Ulf Berg

Bio

Ulf Erik Berg, född 31 mars 1957 i Jumkils församling i Uppsala län, är en svensk politiker (moderat). Han är oppositionsråd i Region Dalarna sedan 2022. 2018–2022 var han regionstyrelsens ordförande. Han var oppositionsråd i dåvarande landstinget (nuvarande regionen) 2016–2018. Han har också varit kommunalråd i Avesta kommun 2002–2006 och ordinarie riksdagsledamot 2006–2016, invald för Dalarnas läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ulf Berg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5131 (89%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
328 (5.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
57 (1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
246 (4.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ulf röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ulf röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2016-03-032016-09-12
LedamotNäringsutskottet2015-12-182016-06-07
SuppleantSkatteutskottet2015-12-102016-03-03
SuppleantEU-nämnden2014-11-132016-09-12
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072015-12-10
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072015-12-18
Vice ordförandeValberedningen2014-09-292016-09-12
Riksdagsledamot2014-09-292016-09-12
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotSkatteutskottet2012-01-012014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
OrdförandeSkatteutskottet2011-09-012011-12-31
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotSkatteutskottet2010-10-122011-08-31
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
OrdförandeValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantValberedningen2008-10-232010-10-04
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2015/16:726 om kassaregister 2015/16:126 24, 26, 28 2016-06-27
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling) 2015/16:103 145, 147, 149, 152, 154 2016-05-11
Mineralpolitik 2015/16:95 25, 27, 34, 36, 5, 12, 14 2016-04-20
Svar på interpellation 2015/16:521 om skogskonto 2015/16:94 9, 11, 13 2016-04-19
Svar på interpellation 2015/16:539 om utvärdering av Västra Götalandsregionen 2015/16:94 24, 27 2016-04-19
Svar på interpellation 2015/16:468 om avdragsrätten för representation 2015/16:84 91, 93, 95 2016-03-22
Energipolitik 2015/16:70 1, 7, 9, 16, 18 2016-02-25
Svar på interpellationerna 2015/16:336 och 338 om svensk energiförsörjning 2015/16:64 50, 52, 54 2016-02-09
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2015/16:47 1, 3, 5, 7, 9, 268, 15, 270, 17, 272, 274, 276, 51, 53, 72, 74, 85, 87 2015-12-16
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 181, 183, 185, 187, 189 2015-12-15
Svar på interpellation 2015/16:197 om åtgärder mot vargattacker 2015/16:44 25, 28, 31 2015-12-11
Svar på interpellationerna 2015/16:136 och 145 om skydds- och licensjakt 2015/16:44 16, 19, 22 2015-12-11
Svar på interpellation 2014/15:443 om sänkt ROT-avdrag 2014/15:107 30, 34 2015-06-02
Svar på interpellationerna 2014/15:445, 581, 594 och 601 om centralisering av Skatteverkets kontor 2014/15:107 38, 44, 52 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:541 om framtiden för svensk handel med sälprodukter 2014/15:106 5, 8 2015-05-29
Svar på interpellation 2014/15:559 om svenska mjölkproducenters konkurrenskraft 2014/15:106 11, 14, 18 2015-05-29
Aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet 2014/15:85 3, 11, 19 2015-04-14
(forts. från § 6) Skogspolitik (forts. MJU11) 2014/15:79 95, 97, 106, 108 2015-03-26
Jakt och viltvård 2014/15:79 2, 4, 6, 9, 11 2015-03-26
Skogspolitik 2014/15:79 25 2015-03-26
Landsbygdspolitik 2014/15:66 65, 73, 75, 88, 90, 97, 99 2015-03-04
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:278 om livsmedelsstrategin 2014/15:65 59 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 16, 25 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:264 om skogsnäringens konkurrenskraft 2014/15:65 33, 37, 43 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:278 om livsmedelsstrategin 2014/15:65 56 2015-03-03
Frågestund 2014/15:55 64, 66, 66, 68, 8, 10 2015-02-05
Svar på interpellation 2014/15:209 om vargjakten i Dalarnas län 2014/15:51 13, 15, 17 2015-01-27
Svar på interpellationerna 2014/15:124, 132 och 135 om vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv 2014/15:29 60, 65, 71 2014-11-28
