Ulf Björklund

Bio

Ulf Daniel Elias Björklund, född 19 augusti 1943 i Norrköping (Sankt Olai), är en svensk tidigare rektor och politiker (kristdemokrat).
Björklund var kommunalråd i Orsa kommun 1988–1991 och riksdagsledamot 1991–2002, invald i Dalarnas läns valkrets. Björklund var ledamot av bostadsutskottet 1991–2000 och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 2000–2002. Han var även suppleant i EU-nämnden 2000–2002.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ulf Björklund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2000-06-082002-10-08
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2000-06-082002-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2000-05-102000-06-07
LedamotBostadsutskottet1998-10-132000-06-08
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotBostadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotBostadsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En samlad naturvårdspolitik snabbprotokoll 116 2002-06-10
Hållbar utveckling snabbprotokoll 78, 80, 76, 72, 74 2002-06-10
Jordbruk, m.m. snabbprotokoll 1, 15, 4, 17, 6 2002-05-17
Svar på interpellation 2001/02:349 om stat- ligt medfinansierad exportfrämjande verksamhet snabbprotokoll 4, 8 2002-05-14
Svar på interpellation 2001/02:410 om ren- näringspolitiken snabbprotokoll 39, 36 2002-05-14
Jakt och viltvård snabbprotokoll 72, 70, 61 2002-04-05
Skogsbruk m.m. snabbprotokoll 16, 30, 1, 28, 14 2002-03-14
Sveriges klimatstrategi snabbprotokoll 171, 169, 128 2002-03-06
Förlängning av giltighetstiden för konven- tionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och snabbprotokoll 222, 224, 220 2002-02-20
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 80, 97, 78, 58, 76, 82, 51, 60, 69, 99, 78 2001-12-10
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 61, 122, 65, 120, 68, 59 2001-10-19
Svar på interpellation 2000/01:421 om In- landsvägen snabbprotokoll 16, 19, 22 2001-05-14
Sammanhållen rovdjurspolitik snabbprotokoll 1 2001-03-29
Särskilt anordnad debatt om BSE (galna ko-sjukan) och om hanteringen av djur snabbprotokoll 19, 12, 5, 2 2001-01-31
Biodling snabbprotokoll 125, 127, 129 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 162, 160, 154 2001-01-17
Aktuell debatt: Översvämningarna i Norr- land snabbprotokoll 14, 7 2000-10-12
Information från regeringen från UNEP:s globala miljöministerforum i Malmö snabbprotokoll 29, 27 2000-06-07
Det nya försvaret snabbprotokoll 183 2000-03-29
(forts. från 3 §) Vissa fastighetsrättsliga frågor (forts. BoU6) snabbprotokoll 102, 104 2000-03-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 258 2000-01-19
(forts. från 6 §) Utgiftsområde 18 Sam- hällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 187, 189 1999-12-02
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bo- stadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 38, 70, 72, 40, 42 1999-12-02
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse snabbprotokoll 18 1999-12-01
Kommunala bostadsföretag snabbprotokoll 18, 35, 11, 9, 37, 20, 1 1999-06-14
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 29, 16, 14, 27, 2 1999-05-20
(forts. från 6 §) Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. (forts. BoU9) snabbprotokoll 148, 146 1999-04-29
Naturresursfrågor och vattenrätt snabbprotokoll 161, 25, 163, 2, 23, 153 1999-03-24
Sjöfart snabbprotokoll 129 1999-03-24
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 87 1999-03-10
Kooperativ hyresrätt och ägarlägenhe- ter snabbprotokoll 125, 127, 129 1999-02-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 43) Regionalpolitik snabbprotokoll 31, 69, 67, 115, 113, 73, 75, 33, 71 1999-01-22
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 126, 145, 124, 143, 122 1998-12-08
Bostadspolitiken snabbprotokoll 50, 15, 39, 37, 19, 52, 17 1998-06-05
Transportpolitik för en hållbar utveck- ling snabbprotokoll 101 1998-06-02
Regional tillväxt - för arbete och välfärd snabbprotokoll 14 1998-05-06
Vissa frågor om hyresrätt och bostadsrätt m.m. snabbprotokoll 36, 10, 38 1998-03-11
Vissa va-frågor m.m. snabbprotokoll 49 1998-03-11
Rennäring m.m. snabbprotokoll 42, 40 1998-02-18
