Yvonne Andersson

Bio

Yvonne Ingeborg Christina Andersson, tidigare Nordin, född 17 maj 1951 i Stora Åby församling, Östergötlands län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2014, invald för Östergötlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Yvonne Andersson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5039 (66.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1067 (14.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
291 (3.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1132 (15%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Yvonne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Yvonne röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantLedamotsrådet2012-05-092014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-12-202011-05-10
SuppleantCivilutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
KvittningspersonKristdemokraterna2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2009-11-192010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2007-03-162010-10-04
LedamotCivilutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Gymnasial lärlingsanställning snabbprotokoll 29, 31, 27 2014-05-27
Skolväsendet snabbprotokoll 125 2014-05-05
Forskning snabbprotokoll 135, 65, 63, 139, 67, 137 2014-03-27
Svensk rymdverksamhet snabbprotokoll 19 2013-11-14
Åtgärder mot våld snabbprotokoll 56 2013-11-07
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa snabbprotokoll 18 2013-10-23
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 258, 262, 305, 260, 264, 266 2013-10-14
Studiemedel i en globaliserad värld snabbprotokoll 57 2013-10-02
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. snabbprotokoll 85, 83, 87 2013-06-05
Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare snabbprotokoll 14 2013-05-16
Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän snabbprotokoll 34 2013-05-16
Utökad undervisningstid i matematik snabbprotokoll 2 2013-04-24
Särskoleelevers fortsatta utbildning snabbprotokoll 55, 57 2013-03-21
Bullernivåer vid bostadsbyggande snabbprotokoll 57, 55 2013-03-07
Forskning och innovation snabbprotokoll 20, 16, 18 2013-02-20
Studiestöd snabbprotokoll 128, 142, 126 2012-12-17
Utbildning och universitetsforskning snabbprotokoll 185 2012-12-11
Aktuell debatt: Sjunkande andel elever som väljer gymnasieskolans yrkesprogram snabbprotokoll 17, 9, 25 2012-11-06
(forts. från 7 §) Gymnasieskolan (forts. UbU15) protokoll 114, 110, 112 2012-05-24
Ekonomisk ersättning till vanvårdade barn protokoll 72, 74 2012-05-10
(forts. från 14 §) Högskolan (forts. UbU17) protokoll 139, 136, 141 2012-04-19
Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor protokoll 164, 160, 162 2012-04-19
Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning protokoll 81 2012-03-14
Barns möjlighet att få vård protokoll 48 2012-03-14
Hyresrätt m.m. protokoll 76 2012-03-14
Vissa frågor om fristående skolor protokoll 79 2012-03-14
Vuxenutbildning protokoll 160, 170 2012-02-22
Reglerna för avvisning protokoll 62, 64 2011-11-24
Engelskan i universitetsundervisningen protokoll 55, 53 2011-11-17
Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet protokoll 64, 66, 68 2011-06-21
(forts. från 9 §) Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (forts. UbU17) protokoll 100, 98, 102 2011-06-16
Åtgärder mot ungdomsbrottslighet protokoll 87, 89 2011-06-16
Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation snabbprotokoll 30 2011-05-18
Förskoleklasser i särskolan snabbprotokoll 48, 50 2011-05-05
Forskning och forskarutbildning snabbprotokoll 108, 110, 148, 152, 150, 106 2011-04-28
Romernas situation snabbprotokoll 58, 56 2011-04-28
(forts. från 14 §) Vuxenutbildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 131 2011-04-14
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi snabbprotokoll 6, 4, 2 2011-03-03
Aktuell debatt: Svenska elevers skolresultat snabbprotokoll 76, 84, 92 2011-01-26
Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m. snabbprotokoll 158 2010-12-20
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 159 2010-12-15
(forts. från prot. 139) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler (forts. CU24) protokoll 123 2010-06-21
En enklare plan- och bygglag och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen protokoll 28 2010-06-21
En frivillig revision protokoll 37 2010-06-21
Ersättning vid expropriation protokoll 7 2010-06-21
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar snabbprotokoll 218 2010-06-17
Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn snabbprotokoll 220 2010-06-16
Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen protokoll 131 2010-06-02
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare snabbprotokoll 50 2010-05-26
Luftfartens lagar snabbprotokoll 29, 27, 31 2010-05-26
Tillsyn av överförmyndarna snabbprotokoll 108, 110, 112 2010-05-06
Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning snabbprotokoll 34, 36, 32 2010-04-29
En nedre promillegräns för sjöfylleri snabbprotokoll 15 2010-04-28
Ny lärarutbildning snabbprotokoll 75, 79, 77, 73, 71 2010-04-28
Byggfrågor protokoll 59, 105, 109, 107 2010-03-24
Upphävande av förköpslagen protokoll 47 2010-03-24
Associationsrättsliga frågor protokoll 61, 68 2010-03-17
Forskning på skolområdet protokoll 32, 30 2010-02-18
En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag protokoll 157 2010-02-17
Familjerättsliga frågor protokoll 2 2010-02-11
Konsumentfrågor och sms-lån protokoll 43 2010-01-27
(forts. från 9 §) Hyresrätt m.m. (forts. CU4) protokoll 139 2010-01-20
Ägande och förvaltning av hyreshus protokoll 126, 128, 124 2010-01-20
(forts. från prot. 49) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 143 2009-12-16
Forskning och utveckling inom försvarsindustrin protokoll 62, 60 2009-12-03
Forskningspolitiken protokoll 79, 77 2009-10-22
(forts. från 7 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. CU32) protokoll 73 2009-05-14
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 93 2009-05-14
Fastighetsrätt protokoll 121, 44 2009-04-29
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 107, 31, 27, 29 2009-04-29
(forts. från 10 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. CU21) protokoll 106 2009-04-01
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 40, 17, 37, 8, 1, 10, 3, 5, 93, 15, 91, 42, 35 2009-04-01
Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor protokoll 209, 205, 207, 82 2009-02-25
Ägarlägenheter protokoll 95, 93, 97 2009-02-18
Ett försvarsavtal mellan Ryssland och Island protokoll 61, 59 2009-01-29
Ett lyft för forskning och innovation protokoll 49, 51, 75, 73, 53, 57, 55 2009-01-28
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 147, 145, 143 2008-12-11
Vissa frågor om andrahandsupplåtelse protokoll 100, 94, 92, 98, 96 2008-11-26
Utbildning och forskning protokoll 430, 424, 367, 422, 365, 428, 432, 420, 426 2008-10-16
Privat högskoleverksamhet protokoll 137 2008-06-12
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 14 2008-06-09
(forts. från 11 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 116 2008-06-05
Det nya statliga lantmäteriet protokoll 64 2008-06-04
Ny marknadsföringslag m.m. protokoll 42, 46, 44 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:640 om skolskjutsar protokoll 26, 24, 28 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:641 om svenskt stöd till UWC-skola i Norge protokoll 35, 31, 33 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:600 om tillsyn i konkurs protokoll 6, 4, 2 2008-05-05
Äktenskap och partnerskap protokoll 53, 49, 55, 51, 47 2008-04-16
Svar på interpellation 2007/08:520 om svenskt stöd till UWC-skola i Norge protokoll 120, 124, 122 2008-04-11
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 71, 140, 75, 73 2008-04-09
Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning protokoll 109, 105, 107 2008-04-02
(forts. från 7 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU11) protokoll 149 2008-03-26
(forts. från 11 §) Forskning och forskarutbildning (forts. UbU5) protokoll 126 2008-02-14
Studiestöd till vuxna utvecklingsstörda protokoll 84, 86 2008-02-14
Framtidsforskningen protokoll 52 2008-01-31
Utvärdering av de långtidssjukskrivnas situation protokoll 93, 95 2008-01-24
Associationsrättsliga frågor m.m. protokoll 90, 47, 49, 45, 88, 86 2008-01-23
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 36, 54, 46, 50, 48, 52, 44, 32, 56, 34 2007-12-19
Ändringar i plan- och bygglagen protokoll 77 2007-12-05
Del 3: Näringspolitik protokoll 514, 522, 520, 516, 518 2007-10-18
(forts. från 12 §) Vissa bostadspolitiska åtgärder (forts. CU27) protokoll 149 2007-05-31
Forskning och utbildning protokoll 44, 30, 32 2007-05-23
Vården protokoll 13, 11 2007-05-23
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 10 2007-05-10
Grönboken om översynen av konsumentregelverket protokoll 20 2007-05-10
Namnlagen protokoll 51, 25, 53, 74, 55 2007-04-18
Barn och föräldrar protokoll 103, 98, 25, 21, 19, 94, 27, 23, 96 2007-03-22
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 43, 31, 35, 33, 41, 39, 37 2007-03-21
Konsumentfrågor protokoll 104, 20, 8, 171, 157, 30, 18, 176, 28, 178, 129, 169, 4, 6, 167, 159, 151, 22 2007-03-15
(forts. från 8 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. CU7) protokoll 100, 106, 98, 102, 104 2007-02-15
Svar på interpellation 2006/07:96 om polisutbildning i förändring protokoll 11, 16, 20 2006-12-08
Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen protokoll 116, 120, 118 2006-06-13
Yrkeshögskola protokoll 38 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:474 om Omberg som nationalpark protokoll 68, 64, 66 2006-06-12
