Ulla Andersson

Bio

Ulla Margareta Andersson, född 4 januari 1963 i Bollnäs, Gävleborgs län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2022, invald för Gävleborgs läns valkrets,. Hon var under nästan hela sin riksdagstid ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. I februari 2022 efterträddes hon i det uppdraget av Ali Esbati.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ulla Andersson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
968 (30.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
352 (11%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
198 (6.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1695 (52.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ulla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ulla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
SuppleantFinansutskottet2022-02-152022-09-26
LedamotSkatteutskottet2022-02-042022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-10-222022-02-04
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-09-08
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-10-21
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2018-11-012022-09-26
LedamotFinansutskottet2018-10-022022-02-04
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2014-10-142017-03-23
LedamotFinansutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotLedamotsrådet2010-10-132012-06-13
LedamotFinansutskottet2010-10-122014-09-29
Förste vice gruppledareVänsterpartiet2010-10-052012-02-13
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotFinansutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 54, 56, 58, 60, 62, 54, 56, 58, 60, 62 2022-06-15
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 92, 94, 96, 102, 104, 107, 109, 92, 94, 96, 102, 104, 107, 109 2022-05-30
Inkomstskatt 2021/22:82 80, 80 2022-03-16
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 5, 5 2022-02-02
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 22, 24, 39, 41, 55, 57, 22, 59, 24, 61, 63, 65, 67, 39, 41, 55, 57, 94, 59, 96, 61, 63, 65, 67, 103, 105, 94, 96, 103, 105 2021-11-24
Ett förenklat upphandlingsregelverk 2021/22:29 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 2021-11-17
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 1, 1 2021-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 3, 6, 8, 15, 17, 25, 27, 46, 48, 3, 6, 8, 15, 17, 25, 27, 46, 48 2021-06-16
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 9, 11, 13, 16, 18, 9, 11, 13, 16, 18 2021-04-07
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag 2020/21:99 40, 42, 44, 40, 42, 44 2021-03-24
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset 2020/21:99 13, 13 2021-03-24
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2020/21:96 6, 13, 15, 6, 3, 5, 7, 13, 15, 43, 3, 3 2021-03-18
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 10, 13, 15, 10, 13, 15 2021-02-25
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 11, 14, 16, 32, 34 2021-02-03
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 90, 92, 10, 12, 32, 34, 40, 42, 44, 50, 52, 60, 62, 90, 92, 10, 12, 32, 34, 40, 42, 44, 50, 52, 60, 62 2020-11-25
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 2, 2 2020-09-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 2, 5, 7, 11, 13, 2, 5, 7, 11, 13 2020-06-23
Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel 2019/20:143 18, 18 2020-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 3, 21, 23, 38, 40, 3, 21, 23, 38, 40 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 6, 6 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 6, 6 2020-05-27
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 4, 12, 14, 4, 12, 14 2020-04-02
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset 2019/20:98 8, 8 2020-04-01
Statlig förvaltning och statistikfrågor 2019/20:98 1, 1 2020-04-01
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 4, 4 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 4, 4 2020-03-19
Offentlig upphandling 2019/20:85 27, 29, 166, 3, 6, 8, 172, 25, 27, 29, 79, 174, 79, 169, 25 2020-03-11
Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna 2019/20:85 21, 21 2020-03-11
Svar på interpellationerna 2019/20:307 och 308 om RUT-avdraget 2019/20:83 71, 74, 77, 71, 74, 77 2020-03-06
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 18, 20, 22, 24, 26, 18, 20, 22, 24, 26 2020-02-19
Svar på interpellation 2019/20:171 om Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor 2019/20:75 36, 39, 42, 36, 39, 42 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:128 om nedskärningar i sjukvården 2019/20:48 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-12-10
Svar på interpellation 2019/20:125 om habiliteringsersättning i alla kommuner 2019/20:43 13, 9, 11, 13, 9, 11 2019-12-03
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 6, 8, 6, 15, 8, 17, 15, 17, 28, 30, 32, 28, 38, 30, 40, 32, 38, 40, 52, 54, 52, 54, 75, 77, 75, 77 2019-11-27
En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2019/20:31 120, 120 2019-11-13
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2019/20:31 115, 115 2019-11-13
Svar på interpellation 2018/19:294 om kommunernas ekonomi 2018/19:111 30, 32, 34, 30, 32, 34 2019-08-29
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 49, 51, 71, 73, 3, 6, 8, 27, 29, 44, 46, 49, 51, 71, 73, 3, 6, 8, 27, 29, 44, 46 2019-06-18
Stärkta åtgärder mot penningtvätt 2018/19:107 82, 82 2019-06-18
Frågestund 2018/19:69 37, 39 2019-03-28
Svar på interpellationerna 2018/19:43, 44 och 45 om nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter 2018/19:59 38, 41, 45 2019-03-05
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 2018/19:48 1, 3, 5 2019-02-06
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 11, 13, 21, 23, 32 2018-12-12
Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 2018/19:13 13, 15, 17 2018-11-07
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 31, 37, 39, 46, 48, 51, 53 2018-06-04
Statsministerns frågestund 2017/18:16 21, 23 2017-10-12
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 2016/17:130 18, 20, 22 2017-06-21
Svar på interpellationerna 2016/17:554 och 557 om Fikru Maru 2016/17:127 10, 13, 16 2017-06-16
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 2016/17:104 56 2017-05-03
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 18, 24, 26, 29, 31, 44, 46, 53, 55 2016-11-30
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 31, 33, 40, 42, 50, 52, 72, 74, 76, 78, 80, 6, 8 2016-11-23
(forts.) Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2016/17:5 85, 87 2016-09-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 28, 30, 32, 34, 36 2016-06-21
Svar på interpellationerna 2015/16:376 och 377 om kontanthantering 2015/16:71 23, 26, 30 2016-02-26
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 87, 89, 91 2015-12-17
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 2, 4, 15, 17, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 64, 66, 68 2015-11-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 36, 38, 40 2015-06-16
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster 2014/15:114 113, 119, 121, 124, 126 2015-06-11
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 2014/15:109 11 2015-06-04
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 2014/15:109 3 2015-06-04
Svar på interpellation 2014/15:374 om kontanthantering i hela landet 2014/15:89 50, 54 2015-04-21
En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket 2014/15:87 2, 8, 10, 17, 19 2015-04-16
Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande 2014/15:86 130, 140, 142, 87, 89, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128 2015-04-15
(forts. från § 11) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2014/15:74 137, 139, 141, 143, 145 2015-03-18
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 37, 39, 10, 50, 8, 52, 25, 43, 10, 18, 23, 10, 33, 46, 44, 46, 29, 59, 15, 78, 80, 82, 84, 3, 86, 70, 88, 59, 90, 46, 34, 12, 3, 8, 27, 56, 16, 3, 21, 57, 57, 43, 48, 27, 72, 19, 33, 31, 4, 38, 16, 40, 17, 40, 31, 38, 3, 62, 35, 4, 12, 10, 13, 50, 12, 27, 48, 42, 28, 29, 6, 60, 54, 47, 6, 8, 12, 44, 11, 25, 41, 49, 32, 14, 12, 41, 48, 70, 72, 10, 25, 10, 30, 6, 8, 15, 17, 28, 30 2014-12-03
