Tomas Tobé

Bio

Tomas Gunnar Tobé, född 16 februari 1978 i Staffans församling i Gävle, är en svensk egenföretagare, affärsman och politiker (moderat). Han är ledamot av Europaparlamentet sedan juli 2019 och var ordinarie riksdagsledamot 2006–2019, invald för Gävleborgs läns valkrets (2006–2018) respektive Stockholms läns valkrets (2018–2019).I riksdagen var han ordförande i arbetsmarknadsutskottet 2010–2012, utbildningsutskottet 2012–2013 och 2013–2014, och justitieutskottet 2017–2018. Han var Moderaternas partisekreterare 2015–2017.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tomas Tobé, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
199 (29.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
103 (15.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
46 (6.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
323 (48.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tomas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tomas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuropaparlamentet2019-07-022024-07-02
Andre vice ordförandeEU-nämnden2019-03-012019-06-13
LedamotEU-nämnden2019-02-142019-03-01
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-14
LedamotJustitieutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242019-07-01
LedamotJustitieutskottet2017-06-152017-06-15
PartisekreterareModeraterna2015-01-102017-07-07
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142016-03-18
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072014-12-19
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072015-01-28
Förste vice gruppledareModeraterna2014-09-292015-01-20
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
OrdförandeUtbildningsutskottet2013-12-092014-09-29
Riksdagsledamot2013-12-092014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2013-09-192013-12-08
RiksdagsledamotZiita Eriksson 2013-09-18 - 2013-12-08 Föräldraledighet2013-09-182013-12-08
Förste vice gruppledareModeraterna2012-09-012014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2012-06-192012-06-19
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122010-10-12
LedamotRiksdagsstyrelsen2010-10-122014-10-07
Riksdagsledamot2010-10-042013-09-17
SuppleantEU-nämnden2009-03-092010-10-12
SuppleantNäringsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 38, 40 2018-10-23
Ny kamerabevakningslag 2017/18:131 183, 189, 191 2018-06-13
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering 2017/18:116 17, 20, 22 2018-05-22
Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen 2017/18:99 1, 3, 11, 19 2018-04-17
Frågestund 2017/18:65 23, 25, 24, 26, 2, 4, 32, 34, 89, 91, 27, 29 2018-02-01
Svar på interpellation 2017/18:67 om riktad satsning för polislöner 2017/18:58 35, 37, 40 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:68 om en gängbestämmelse 2017/18:58 43, 45, 47 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:71 om nationellt tiggeriförbud 2017/18:58 50, 52, 54 2018-01-19
Polisens kameraövervakning 2017/18:50 187 2017-12-14
Statsministerns frågestund 2017/18:45 68 2017-12-07
Rättsväsendet 2017/18:44 9, 11, 15, 17, 38, 40, 85, 87, 89, 1, 3, 5 2017-12-06
Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet 2017/18:32 123, 131, 139 2017-11-16
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige 2016/17:82 29, 31, 39, 47 2017-03-17
Svar på interpellation 2015/16:678 om blåljuspersonalens säkerhet 2015/16:114 81, 84, 87 2016-06-07
Svar på interpellation 2014/15:286 om planering av banunderhåll 2014/15:107 78, 81, 84 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:604 om åtgärder för att hindra att utsatta människor utnyttjas i organiserat tiggeri 2014/15:107 110, 112, 114 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:79 om vargförvaltningen i de mellersta länen 2014/15:22 5, 10 2014-11-14
Svar på interpellationerna 2014/15:84 och 88 om statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2014/15:22 16, 21, 26 2014-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 228, 230, 232, 234, 236 2014-11-12
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 1, 3, 11, 19 2014-11-05
Svar på interpellation 2014/15:5 om obligatoriskt gymnasium 2014/15:11 123, 127, 131 2014-10-21
(forts. från 6 §) Grundskolan (forts. UbU10) snabbprotokoll 98, 104, 108, 100, 102, 106 2014-02-20
Grundskolan snabbprotokoll 96 2014-02-20
Satsning på kunskap i skolan snabbprotokoll 83 2014-01-30
Aktuell debatt: De svenska skolresultaten i PISA-rapporten 2012 snabbprotokoll 124, 108, 116 2013-12-17
