Wiwi-Anne Johansson

Bio

Wiwi-Anne Elisabeth Johansson, född 7 november 1950 i Trollhättan, är en svensk journalist och politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2017, invald för Västra Götalands läns västra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Wiwi-Anne Johansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1606 (24.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2791 (43.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1010 (15.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1073 (16.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Wiwi-Anne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Wiwi-Anne röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072017-10-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072017-10-31
KvittningspersonVänsterpartiet2014-09-292017-10-31
LedamotValberedningen2014-09-292017-10-31
Riksdagsledamot2014-09-292017-10-31
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
KvittningspersonVänsterpartiet2010-10-052014-09-29
LedamotValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2008-12-182010-10-04
SuppleantKulturutskottet2008-12-012010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn 2016/17:117 10 2017-05-31
Svar på interpellation 2016/17:307 om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest 2016/17:83 94, 97 2017-03-21
Frågestund 2015/16:26 62, 64 2015-11-12
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 2015-11-11
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:78 76 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:330 om orimliga återbetalningskrav 2014/15:73 2, 5, 8 2015-03-17
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2014/15:37 92 2014-12-12
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2014/15:37 12, 14, 16, 23, 25, 28, 30 2014-12-12
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2014/15:37 50 2014-12-12
Svar på interpellation 2014/15:22 om utvärdering av pensionssystemet 2014/15:15 101, 103, 105 2014-11-04
Svar på interpellation 2014/15:19 om ett modernt presstödssystem 2014/15:11 98, 100, 102 2014-10-21
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta snabbprotokoll 74, 68, 72, 70, 76 2014-05-28
Vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 33 2014-05-28
Gymnasieskolan snabbprotokoll 109, 92, 107 2014-03-19
Utgiftsområde 10 snabbprotokoll 63, 78, 76, 18, 66, 65, 33, 31, 20, 43, 8, 41 2013-12-06
Svar på interpellationerna 2013/14:43 och 44 om Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor snabbprotokoll 109, 103, 97 2013-11-26
Sjukskrivnas möjlighet att arbeta ideellt snabbprotokoll 50, 52 2013-10-24
Svar på interpellation 2012/13:425 om vård inom rehabiliteringsgarantin snabbprotokoll 72, 68, 76 2013-06-04
Vuxenutbildning snabbprotokoll 158 2013-03-27
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 98, 102, 100, 96, 104 2013-03-13
(forts. från 8 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) snabbprotokoll 129, 127 2012-12-12
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning snabbprotokoll 40, 42, 52, 12, 50, 24, 22 2012-12-12
(forts. från 13 §) Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (forts. SfU14) protokoll 135 2012-05-03
(forts. från 8 §) Socialavgifter (forts. SfU9) protokoll 89, 91 2012-04-11
Socialavgifter protokoll 56 2012-04-11
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 135, 116, 118, 122, 114, 120, 133 2011-12-12
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom protokoll 157, 98, 153, 155, 96, 86 2011-12-12
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn protokoll 174, 176, 178, 106 2011-12-12
Svar på interpellation 2011/12:49 om regeringens slopade mål om ett jämställt uttag av föräldradagar protokoll 16, 20, 18 2011-10-21
Jämställdhet och föräldraförsäkring protokoll 60, 58 2011-10-20
Förbättringar inom familjepolitiken snabbprotokoll 131, 129, 121 2011-10-12
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 141, 8, 137, 139 2011-06-21
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:343 om utvärdering av pensionssystemet snabbprotokoll 71, 74 2011-05-17
Svar på interpellation 2010/11:343 om utvärdering av pensionssystemet snabbprotokoll 68 2011-05-17
Svar på interpellation 2010/11:311 om bättre sexualupplysning till unga snabbprotokoll 32, 30, 34 2011-04-26
Försäkringskassans lokala närvaro snabbprotokoll 233 2011-04-13
Svar på interpellationerna 2010/11:260 och 261 om barnfattigdom snabbprotokoll 68, 64 2011-03-29