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 45, 60, 36, 4, 21, 47, 19, 58, 38 2014-06-26
Förstärkta kapitaltäckningsregler snabbprotokoll 3, 7, 5 2014-06-25
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 snabbprotokoll 4, 8, 6 2014-06-16
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 snabbprotokoll 30, 24, 28, 32, 26 2014-06-11
Vårändringsbudget för 2014 snabbprotokoll 4 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:424 om lagen om offentlig upphandling snabbprotokoll 71, 75, 73 2014-06-03
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna snabbprotokoll 5, 7, 3 2014-05-28
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande snabbprotokoll 106, 161, 58, 163, 130, 35, 37, 86, 88, 91, 31, 93, 33, 121, 40, 151, 42, 62, 64, 66, 68, 173, 70, 113, 72, 115, 66, 74, 117, 68, 119, 121, 80, 123, 82, 125, 127, 143, 129, 70, 72, 74, 136, 76, 138, 78, 80, 92, 82, 94, 79, 155, 85, 87, 109, 111, 39, 41, 117, 119, 121, 48, 50, 132, 60, 153, 145, 157, 81, 104, 123, 175, 159, 132, 58, 134, 145, 147, 39, 41, 48, 50, 58 2014-04-09
(forts. från 9 §) Kommunala frågor (forts. FiU26) snabbprotokoll 89, 87, 93 2014-02-27
Svar på interpellation 2013/14:236 om kassaservice i Gävleborg snabbprotokoll 28, 33, 30 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:251 om levande landsbygd snabbprotokoll 18, 13 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:200 om vinster i välfärden snabbprotokoll 42, 48, 53 2014-02-04
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 211, 213, 215 2013-12-04
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 snabbprotokoll 104, 99, 102 2013-11-20
(forts. från 18 §) Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt (forts. FiU15) snabbprotokoll 151, 145, 149, 153, 147 2013-10-23
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande protokoll 89, 10, 92, 102, 94, 98, 52, 100, 54, 70, 72, 98, 10, 12, 10, 12, 86, 112, 92, 94, 23, 25, 10, 98, 12, 100, 10, 12, 32, 34, 41, 23, 43, 46, 25, 48, 49, 54, 32, 110, 56, 34, 58, 60, 104, 62, 60, 41, 62, 46, 43, 48, 96, 49, 54, 73, 56, 75, 33, 74, 58, 100, 76, 60, 62, 60, 62, 108, 73, 35, 120, 75, 37, 31, 74, 76, 31, 44, 36, 46, 38, 78, 118, 70, 62, 72, 64, 35, 74, 66, 106, 80, 87, 37, 68, 40, 70, 42, 80, 72, 82, 74, 31, 76, 33, 78, 80, 82, 44, 14, 46, 16, 92, 94, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 35, 37, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 52, 54, 88, 90, 14, 16, 70, 72, 35, 37, 86 2013-09-18
Aktuell debatt: Den ökande ojämlikheten snabbprotokoll 16, 1, 8, 24 2013-08-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken snabbprotokoll 53, 68, 4, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 48, 29, 66, 16, 14, 55 2013-06-19
(forts. från 13 §) Vårändringsbudget för 2013 (forts. FiU21) snabbprotokoll 120 2013-06-17
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 snabbprotokoll 144, 142, 140 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:439 om nedläggning av Ericssons fabrik i Hudiksvall snabbprotokoll 88, 86, 84 2013-06-11
(forts. från 8 §) Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 (forts. FiU24) snabbprotokoll 102, 99, 97 2013-05-30
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 snabbprotokoll 20, 22, 27, 29, 24 2013-05-30
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen snabbprotokoll 89, 103, 101, 92, 85, 94, 87 2013-03-06
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:268 om bolånetak och amorteringskrav snabbprotokoll 60, 58 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:268 om bolånetak och amorteringskrav snabbprotokoll 56 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:269 om bolånen snabbprotokoll 63, 65, 67 2013-03-05
Löneutvecklingen i Sverige snabbprotokoll 50, 52 2013-02-21
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 snabbprotokoll 138, 136, 144, 142, 134 2012-12-06
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 snabbprotokoll 150 2012-12-06
RUT-avdraget snabbprotokoll 37, 39 2012-11-29