Svar på interpellation 2014/15:79 om vargförvaltningen i de mellersta länen 2014/15:22 2, 7, 12 2014-11-14
Svar på interpellationerna 2014/15:84 och 88 om statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2014/15:22 18, 23 2014-11-14
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 295, 297, 321, 323, 334, 336 2014-11-11
(forts. från § 5) Svar på interpellationerna 2014/15:43 och 65 om handelsgödselskatt 2014/15:17 101, 108, 115 2014-11-06
Val av ledamöter i samtliga utskott 2014/15:7 1 2014-10-07
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser snabbprotokoll 43, 41, 36, 39, 33 2014-06-12
Informationsutbytesavtal med Liberia snabbprotokoll 5 2014-05-08
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 67, 134, 132, 140, 77, 59, 69, 75, 71, 144, 142, 136, 65, 61, 138, 63, 164 2014-03-12
Punktskatter snabbprotokoll 108 2014-03-12
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana snabbprotokoll 1 2013-11-27
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:98 om sociala avgifter snabbprotokoll 61 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:98 om sociala avgifter snabbprotokoll 56 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:74 och 82 om konkurrensneutrala villkor för företagare snabbprotokoll 41, 34 2013-11-26
Svar på interpellation 2012/13:392 om effekten av bolagsskattesänkningen snabbprotokoll 26, 20 2013-06-04
Informationsutbytesavtal med Panama snabbprotokoll 171, 173, 175 2013-05-22
Effekten av höjd alkoholskatt snabbprotokoll 27, 29 2013-05-02
Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag (skr. 2012/13:48) snabbprotokoll 7, 3, 11, 5, 9 2013-04-17
Svar på interpellation 2012/13:319 om 3:12-reglerna snabbprotokoll 52, 55 2013-03-22
Svar på interpellation 2012/13:231 om tonnageskatten och regeringens sjöfartspolitik snabbprotokoll 12, 16 2013-03-12
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 144, 130, 126, 120, 122, 128, 117, 142, 124 2012-04-12
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz protokoll 112 2012-04-12
Skatt, tull och exekution protokoll 132, 128, 130 2011-12-07
Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder snabbprotokoll 23, 27, 25 2011-04-28
(forts. från 9 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 96, 98, 94 2011-03-17
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 96 2011-03-09
Val snabbprotokoll 1, 1, 1 2010-10-26
Val av ledamöter i utskotten protokoll 1 2010-10-12
Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget protokoll 76, 68, 74, 80, 70, 78, 72 2010-04-14
(forts. från 4 §) Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (forts. SkU30) protokoll 94, 96, 100, 92, 98 2010-03-18
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer protokoll 116, 118, 112, 120, 114 2009-12-02
Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov protokoll 75 2009-11-24
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring protokoll 164, 168, 166 2009-03-26
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket protokoll 166, 168, 170, 174, 172 2008-11-27
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. protokoll 13, 7, 11, 5, 9 2008-11-26
Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. protokoll 38 2008-04-23
Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. protokoll 11, 3, 5, 7, 9 2008-04-23
Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 9, 7, 15, 13, 11 2008-04-09
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning protokoll 95, 93, 97, 89, 101, 91, 99 2008-03-05
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande protokoll 119, 125, 121, 117, 123 2007-12-14
Vissa kapitalskattefrågor protokoll 188, 190 2007-11-28
Införande av trängselskatt i Stockholm protokoll 37 2007-06-14
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen protokoll 175 2007-05-30
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 86, 84, 88 2007-05-30
En fristående kronofogdemyndighet m.m. protokoll 158, 156, 154 2007-05-24
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. protokoll 182 2007-03-14
Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m. protokoll 188 2007-03-14
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. protokoll 158 2006-12-13
Utbildning protokoll 45, 47 2006-11-29
Justitiefrågor protokoll 164 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ulf Berg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.