Ulrika Westerlund

Bio(alpha)

En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.
Politiker finns i alla typer av politiska system, såväl i demokratier, som enpartidiktaturer, eller auktoritära regimer som saknar politiska partier i vanlig bemärkelse. Politiker i maktställning kan således ha erövrat makten såväl genom allmänna val, som personliga utnämningar, revolutioner, statskupper, eller för den delen genom arv. I demokratiska flerpartisystem finns i praktiken alltid någon form av politisk opposition representerad i den lagstiftande församlingen, men även de utan någon form av representation eller något betydande inflytande är politiker, om de strävar efter att nå den politiska makten.
Företrädare för olika intresseorganisationer, PR-konsulter eller lobbyister anlitade av dessa, ledarskribenter eller företrädare för tankesmedjor, uppfattas vanligtvis inte som politiker trots att de kanske sysslar yrkesmässigt med åsiktsbildning. Inte heller offentliga ämbetsmän uppfattas som politiker, trots att de kan inneha betydande maktbefogenheter och även utöva inflytande på opinionen under vissa omständigheter, exempelvis som chefer för statliga ämbetsverk.
Att utöva någon av dessa roller och samtidigt agera som företrädare för ett politiskt parti skulle till och med kunna uppfattas som intresse- eller lojalitetskonflikter gentemot uppdragsgivarna, och är på det sättet också ovanligt. Däremot är det inte lika ovanligt att efter en avslutad politisk karriär finna före detta politiker i dessa närliggande sektorer, eller att politiska kandidater rekryteras därifrån likaväl som att detta sker från andra områden i samhället.
Ordet politiker kan härledas från gammalgrekiskans πολιτεια (politeía), πόλις (pólis), som betyder stadsförvaltning, stadsstat, statsskick eller "det som rör staten".
Artikeln innehåller material från wikipedia Politiker, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Läkemedel och tandvård 2022/23:128 187 2023-06-20
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. 2022/23:128 208 2023-06-20
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 33 2023-06-13
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2022/23:119 89 2023-06-07
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 6 2023-05-23
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 2022/23:110 36, 38, 45, 47, 52, 22, 24 2023-05-23
Hälso- och sjukvårdens organisation 2022/23:103 219, 219 2023-05-04
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet 2022/23:102 32, 32 2023-05-03
Socialtjänstens arbete 2022/23:102 48, 48 2023-05-03
Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap 2022/23:99 157, 157 2023-04-27
(forts. från § 8) Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU24) 2022/23:93 114, 114 2023-04-20
Familjerätt 2022/23:88 143, 145, 143, 145 2023-04-13
Folkhälsa 2022/23:88 107, 107 2023-04-13
Statsministerns frågestund 2022/23:88 71, 71 2023-04-13
(forts. från § 12) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (forts. SoU19) 2022/23:80 130, 130 2023-03-23
(forts. från § 5) Äldreomsorg (forts. SoU22) 2022/23:76 129, 129, 129 2023-03-16
Frågestund 2022/23:76 86, 72, 86, 86, 72 2023-03-16
Kultur och fritid för barn och unga 2022/23:71 103, 103 2023-03-08
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 77, 88, 77, 108, 88, 108 2023-03-08
Svar på interpellation 2022/23:162 om stärkt barnrättsperspektiv i lagstiftningen om umgänge och vårdnad 2022/23:65 2, 4, 6, 2, 4, 6 2023-02-17
Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel 2022/23:64 145, 145 2023-02-16
Svar på interpellation 2022/23:146 om självbestämmande som grund för ändring av juridiskt kön 2022/23:62 41, 43, 45, 41, 43, 45 2023-02-14
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/23:51 53, 53 2023-01-25
En ny biobankslag 2022/23:51 59, 59 2023-01-25
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården 2022/23:51 91, 91 2023-01-25
(forts. från § 6) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2022/23:39 191, 193, 195, 191, 193, 195 2022-12-15
Migration 2022/23:39 48, 50, 52, 48, 50, 52 2022-12-15
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021 2022/23:25 64, 64 2022-11-23
Svar på interpellation 2022/23:13 om angelägna reformer för trans- och intersexpersoner 2022/23:20 14, 16, 18, 14, 16, 18 2022-11-15
Svar på interpellation 2022/23:9 om planer för arbete med hbtqi-politiska reformer 2022/23:20 63, 65, 67, 63, 65, 67 2022-11-15
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 108, 110, 112, 108, 110, 112, 108, 110, 112, 108, 110, 112 2022-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ulrika Westerlund

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.