Aktuell debatt: De ökade varslen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 85, 70, 93, 77 2012-11-16
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska centralbankens tillsyn över kreditinstitut snabbprotokoll 3, 5, 1 2012-11-08
Svar på interpellation 2012/13:45 om bankernas kontanthantering snabbprotokoll 78, 76, 80 2012-11-06
Arbetsmarknadspolitik och utbildning snabbprotokoll 46, 48 2012-10-25
Svar på interpellation 2012/13:1 om granskning av apoteken protokoll 8, 3 2012-09-27
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 27, 8, 4, 60, 58, 29, 40, 20, 6, 42, 18 2012-06-20
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 35, 17, 15, 24, 13, 26, 33 2012-06-19
Utvärdering av penningpolitiken 2009-2011 protokoll 3, 8, 6 2012-06-19
Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden protokoll 139 2012-05-31
Auktionering av utsläppsrätter protokoll 32, 28, 30 2012-05-30
Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer protokoll 18, 5, 25, 7, 20, 23, 3 2012-05-30
Grönbok om skuggbanksektorn protokoll 38 2012-05-30
Svar på interpellation 2011/12:356 om bolån protokoll 43, 47, 51 2012-05-29
Utlåning till Irland protokoll 72, 67, 77, 65, 74, 79, 69 2012-05-09
Reglementet för AP-fonderna protokoll 37, 39 2012-04-26
Vinster i välfärdsföretag protokoll 44, 42 2012-03-22
Aktuell debatt: Förekomsten av riskkapitalbolag i den skattefinansierade välfärden protokoll 16, 24, 8 2012-02-03
Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet protokoll 10, 7, 12 2012-01-25
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet protokoll 18, 27, 16, 25, 14 2012-01-25
Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer protokoll 44, 38, 42 2011-12-20
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden protokoll 133 2011-11-23
Svar på interpellation 2011/12:79 om AP-fondernas placeringar i oljebolag protokoll 102, 100, 98 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:95 om storleken på bankernas investmentbankverksamhet protokoll 118, 120, 116 2011-11-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 8, 46, 15, 48, 12, 17, 24, 26, 4, 6, 10, 27, 37, 39, 30, 3, 25, 32 2011-06-22
Ramverk för finanspolitiken protokoll 104 2011-06-21
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 protokoll 80, 93, 91, 86, 88 2011-06-21
Utvärdering av penningpolitiken 2008-2010 protokoll 75, 70, 73 2011-06-21
Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris protokoll 7, 5, 9 2011-06-16
Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3) snabbprotokoll 1 2011-06-01
Svar på interpellationerna 2010/11:260 och 261 om barnfattigdom snabbprotokoll 63, 67 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:250 om sparbankernas framtida konkurrenssituation snabbprotokoll 13, 11, 9 2011-03-18
En reformerad budgetlag snabbprotokoll 8, 12, 10 2011-03-03
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 109, 206, 54, 8, 76, 4, 6, 15, 74, 204, 202, 65, 56, 17, 67, 58 2011-03-02
Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte snabbprotokoll 67, 69, 71 2011-03-02
Kommunala frågor snabbprotokoll 94, 117, 93, 99, 96, 10, 13, 15, 108, 106, 84, 72, 82, 106, 101, 87, 95, 83, 85, 104, 91, 115, 10, 13, 15 2011-03-02
Svar på interpellation 2010/11:197 om bankernas risker och statens ansvar snabbprotokoll 109, 105, 107 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:76 om anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering snabbprotokoll 61, 59, 63 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:91 om identitetskravet vid anhöriginvandring snabbprotokoll 27, 29, 25 2010-12-03
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp snabbprotokoll 1, 6, 4 2010-12-02
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009 snabbprotokoll 151, 144, 153 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:56 om etiska krav på AP-fondernas placeringar snabbprotokoll 46, 44, 42 2010-11-26
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2010 protokoll 10, 29, 46, 12, 24, 26, 31, 3, 48 2010-06-23
Utlåtande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken och Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy protokoll 87, 89 2010-06-23
