Ulrika Karlsson

Bio

Ulrika Sofia Karlsson, född 19 april 1973 i Längbro församling i Örebro, är en svensk politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2018 (även tjänstgörande ersättare 2004 och 2021–2022), invald för Uppsala läns valkrets. I valen 2010 och 2014 var hon Moderaternas förstanamn i Uppsala läns riksdagsval. I riksdagen gick hon tidigare under benämningen Ulrika Karlsson i Uppsala.Karlsson har varit ansvarig för fildelningsfrågorna inom Moderaterna när hon satt som ledamot i justitieutskottet, ledamot av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagsutredningen och suppleant i civilutskottet. 2012–2018 var hon ledamot av EU-nämnden.
Efter en tid som aktiv i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Örebro län flyttade Karlsson i mitten av 1990-talet till Uppsala för att studera juristprogrammet. Under sin studietid vid Uppsala universitet var hon bland annat ordförande för Uppsala studentkårs fullmäktige.
Frihetsfronten utsåg 2002, efter en omröstning bland liberala skribenter och debattörer, Karlsson till Sveriges mest liberala riksdagskandidat. I samma omröstning 2006 röstades hon näst mest liberal efter centerpartisten Fredrick Federley. Efter detta har Frihetsfronten upphört med att utse mest liberala riksdagskandidat.
Karlsson har under sin tid i riksdagen bland annat motionerat i trygghetsfrågor, studentfrågor och frågor som rör företagande och en human flyktingpolitik. Karlsson röstade för datalagringsdirektivet och försvarade lagen i en radiodebatt med att polisens tillgång till trafikdatauppgifter är avgörande för att de ska kunna avfärda oskyldiga från en brottsmisstanke vid en brottsutredning.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ulrika Karlsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
354 (28.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
156 (12.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
44 (3.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
703 (55.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ulrika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ulrika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-05-192022-06-30
ErsättareMarta Obminska2022-05-062022-06-30
SuppleantKonstitutionsutskottet2021-05-062022-04-08
ErsättareMarta Obminska2021-04-262022-04-08
LedamotEU-nämnden2017-12-192018-09-24
Riksdagsledamot2017-06-192018-09-24
RiksdagsledamotGunnar Hedberg 2017-05-18 - 2017-06-18 Sjukledighet2017-05-182017-06-18
Riksdagsledamot2015-05-312017-05-17
RiksdagsledamotGunnar Hedberg 2014-12-01 - 2015-05-30 Föräldraledighet2014-12-012015-05-30
Vice ordförandeRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2014-11-202018-01-16
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2014-10-282018-09-24
LedamotRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2014-10-282014-11-20
LedamotEU-nämnden2014-10-072017-12-19
SuppleantCivilutskottet2014-10-072017-05-02
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292014-11-30
Riksdagsledamot2014-04-182014-09-29
RiksdagsledamotGunnar Hedberg 2014-01-13 - 2014-04-17 Föräldraledighet2014-01-132014-04-17
OrdförandeRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2013-05-142014-10-28
LedamotRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2013-04-242013-05-13
LedamotEuroparådets svenska delegation2013-03-232014-11-01
SuppleantUtrikesutskottet2013-02-132014-09-29
LedamotEU-nämnden2012-12-032014-10-07
Andre vice ordförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2010-11-172014-10-28
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2010-10-192014-10-14
SuppleantCivilutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotJustitieutskottet2010-10-122012-12-02
Riksdagsledamot2010-10-042014-01-12
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2008-03-132008-05-07
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2006-10-172010-10-19
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2004-09-232004-10-31
SuppleantUtbildningsutskottet2004-09-232004-10-31
ErsättarePer Bill2004-09-172004-10-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskningsbetänkande 2021/22:130 24 2022-06-14
Statsministerns frågestund 2021/22:72 64, 64 2022-02-24
Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt 2021/22:71 42, 42 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:17 om kunskapsbaserad vård till sexualbrottsutsatta 2021/22:16 3, 6, 3, 6 2021-10-14
Svar på interpellation 2017/18:259 om EU:s framtida utveckling 2017/18:55 68, 70, 72 2018-01-16