Svar på interpellation 1997/98:124 om den regionala utvecklingen snabbprotokoll 153, 149 1998-02-12
Svar på interpellation 1997/98:133 om turistsatsningen i glesbygd snabbprotokoll 141, 144 1998-02-12
Svar på interpellation 1997/98:134 om regionalpolitiken och den lokala utvecklingskraf- snabbprotokoll 167, 170 1998-02-12
Naturresurslagen snabbprotokoll 129, 99, 97, 108, 83, 113, 106 1998-02-04
Plan- och bygglagen snabbprotokoll 139 1998-02-04
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) snabbprotokoll 175, 173 1997-12-11
Kommunikationer snabbprotokoll 88, 102 1997-12-11
Utgiftsområde 18 samt vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag snabbprotokoll 200, 222, 224, 202, 206, 204, 208 1997-12-04
Minoritetsfrågor snabbprotokoll 212, 210 1997-11-27
Jordbruk m.m. snabbprotokoll 122, 116, 124 1997-10-09
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 217, 233, 231 1997-06-11
Frågestund snabbprotokoll 100, 125, 127, 89, 91, 152, 154 1997-04-24
Egenskapskrav på byggnader m.m. snabbprotokoll 166, 151, 164 1997-03-20
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 140, 37, 171 1997-03-20
Stödet till rennäringen snabbprotokoll 40 1997-03-19
Viss översyn av reglerna för bostadsbidra- gen snabbprotokoll 36, 28, 32, 30, 34 1997-03-19
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 237, 235, 239 1997-03-05
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt (forts. snabbprotokoll 208 1997-01-23
Budgetpropositionen för budgetåret 1997. Kommunikationer (utgiftsområde 22) snabbprotokoll 106 1996-12-16
Regional utjämning och utveckling (utgiftsområde 19) snabbprotokoll 222, 210, 220 1996-12-12
Anslag för budgetåret 1997 m.m. i vad av- ser utgiftsområde 18 - Samhällsplanering, bo- snabbprotokoll 16, 20, 12, 10, 14, 22, 55, 18, 57 1996-12-10
Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföre- tag eller deras bostäder snabbprotokoll 185, 169, 183, 167, 165 1996-12-05
Hållbar utveckling i landets fjällområden snabbprotokoll 188, 186, 190 1996-11-28
Postlagen samt uppföljning av de post- och telepolitiska målen snabbprotokoll 157 1996-11-06
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 58 1996-06-04
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 158, 160, 149 1996-05-22
De ekonomiska villkoren för det sent bygg- da bostadsbeståndet, m.m. snabbprotokoll 6 1996-05-08
Nya regler för bostadsbidrag snabbprotokoll 81, 64, 47, 30, 32, 45, 28, 79, 62 1996-05-08
Jordförvärvslagen och rennäringslagen m.m. snabbprotokoll 23 1996-02-21
Nya förutsättningar för järnvägstrafiken snabbprotokoll 61 1995-12-14
Ansvaret för fastighetsbildningsverksam- heten, m.m. snabbprotokoll 210 1995-12-13
Inlandsbanan snabbprotokoll 108 1995-11-23
Översiktsplaneringen enligt plan- och bygglagen, m.m. snabbprotokoll 217, 229, 227 1995-11-22
Bostadsförsörjningen snabbprotokoll 62 1995-05-03
Svar på interpellationerna 1994/95:89 och 104 om Turkiet och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 6, 13, 20 1995-04-28
Vägverket snabbprotokoll 236 1995-04-20
Banverket snabbprotokoll 67 1995-03-29
Byggnaders inomhusmiljö m.m. snabbprotokoll 177, 179 1995-03-29
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 107 1995-02-09
Svar på fråga 1994/95:174 om avdragsrätt för bostadsrättsinnehavare snabbprotokoll 121, 123, 125, 119 1995-01-17
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. snabbprotokoll 129 1994-12-15
Svar på fråga 1994/95:182 om miljöpro- gram för rennäringen snabbprotokoll 11, 15, 13 1994-12-06
Vissa frågor om naturresurslagen Föredrogs snabbprotokoll 120, 122, 118 1994-11-30
Svar på fråga 1994/95:103 om bevarande av fjällnaturen snabbprotokoll 80, 82 1994-10-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 45 1994-10-20
Svar på fråga 1994/95:59 om yngre bostadsrättsföreningar snabbprotokoll 370, 368, 366 1994-10-18
Bygder och regioner i utveckling snabbprotokoll 86 1994-05-30
Bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag snabbprotokoll 191, 187, 189, 84, 185 1994-05-04
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 68 1993-11-11
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 75, 73, 77 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ulf Björklund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.