Tuve Skånberg

Bio

Tuve Martin Hugo Skånberg von Beetzen, född 9 april 1956 i Älvsborgs kyrkobokföringsdistrikt i Göteborg, är en svensk kyrkohistoriker, pastor och politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1991–2006 och 2010–2022, invald för Skåne läns norra och östra valkrets (tidigare Kristianstads läns valkrets). Skånberg var ålderspresident i Sveriges riksdag 2020–2022.Tuve Skånberg avlade teologie kandidatexamen 1980. Han blev filosofie magister, teologie licentiat 1997 och teologie doktor 2003 vid Lunds universitet. Sedan 1980 är han pastor i Svenska Missionskyrkan med pastorstjänster i Kiruna Missionskyrka 1980–1986 och Skillinge Missionshus 1986–1992, 2008–.
Artikeln innehåller material från wikipedia Tuve Skånberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1202 (37.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
515 (16%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
326 (10.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1170 (36.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Tuve röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Tuve röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantValprövningsnämnden2023-03-232027-03-23
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
OrdförandeCivilutskottet2016-10-112017-04-30
SuppleantCivilutskottet2016-09-152016-10-11
SuppleantJustitieutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
KvittningspersonKristdemokraterna2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2004-04-292006-10-02
SuppleantRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-082006-01-17
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantFinansutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantSkatteutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantBostadsutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantJustitieutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantKulturutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantUtbildningsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Avslutning och avtackning av ledamöter som inte kandiderar 2021/22:136 59 2022-06-22
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna 2021/22:130 50 2022-06-14
Fri- och rättigheter m.m. 2021/22:125 15, 15 2022-06-07
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 2021/22:111 7, 7 2022-05-11
Föreningsfrihet och terroristorganisationer 2021/22:94 4, 4 2022-04-06
Minoritetsfrågor 2021/22:86 102, 8, 72, 102, 101, 103, 58, 105 2022-03-23
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2021/22:55 6, 59, 57, 6, 166, 52, 8, 55, 61, 145, 48, 6, 6, 110, 6 2022-01-19
Avslutning 2021/22:47 104, 44, 44, 51, 14, 14, 104, 51 2021-12-16
Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 2021/22:46 11, 11, 11 2021-12-15
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 7, 14, 26, 33 2021-06-14
Ett institut för mänskliga rättigheter 2020/21:137 133, 133 2021-06-09
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 16, 16 2020-12-07
Riksrevisionens ledningsstruktur 2019/20:77 5, 5 2020-02-19
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2019/20:62 15, 48, 15 2020-01-22
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2018/19:93 22 2019-05-15
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 2018/19:80 38 2019-04-24
Trossamfund och begravningsfrågor 2018/19:56 6, 41 2019-02-27
Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. 2018/19:53 2 2019-02-14
EU-arbetet i riksdagen 2018/19:16 13 2018-11-14
Journalistik i hela landet 2017/18:132 156 2018-06-14
Ändrade mediegrundlagar 2017/18:122 76 2018-05-30
Fri- och rättigheter, m.m. 2017/18:107 115, 43, 43 2018-05-02
Ny dataskyddslag 2017/18:100 11 2018-04-18
Offentlig förvaltning 2017/18:100 27, 13, 31, 13 2018-04-18
Massmediefrågor 2017/18:68 49 2018-02-07
