttning av gods till järnväg och sjöfart 2020/21:36 78, 80, 82, 84 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:57 om bullerregler och Sverigeförhandlingen 2020/21:36 50, 52, 54, 56 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:71 om Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd 2020/21:36 57, 59 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:31 om underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar 2020/21:20 22, 24, 26, 28 2020-10-13
Svar på interpellation 2020/21:32 om en avveckling av Bromma flygplats 2020/21:20 29, 31, 33, 35 2020-10-13
Svar på interpellation 2020/21:38 om kostnader och tidsram för införandet av ERTMS i Sverige 2020/21:20 36, 38, 40, 42 2020-10-13
Svar på interpellation 2020/21:11 om inställda färjeturer 2020/21:14 31, 33, 35, 37 2020-09-24
Svar på interpellation 2020/21:14 om framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats 2020/21:14 118, 121, 124, 126 2020-09-24
Svar på interpellation 2019/20:476 om planeringen för höghastighetsjärnväg 2020/21:9 29, 31, 33, 35 2020-09-17
Svar på interpellation 2019/20:460 om stärkt kollektivtrafik 2020/21:5 142, 145, 148, 150 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:466 om koldioxidpriset och infrastrukturplaneringen 2020/21:5 151, 154, 157, 159 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:436 om en rättssäker bedömning av yrkesförares högre behörigheter 2019/20:146 29, 31, 33, 35 2020-08-20
Svar på interpellation 2019/20:442 om kontroller av kör- och vilotider 2019/20:146 36, 38, 40, 42 2020-08-20
Svar på interpellation 2019/20:419 om tillgängligheten hos Transportstyrelsen 2019/20:142 52, 54, 56, 58 2020-06-22
Svar på interpellation 2019/20:426 om regionala flygplatser 2019/20:142 59, 61, 63, 65 2020-06-22
Svar på interpellation 2019/20:400 om den nationella infrastrukturplanen 2019/20:129 11, 13, 15, 17 2020-06-01
Svar på interpellationerna 2019/20:398 och 399 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:129 10, 1, 4, 7 2020-06-01
Svar på interpellation 2019/20:346 om uteblivna rapporter gällande beställaransvar 2019/20:87 15, 17, 19, 21 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:358 om Inlandsbanan 2019/20:87 22, 24, 26, 28 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:364 om rätt att cykla mot enkelriktat 2019/20:87 29, 31, 33, 35 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:370 om trafiksäkerhetsarbetet 2019/20:87 36, 38, 40, 42 2020-03-17
Svar på interpellation 2019/20:310 om kollektivtrafik och ökad jämlikhet 2019/20:80 85, 88, 91, 93 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:322 om regeringens planer med flyget 2019/20:80 94, 96, 98, 100 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:327 om avgifter vid Arlanda 2019/20:80 101, 103, 105, 107 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:331 om stöd till regionala flygplatser 2019/20:80 108, 111, 114, 116 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:342 om undervärdering av tåg- och bussresandets samhällsnytta 2019/20:80 124, 126, 128, 130 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:335, 336 och 337 om framtiden för Sjöfartsverket 2019/20:80 117, 119, 121, 123 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 39, 46, 53, 56 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:258 om Transportstyrelsens företagskontroller 2019/20:68 17, 19, 21, 23 2020-02-04
Svar på interpellation 2019/20:285 om åtgärder för att begränsa svarttaxi 2019/20:68 24, 26, 28, 30 2020-02-04
Svar på interpellation 2019/20:197 om erkännande av färöiska körkort i Sverige 2019/20:61 15, 17, 19, 21 2020-01-21
Svar på interpellation 2019/20:203 om möjligheten att upphandla flyglinjer 2019/20:57 86, 88, 90, 92 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:206 om svarttaxi 2019/20:57 93, 96, 99, 101 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:223 om skyltning vid vägar på landsbygden 2019/20:57 102, 104, 106, 108 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:226 om otryggheten för landets yrkesförare 2019/20:57 109, 111, 113, 115 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:233 om stärkt säkerhet för tågpersonal 2019/20:57 116, 118, 120, 122 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:188 om yrkesförare och trafiksäkerhet 2019/20:55 66, 68, 70, 72 2019-12-19