Kreditvärderingsinstitut protokoll 95, 99, 97 2010-06-21
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 snabbprotokoll 195, 199, 197 2010-06-16
Vårtilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 101, 114, 91, 111, 99, 109, 116 2010-06-16
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen protokoll 25, 13, 54, 115, 124, 24, 116, 6, 95, 118, 14, 163, 151, 83, 143, 89, 34, 36, 97, 66, 38, 27, 26, 179, 83, 167, 169, 159, 73, 83, 71, 17, 81, 117, 126, 15, 52, 99, 77, 40, 49, 31, 6, 46, 149, 48, 81, 47, 75, 181, 155, 69, 16, 99, 101, 165, 32, 64, 87, 153, 85, 42, 50, 79, 44, 19, 161, 93, 75, 13, 6, 141, 157, 73, 81, 91, 15 2010-04-15
Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF) protokoll 119, 121, 117 2010-03-03
Statlig förvaltning protokoll 116, 24, 24 2010-03-03
Svar på interpellation 2009/10:196 om svenskt bistånd till det isländska folket protokoll 90, 92, 88 2010-02-12
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 109, 13, 36, 34, 111, 127, 87, 101, 96, 125, 94, 43, 129, 106, 32, 31, 15, 104, 45, 17, 30, 31, 99, 23, 21 2009-12-17
Svar på interpellation 2009/10:125 om sparbankers framtid protokoll 96, 103, 99 2009-12-11
Svar på interpellation 2009/10:113 om Swedfunds åtaganden i Swedmilk protokoll 63, 59, 61 2009-12-04
Stabilitetsavgift protokoll 73, 71, 69 2009-11-25
(forts. från 12 §) AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 (forts. FiU6) protokoll 114, 116 2009-11-18
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 protokoll 105, 111, 109 2009-11-18
Hösttilläggsbudget för 2009 protokoll 101, 91, 89, 86, 99 2009-11-18
Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur protokoll 126, 128, 124 2009-11-18
Inkomstskillnader mellan män och kvinnor protokoll 25, 27 2009-11-05
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 110, 95, 108, 86, 93 2009-06-17
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 134, 128, 32, 30, 136, 34 2009-06-12
Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen protokoll 125, 120, 116, 123, 118, 114 2009-06-12
Svar på interpellation 2008/09:411 om undsättningslån protokoll 4, 2, 6 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:427 om användning av tidigare överskott i kommunerna protokoll 52, 50, 48 2009-04-21
Kommunernas resurser till vård och skola protokoll 26, 24 2009-03-19
(forts. från 15 §) Kommunala frågor (forts. FiU22) protokoll 120, 122 2009-03-18
Svar på interpellationerna 2008/09:355, 376, 405 och 409 om ekonomin i kommuner och landsting protokoll 16, 26 2009-03-17
Aktuell debatt: Den ekonomiska politiken protokoll 7, 14, 21 2009-03-13
Särskild debatt om kommunernas ekonomi protokoll 20, 6, 13 2009-02-27
Svar på interpellation 2008/09:273 om arbetsmarknadssituationen i Gävleborg och Sandviken protokoll 108, 106, 104 2009-02-13
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 7, 2, 74, 8, 76, 2, 21, 8, 3, 6, 2, 2, 67, 23, 81, 5, 83, 3, 2 2008-12-19
Åtgärder mot konjunkturförsvagningen protokoll 66, 64, 93, 91, 73, 75, 53 2008-12-19
Stärkta insatser för fordonsindustrin protokoll 66, 68, 59 2008-12-18
Arbetslösheten protokoll 31, 33 2008-11-20
(forts. från 9 §) Tilläggsbudget 2 för 2008 (forts. FiU11) protokoll 114, 116 2008-11-19
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 protokoll 129, 133, 135 2008-11-19
Tilläggsbudget 2 för 2008 protokoll 107 2008-11-19
Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag protokoll 98, 103, 101 2008-11-19
Utvidgning av insättningsgarantin och Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet protokoll 24, 17, 15, 12, 5, 10, 22, 7, 2 2008-10-29
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 103, 105, 118, 116, 97, 99, 101 2008-10-15
Kallelse till nytt sammanträde protokoll 94, 102, 104 2008-06-18
Svar på interpellation 2007/08:754 om kommunernas ekonomiska situation protokoll 49, 47, 45 2008-06-13
