Torsten Gavelin

Bio

Bo Torsten Gavelin, född 2 augusti 1939 i Vilhelmina, är en svensk agronom och folkpartistisk politiker. Han var riksdagsledamot 1994–1998 för Västerbottens läns valkrets. I riksdagen var han suppleant i trafikutskottet och näringsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Torsten Gavelin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNäringsutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111995-01-15
SuppleantTrafikutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för Telias verksamhet snabbprotokoll 132, 134, 111 1998-06-05
Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. snabbprotokoll 7 1998-05-07
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 142, 140, 123 1998-03-25
Ändring i minerallagen snabbprotokoll 2 1998-03-19
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 166 1998-03-18
Svar på interpellation 1997/98:170 om utsädesreservat för potatis snabbprotokoll 125, 127 1998-03-12
Lag om kärnkraftens avveckling snabbprotokoll 41, 30, 3, 21, 43, 54, 56, 28, 19 1997-12-18
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 177 1997-12-11
Kommunikationer snabbprotokoll 71 1997-12-11
Frågestund snabbprotokoll 78, 105, 111, 81, 36, 102, 108, 107, 109, 104, 62, 103, 106, 34, 83, 60 1997-11-27
Information från regeringen om Kyotomö- tet om klimatet snabbprotokoll 156, 158 1997-11-27
Svar på interpellation 1997/98:70 om fossil- gasnäten i Sverige snabbprotokoll 64, 58, 61 1997-11-18
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 35, 53, 22, 33, 20, 51, 3 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:171 om Nja- ka fjällområde snabbprotokoll 101, 104, 107 1997-03-18
Svar på interpellation 1996/97:169 om Svensk Bilprovnings verksamhet snabbprotokoll 11, 13, 9 1997-02-25
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 218, 231, 222, 220, 229, 214, 216 1997-01-22
Energi snabbprotokoll 223, 177, 200, 187, 203, 205, 185, 221 1996-12-17
Budgetpropositionen för budgetåret 1997. Kommunikationer (utgiftsområde 22) snabbprotokoll 141, 98, 124, 100, 143, 126, 89 1996-12-16
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 160 1996-12-13
Svar på interpellation 1996/97:58 om Botniabanan snabbprotokoll 57 1996-12-03
Postlagen samt uppföljning av de post- och telepolitiska målen snabbprotokoll 153, 125, 155 1996-11-06
En sjätte AP-fondsstyrelse m.m. snabbprotokoll 8, 2, 10 1996-06-05
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 53 1996-06-04
Fastighetsbildning m.m. snabbprotokoll 74, 72, 69 1996-02-21
Svar på interpellation 1995/96:61 om Pos- tens service snabbprotokoll 29, 33 1996-02-20
Vägverkets produktionsdivision snabbprotokoll 137 1995-12-18
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 105 1995-12-14
Gotlandstrafiken snabbprotokoll 142 1995-12-13
Inlandsbanan snabbprotokoll 106, 104, 102 1995-11-23
Ny ellagstiftning snabbprotokoll 20 1995-10-25
Svar på fråga 1995/96:44 om enskilda vägar m.m. snabbprotokoll 19, 21 1995-10-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 204 1995-10-12
Den kommunala ekonomin snabbprotokoll 45, 47, 50 1995-06-13
Post- och telekommunikation snabbprotokoll 177, 179, 171 1995-05-31
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 7 1995-04-27
Svar på fråga 1994/95:356 om val av utre- dare snabbprotokoll 82, 80 1995-03-21
Vissa fastighetsrättsliga frågor m.m. Föredrogs snabbprotokoll 108, 106, 104 1994-11-30
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 66 1994-10-20
Svar på fråga 1994/95:54 om Östersjölaxen snabbprotokoll 117, 115, 113 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Torsten Gavelin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.