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 2019-12-12
Svar på interpellation 2019/20:172 om planeringen av infrastrukturinvesteringar 2019/20:46 52, 54, 56, 58 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:45 om striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon 2019/20:46 45, 47, 49, 51 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:132 om yrkesförares trygghet på rastplatser 2019/20:41 143, 145, 147, 149 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:140 om bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar 2019/20:41 150, 152, 154, 156 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:143 om Förbifart Stockholm 2019/20:41 157, 159, 161, 163 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:109 om Förbifart Stockholm 2019/20:37 31, 34, 37, 39 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:115 om förlängningen av A-Trains koncession för Arlandabanan 2019/20:37 40, 42, 44, 46 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:52 om beställaransvar utan verkan 2019/20:29 1, 3, 5, 7 2019-11-08
Svar på interpellation 2019/20:60 om infrastruktur i hela landet 2019/20:29 8, 10, 12, 14 2019-11-08
Svar på interpellation 2019/20:68 om medicinska krav för tyngre behörigheter 2019/20:29 15, 17, 19, 21 2019-11-08
Frågestund 2019/20:21 60, 83, 98, 62, 85, 3, 87, 5, 132, 67, 89, 69, 68, 106, 136, 55, 70, 108, 15, 17, 27, 144, 19, 29, 21, 31, 38, 33, 150, 40, 84, 86, 27, 29, 31, 33, 44, 46, 39, 41, 52, 43, 54, 45, 47, 47, 49, 49, 66, 51, 84, 68, 53, 86, 70, 55, 72, 57, 68, 59, 61, 72, 78, 63, 63, 80, 65, 65, 98, 76, 102, 71, 104, 73, 75, 86, 92, 77, 23, 25, 83, 27, 29, 31, 67, 33, 91, 39, 41, 99, 101, 103, 47, 47, 49, 49, 107, 51, 18, 17, 55, 20, 19, 40, 33, 57, 21, 42, 35, 59, 23, 25, 63, 63, 27, 65, 65, 29, 11, 31, 52, 45, 13, 69, 54, 47, 15, 71, 17, 73, 38, 19, 40, 60, 21, 77, 41, 62, 23, 79, 43, 67, 25, 81, 81, 27, 47, 68, 61, 29, 85, 70, 63, 87, 72, 89, 89, 53, 74, 35, 55, 76, 69, 37, 57, 78, 71, 60, 59, 31, 93, 97, 61, 33, 43, 99, 64, 35, 51, 45, 37, 91, 53, 47, 67, 88, 39, 49, 105, 69, 90, 41, 71, 43, 59, 73, 45, 111, 47, 49, 65, 63, 55, 65, 57, 31, 33, 61, 65, 81, 75, 17, 79, 19, 87, 81, 89, 83, 75, 3, 91, 85, 77, 5, 87, 79, 29, 81, 91, 31, 57, 85, 15, 51, 61, 82, 17, 53, 84, 65, 67, 59, 71, 62, 27, 49, 73, 29, 51, 30, 53, 98, 32, 55, 100, 61, 76, 39, 63, 41, 43, 88, 45, 114, 86, 116, 73, 52, 75, 90, 54, 92, 122, 124, 81, 96, 126 2019-10-17
Svar på interpellation 2019/20:26 om snöröjning av enskilda vägar 2019/20:21 1, 3, 5, 7 2019-10-17
Svar på interpellationerna 2018/19:295 och 307 om elsparkcyklar i stadsmiljöer 2019/20:14 8, 11, 14, 17 2019-10-03
Svar på interpellation 2019/20:6 om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt 2019/20:11 1, 4, 7, 9 2019-09-27
Svar på interpellation 2018/19:301 om utländska stöldligor 2019/20:4 1, 3, 5, 7 2019-09-13
Svar på interpellation 2018/19:303 om ersättning till markägare 2018/19:112 1, 3, 5, 7 2019-09-05
Svar på interpellation 2018/19:290 om likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar 2018/19:110 115, 117, 119, 121, 115, 117, 119, 121 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:286 om SJ:s biljettförsäljningskanaler 2018/19:109 15, 17, 19, 21, 15, 17, 19, 21 2019-06-24
Svar på interpellation 2018/19:211 om klimatlagen och mobilitet 2018/19:102 88, 92, 96, 99, 88, 92, 96, 99 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:262 om Arlandas framtid 2018/19:102 100, 102, 104, 106, 100, 102, 104, 106 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:268 om bra väginfrastruktur i hela landet 2018/19:102 107, 109, 111, 113, 107, 109, 111, 113 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:205 och 206 om kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt 2018/19:102 81, 83, 85, 87, 81, 83, 85, 87 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:207 om transportstöd i Göteborgs södra skärgård 2018/19:91 51, 53, 55, 57 2019-05-13
Svar på interpellation 2018/19:218 om rapporterna om flyget 2018/19:91 58, 60, 62, 64 2019-05-13
Svar på interpellation 2018/19:222 om dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo 2018/19:91 65, 67, 69, 71 2019-05-13
