Yasmine Bladelius

Bio

Yasmine Natalie Sofie Bladelius, tidigare Larsson och Lundin, född 17 mars 1988 i Raus församling, Malmöhus län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Skåne läns västra valkrets.Bladelius är bosatt utanför Helsingborg och har varit politiskt aktiv sedan 2003 då hon blev medlem i SSU. Hon satt som ledamot i kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun mellan 2010 och 2014 och var ersättare i barn- och utbildningsnämnden mellan 2011 och 2014. Mellan 2012 och 2013 var Bladelius ordförande i SSU Helsingborg.
Bladelius är riksdagsledamot sedan valet 2014. I riksdagen är hon ledamot i socialutskottet sedan 2018 samt suppleant i EU-nämnden och Europarådets svenska delegation. Hon var ledamot i riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 2014–2018. Bladelius har varit suppleant i bland annat socialförsäkringsutskottet och socialutskottet.Mellan 2015 och 2019 var Bladelius ordförande i Republikanska föreningen. Bladelius är sedan 2019 ordförande för Unga Örnars riksförbund.
Artikeln innehåller material från wikipedia Yasmine Bladelius, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
992 (46.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
169 (7.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
3 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
983 (45.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Yasmine röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Yasmine röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEuroparådets svenska delegation2022-11-012026-10-31
SuppleantEU-nämnden2022-10-182023-04-27
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2021-05-012022-09-26
Riksdagsledamot2021-03-022022-09-26
RiksdagsledamotLena Emilsson 2020-09-01 - 2021-03-01 Föräldraledighet2020-09-012021-03-01
RiksdagsledamotLena Emilsson 2020-09-01 - 2021-04-30 Föräldraledighet2020-09-012021-04-30
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2019-06-012020-08-31
RiksdagsledamotLena Emilsson 2018-11-25 - 2019-05-31 Föräldraledighet2018-11-252019-05-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-022018-11-24
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242018-11-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-052018-09-24
LedamotRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2014-10-282018-10-28
SuppleantSocialutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072014-11-04
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:333 om väntetiderna inom cancervården 2022/23:112 3, 6 2023-05-25
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 2022/23:110 26, 28, 30 2023-05-23
Hälso- och sjukvårdens organisation 2022/23:103 214, 214 2023-05-04
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 65, 70, 72, 74, 65, 94, 96, 70, 72, 74, 94, 96 2023-03-08
Svar på interpellation 2022/23:179 om nedskärningar i regionerna 2022/23:66 21, 25, 29, 21, 25, 29 2023-02-21
Hårdare regler för nya nikotinprodukter 2021/22:135 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40 2022-06-21
En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 2021/22:133 42, 47, 34, 40, 42, 47, 34, 40 2022-06-17
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2021/22:129 18, 20, 22 2022-06-13
Vårdfrågor 2021/22:86 90, 90 2022-03-23
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 238, 238 2022-02-16
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2021/22:47 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 81, 83, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 81, 83 2021-12-16
(forts. från § 11) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU6) 2021/22:34 44, 46, 44, 46 2021-11-25
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:34 33, 35, 37, 33, 35, 37 2021-11-25
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 59, 59 2021-06-14
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 91, 100, 102, 91, 100, 102 2021-06-14
Internationella adoptioner 2020/21:138 131, 131 2021-06-10
Alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor 2019/20:77 113, 115, 117, 113, 115, 117 2020-02-19
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 143, 145, 147 2018-06-13
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem 2017/18:116 51, 53, 55 2018-05-22
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) 2017/18:101 134, 136 2018-04-19
Frågestund 2017/18:24 62, 64, 78, 73, 63, 75, 65, 59, 61, 63, 65, 93, 47, 99, 49, 101, 78, 99, 101, 96, 93, 98, 96, 102, 104, 98, 96, 47, 49, 74, 76, 98 2017-10-26
Statsministerns frågestund 2017/18:16 33 2017-10-12
Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 2016/17:73 26 2017-02-23
Socialtjänstfrågor 2015/16:82 2, 22 2016-03-17
Ensamkommande barn 2015/16:74 3, 5, 7, 9, 11 2016-03-03
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2015/16:51 136, 138, 140 2016-01-13
Socialtjänst- och barnfrågor 2014/15:86 29 2015-04-15

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Yasmine Bladelius

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.