Torsten Lindström

Bio

Josef Torsten Lindström, född 6 september 1974 i Hallstahammar, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006, invald för Västmanlands läns valkrets.I riksdagen var han suppleant i socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Han var även ledamot i Riksrevisionens styrelse 2008–2010.
Artikeln innehåller material från wikipedia Torsten Lindström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1022 (36%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1145 (40.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
337 (11.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
337 (11.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Torsten röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Torsten röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksrevisionens styrelse2008-10-292010-10-19
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2004-04-292006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utbildning för yrkeslivet protokoll 29, 31, 27 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:414 om studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation protokoll 145, 147, 143 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:478 om studenters sociala trygghet protokoll 160, 162 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:409 om statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen protokoll 45, 47, 43 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:418 om E 18 mellan Enköping och Sagån protokoll 53, 51, 55 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:419 om uppföljning och redovisning av bredbandsutbyggnad protokoll 60, 58, 62 2006-06-07
(forts. från 11 §) Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (forts. UbU22) protokoll 81, 83 2006-05-30
Moderna transporter protokoll 41 2006-05-30
Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. protokoll 70 2006-05-30
Tågtrafiken i Mälardalen protokoll 85, 83 2006-05-18
Ungdomar och arbete protokoll 19, 21 2006-04-26
Skolbarnens arbetsmiljö protokoll 43, 41 2006-04-20
Unga människors utanförskap protokoll 30, 32 2006-04-06
Solidarisk flyktingmottagning protokoll 59, 61 2006-03-22
Strandskyddet protokoll 14, 16 2006-03-22
(forts. från 11 §) Gymnasieskolan (forts. UbU10) protokoll 120, 118 2006-03-16
Sveriges stöd till demokratiska krafter i Vitryssland protokoll 40, 38 2006-03-16
Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. protokoll 23, 25, 3 2006-03-08
(forts. från 15 §) Ny värld - ny högskola (forts. UbU3) protokoll 135, 122, 124, 137 2006-02-22
Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor protokoll 158, 160, 149 2006-02-22
Ny värld - ny högskola protokoll 109 2006-02-22
Barns och ungdomars psykiska hälsa protokoll 42, 40 2006-02-16
Studiestödsfrågor protokoll 54 2006-02-08
Svar på interpellation 2005/06:203 om demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland protokoll 2, 10, 6 2006-02-03
Valfrihet för familjer protokoll 36, 42, 40, 34, 38 2006-02-01
Svar på interpellation 2005/06:190 om religionskunskap i gymnasieskolan protokoll 63, 60 2006-01-27
Svar på interpellation 2005/06:201 om ombyggnad av E 18 protokoll 23, 26, 29 2006-01-26
Svar på interpellation 2005/06:173 om kommunala satsningar på utbyggnad av stadsnät protokoll 113, 111, 109 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:182 om regeringen och föräldraupproret protokoll 97, 93 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:183 om deltidssjukskrivning för studenter protokoll 78, 76, 74 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:191 om yrkesutbildning i en yrkeshögskola protokoll 104, 106, 102 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:176 om ersättning till familjehemsföräldrar protokoll 27, 25, 23 2006-01-20
(forts. från 9 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 212, 208, 230, 210, 256, 228, 254 2005-12-08
Utgiftsområde 12 protokoll 142, 129, 144, 119 2005-12-07
Skola och utbildning protokoll 53, 74, 72 2005-10-14
Förstärkning av studiestödet protokoll 105, 112, 114 2005-06-16
Svar på interpellation 2004/05:620 om polis och tull i Västmanlands län protokoll 69, 65, 67 2005-06-10
Svar på interpellation 2004/05:621 om lärarnas status protokoll 227, 231, 229 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:622 om VFU-lärares villkor protokoll 4, 2, 6 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:627 om konkurrens av byggmaterial protokoll 27 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:654 om basindustrins energivillkor i Västmanlands län protokoll 37, 41, 33 2005-06-07
Skolan snabbprotokoll 1, 5, 3 2005-05-18
Nolltolerans mot mobbning i skolan protokoll 53, 51 2005-05-12
Högskolan protokoll 165, 69, 129, 163, 92, 57, 90, 142, 144, 146, 67, 73 2005-05-11
Sveriges vapenimport från Vitryssland protokoll 47, 45 2005-03-10
(forts. från 8 §) Lärarutbildning och lärare (forts. UbU4) protokoll 125, 146, 148, 133, 131 2005-03-02
Svar på interpellation 2004/05:358 om skydd mot diskriminering vid föräldraledighet protokoll 17, 13, 15 2005-03-01
Svar på interpellation 2004/05:337 om tillsättning av ledamöter i lärosätenas styrelser protokoll 6, 10, 2 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:301 om demokratiutveckling i Vitryssland protokoll 6, 4, 2 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:306 om ökad valfrihet i barnomsorgen protokoll 65, 69, 67 2005-02-01
Svar på interpellation 2004/05:294 om förutsättningar för etablering av handelscenter protokoll 30, 32, 34 2005-01-28
Svar på interpellation 2004/05:303 om lokala folkomröstningar protokoll 47, 45, 43 2005-01-28
Regeringens utnämningspolitik protokoll 41, 39 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:287 om kvotering av föräldraförsäkringen protokoll 178, 180, 176 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:245 om tågtrafiken längs Uven protokoll 45, 40, 35 2005-01-18