Svar på interpellation 2018/19:174 om upphandling av nattåg 2018/19:83 1, 3, 5, 7 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:175 om ekonomisk kompensation till flyget 2018/19:83 8, 10, 12, 14 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:177 om farledsavgifter 2018/19:83 15, 17, 19, 21 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:178 om illegala körskolor 2018/19:83 22, 24, 26, 28 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:181 om Östlig förbindelse 2018/19:83 29, 31, 33, 35 2019-04-30
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190 2019-04-04
Svar på interpellation 2018/19:105 om färjetrafik i skärgården 2018/19:63 96, 99, 102, 104 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:58 om en nationell drönarstrategi 2018/19:55 17, 19, 21, 23 2019-02-26
Svar på interpellation 2018/19:41 om Mora-Siljan flygplats 2018/19:51 124, 127, 130, 132 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:22 om vinterväghållningen 2018/19:47 38, 40, 42, 44 2019-02-05
Svar på interpellation 2017/18:569 om Österledens förenlighet med klimatlagen 2017/18:137 33, 35, 37, 39 2018-06-25
Svar på interpellation 2017/18:517 om trafikregler som påverkar cyklister 2017/18:114 45, 47, 49, 51 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:525 om Haparandabanan 2017/18:114 52, 54, 56, 58 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:508 om etablering av pråmtrafiken i Sverige 2017/18:109 67, 69, 71, 73 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:512 om trafiksäkerheten på E18 2017/18:109 74, 76, 78, 80 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:484 om statligt stöd till Kvarkens färjetrafik 2017/18:103 1, 3, 6, 9 2018-04-24
Svar på interpellation 2017/18:491 om färdtjänst 2017/18:103 10, 12, 14, 16 2018-04-24
Svar på interpellation 2017/18:451 om införandet av miljözoner 2017/18:99 107, 109, 111, 113 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:463 om Luftfartsverkets verksamhet i Förenade Arabemiraten 2017/18:99 114, 117, 120, 122 2018-04-17
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:440 om offentlig-privat samverkan och medverkan i Epec 2017/18:94 54, 56 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:436 om viltolyckor 2017/18:94 43, 45, 47, 49 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:440 om offentlig-privat samverkan och medverkan i Epec 2017/18:94 50, 52 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:446 om Trafikverkets planer för E45 genom Sveg 2017/18:94 57, 59, 61, 63 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:413 om samhällsekonomiska konsekvenser av trafikstörningar 2017/18:87 15, 17, 19, 21 2018-03-20
Svar på interpellation 2017/18:420 om privatisering av statliga vägar 2017/18:87 22, 25, 28, 30 2018-03-20
Svar på interpellation 2017/18:406 om tågproblem i Mälardalen 2017/18:83 86, 90, 94, 96 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:407 om kostnader för bärgning 2017/18:83 97, 99, 101, 103 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:412 om Sveriges klimatmål 2017/18:83 104, 106, 108, 110 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:376 om anslag för vägunderhåll 2017/18:79 33, 35, 39, 43 2018-03-06
Svar på interpellation 2017/18:385 om körkortskrav vid brister i synfältet 2017/18:79 44, 46, 48, 50 2018-03-06
Svar på interpellationerna 2017/18:367 och 374 om Mora-Siljan flygplats 2017/18:79 17, 23, 29, 32 2018-03-06
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:278 om väg- och järnvägsinvesteringar 2017/18:71 59, 61 2018-02-13
Svar på interpellation 2017/18:278 om väg- och järnvägsinvesteringar 2017/18:71 55, 57 2018-02-13
Svar på interpellation 2017/18:349 om EU-trailer på hala vägar 2017/18:71 62, 64, 66, 68 2018-02-13
Svar på interpellation 2017/18:287 om körkort för diabetiker 2017/18:67 62, 65, 68, 70 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:292 om uppföljning av kollektivtrafiklagen 2017/18:67 71, 73, 75, 77 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:338 om Arlandas expansionsplaner och påverkan på klimatet 2017/18:67 78, 81, 84, 86 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:341 om Kvarkenfärjan 2017/18:67 94, 96, 98, 100 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:345 om snöröjning i Norrland 2017/18:67 108, 110, 112, 114 2018-02-06
Svar på interpellationerna 2017/18:339, 340 och 342 om svarta körskolor 2017/18:67 87, 89, 91, 93 2018-02-06
