Torbjörn Björlund

Bio

John Torbjörn Björlund, född 7 oktober 1957 i Vårdinge församling, Stockholms län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014 (därefter även tjänstgörande ersättare 2015 och 2015–2016), invald för Östergötlands läns valkrets.Björlunds var från valet 2010 till 2014 ledamot i försvarsutskottet, ett utskott där han var suppleant under mandatperioden 2006 – 2010. Från 2006 till 2014 var han även suppleant i arbetsmarknadsutskottet och kulturutskottet, från 2012 till 2014 suppleant i finansutskottet samt extra suppleant i justitieutskottet 2015.
Artikeln innehåller material från wikipedia Torbjörn Björlund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1051 (20.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2697 (53.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
932 (18.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
365 (7.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Torbjörn röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Torbjörn röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Extra suppleantJustitieutskottet2015-08-172015-12-21
Extra suppleantUtbildningsutskottet2015-08-172015-12-21
ErsättareLinda W Snecker2015-08-032016-01-04
ErsättareLinda Westerlund Snecker2015-08-032016-01-04
Extra suppleantJustitieutskottet2015-04-072015-06-21
Extra suppleantUtbildningsutskottet2015-04-072015-06-21
ErsättareLinda W Snecker2015-04-072015-06-21
ErsättareLinda Westerlund Snecker2015-04-072015-06-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantFinansutskottet2012-03-272014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-262014-09-29
SuppleantKulturutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantEU-nämnden2008-02-212010-10-12
SuppleantFörsvarsutskottet2006-10-242010-10-04
SuppleantKulturutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 11, 49, 51 2015-12-17
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 179 2015-12-16
Rättsväsendet 2015/16:46 75 2015-12-15
Svar på interpellation 2015/16:234 om läget i Palestina 2015/16:44 2, 4, 6 2015-12-11
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism 2015/16:40 221, 223, 225 2015-12-07
Svar på interpellation 2015/16:173 om situationen för statslösa asylsökande palestinier i Sverige 2015/16:32 30, 33, 36 2015-11-24
Domstolsdatalag 2015/16:29 7 2015-11-18
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott 2015/16:29 9 2015-11-18
Svar på interpellation 2015/16:116 om skydd av Vätterns vatten 2015/16:28 42, 49 2015-11-17
Genomförande av brottsofferdirektivet 2014/15:117 103 2015-06-16
Svar på interpellation 2014/15:583 om kvinnors och barns situation i Palestina 2014/15:115 3, 6 2015-06-12
Svar på interpellation 2014/15:673 om Kubas utveckling 2014/15:115 11, 14, 17 2015-06-12
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort 2014/15:100 24, 26, 28 2015-05-20
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) 2014/15:96 28 2015-05-06
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser snabbprotokoll 36, 38, 25, 9, 27 2014-06-17
Vissa frågor om militär verksamhet m.m. snabbprotokoll 19, 6, 4, 8, 21 2014-03-19
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 63, 59, 43, 65, 38, 49, 47, 61, 73, 71, 40, 42, 67, 69, 45, 57, 51 2014-02-19
(forts. från 13 §) Spelfrågor (forts. KrU6) snabbprotokoll 119, 115, 111, 113, 117 2014-02-05
Försvarspolitiska frågor snabbprotokoll 30 2014-01-29
Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. snabbprotokoll 5, 22, 24 2014-01-29
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. snabbprotokoll 78, 76, 65 2014-01-22
Naturolyckor och klimatfrågor snabbprotokoll 95 2014-01-22
Svar på interpellation 2013/14:163, 173 och 204 om Israel, FN och EU snabbprotokoll 32, 14, 23 2013-12-18
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan snabbprotokoll 177, 190, 180, 188, 182 2013-12-16
Försvar och samhällets krisberedskap snabbprotokoll 118, 2 2013-12-10
Svar på interpellation 2013/14:158 om USA som rättsstat och frågan om "the Cuban Five" snabbprotokoll 20, 18, 22 2013-12-09
Modernare reglering av statsluftfarten snabbprotokoll 63, 75, 77, 65, 67 2013-10-23
