Ulrika Heie

Bio

Ulrika Eva Charlotte Heie, tidigare Carlsson, i riksdagen tidigare Ulrika Carlsson i Skövde, född 17 april 1965 i Alingsås landsförsamling, Älvsborgs län, är en svensk lärare och politiker (centerpartist), som är riksdagsledamot sedan 2006, invald för Västra Götalands läns östra valkrets.I riksdagen är hon Centerpartiets vice gruppledare sedan 2011. Hon är sedan 2022 ordförande i trafikutskottet. Hon var ledamot i utbildningsutskottet 2006–2018 och utskottets ordförande under en period 2008. Hon är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet sedan 2018 och var utskottets ordförande under en period 2020. Hon är även ledamot i krigsdelegationen och ersättare i riksdagsstyrelsen sedan 2014. Utöver detta har hon varit suppleant i bland annat försvarsutskottet, konstitutionsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, utbildningsutskottet och utrikesutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ulrika Heie, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1406 (43.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
420 (13.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
269 (8.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1118 (34.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ulrika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ulrika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
LedamotTrafikutskottet2022-10-042022-10-04
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2020-11-302022-09-26
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet2020-04-162020-11-29
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
Förste vice gruppledareCenterpartiet2018-10-09
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022020-04-16
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
ErsättareRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-10-02
Förste vice gruppledareCenterpartiet2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2012-09-062014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2011-10-212012-09-05
Förste vice gruppledareCenterpartiet2011-10-112014-09-29
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2009-09-242010-10-04
LedamotUtbildningsutskottet2008-04-082010-10-04
OrdförandeUtbildningsutskottet2008-01-012008-04-07
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotUtbildningsutskottet2006-10-102007-12-31
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Järnvägsfrågor 2022/23:127 135, 137, 96, 98, 108, 110, 112 2023-06-19
Svar på interpellation 2022/23:352 om risken för värmebölja och torka kommande sommar 2022/23:126 56, 60 2023-06-16
Svar på interpellation 2022/23:355 om den svenska vargstammen 2022/23:126 66, 69 2023-06-16
Luftfartsfrågor 2022/23:116 46, 48, 54, 56, 58 2023-05-31
Vägtrafik- och fordonsfrågor 2022/23:110 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 86, 88 2023-05-23
Sjöfartsfrågor 2022/23:106 47, 49, 51, 47, 49, 51, 47, 49, 51 2023-05-10
Yrkestrafik och taxi 2022/23:84 2, 4, 15, 2, 4, 15 2023-03-30
Infrastrukturfrågor 2022/23:68 124, 126, 128, 143, 145, 104, 106, 124, 126, 128, 143, 145, 104, 106 2023-02-23
Kollektivtrafikfrågor 2022/23:68 186, 186 2023-02-23
Kommunikationer 2022/23:41 31, 33, 43, 45, 47, 49, 51, 65, 31, 67, 33, 43, 79, 45, 81, 47, 49, 51, 93, 95, 65, 67, 79, 81, 93, 95 2022-12-17
Svar på interpellation 2022/23:4 om Sveriges klimatmål för transportsektorn 2022/23:19 2, 6, 11, 2, 6, 11 2022-11-11
Märkning och registrering av katter 2021/22:72 101, 101 2022-02-24
(forts. från § 16) Livsmedelspolitik (forts. MJU14) 2021/22:63 79, 81, 79, 81 2022-02-02
Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem 2021/22:63 62, 62 2022-02-02
Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön 2021/22:34 30, 30 2021-11-25
Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service 2021/22:30 37, 37, 37 2021-11-18
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 11 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 11 2021-06-10
(forts. från § 6) Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (forts. MJU18) 2020/21:128 131, 133, 131, 133 2021-05-27
