Tony Haddou

Bio

Tony Haddou, född 15 juni 1989 i Västra Frölunda församling i Göteborg, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Göteborgs kommuns valkrets. Haddou är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson och har bland annat drivit frågan att Sverige ska ta emot ryska desertörer från kriget i Ukraina.Haddou har tidigare arbetat för Rädda Barnen. Som tidigare ledamot av skatteutskottet har han bland annat varit engagerad i frågor om att stoppa skatteflykten.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tony Haddou, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
997 (31%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
376 (11.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
205 (6.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1635 (50.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tony röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tony röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2023-05-152026-09-21
RiksdagsledamotFrida Tånghag 2023-01-09 - 2023-05-14 Föräldraledighet2023-01-092023-05-14
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262023-01-08
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-10-222022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-10-22
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotSkatteutskottet2018-10-022022-02-04
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen - kontroller och uppföljning 2022/23:111 23, 25, 27, 29, 31 2023-05-24
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 46, 48, 46, 48, 76, 76 2022-12-19
Migration 2022/23:39 24, 24 2022-12-15
Svar på interpellationerna 2022/23:30, 39, 45 och 48 om Sveriges klimat- och miljömål 2022/23:32 7, 15, 7, 15 2022-12-06
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 2022-11-30
Svar på interpellation 2022/23:17 om praktiska verkställighetshinder 2022/23:23 18, 20, 22, 18, 20, 22, 18, 20, 22 2022-11-18
Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen 2021/22:127 5, 5 2022-06-09
Frågestund 2021/22:123 31, 33, 30, 32, 42, 44, 25, 27, 38, 40, 30, 32, 31, 33, 25, 38, 27, 40, 30, 32, 42, 44 2022-06-02
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 98, 107, 109, 98, 107, 109 2022-04-27
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 66, 68, 70, 66, 68, 70 2022-04-20
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 20, 22, 24, 28, 30, 37, 40, 47, 49, 20, 22, 24, 28, 30, 37, 40, 47, 49 2022-03-23
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 6, 6, 50, 50 2022-03-04
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 8, 11, 13, 15, 17, 8, 11, 13, 15, 17 2022-02-17
Riskskatt för kreditinstitut 2021/22:44 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-12-13
Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem 2021/22:34 8, 8 2021-11-25
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 114, 114 2021-11-24
Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 2021/22:15 11, 11 2021-10-13
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin 2021/22:15 10, 10 2021-10-13
Svar på interpellation 2020/21:867 om folkbokföring och hemlöshet 2020/21:157 44, 46, 48, 44, 46, 48 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:879 om krispolitikens fördelningspolitiska effekter 2020/21:157 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-09-09
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 52, 64, 66, 52, 64, 66 2021-06-16
Justerad beräkning av bilförmån 2020/21:132 10, 10 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland 2020/21:132 23, 23 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2020/21:132 31, 31 2021-06-02
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2020/21:108 10, 12, 23, 25, 36, 38, 45, 47, 53, 10, 12, 23, 25, 36, 38, 45, 47, 53 2021-04-15
(forts. från § 7) Företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) 2020/21:104 109, 109 2021-04-08
Punktskatt 2020/21:103 122, 29, 122 2021-04-07
Svar på interpellation 2020/21:580 om rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet 2020/21:102 68, 73, 68, 73 2021-04-06
Svar på interpellationerna 2020/21:254, 257 och 258 om åtgärder för rättvist fördelade utsläpp 2020/21:65 4, 9, 14, 4, 9, 14 2021-01-15
Svar på interpellation 2020/21:132 om regeringens agerande kring skatteflykt 2020/21:47 60, 62, 64, 60, 62, 64 2020-12-04
Svar på interpellation 2020/21:89 om krav för permanent uppehållstillstånd 2020/21:47 26, 30, 26, 30 2020-12-04
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 105, 112, 114, 121, 123, 105, 112, 114, 121, 123 2020-11-25
Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget 2020/21:25 38, 40, 42, 44, 46, 38, 40, 42, 44, 46 2020-10-21
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 2020/21:25 63, 63 2020-10-21
Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020/21:23 1, 7, 11, 13, 20, 22, 31, 33, 35, 1, 7, 11, 13, 20, 22, 31, 33, 35 2020-10-16
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda bolag 2020/21:5 2, 7, 12 2020-09-10
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda företag 2020/21:5 2, 7, 12, 2, 7, 12 2020-09-10
Skatteförfarande och folkbokföring 2019/20:141 19, 138, 138, 19, 134 2020-06-17
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019/20:120 18, 18 2020-05-13
Inkomstskatt 2019/20:117 51, 51, 5, 7, 10, 5, 7, 10, 130 2020-05-06
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 82, 85, 87, 82, 85, 87 2020-03-11
Svar på interpellationerna 2019/20:307 och 308 om RUT-avdraget 2019/20:83 72, 75, 78, 72, 75, 78 2020-03-06
Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg 2019/20:81 3, 3 2020-03-04
Tullverket 2019/20:65 14, 17, 19, 14, 17, 19 2020-01-29
Skatt på avfallsförbränning 2019/20:44 39, 39 2019-12-04
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 93, 100, 93, 102, 100, 102, 118, 120, 118, 120 2019-11-27
Svar på interpellation 2018/19:302 om aggressiv skatteplanering 2019/20:9 41, 43, 45, 41, 43, 45 2019-09-24
Svar på interpellation 2018/19:310 om lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 2019/20:3 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-09-12
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin 2018/19:96 96 2019-05-28
Höjt tak för RUT-avdrag 2018/19:96 70 2019-05-28
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 2018/19:96 86 2019-05-28
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:93 99, 101, 103 2019-05-15
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 2018/19:88 207 2019-05-08
Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik 2018/19:87 100 2019-05-07
Svar på interpellationerna 2018/19:134 och 139 om RUT-avdrag för trygghetstjänster 2018/19:67 70, 73, 76 2019-03-26
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2018/19:64 39 2019-03-13
Företag, kapital och fastighet 2018/19:64 22, 11, 11 2019-03-13
Svar på interpellationerna 2018/19:43, 44 och 45 om nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter 2018/19:59 37, 40, 43 2019-03-05
Skatt, tull och exekution 2018/19:31 53, 55, 58, 60, 62, 68, 70, 19, 19 2018-12-17
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 44 2018-12-12
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 59, 61, 63, 60, 62, 69, 71, 77, 60, 79, 62, 81, 60, 62, 69, 88, 71, 90, 69, 77, 71, 79, 81, 77, 79, 81, 88, 90, 88, 90, 60, 62, 69, 71, 77, 79, 81, 88, 90 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tony Haddou

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.