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:517 om sexuella övergrepp på djur protokoll 50 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:506 om regional fördelning protokoll 62, 58, 55 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:517 om sexuella övergrepp på djur protokoll 47 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:500 om Fennoskankabeln protokoll 29, 27, 31 2008-04-22
Svar på interpellationerna 2007/08:498 och 508 om kreditgarantiföreningar protokoll 24, 18, 21 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:487 om flyktingar som utvisas till Afghanistan protokoll 101, 96 2008-04-08
Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens (IMF:s) Nya lånearrangemang (NAB) protokoll 31, 27, 29 2008-04-03
Riksbankens förvaltning 2007 protokoll 33 2008-04-03
Svar på interpellation 2007/08:470 om regeringens jämställdhetspolitik i statlig förvaltning protokoll 55, 52 2008-04-01
Naturkatastroffond m.m. protokoll 19, 14, 10, 17, 12 2008-03-13
Svar på interpellation 2007/08:336 om höga direktörslöner snabbprotokoll 87, 83, 85 2008-02-19
Svar på interpellationerna 2007/08:282 och 285 om Norrsundets Bruk protokoll 3, 12, 7 2008-01-24
Statsskuldsräntor m.m. protokoll 53, 51, 55 2007-12-20
Svar på interpellationerna 2007/08:94 och 128 om nedläggning av Norrsundets massabruk protokoll 3, 14, 8 2007-11-27
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster protokoll 128, 126, 121, 123, 118 2007-11-21
(forts. från 10 §) Tilläggsbudget 2 för 2007 (forts. FiU11) protokoll 162, 150, 148, 164 2007-11-14
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 protokoll 131, 133, 122 2007-11-14
Tilläggsbudget 2 för 2007 protokoll 141 2007-11-14
Finans- och skattepolitik protokoll 410, 460, 382, 452, 412, 448, 380, 450, 458 2007-10-17
Besparingar inom den offentliga sektorn protokoll 26 2007-10-04
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 6, 44, 22, 40, 83, 124, 122, 83, 36, 30, 32, 77, 108, 69, 38, 42, 24, 99, 34, 71, 107, 106, 13, 44, 93, 46, 97, 109, 75, 22, 82, 14, 44, 90, 42, 103, 92, 48, 95, 101, 91, 84, 15, 16, 75, 21, 81, 35, 111, 81, 79, 6, 19, 89, 32, 66, 91, 73, 50, 69, 77, 15, 105, 68, 15, 46, 20, 13, 13, 67, 6, 79, 75 2007-09-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 93, 108, 84, 110, 91, 82, 79 2007-06-20
Tilläggsbudget 1 för 2007 protokoll 154 2007-06-20
Svar på interpellation 2006/07:542 om gränspolisens agerande och rätten till vård protokoll 31, 34, 27 2007-06-18
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 2, 16, 9, 23, 11, 21, 4, 6, 14 2007-06-14
Bank- och försäkringsfrågor protokoll 80, 77, 82, 75, 73 2007-04-25
Svar på interpellation 2006/07:416 om ingångna avtal och avskaffande av merkostnadsersättningen till plusjobben protokoll 78, 81, 75 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:422 om konsekvensanalyser av statliga företag protokoll 8, 4 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:448 om ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisationen av Försäkringskassan protokoll 19, 15, 24 2007-04-10
Riksbankens förvaltning 2006 protokoll 107 2007-03-28
Svar på interpellation 2006/07:281 om förlust av intäkter och inflytande vid utförsäljning protokoll 2, 6, 4 2007-03-19
Effektiv statsförvaltning m.m. protokoll 36, 34, 32 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:81 om statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera protokoll 24, 27 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:83 om utförsäljning av SBAB protokoll 33, 36 2007-01-16
Nya kapitaltäckningsregler protokoll 101, 103, 99 2006-12-06
Svar på interpellation 2006/07:57 om arbetsmiljö protokoll 33 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:66 om ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift protokoll 113, 118, 110 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:56 om vd-bonus i statliga bolag protokoll 16, 12 2006-11-28
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 protokoll 29, 22, 24, 20, 27 2006-11-22
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 101, 103 2006-11-09
Ekonomi och skatter protokoll 171, 183, 185, 191, 197, 212, 187, 169, 210, 189, 199 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ulla Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.