Cirkulär ekonomi 2020/21:128 142, 144, 146, 142, 144, 146 2021-05-27
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 2020/21:128 3, 3 2021-05-27
Djurskydd 2020/21:91 29, 70, 72, 74, 5, 5, 59, 29, 59 2021-03-10
Frågestund 2020/21:88 68, 38, 40, 70, 34, 36, 68, 70, 54, 64, 66, 88, 90, 38, 40, 68, 70, 54, 36, 38 2021-03-04
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2020/21:51 236, 236 2020-12-10
Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given 2019/20:137 129, 129 2020-06-11
Lärare och elever 2019/20:118 3, 3 2020-05-07
(forts. från § 9) Fiskeripolitik (forts. MJU11) 2019/20:86 123, 123 2020-03-12
Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn 2019/20:13 2, 2, 2 2019-10-02
Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 2018/19:104 190, 190 2019-06-13
Livsmedelspolitik 2018/19:84 192, 66, 68, 70, 66, 68, 70 2019-05-02
(forts. från § 12) Fiskeripolitik (forts. MJU3) 2018/19:53 130, 132 2019-02-14
Fiskeripolitik 2018/19:53 127, 104, 104, 139, 139 2019-02-14
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas 2017/18:135 79 2018-06-19
Riktade statsbidrag till skolan 2017/18:135 92 2018-06-19
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program 2017/18:135 45, 47, 49, 51, 53 2018-06-19
Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 2017/18:122 33 2018-05-30
En gymnasieutbildning för alla 2017/18:117 5 2018-05-23
Samling för skolan 2017/18:117 14, 35, 37, 48, 50 2018-05-23
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 90 2018-04-12
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala 2017/18:31 81 2017-11-15
Skolstart vid sex års ålder 2017/18:31 53, 65, 67, 70, 72 2017-11-15
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2016/17:128 117 2017-06-19
En försöksverksamhet med branschskolor 2016/17:125 135, 142, 144 2017-06-14
(forts. från § 12) Skolväsendet - grundläggande om utbildningen, Skolväsendet - lärare och elever och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (forts. UbU17, UbU18 och UbU19) 2016/17:105 132 2017-05-04
Vuxenutbildningen 2016/17:105 2 2017-05-04
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 2016/17:76 48, 66, 68 2017-03-01
Ny kompetensagenda för Europa 2016/17:21 93 2016-10-26
Fler elever i fler skolor 2016/17:10 25 2016-09-28
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever 2015/16:111 9 2016-05-25
Ytterligare undervisningstid i matematik 2015/16:111 15 2016-05-25
(forts. från § 11) Skolväsendet (forts. UbU14) 2015/16:103 117, 123, 125, 134, 136 2016-05-11
Statsministerns frågestund 2015/16:96 55, 57 2016-04-21
Förskolan 2015/16:73 105, 107, 109, 84, 192, 190, 188, 180, 184, 186, 266, 182, 127, 129, 131, 156, 158, 161, 163 2016-03-02
Studiestöd 2015/16:73 88, 90, 85, 93, 95, 84 2016-03-02
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 186, 188, 169, 171 2015-12-16
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (S) 2015/16:16 6 2015-10-20
En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande 2014/15:117 112 2015-06-16
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 144, 158, 160 2015-06-11
Mot en ny europeisk grannskapspolitik 2014/15:109 23 2015-06-04
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång 2014/15:90 99 2015-04-22
(forts. från § 6) Vuxenutbildning (forts. UbU12) 2014/15:83 66, 68, 72, 74 2015-04-09
Möjligheter till fjärrundervisning 2014/15:74 160, 173, 175, 187, 189 2015-03-18
(forts. från § 8) Grundskolan (forts. UbU9) 2014/15:71 116, 118, 120, 122, 124 2015-03-12
(forts. från § 7) Förskolan (forts. UbU8) 2014/15:67 99 2015-03-05
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan snabbprotokoll 139 2014-06-17
Tid för undervisning snabbprotokoll 44 2014-06-04
Gymnasial lärlingsanställning snabbprotokoll 26 2014-05-27
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 13 2014-05-27
(forts. från 6 §) Grundskolan (forts. UbU10) snabbprotokoll 110 2014-02-20
Aktuell debatt: De svenska skolresultaten i PISA-rapporten 2012 snabbprotokoll 110, 118, 126 2013-12-17
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 85 2013-12-10
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare snabbprotokoll 13, 15, 17 2013-11-06