Svar på interpellationerna 2017/18:343, 344 och 346 om ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning 2017/18:67 101, 103, 105, 107 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:276 om Nya Ostkustbanan 2017/18:66 24, 26, 28, 30 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:310 om brister i vinterväghållningen 2017/18:66 31, 33, 35, 37 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:311 om förändringar på riksväg 50 2017/18:66 38, 40, 42, 44 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:296 om mer kollektivtrafik för pengarna 2017/18:61 1, 3, 5, 7 2018-01-25
Svar på interpellation 2017/18:297 om en fossilfri fordonsflotta 2017/18:61 8, 10, 12, 14 2018-01-25
Svar på interpellation 2017/18:317 om kriminell användning av samordningsnummer 2017/18:61 22, 24, 26, 28 2018-01-25
Svar på interpellation 2017/18:324 om Förbifart Stockholm i Häggvik 2017/18:61 15, 17, 19, 21 2018-01-25
Svar på interpellation 2017/18:298 om fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport 2017/18:59 106, 108, 110, 112 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:308 om fordonsmålvakter 2017/18:59 113, 115 2018-01-23
Svar på interpellationerna 2017/18:202 och 203 om dieselförbud i storstäder 2017/18:59 99, 101, 103, 105 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:107 om säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen 2017/18:52 34, 36, 38, 40 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:217 om byggandet av Sydostlänken 2017/18:52 51, 53, 55, 57 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:236 om följderna av ett centraliserat flygledningssystem 2017/18:52 58, 60, 62, 64 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:245 om vinterväghållning i norra Sverige 2017/18:52 65, 67, 69, 71 2017-12-18
Svar på interpellation 2017/18:99 om Östlig förbindelse 2017/18:52 27, 29, 31, 33 2017-12-18
Svar på interpellationerna 2017/18:126 och 158 om konkurrensneutrala transportslag 2017/18:52 41, 44, 47, 50 2017-12-18
Kommunikationer 2017/18:46 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 2017-12-08
Svar på interpellation 2017/18:59 om tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll 2017/18:30 82, 84, 86, 88 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:35 om långa kötider till körprov 2017/18:26 66, 68, 70, 72 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:52 om Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar 2017/18:26 73, 75, 77, 79 2017-11-07
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi 2017/18:22 79, 81 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:25 om regler för trafikplikt 2017/18:22 59, 61, 63, 65 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:26 om ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken 2017/18:22 66, 68, 70, 72 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi 2017/18:22 73, 76 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:32 om Arlandas roll som hubb i norra Europa 2017/18:22 82, 84, 86, 88 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:33 om Tvärförbindelse Södertörn 2017/18:22 90, 93, 96, 98 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:12 om trafiksatsningar 2017/18:18 48, 42, 44, 46 2017-10-17
Svar på interpellation 2017/18:16 om den nya dragningen av E22 2017/18:18 49, 51, 53, 55 2017-10-17
Svar på interpellation 2017/18:18 om säkerhetsbrister hos Transportstyrelsen 2017/18:18 56, 58, 60, 62 2017-10-17
Svar på interpellation 2016/17:603 om terrorhot mot järnvägen 2017/18:10 32, 34, 36, 38 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:609 om Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten 2017/18:10 39, 41, 43, 45 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:606 om trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda 2017/18:6 19, 23, 26, 28 2017-09-19
Svar på interpellation 2016/17:611 om tyngre lastbilar på det svenska vägnätet 2017/18:6 29, 31, 33 2017-09-19
Svar på interpellation 2016/17:612 om körkortsförnyelse för svenskar i internationell tjänst 2017/18:6 35, 37, 39, 41 2017-09-19
Svar på interpellation 2016/17:616 om flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda 2017/18:6 42, 45, 48, 50 2017-09-19
Statsministerns frågestund 2016/17:89 38, 64 2017-03-30