Tystnadsplikt i riksdagen 2017/18:68 36 2018-02-07
Valfrågor 2017/18:68 35 2018-02-07
Ökad insyn i partiers finansiering 2017/18:68 22 2018-02-07
Snabbare omval 2017/18:56 155 2018-01-17
En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige 2017/18:44 165 2017-12-06
Ny kommunallag och Kommunala och regionala frågor 2016/17:128 56 2017-06-19
Förebyggande av våldsbejakande extremism och Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 2016/17:120 22 2017-06-07
Allmänna helgdagar (förnyad behandling) 2016/17:104 84 2017-05-03
Offentlighet, sekretess och integritet 2016/17:104 62, 36, 80 2017-05-03
Bostadspolitik och Planering och byggande 2016/17:100 66, 75, 77 2017-04-26
Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:96 95 2017-04-19
Konsumenträtt 2016/17:92 109 2017-04-05
Tidsbegränsande bygglov för bostäder 2016/17:92 47 2017-04-05
Familjerätt 2016/17:84 24, 27, 29 2017-03-22
Insolvens- och utsökningsrätt 2016/17:76 141, 143, 145, 154, 156, 164, 166 2017-03-01
Associationsrätt 2016/17:56 108, 110, 112, 114, 116 2017-01-18
Ersättningsrätt 2016/17:56 131 2017-01-18
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 148, 150, 161, 174, 176 2016-11-30
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2016/17:37 79, 103, 105, 122, 124 2016-11-30
En ny lag om personnamn 2016/17:25 1 2016-11-09
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2016/17:21 30 2016-10-26
(forts. från § 16) Frågor om rösträtt, valsystem m.m. och Vallagsfrågor (forts. KU13 och KU14) 2015/16:95 139 2016-04-20
Författningsfrågor 2015/16:95 147, 21, 44 2016-04-20
(forts. från § 6) Fri- och rättigheter (forts. KU15) 2015/16:88 116 2016-04-07
Trossamfund 2015/16:85 146, 148, 150 2016-03-23
Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 2015/16:62 36 2016-02-03
Statens stöd till dagspressen 2014/15:100 11 2015-05-20
Riksdagens arbetsformer m.m. 2014/15:52 15, 144, 183 2015-01-28
Svar på interpellation 2014/15:166 om godstrafikens påverkan på Ystad 2014/15:44 73, 76, 79 2015-01-13
En politik för en levande demokrati snabbprotokoll 54 2014-06-12
Inledning snabbprotokoll 7, 16, 28, 30, 32, 11 2014-06-10
Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 13 2014-06-10
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet snabbprotokoll 115 2014-05-05
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering snabbprotokoll 12, 16, 14 2014-03-05
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län snabbprotokoll 96 2014-02-27
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 25, 9, 17 2014-01-21
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 30, 28, 15, 17, 4 2013-12-11
Vital kommunal demokrati snabbprotokoll 104 2013-11-27
Sekretess i det internationella samarbetet snabbprotokoll 119 2013-11-20
Svar på interpellation 2013/14:78 om bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet snabbprotokoll 2, 4, 6 2013-11-15
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. snabbprotokoll 14 2013-11-14
Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur snabbprotokoll 45, 43, 47 2013-10-23
Omställningsstöd för riksdagsledamöter snabbprotokoll 5 2013-10-02
Fråga om nuvarande landsbygdsministerns styrning av Skogsstyrelsen (avsnitt 4.3) snabbprotokoll 73, 75, 77 2013-06-18
Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien (avsnitt 5.2) snabbprotokoll 134, 117, 132, 123, 125 2013-06-18
Näringsdepartementets hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar m.m. (Avsnitt 4.2) snabbprotokoll 61, 40, 46, 48, 59 2013-06-18
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 5.1) snabbprotokoll 87, 81, 105, 96, 107, 98, 89 2013-06-18
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 111, 107, 109, 103, 105, 101, 98 2013-05-22
