Willy Söderdahl

Bio

Anders Willy Söderdahl, (Villy i folkbokföringen) född 13 oktober 1950 i Hässleholm, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2002, invald för Blekinge läns valkrets.I riksdagen var han ledamot i EU-nämnden 1998–2002. Han var även suppleant i kulturutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.Söderdahl är även lokalpolitiskt aktiv i Sölvesborgs kommun, och har varit politiskt engagerad i över 30 år.
Artikeln innehåller material från wikipedia Willy Söderdahl, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-02-012002-09-29
LedamotEU-nämnden1998-10-132002-10-08
SuppleantKulturutskottet1998-10-132002-02-01
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En samlad naturvårdspolitik snabbprotokoll 98, 111, 96, 82, 113 2002-06-10
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 84 2002-06-04
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 52, 113 2002-05-22
Svar på interpellation 2001/02:400 om ideella ungdomsorganisationer i skattelagstift- snabbprotokoll 96, 98, 94 2002-05-21
Svar på interpellationerna 2001/02:387 och 463 om folkbildningens framtid snabbprotokoll 32, 28, 24 2002-05-21
Byggfrågor snabbprotokoll 245 2002-04-10
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Barcelona 15-16 mars 2002 snabbprotokoll 14, 12 2002-03-21
(forts. från 8 §) Vissa energimarknadsfrå- gor (forts. NU9) snabbprotokoll 174 2002-03-14
Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel snabbprotokoll 120, 122 2002-03-14
Skogsbruk m.m. snabbprotokoll 3 2002-03-14
Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. snabbprotokoll 95, 123, 125 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:208 om utomhuspedagogik snabbprotokoll 69, 71 2002-02-05
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2000 snabbprotokoll 174 2002-01-17
Nicefördraget snabbprotokoll 76 2001-12-06
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 62 2001-12-05
Information från regeringen om FN:s kli- matmöte i Marrakech snabbprotokoll 124, 126 2001-11-15
Svar på interpellation 2000/01:413 om folkbildningen snabbprotokoll 73, 70, 67 2001-05-29
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 86 2001-05-09
Vissa EU-frågor snabbprotokoll 106 2001-05-09
(forts. från 6 §) Folkbildning (forts. KrU7) snabbprotokoll 125, 123, 128, 130 2001-04-19
Folkbildning snabbprotokoll 45, 178 2001-04-19
Information från regeringen om EU- toppmötet i Stockholm snabbprotokoll 24, 22 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:307 om infrastrukturen i sydöstra Sverige snabbprotokoll 77, 81, 79 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:308 om kraftledningars placering snabbprotokoll 84, 88, 86 2001-03-20
Information från regeringen om FN:s mil- jöorgan UNEP:s miljöministermöte i Nairobi snabbprotokoll 108, 106 2001-02-15
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 150, 148, 152 2001-01-17
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 162, 160 2000-12-14
Ny socialavgiftslag snabbprotokoll 29 2000-11-16
(forts. från 7 §) Det framtida domstolsvä- sendet (forts. JuU22) snabbprotokoll 226 2000-06-08
Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 snabbprotokoll 64, 62, 60, 66 2000-05-29
EU-debatt snabbprotokoll 98, 93, 89, 91 2000-05-10
Justering av protokoll snabbprotokoll 27, 25 2000-04-05
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 217 2000-04-05
(forts.) Allmänna motioner om inkomst- skatter m.m. (forts. SkU13) snabbprotokoll 137 2000-03-08
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 58, 118 2000-02-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 98 2000-01-20
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 181, 179 1999-12-15
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 258 1999-12-08
Information från regeringen om aktuella EU-frågor - nästa regeringskonferens och utvidg- snabbprotokoll 40, 38 1999-11-23
Information från regeringen om EU- toppmötet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 snabbprotokoll 87, 85 1999-10-21
Information från regeringen om resultatet av EU-toppmötet i Köln m.m. snabbprotokoll 145, 143 1999-06-15
Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 snabbprotokoll 49, 90, 45, 47, 85 1999-06-02
Frågestund snabbprotokoll 74, 68, 83, 46, 64, 66, 70, 85, 73, 94, 17, 52, 75, 85, 85, 50, 48, 83, 87, 96, 72, 42, 74, 41, 50, 19, 92, 94, 44, 69, 72, 44, 71 1999-05-06
Information från regeringen om förbere- delserna för Sveriges ordförandeskap i EU år snabbprotokoll 130, 128 1999-04-15
Information från regeringen om situationen i Kosovo snabbprotokoll 47, 49 1999-04-13
Naturresursfrågor och vattenrätt snabbprotokoll 166 1999-03-24
Historiska arrenden snabbprotokoll 178 1999-03-17
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 261, 277, 263, 318, 320, 275 1999-01-21
Energi snabbprotokoll 212 1998-12-17
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 91 1998-12-08
Kriminalisering av främjande av delta- gande i lotterier som anordnas utom landet snabbprotokoll 203 1998-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Willy Söderdahl

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.