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 76 2013-10-14
Jämställdhet och genusfrågor protokoll 16 2013-09-19
Svar på interpellation 2012/13:505 om frågan om "the Cuban Five" snabbprotokoll 10, 14, 12 2013-09-12
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali snabbprotokoll 7 2013-06-18
Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap snabbprotokoll 58 2013-06-05
Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband snabbprotokoll 135, 137, 139 2013-05-23
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund snabbprotokoll 95 2013-05-23
(forts. från 18 §) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU7) snabbprotokoll 123, 121 2013-05-15
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal snabbprotokoll 115 2013-05-15
Hemvärnet snabbprotokoll 17, 19, 21 2013-04-18
Samhällets räddningstjänst snabbprotokoll 7 2013-04-18
Bedömningar av besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning och av arbetet med den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 152, 156, 150, 154, 148 2013-04-11
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet snabbprotokoll 160, 14, 16, 6 2013-04-11
Skrivelse 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden snabbprotokoll 107, 109, 111 2013-04-11
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) snabbprotokoll 6, 8, 1 2013-03-06
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet snabbprotokoll 97 2013-02-20
(forts. från 7 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 108, 112, 110 2012-12-06
Svar på interpellation 2012/13:22 om Swedec snabbprotokoll 101, 97, 99 2012-10-23
Svar på interpellationerna 2011/12:382, 383, 385, 388, 389 och 410 om Israel och Palestina protokoll 5, 17, 11 2012-06-28
Försvarets logistik protokoll 125 2012-06-19
Nordisk stridsgrupp 2015 protokoll 206, 198, 200, 204, 195 2012-06-13
Politik för det civila samhället protokoll 89, 95, 97 2012-06-11
Soldatanställningar i Försvarsmakten protokoll 21, 19, 25, 23 2012-05-23
Svar på interpellation 2011/12:322 om inspektionen för strategiska produkter protokoll 3, 7 2012-04-27
Spelfrågor protokoll 150, 161, 154, 152, 163 2012-04-12
Kontrollstation signalspaning protokoll 7 2012-03-29
Statlig förvaltning protokoll 136 2012-03-28
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:280 om vapenfabrik i Saudiarabien protokoll 64, 58 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:280 om vapenfabrik i Saudiarabien protokoll 52 2012-03-27
Kustbevakningsdatalag protokoll 100 2012-03-15
Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning protokoll 22, 32, 30 2012-03-15
Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser protokoll 67 2012-02-01
Svar på interpellation 2011/12:169 om försvarets personalförsörjning protokoll 26, 18 2012-01-31
(forts. från 10 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 76, 70, 78 2011-12-15
(forts. från 12 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 115, 91, 89, 113 2011-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) protokoll 40 2011-12-12
Svar på interpellationerna 2011/12:1, 4, 5 och 10 om Palestina protokoll 35, 48, 41 2011-10-25
Svar på interpellation 2010/11:354 om demokratiska värderingar i Försvarsmakten protokoll 34, 40, 37 2011-06-14
Försvarsmakten snabbprotokoll 130, 126, 128 2011-04-27
Elkänslighet snabbprotokoll 152 2011-04-14
Idrott, friluftsliv och spelfrågor snabbprotokoll 4, 11, 13 2011-04-07
Samhällets krisberedskap snabbprotokoll 160 2011-04-06
Svar på interpellation 2010/11:287 om nationell samordning snabbprotokoll 121, 117, 119 2011-03-29
(forts. från 7 §) Årlig rapport om signalspaning för 2010 (forts. FöU3) snabbprotokoll 92, 90 2011-03-03
Årlig rapport om signalspaning för 2010 snabbprotokoll 23 2011-03-03
Svar på interpellation 2010/11:149 om Task Force 3-10 snabbprotokoll 13, 10 2011-02-03
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 snabbprotokoll 72, 70, 68 2010-12-14
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 147, 149, 145 2010-12-13
Svar på interpellation 2010/11:77 om Nordiska stridsgruppen 2008 snabbprotokoll 58, 64, 61 2010-12-03