Rikets styrelse snabbprotokoll 117, 21, 6, 8, 10, 107, 115, 24, 109, 4, 111, 19, 23, 113, 8, 4, 4, 122, 124, 126, 58, 64, 4, 6, 8, 10, 16 2012-12-05
Dåvarande forskningsministerns hantering av en överläkare (avsnitt 4.5) protokoll 85, 87, 83, 98, 96, 101 2012-06-14
Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige (avsnitt 3.4) protokoll 78, 60, 64, 62, 76 2012-06-14
Skolavslutningar i kyrkan protokoll 152, 154 2012-06-14
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor protokoll 107 2012-05-23
Radio- och tv-frågor protokoll 95 2012-05-23
(forts. från 10 §) Integritetsfrågor m.m. (forts. KU9) protokoll 101 2012-05-03
Fri- och rättigheter protokoll 21, 9, 17, 23, 25, 19 2012-04-12
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor protokoll 12, 161 2012-04-12
Trossamfund m.m. protokoll 115, 117 2012-03-15
Pensionärernas ekonomiska situation protokoll 75 2011-10-27
Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television (avsnitt 4.5) protokoll 66, 68, 70 2011-06-13
Fråga om jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket (4.6) protokoll 83 2011-06-13
Fråga om näringsministerns blogg hos Tillväxtverket (avsnitt 3.2) protokoll 34, 32, 36 2011-06-13
Förhandsprövning av nya programtjänster (avsnitt 2.5) protokoll 22 2011-06-13
Vallagsfrågor protokoll 93 2011-06-13
Tryck- och yttrandefrihet snabbprotokoll 227, 219, 225, 221, 223 2011-04-27
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 156 2011-03-02
(forts. från 7 §) Rikets styrelse (forts. KU1) snabbprotokoll 74, 72, 76, 70 2010-12-09
Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser snabbprotokoll 168 2010-12-01
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 34, 26, 32 2010-11-24
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:50 om kristna irakiska flyktingar snabbprotokoll 58 2010-11-23
Svar på interpellation 2005/06:420 om nya hastighetsgränser protokoll 67, 65 2006-06-07
Aktuell debatt: Våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter protokoll 36, 43 2006-05-12
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 4, 11 2006-05-12
Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m. protokoll 32, 34 2006-05-03
Sjöfartsfrågor protokoll 18, 22, 20 2006-04-27
Luftfartsfrågor protokoll 156, 154, 152 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:276 om konkurrens och service på postområdet protokoll 20, 26, 23 2006-03-21
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 24 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:257 om lag mot religionskränkning protokoll 11, 15, 13 2006-03-14
Svar på interpellation 2005/06:223 om stödet till "de glömda barnen" protokoll 58, 60, 62 2006-02-17
(forts. från 8 §) Post- och kassaservice (forts. TU3) protokoll 148, 165, 144, 146 2006-01-19
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 59 2005-06-03
Svar på interpellation 2004/05:502 om den nordiska språkförståelsen protokoll 63, 59, 55 2005-04-22
(forts från 5 §) Sjösäkerhet m.m. (forts. TU7) protokoll 77, 75 2005-03-17
Sjösäkerhet m.m. protokoll 4, 12, 30, 28 2005-03-17
Svar på interpellation 2004/05:380 om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen protokoll 89, 91, 93 2005-03-15
Utrikespolitisk debatt protokoll 68, 43, 70, 50, 68, 47, 76, 66, 72, 45 2005-02-09
Svar på interpellation 2004/05:258 om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen protokoll 105, 103, 101 2005-02-03
Svar på interpellationerna 2004/05:157 om kidnappade barn i Gaza, 298 om katastrofberedskap och 309 om kidnappade barn protokoll 20, 8 2005-02-01
Svar på interpellation 2004/05:167 om äldres tillgång till kassaservice protokoll 20, 22 2004-11-26
Svar på interpellation 2004/05:182 om äldres färdtjänst inom Norden protokoll 24, 26 2004-11-26
(forts. från 6 §) Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (forts. TU2) protokoll 117, 119, 121 2004-11-25