Minskade krav på dokumentation i skolan snabbprotokoll 6 2013-10-23
Aktuell debatt: Läget i den svenska skolan snabbprotokoll 106, 98, 90 2013-06-19
Skolväsendet snabbprotokoll 156, 86, 88, 90, 103, 105, 116, 118, 124 2013-06-12
Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare snabbprotokoll 9, 13, 11 2013-05-16
Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän snabbprotokoll 29, 33, 31 2013-05-16
Vuxenutbildning snabbprotokoll 169, 14, 54, 57, 59, 154, 131 2013-03-27
Aktuell debatt: Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram snabbprotokoll 22, 14, 6 2012-11-06
Ungdomars inträde på arbetsmarknaden snabbprotokoll 54 2012-10-25
Industrinedläggningar på mindre orter protokoll 34, 36 2012-10-04
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare protokoll 59, 55, 57 2012-06-18
(forts. från 7 §) Gymnasieskolan (forts. UbU15) protokoll 109, 107, 105 2012-05-24
(forts. från 7 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 94 2012-05-10
Utbildning och universitetsforskning protokoll 31, 15, 63, 65, 19, 23, 25, 27, 47, 49, 68, 70, 21, 57, 72, 74, 76, 70, 59, 72, 17, 61, 83, 85, 23, 55, 149, 25, 35, 153, 26, 33, 21, 15, 37, 151, 13, 17, 174, 13, 39, 67, 19, 35, 37, 53, 55, 134, 155, 157 2011-12-19
Utsläppsminskningar protokoll 49 2011-12-15
(forts. från 9 §) Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (forts. UbU17) protokoll 97 2011-06-16
Grundskolan snabbprotokoll 107, 19, 21, 23, 30, 32, 174, 105, 134, 109 2011-03-30
Förskolan m.m. snabbprotokoll 17 2011-03-02
Legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 51 2011-03-02
Felaktiga särskoleplaceringar snabbprotokoll 60, 58 2011-02-03
Aktuell debatt: Svenska elevers skolresultat snabbprotokoll 73, 89, 81 2011-01-26
Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m. snabbprotokoll 157 2010-12-20
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 133 2010-12-15
En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor snabbprotokoll 14, 20, 18, 16, 12 2010-06-15
Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen protokoll 123, 119, 121, 117, 125 2010-06-02
Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter protokoll 59, 63, 65, 67, 61 2010-04-21
Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid protokoll 56, 62, 64, 60, 58 2009-06-10
Forskarutbildning med profilering och kvalitet protokoll 269 2009-05-20
Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande protokoll 237, 243, 241, 235, 233, 239, 231 2009-05-20
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar protokoll 70, 62, 68, 74, 66, 72, 64 2009-04-22
Högskolan protokoll 129, 155, 3, 131, 159, 157, 127, 125, 133, 45 2009-04-02
Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan protokoll 114, 112, 110 2009-03-11
Ett lyft för forskning och innovation protokoll 35, 41, 43, 37, 47, 45, 39 2009-01-28
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik protokoll 117 2008-06-11
Gymnasieskolan protokoll 6, 16, 14, 9, 10, 34, 12, 30, 42, 131, 176, 28, 8, 26, 4, 111, 184, 186 2008-03-27
Aktuell debatt: Nytt betygssystem protokoll 6, 13 2008-02-21
(forts. från 11 §) Forskning och forskarutbildning (forts. UbU5) protokoll 103, 107, 109, 105, 111 2008-02-14
Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg protokoll 94, 92, 90 2008-02-14
Barnens rätt i sociallagstiftningen protokoll 16, 14 2007-11-29
Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet protokoll 29, 27, 35, 33, 23, 25, 31 2007-06-07
Utbildningspolitiken protokoll 51, 49 2007-04-19
Forskning protokoll 57, 11, 11 2007-03-28
Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses protokoll 14, 16, 12 2007-03-28
(forts. från 11 §) Studiestöd (forts. UbU6) protokoll 144, 140, 146, 142, 148 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:107 om social snedrekrytering till högskola, universitet protokoll 29, 26 2006-12-12
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan protokoll 68 2006-11-29
Skola, utbildning och forskning protokoll 281 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ulrika Heie

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.