Framtidens friluftsliv snabbprotokoll 77, 85, 83 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:63 om försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser snabbprotokoll 7, 3 2010-11-26
Svar på interpellationerna 2009/10:359, 385, 420, 446 och 455 om en långsam och ständigt pågående etnisk rensning snabbprotokoll 21, 14 2010-06-18
Svar på interpellation 2009/10:329 om utsikterna för arbetsmiljöarbetet snabbprotokoll 31, 35, 33 2010-04-27
Arbetsmiljö protokoll 2, 7, 22, 5, 24 2010-04-22
(forts. från 4 §) Diskriminering (forts. AU8) protokoll 101, 110, 108 2010-03-25
Svar på interpellation 2009/10:250 om beskattning av föreningar protokoll 22, 15 2010-03-23
Idrotts- och spelfrågor protokoll 170 2010-03-04
Aktuell debatt: Coacher för arbetssökande protokoll 14, 7, 21 2009-12-11
Svar på interpellation 2009/10:108 om arbetsmiljöarbetet protokoll 6, 3 2009-12-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 22, 24 2009-11-03
Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. protokoll 200, 187, 198, 173, 213, 185, 211 2009-05-20
(forts. från 10 §) Statens stöd till idrotten (forts. KrU8) protokoll 104, 88, 122, 120, 90, 102 2009-05-07
Statens stöd till idrotten protokoll 13 2009-05-07
(forts. från 11 §) Arbetsrätt (forts. AU7) protokoll 108, 106, 121, 119 2009-02-26
(forts. från 9 §) Arbetsrätt (forts. AU7) protokoll 97, 99 2009-02-26
Meddelande om inställd votering protokoll 127 2008-12-17
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv protokoll 33, 31, 20 2008-11-12
Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. protokoll 51, 49, 42 2008-11-12
Svar på interpellation 2008/09:46 om allvarliga arbetsmiljöbrott protokoll 98, 96, 100 2008-11-11
Assa Abloys verksamhet på Västbanken protokoll 20, 18 2008-10-23
Svar på interpellation 2007/08:752 om tolkservice inom arbetslivet protokoll 39, 43, 47 2008-06-10
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 114 2008-05-22
Ny instansordning för arbetsmiljöärenden protokoll 186, 179, 188, 174, 177 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:602 om riskanalys av arbetsmiljön protokoll 33, 31, 29 2008-05-12
Folkbildning protokoll 127, 125, 119 2008-04-23
Spel- och lotterifrågor protokoll 114, 112, 110 2008-04-23
(forts. från 8 §) Museer (forts. KrU6) protokoll 113 2008-04-03
Idrottsfrågor protokoll 138, 136, 127, 121, 129, 152, 150 2008-04-03
Museer protokoll 104, 98, 102, 111 2008-04-03
Svar på interpellationerna 2007/08:428 och 431 om förebyggande arbetsmiljöarbete protokoll 91, 97, 94 2008-03-14
Vissa folkrörelsefrågor protokoll 25 2008-03-13
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 134, 132, 136 2007-12-05
Svar på interpellation 2007/08:149 om belastningsskador protokoll 52, 54, 50 2007-11-23
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 126 2007-10-31
(forts. från 7 §) Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning (forts. AU14) protokoll 104 2007-05-31
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 38, 34, 36 2007-05-30
Svar på interpellation 2006/07:508 om regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket protokoll 13, 9, 18 2007-05-29
Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund protokoll 188, 183, 186 2007-05-09
Svar på interpellation 2006/07:429 om mer resurser till Samhall protokoll 29, 27, 25 2007-04-27
Diskriminering protokoll 54, 45, 56, 65, 38, 47, 63 2007-04-25
Arbetsrätt protokoll 91, 93, 102, 28, 82, 111, 75, 109, 100, 84 2007-03-29
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 71 2007-03-28
Arbetsmiljöfrågor protokoll 120, 111, 118 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:111 om förebyggande arbetsmiljöarbete protokoll 52, 56, 54 2006-12-21
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 191, 62, 67, 192, 84, 43, 82, 36, 60, 45, 65 2006-12-20
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 87, 71, 73, 75, 85 2006-12-20
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 120 2006-12-13
Effekter av förändringar i a-kassan protokoll 101, 103 2006-11-23
Arbetslivsinstitutets nedläggning protokoll 48 2006-11-16
Kultur protokoll 313, 311, 315 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Torbjörn Björlund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.