Norden protokoll 145, 128, 126, 143, 23, 74, 118 2004-10-28
Barn- och familjepolitik samt psykiatrifrågor protokoll 173, 175 2004-10-13
Demokratifrågor protokoll 80, 49, 78, 51, 53 2004-06-17
Näringsdepartementets upphandling av ekonomisk och juridisk rådgivning (avsnitt 3.3) protokoll 104, 108 2004-05-26
Regeringens förfarande vid utnämningar till högre statliga tjänster (avsnitt 3.4) protokoll 125, 116, 111, 114, 123 2004-05-26
Statsråds uttalanden angående den svenska räntenivån (avsnitt 5.1) protokoll 133, 142, 140 2004-05-26
Ändringar i sametingslagen, m.m. protokoll 12, 18, 27, 29, 20 2004-05-06
(forts. från 9 §) Fri- och rättighetsskyddsfrågor (forts. KU12) protokoll 102, 109, 107, 104 2004-04-29
Fri- och rättighetsskyddsfrågor protokoll 30 2004-04-29
Val och regeringsbildning protokoll 25, 3, 23 2004-04-29
(forts. från 7 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. LU22) protokoll 161, 167, 169, 165, 159, 163, 157, 175, 177, 173, 171 2004-04-28
Allmänna helgdagar m.m. protokoll 27, 25, 139, 29, 86 2004-04-01
Frågor om trossamfund protokoll 31, 49, 33, 47, 29 2004-02-18
Svar på interpellationerna 2003/04:213, 214 och 223 om antisemitism protokoll 21, 15 2004-01-23
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 242, 244, 246 2003-11-20
Integration och demokrati protokoll 166 2003-10-16
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 137, 35, 80, 7, 14, 150, 26, 104, 33, 14, 69, 152, 145, 78, 12, 106, 37, 113, 11, 15, 20, 13, 33, 39, 21, 84, 123, 167, 115, 147, 39, 54, 71, 135, 29, 53, 37, 227, 47, 53, 6, 235, 11, 240, 19, 248, 25, 8, 256, 6, 32, 262, 16, 11, 266, 270, 24, 19, 25, 34, 32, 6, 12, 46, 19 2003-06-04
Författningsreglering av adeln snabbprotokoll 167, 165, 169, 172 2003-04-10
Normgivning snabbprotokoll 178 2003-03-05
Frågor beträffande trossamfund snabbprotokoll 61, 54, 63 2003-02-19
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 122 2002-11-20
Hets mot folkgrupp, m.m. snabbprotokoll 83, 72, 74, 68, 76, 85, 70 2002-05-15
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 198, 204, 196, 200, 214, 206, 166, 194, 192, 196 2002-04-24
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 61, 112 2001-12-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 14 2001-10-19
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 120, 126, 122, 124 2001-05-31
Svar på interpellation 2000/01:263 om religions- och yttrandefriheten och homosexualite- snabbprotokoll 99 2001-03-13
Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador snabbprotokoll 125, 127, 123 2001-02-21
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 302, 300 2001-01-18
Kommunikationer snabbprotokoll 9, 11, 10, 4, 7, 48, 77, 77, 124, 50, 79, 79, 35, 81, 37, 12 2000-12-06
Svar på interpellation 1999/2000:353 om Lunds universitets historiska museum snabbprotokoll 14, 11 2000-05-09
Svar på interpellationerna 1999/2000:307, 316, 317, 319 och 338 om situationen i Kongosta- snabbprotokoll 61, 53, 69 2000-04-25
Det nya försvaret snabbprotokoll 181 2000-03-29
Homosexuella och barn snabbprotokoll 74, 80, 86, 76, 82, 78, 70, 72, 84 2000-02-02
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 54, 48, 50, 76, 78, 56, 52, 89, 91 1999-12-08
Postal infrastruktur snabbprotokoll 76, 74, 69, 71, 67 1999-06-01
Svar på interpellationerna 1998/99:232 och 240 om aborter snabbprotokoll 139, 134, 129 1999-05-21
Vissa trafikfrågor m.m. snabbprotokoll 208, 212, 210 1999-05-19
Investeringsplaner för trafikens infrastruk- tur snabbprotokoll 105, 109, 111 1999-03-17
Svar på interpellation 1998/99:123 om de låga födelsetalen snabbprotokoll 34, 36, 38 1999-02-16
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 209, 205, 191 1999-01-20
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 29, 18, 23, 20, 46, 25, 44, 27 1998-06-04