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 127, 129 2017-11-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april 2016/17:103 26, 28 2017-05-02
Frågestund 2016/17:97 64, 66, 134, 136 2017-04-20
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2016/17:7 79, 81, 17, 19, 6, 8, 111, 113, 6, 8, 6, 8, 4, 6 2016-09-22
(forts. från § 18) Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (forts. UU10) 2015/16:115 123, 125 2016-06-08
Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 2015/16:115 109, 111, 113 2016-06-08
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) 2015/16:100 6 2016-04-28
Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd 2015/16:76 6, 8 2016-03-08
(forts. från 12 §) Sveriges politik för global utveckling (forts. UU12) snabbprotokoll 129 2014-05-28
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 73, 71, 69 2013-05-22
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 snabbprotokoll 20, 24, 22 2013-05-15
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 99, 95, 97 2013-02-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari snabbprotokoll 48, 50 2013-02-12
Interparlamentariska unionen (IPU) snabbprotokoll 33, 141, 4 2012-11-07
Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål protokoll 88, 82, 84, 86, 80 2012-06-19
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål protokoll 45, 41, 39, 47, 43 2012-03-21
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll protokoll 142 2012-02-15
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG protokoll 151 2011-11-23
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG snabbprotokoll 24, 37, 64, 62, 5, 35, 3, 1, 22 2011-03-16
Svar på interpellation 2010/11:92 om tågförseningar för resenärer och godstrafiken snabbprotokoll 137, 141 2010-12-22
Rättsväsendet snabbprotokoll 51, 46, 49 2010-12-14
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 180 2010-06-17
Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel protokoll 103 2010-05-19
Migration och asylpolitik protokoll 47 2010-04-21
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism protokoll 85 2010-04-21
(forts. från 6 §) Hemlig teleavlyssning m.m. (forts. JuU18) protokoll 88 2010-02-18
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 20 2010-02-03
Svar på interpellation 2009/10:38 om polisens agerande vid oroligheter och hantering av anmälningar mot polisen protokoll 17, 13 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:46 om trafikdata protokoll 42, 39 2009-11-06
Svar på interpellation 2009/10:48 om kriminalisering av köp av sexuella tjänster i Europa protokoll 61, 57 2009-11-06
Säkerheten och den grova organiserade brottsligheten protokoll 56, 54 2009-09-24
Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007 protokoll 189 2009-03-18
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 71, 73, 75 2009-02-25
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål protokoll 143 2009-02-19
Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism protokoll 12 2008-11-13
(forts. från 12 §) Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. (forts. JuU3) protokoll 99, 93, 95, 97, 91 2008-10-22
Kultur protokoll 348, 346 2008-10-17
Rättsfrågor protokoll 334, 314, 316, 330, 332, 322, 328, 324, 326 2008-10-17
Nationell strategi för att möta hotet från terrorism och Upptrappning av kampen mot terrorism och bättre sprängämnessäkerhet protokoll 48, 42, 44, 40, 36, 46, 38 2008-05-14
Meddelande om inställd votering protokoll 139 2008-04-24
Migrationspolitiken protokoll 43, 41 2008-03-06
Hemlig teleavlyssning, m.m. snabbprotokoll 36, 34, 31, 38 2008-02-20
Svar på interpellation 2007/08:223 om datalagring protokoll 128 2007-12-11
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning samt vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. protokoll 12, 14, 6, 8, 18, 16, 10 2007-11-14
Sexualbrottslagen protokoll 113, 111, 35, 20, 18, 37 2007-10-19
Processrättsliga frågor protokoll 33, 103 2007-04-11
Straffrättsliga frågor protokoll 12, 6, 10, 4, 8 2007-03-15
Migration protokoll 119, 115 2006-12-11
Nyföretagandet protokoll 66 2004-10-28
Svar på interpellation 2004/05:29 om humaniteten i asylpolitiken protokoll 56, 59 2004-10-19
Svar på interpellationerna 2004/05:14, 15, 21 och 28 om flyktingmottagandet i kommunerna protokoll 46, 52 2004-10-19
Migration och asyl protokoll 389, 396, 398 2004-10-13

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ulrika Karlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.