Upprättelse för fosterhemsplacerade barn snabbprotokoll 45, 43 2011-03-10
Förskolan m.m. snabbprotokoll 10, 8, 6, 22, 20 2011-03-02
Legitimation för lärare och förskollärare snabbprotokoll 36 2011-03-02
Svar på interpellation 2010/11:161 om ungas ökade utanförskap snabbprotokoll 36, 34 2011-02-10
Svar på interpellation 2010/11:151 om vårdnadsbidraget snabbprotokoll 4, 2, 6 2011-02-03
(forts. från 5 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) snabbprotokoll 152, 154 2010-12-16
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 172, 170 2010-12-16
Utgiftsområde 11 snabbprotokoll 197, 84, 88, 201, 86, 199 2010-12-16
Utgiftsområde 12 snabbprotokoll 24, 54, 47, 16, 14, 12, 22, 56, 109, 40, 45, 58, 42 2010-12-16
Tidsgränsen i sjukförsäkringen protokoll 53, 51 2010-11-18
Svenska miljömål protokoll 28, 2, 9, 11, 26 2010-06-22
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 150 2010-06-17
Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer snabbprotokoll 185 2010-06-16
Information från regeringen om regeringens handelspolitik protokoll 10, 8 2010-04-14
Sveriges hantering av utsläppsrätter protokoll 35, 48, 46 2010-04-14
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:225 om vargstammens framtida utveckling protokoll 37 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:225 om vargstammens framtida utveckling protokoll 34 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:282 om köttklister protokoll 55, 53, 57 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:178 om vargjakten protokoll 23, 28, 18 2010-01-29
Licensjakt på varg protokoll 20, 18 2010-01-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 26, 28 2009-12-15
Aktuell debatt: Djurskyddet protokoll 14, 21, 7 2009-12-08
Svar på interpellation 2009/10:12 om klimatfinansiering protokoll 43, 45, 41 2009-10-23
En ny rovdjursförvaltning protokoll 2, 26, 28, 9, 11 2009-10-21
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 65, 67, 50, 90, 41, 88, 48 2009-06-15
Svar på interpellation 2008/09:492 om slakt utan bedövning protokoll 6, 2, 4 2009-05-19
Djurskyddskontrollregister m.m. protokoll 15, 2, 13 2009-05-14
Flyget i utsläppshandeln protokoll 21 2009-05-14
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m. protokoll 34, 43, 50, 52, 41 2009-04-29
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 184, 182, 180 2008-06-17
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi protokoll 127 2008-06-09
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 130, 139, 137 2008-04-16
Svar på interpellation 2007/08:434 om fiskvandringsvägar protokoll 87, 90, 84 2008-03-25
Klimatberedningens roll protokoll 36, 38 2008-02-21
Aktuell debatt: Fiskeripolitiken protokoll 3, 17, 1, 10 2008-02-14
Aktuell debatt: EU-kommissionens förslag om energi- och klimatpolitiken protokoll 8, 15 2008-01-31
Svar på interpellation 2007/08:212 om könsmaktsperspektiv i kampen mot mäns våld mot kvinnor protokoll 242, 236, 239 2007-12-18
Allmän miljö- och naturvård, m.m. protokoll 72, 50, 41, 48, 74 2007-12-17
(forts. från 9 §) Tillsyn över hundar och katter (forts. MJU5) protokoll 85, 87 2007-11-22
Tillsyn över hundar och katter protokoll 35 2007-11-22
Svar på interpellation 2007/08:30 om svenskt kärnbränsle till Sellafield protokoll 37, 34, 40 2007-11-13
Miljö och klimat protokoll 166, 110, 72, 129, 14, 47, 18, 74, 164, 16, 131, 45 2007-10-17
Biologisk mångfald protokoll 34, 25, 32 2007-05-16
Fiskeripolitik protokoll 50 2007-05-16
Havsmiljöpolitik protokoll 16, 14, 2 2007-05-16
Djurskydd protokoll 15, 2, 122, 120, 117, 13 2007-04-19
Svar på interpellation 2006/07:391 om klimatförändringarna och utbyggnaden av naturgas protokoll 18, 20, 22 2007-03-27
Aktuell debatt: Klimatet protokoll 7, 14 2007-03-14
Avveckling av kärnkraften protokoll 50, 52 2007-03-01
Svar på interpellation 2006/07:326 om livskraftiga vargstammar protokoll 16, 20, 18 2007-02-26
Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen m.m. protokoll 132 2007-02-22
Allmän miljö- och naturvård protokoll 72, 26, 28, 7, 40, 74, 2, 192, 5, 65 2006-12-18
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning protokoll 27, 53, 22, 36, 34, 25, 55 2006-12-07
Aktuell debatt: Klimatpolitiken protokoll 8, 15 2006-11-22
Svar på interpellation 2006/07:12 om svenskt uran till kärnvapen protokoll 71, 69, 67 2006-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Wiwi-Anne Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.