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (S) 2015/16:16 2 2015-10-20
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) 2014/15:48 3 2015-01-20
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta snabbprotokoll 54, 60, 58, 62, 56 2014-05-28
Svar på interpellation 2013/14:322 om utförsäkringar snabbprotokoll 44, 41, 38 2014-03-11
Framtidens pensioner snabbprotokoll 23, 21 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:15 om ersättning till funktionshindrade snabbprotokoll 11, 14, 17 2013-10-22
Metoder för bedömning av arbetsförmåga snabbprotokoll 56, 54, 49, 51, 43, 41, 45 2013-06-13
Svar på interpellation 2012/13:425 om vård inom rehabiliteringsgarantin snabbprotokoll 74, 70 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:438 om rättssäkerheten inom sjukförsäkringen snabbprotokoll 85, 82, 79 2013-06-04
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 89, 85, 83, 81, 87 2013-03-13
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning snabbprotokoll 6, 20, 48, 31, 33, 46, 4, 1, 18 2012-12-12
Arbetslösheten snabbprotokoll 24, 26 2012-10-18
(forts. från 13 §) Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (forts. SfU14) protokoll 107, 109, 126, 119, 128, 117 2012-05-03
Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete protokoll 105 2012-05-03
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 96, 110, 86, 137, 112, 98, 126, 124, 84, 139, 88 2011-12-12
Svar på interpellation 2011/12:19 om fortsatta utförsäkringar snabbprotokoll 33, 27, 30 2011-10-11
Utanförskapet snabbprotokoll 4, 2 2011-09-22
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 135, 122, 133, 120, 118, 5 2011-06-21
Försäkringskassans lokala närvaro snabbprotokoll 228, 217, 212, 230, 215 2011-04-13
Förändringar i sjukförsäkringen snabbprotokoll 2, 4 2011-01-20
(forts. från 5 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) snabbprotokoll 148, 145, 150, 143 2010-12-16
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 174, 161, 163, 176 2010-12-16
Sjukförsäkringen snabbprotokoll 77, 88, 31, 33, 75, 86 2010-12-02
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 172, 170 2010-06-17
Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte snabbprotokoll 45, 20, 47, 32, 7, 1, 18, 34, 5 2010-06-17
Svar på interpellationerna 2009/10:228, 244 och 281 om regeringens avveckling av de strategiska branschprogrammen protokoll 17, 9, 13 2010-03-19
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 21, 13 2009-12-21
Näringsliv protokoll 118, 108, 95, 113, 89, 136, 116, 138, 106, 142, 93, 111, 144 2009-12-14
Styrningen av Vattenfall protokoll 58 2009-11-26
Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall protokoll 18, 4, 11 2009-11-20
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 119, 117, 109, 149, 134, 136, 151 2009-06-15
Svar på interpellationerna 2008/09:368 och 391 om förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan protokoll 7, 3, 11 2009-05-12
Svar på interpellation 2008/09:390 om kärnkraftsutbyggnaden protokoll 31, 26, 38 2009-04-21
Aktuell debatt: Bonusar i de statliga företagen protokoll 17, 10, 1, 3 2009-03-26
Aktuell debatt: Fordonsindustrins framtid protokoll 4, 19, 11 2009-03-20
Bonusregler protokoll 64, 66 2009-03-19
Aktuell debatt: Det ökade antalet varsel och konkurser samt läget i fordonsindustrin protokoll 31, 41, 34, 48 2008-12-18
Stöd till fordonsindustrin protokoll 26 2008-12-04
Energi protokoll 108, 110, 100, 105, 98, 103, 86 2008-12-03
Det ökande antalet varsel protokoll 82, 84 2008-11-13
Svar på interpellation 2008/09:54 om åtgärder för starkare småföretag protokoll 50, 56, 53 2008-10-28
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 126, 159, 144, 142, 157, 124, 137, 155, 151, 139, 153 2008-10-15
Svar på interpellation 2008/09:1 om varslen på Volvo och arbetsmarknadspolitiska program protokoll 18, 12 2008-10-03
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S protokoll 18, 1, 5, 31, 20, 7, 33 2008-06-17
(forts. från 9 §) Fjärrvärmelag m.m. (forts. NU11) protokoll 103, 101 2008-05-08