Svar på interpellationerna 2004/05:218, 219 och 220 om tåg i Bergslagen protokoll 30, 24, 18 2005-01-18
Svar på interpellation 2004/05:173 om äldreomsorgspersonalens utbildning protokoll 74, 70, 72 2004-12-17
Svar på interpellation 2004/05:197 om ekonomisk trygghet under graviditeten protokoll 142, 146, 144 2004-12-14
Studiestöd protokoll 79, 81, 68, 183, 185, 272, 180 2004-12-13
Mångfald och valfrihet i barnomsorgen protokoll 108, 110 2004-12-09
(forts. från 10 §) Anslag inom socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 149, 121, 132, 123, 134, 151 2004-12-08
Svar på interpellation 2004/05:190 om flyktingpolitik protokoll 45, 47, 43 2004-12-03
Svar på interpellation 2004/05:86 om åtgärder mot mobbning protokoll 87, 79, 83 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:87 om studenters ekonomiska trygghet protokoll 26, 28, 30 2004-11-16
Jämställdhet inom utbildning och forskning protokoll 6, 2, 8 2004-10-28
Svar på interpellation 2004/05:12 om lärarresurser protokoll 4, 2, 6 2004-09-28
Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande protokoll 34, 32, 25 2004-05-28
Lärlingsutbildningen i den framtida gymnasieskolan protokoll 38, 40 2004-05-13
Svar på interpellationerna 2003/04:421 och 455 om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen protokoll 29, 36 2004-05-11
Svar på interpellation 2003/04:408 om validering protokoll 56, 58, 54 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:388 om barnomsorgen protokoll 116, 111 2004-04-13
Lärarutbildning och lärare protokoll 17, 3, 11, 15, 3, 9 2004-04-02
Vuxenutbildning protokoll 29, 99, 95, 246, 21, 97, 31 2004-04-02
Behörighet till högskolan protokoll 55, 53 2004-04-01
Svar på interpellation 2003/04:289 om lärarbehörighet och lärartäthet protokoll 9, 11, 7 2004-03-16
(forts. från 9 §) Högskolan (forts. UbU3) protokoll 137, 171, 135, 148, 173, 146 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:262 om studenters rättssäkerhet protokoll 11, 15, 13 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:266 om studenters trygghet protokoll 18, 22, 20 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:246 om åtgärder inom skolan för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund protokoll 33, 30 2004-02-05
Den sociala situationen för studerande med barn protokoll 48, 50 2004-01-29
(forts. från 7 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 156, 147, 149, 158, 136 2003-12-09
Utbildning och universitetsforskning protokoll 21, 118, 103, 62, 82, 43, 50, 64, 105, 27, 116, 41, 29, 52, 43 2003-12-09
CSN protokoll 35, 37 2003-11-20
Svar på interpellation 2003/04:84 om regeringens behandling av universitets- och vetenskapsområdesansökningar protokoll 2, 4, 6 2003-11-18
Svar på interpellation 2003/04:94 om fristående skolors konkurrensnackdelar protokoll 9, 11, 13 2003-11-18
Svar på interpellation 2003/04:33 om subventioner till studentboende protokoll 28, 24 2003-11-11
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:11, 13 och 28 om Tullverket som en del av rättsväsendet protokoll 81, 75 2003-10-21
Svar på interpellationerna 2003/04:11, 13 och 28 om Tullverket som en del av rättsväsendet protokoll 69 2003-10-21
Gymnasieskolan snabbprotokoll 164, 173, 171, 181, 154, 170, 105, 183, 172 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:356 om lä- raryrkets attraktivitet snabbprotokoll 29, 25, 27 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:367 om avtal för verksamhetsförlagd utbildning i lärarut- snabbprotokoll 31, 33 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:382 om na- tionell vägplan snabbprotokoll 18, 20, 16 2003-05-20
(forts. från 9 §) Betyg (forts. UbU12) snabbprotokoll 164, 162 2003-05-07
Betyg snabbprotokoll 141, 133, 155, 139, 153 2003-05-07
Svar på interpellation 2002/03:303 om be- sparingar i högskolan snabbprotokoll 22, 26, 24 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:304 om ut- bildningsvetenskapens framtid snabbprotokoll 33, 31, 29 2003-05-06
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 228, 226, 215 2003-03-27
Studiemedelsfrågor med mera snabbprotokoll 193, 204, 209, 211, 206 2003-03-27
Svar på interpellation 2002/03:231 om ar- betsbelastningen för högskolans lärare snabbprotokoll 105, 107, 103 2003-03-25
(forts. från 5 §) Lärarutbildning och lärare (forts. UbU4) snabbprotokoll 43, 45 2003-03-20
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 96 2003-03-20
Svar på interpellation 2002/03:206 om studenters rättssäkerhet snabbprotokoll 37, 39, 35 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:227 om perioden efter doktorsexamen snabbprotokoll 43, 41 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:144 om vali- dering snabbprotokoll 26, 23, 20 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:140 om kommunala folkomröstningar snabbprotokoll 9, 12, 15 2003-02-04
Svar på interpellation 2002/03:125 om de nationella forskarskolorna snabbprotokoll 62, 58, 60 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:82 om proffsboxning snabbprotokoll 16, 26 2003-01-21
(forts. från 4 §) Utbildning och universitets- forskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 148, 157, 159, 150 2002-12-12
Svar på interpellation 2002/03:52 om stu- denters studiesociala situation snabbprotokoll 63, 59, 61 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:73 om små- företagens behov av arbetskraft snabbprotokoll 47, 45, 49 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:21 om en öppen arbetsmarknad för utländska akademi- snabbprotokoll 6, 3 2002-11-14
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 379, 417, 403, 415, 377 2002-11-07
Frågestund snabbprotokoll 41, 31, 46, 43, 29, 48 2002-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Torsten Lindström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.