Svar på interpellation 1997/98:284 om de teologiska högskolorna snabbprotokoll 40, 37 1998-05-26
Frågestund snabbprotokoll 46, 46, 75, 69, 113, 70, 72, 50, 39, 77, 73, 109, 92, 113, 63, 73, 102, 108, 92, 24, 54, 65, 75, 69, 90, 75, 22, 73, 40, 42, 67, 100, 48, 50, 73, 75, 79, 38, 111, 42, 77, 75, 44, 90, 81, 56, 75, 89, 74, 71, 44, 80, 87 1998-05-07
Allmänna skolfrågor snabbprotokoll 149, 147 1998-05-06
Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige snabbprotokoll 69, 71, 67 1998-05-06
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 9 1998-03-27
Högskole- och studiestödsfrågor snabbprotokoll 100, 98, 92 1998-03-18
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 129, 100, 104, 102, 108, 106, 131 1997-12-12
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 81 1997-12-09
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 121 1997-11-26
Alkoholfrågor snabbprotokoll 160, 151, 162 1997-10-08
Vissa frågor om personlig assistans snabbprotokoll 80, 82, 78 1997-10-08
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 55, 61, 63 1997-10-08
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 74, 63, 76 1997-06-03
Svar på interpellation 1996/97:234 om Sys- tembolagets framtid snabbprotokoll 10, 13 1997-04-24
Internationella adoptionsfrågor snabbprotokoll 36, 34, 28 1997-04-23
Narkotikafrågor m.m. snabbprotokoll 15 1997-04-23
Kasinospel enligt internationella regler snabbprotokoll 186 1997-03-13
Svar på interpellation 1996/97:141 om Iran snabbprotokoll 5, 11 1997-02-27
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 238, 236, 234 1996-12-19
Budgetpropositionen för år 1997. Hälso- vård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 101, 103, 99 1996-12-18
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 107 1996-12-13
Forskningspolitiken snabbprotokoll 22, 20, 10 1996-12-11
(forts. från 3 §) Statliga stiftelser (forts. LU2) snabbprotokoll 151, 153, 137, 135, 117 1996-11-28
Forskning inom Socialdepartementets verksamhetsområde snabbprotokoll 67, 69, 65 1996-11-27
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 40, 33, 73, 47, 71 1996-11-22
Svar på interpellation 1996/97:18 om pa- lestinierna snabbprotokoll 42, 45 1996-10-31
Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Marocko snabbprotokoll 20, 22, 5 1996-10-24
Förbud mot innehav av destillationsappara- ter m.m. snabbprotokoll 90 1996-10-09
Sjöfylleri snabbprotokoll 155 1996-02-21
Muntlig frågestund snabbprotokoll 81, 79 1996-02-01
Anställning med lönebidrag snabbprotokoll 143, 151, 149 1995-12-06
Val av skolform för utvecklingsstörda barn, m.m. snabbprotokoll 150, 166, 163, 168, 152, 161, 148 1995-11-22
Svar på fråga 1995/96:122 om fastig- hetstaxeringen snabbprotokoll 51, 55, 53, 49 1995-11-21
Statlig förvaltning snabbprotokoll 103, 118, 93, 101 1995-11-08
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 83, 244, 229, 242, 99, 79, 235, 103, 131, 240, 81, 133, 97, 135, 246 1995-10-11
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 110 1995-06-02
Svar på fråga 1994/95:436 om åtgärder mot våldsskildringar snabbprotokoll 36, 40, 38 1995-04-18
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 57 1995-03-29
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 26, 28, 33, 63, 65, 31 1994-12-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 143, 141 1994-10-20
Utbildning och forskning snabbprotokoll 152 1994-06-02
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 69, 74, 65, 63, 76, 67, 194, 71, 58, 186, 61, 56 1994-05-05
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 149, 135, 141, 147, 139, 143, 137, 145 1993-12-14
Vissa etiska frågor snabbprotokoll 112, 109, 131, 129, 106, 104 1993-10-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Tuve Skånberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.