Fjärrvärmelag m.m. protokoll 97 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:532 om vd-bonus och de statliga företagens utveckling protokoll 41, 43, 46 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:530 om prisfall på Vasakronan protokoll 47, 49, 45 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:533 om apoteksförsäljningen protokoll 86, 91, 81 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:534 om försäljning av statliga företag till andra stater protokoll 56, 53 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:272 om inställda arbetsgivaravgiftshöjningar för de små företagen protokoll 122, 125 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:81 om begränsningar i avtalsförsäkringarna protokoll 8, 2, 5 2007-11-13
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 206, 315, 204, 317, 287, 187, 285, 189, 181, 276, 185, 225, 183, 227, 278 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:665 om vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan protokoll 58, 54, 56 2007-09-06
Pensionärernas ekonomiska situation protokoll 87, 89 2007-06-14
Ålderspensionen för förtidspensionärer protokoll 31, 29 2007-05-31
(forts. från 10 §) Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (forts. SkU16) protokoll 150, 146, 148 2007-05-30
Svar på interpellation 2006/07:117 om förtidspensionärernas ålderspension protokoll 124, 122, 120 2007-01-18
Utgiftsområde 10 protokoll 255, 68, 257, 27, 243, 262, 1, 241, 23, 59, 15, 38, 267, 18, 13, 1, 248, 62, 4, 29, 36, 70, 10, 36, 64, 38, 246, 265, 25, 12, 237, 6, 20, 55, 57, 260 2006-12-19
Arbetslöshetsersättningen protokoll 44, 59, 57 2006-11-16
Sjukersättningsnivån protokoll 58, 56 2006-10-19
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning och Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 78, 74, 68, 72, 82, 80, 62, 64, 70, 76, 66 2006-05-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 50, 48 2006-03-29
Valfrihet för familjer protokoll 41, 39 2006-02-01
Utgiftsområde 12 protokoll 145, 153, 143, 139, 141, 137, 151, 147, 149 2005-12-07
Socialförsäkringar protokoll 158, 170, 166, 162, 160, 156, 168, 154, 164, 127, 149, 124, 129, 122, 151 2005-10-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 63 2005-03-24
Svar på interpellation 2004/05:322 om så kallade apatiska barn i asylprocessen protokoll 135, 141 2005-02-08
Tillbakadragande av permanent uppehållstillstånd protokoll 14 2005-02-02
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 95 2005-01-20
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro protokoll 18, 6, 20, 14, 22, 47, 8, 16, 49, 12, 10 2004-12-08
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 144, 136, 140, 142, 146, 138, 150, 134, 148 2004-05-05
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 31, 29, 45, 39, 33, 37, 41, 35, 47, 27, 43 2004-04-28
Marknadsföring riktad mot barn och ungdom protokoll 80, 82 2004-01-29
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 49, 59, 47, 45, 55, 57, 51, 53, 61 2002-12-17
Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier snabbprotokoll 187, 185, 183, 189, 181 2002-06-05
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 187, 181, 175, 173, 177, 179, 183, 189, 185 2002-04-24
Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor snabbprotokoll 225 2001-05-17
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 189, 191, 183, 193, 181, 177, 187, 185, 179 2000-12-12
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 171, 163, 173, 167, 179, 175, 177, 165, 169 2000-04-06
Utgiftsområde 15 Studiestöd samt Ett re- formerat studiestödssystem snabbprotokoll 150, 160, 162, 156, 154, 158, 152, 148, 146 1999-12-13
Huvudmän för gymnasial utbildning snabbprotokoll 104, 100, 102 1997-06-03
Lokala styrelser med elevmajoritet snabbprotokoll 216, 224, 226, 230, 218, 222, 228, 220 1997-05-14
Anslag till studiestöd snabbprotokoll 200, 196, 202, 192, 198, 190, 194 1996-12-11
Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan snabbprotokoll 211, 213, 205, 199, 207, 203, 201, 209 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:78 om krigsmaterielexport snabbprotokoll 176, 172, 168 1996-02-22
(forts. från 4 §) Försvarspolitiken 1994/95 (forts. FöU4) snabbprotokoll 100 1995-05-11
Information från regeringen om svenskt EU-programkontor för utbildning och utveck- snabbprotokoll 40 1995-05-11
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 275, 273, 277 1995-02-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tomas Eneroth

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.