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 70, 68 2013-12-10
Aktuell debatt: Läget i den svenska skolan snabbprotokoll 96, 104, 88 2013-06-19
Skolväsendet snabbprotokoll 144, 137, 133, 129, 139, 135, 131, 146, 141 2013-06-12
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 162, 65, 59, 61, 160, 57, 164, 168, 166, 63 2012-12-11
Aktuell debatt: Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram snabbprotokoll 20, 4, 12 2012-11-06
Jobb inom tjänstesektorn för unga och utrikes födda protokoll 41 2012-04-26
Ungdomsarbetslösheten protokoll 39, 37 2012-04-12
Svar på interpellationerna 2011/12:241, 242 och 250 om arbetsmarknadspolitik protokoll 82, 77 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:248, 261 och 266 om arbetslöshetsersättningen protokoll 114, 121 2012-03-13
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 132, 144, 130, 146 2011-12-14
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020) protokoll 25, 27, 29 2011-11-30
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 70, 63 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:111 om rätten till jobb för unga med funktionshinder protokoll 100 2011-11-29
Svar på interpellationerna 2011/12:108, 122 och 123 om säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden protokoll 83 2011-11-29
Svar på interpellation 2010/11:418 om lönebidragsanställning protokoll 4, 8 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:420 om fas 3 protokoll 21, 25 2011-06-27
(forts. från 7 §) Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (forts. AU11) snabbprotokoll 109, 107 2011-06-09
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin snabbprotokoll 1, 23, 25, 8, 6 2011-06-09
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 118, 110, 114, 116, 112 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:203 om åtgärder för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 61, 65 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:235 om jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 snabbprotokoll 84, 79 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:138 om arbetsmiljö snabbprotokoll 89, 84 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:141 om hotade spelregler på arbetsmarknaden snabbprotokoll 29 2011-01-21
Svar på interpellationerna 2010/11:101, 129 och 135 om rekryteringsproblem och kompetensbrist snabbprotokoll 5, 10 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:40 om bristande granskning av jobbcoacher protokoll 120, 123 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:11 om lagen om anställningsskydd snabbprotokoll 61, 58 2010-10-26
Trygghetssystemen för företagare - arbetslöshetsförsäkringen protokoll 2, 6, 4 2010-05-20
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 94, 50, 51, 85, 104, 87, 59, 96, 38, 87, 46, 49, 95, 53, 48, 63, 106, 91, 44, 101, 40, 99, 93, 97, 98, 61, 89, 47, 55, 42, 96, 57, 89 2009-12-16
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 56 2009-04-01
Tillgång till arbetskraft vid konjunkturuppgång protokoll 41, 39 2009-01-29
Meddelande om inställd votering protokoll 134, 136, 130, 132, 138, 128, 140 2008-12-17
Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. protokoll 56, 48, 46, 50, 44, 52, 54 2008-11-12
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 106, 110, 13, 108, 104, 11, 30, 94, 92, 28, 112, 126, 128 2008-10-17
Migrationspolitik (forts.) protokoll 2, 4 2008-10-17
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 116 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:449 om sunt förnuft i rovdjurspolitiken protokoll 52, 60, 67 2008-05-13
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 27, 14 2008-05-13
Äktenskap och partnerskap protokoll 76, 74, 72 2008-04-16
Svar på interpellation 2007/08:365 om misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare protokoll 41, 38 2008-02-22
Del 1: Arbete protokoll 4, 15, 17, 2, 81, 83, 22, 20 2007-10-18
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 5, 7, 17, 15, 35, 13, 37, 11, 9 2007-05-30
Spel- och lotterifrågor protokoll 179, 181, 185, 187, 183 2007-04-11
Arbetsrätt protokoll 73 2007-03-29
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 121, 87, 5, 99, 67, 7, 119, 17, 89, 69, 97, 95, 15, 91, 9, 13, 93, 11 2006-12-20
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 68, 103, 76, 45, 70, 72, 105, 138, 74, 140, 163, 43, 165, 66, 64 2006-11-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tomas Tobé

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.