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet protokoll 143, 148, 150 2006-05-31
Förenklade redovisningsregler, m.m. protokoll 178, 174, 176 2006-05-31
Nya vårdnadsregler protokoll 45 2006-05-30
(forts. från 11 §) Ny skuldsaneringslag (forts. LU35) protokoll 136, 134 2006-05-18
Ny skuldsaneringslag protokoll 132 2006-05-18
Lagstiftning om franchising protokoll 27, 35, 33 2006-05-17
Svar på interpellation 2005/06:367 om inrättande av polisexamen protokoll 30, 34, 32 2006-05-08
Svar på interpellation 2005/06:330 om översyn av reglerna för barnbidrag och studiehjälp protokoll 26, 24, 28 2006-04-19
Fastighetsmäklare protokoll 168 2006-04-05
Svar på interpellation 2005/06:310 om Ostindiefararen Götheborg protokoll 13, 9, 11 2006-04-03
Företagsinteckningens förmånsrätt protokoll 211, 213, 200, 220, 222 2006-03-22
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 8, 6, 15, 17, 10 2006-03-16
Immaterialrättsliga frågor protokoll 112, 101, 114 2006-02-01
Förmynderskap och föräldraskap protokoll 83, 81, 85 2006-01-25
Svar på interpellation 2005/06:106 om inkassoverksamheten protokoll 127 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:154 om förrättare vid vigsel och partnerskapsregistrering protokoll 129 2005-12-13
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning protokoll 144, 131, 142 2005-11-17
Svar på interpellation 2005/06:38 om konsumentens rätt vid bostadsköp protokoll 2, 4, 6 2005-11-10
Näringsliv protokoll 191, 64, 56, 58, 197, 193, 199, 195 2005-10-12
Ny aktiebolagslag protokoll 58, 60, 55 2005-06-13
Stärkt skydd för ensamkommande barn protokoll 233, 240, 231, 229, 242 2005-06-01
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 31, 38, 40, 70, 68 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:519 om Svenska spetsars verksamhet snabbprotokoll 38, 36, 34 2005-05-17
Svar på interpellation 2004/05:525 om utjämningssystemet inom LSS protokoll 104, 101 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:537 om kvalificerad yrkesutbildning protokoll 15, 20 2005-05-13
Lönegaranti vid företagsrekonstruktion protokoll 73, 69, 71 2005-05-11
Svar på interpellation 2004/05:518 om fakultetsanslag till Linköpings universitet protokoll 10, 17, 13 2005-05-09
Svar på interpellation 2004/05:543 om länsmusiken protokoll 27, 30 2005-05-09
Ersättningsrättsliga frågor protokoll 226 2005-04-06
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 25, 4, 114, 120, 123, 241, 134, 125, 108, 6, 112, 12, 8, 14, 118, 27, 132, 116, 245, 247, 110 2005-03-23
Svar på interpellation 2004/05:353 om Skolverket protokoll 74, 78, 76 2005-03-22
Nya regler om dödförklaring protokoll 85 2005-03-16
Svar på interpellation 2004/05:411 om nationellt forskningsprogram om säkerhet protokoll 8, 12, 10 2005-03-11
Svar på interpellation 2004/05:420 om att värna våra svenska bokstäver å, ä och ö protokoll 15, 19, 17 2005-03-11
Ny försäkringsavtalslag protokoll 49, 53, 51 2005-02-16
Svar på interpellation 2004/05:351 om äldre som lever i ensamhet protokoll 48, 46, 50 2005-02-15
Svar på interpellation 2004/05:354 om utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning protokoll 108, 122, 115 2005-02-10
Arvsrättsliga frågor protokoll 65, 72, 53, 155, 57, 153, 114, 59, 63, 55, 151, 61 2005-01-26
Svar på interpellation 2004/05:272 om skyddad identitet protokoll 61, 63, 65 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:216 om spårning av samtal från kontantkortsmobiler protokoll 124, 121, 118 2004-12-14
Svar på interpellation 2004/05:165 om konsumenträtt för äldre protokoll 15, 13, 11 2004-12-03
Vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen protokoll 133, 135, 112, 114, 116 2004-11-24
Svar på interpellation 2004/05:13 om landshövdingars förordnandetid protokoll 33, 29, 31 2004-10-01
Svar på interpellation 2003/04:472 om olika avtal i skolans värld protokoll 83, 79, 81 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:473 om firande till minne av Astrid Lindgrens hundraårsdag protokoll 11, 9, 13 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:491 om yrkeshögskola och kvalificerat yrkeskunnande protokoll 85, 87, 89 2004-06-01
(forts.) Ny produktsäkerhetslag (forts. LU29) protokoll 106, 117, 104, 119 2004-05-25
Ny produktsäkerhetslag protokoll 97 2004-05-25
Svar på interpellation 2003/04:465 om skadeståndsskyldiga barn protokoll 55, 53, 51 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:470 om alternativ energianvändning protokoll 32, 36, 34 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:478 om assisterad befruktning för lesbiska kvinnor protokoll 58, 64, 61 2004-05-19
Försäljning av kunskap till Förenade Arabemiraten protokoll 70, 72 2004-05-13
Skuldsatta barn protokoll 48 2004-04-21
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar protokoll 191, 187, 189 2004-03-31
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap protokoll 145 2004-03-31
Åtgärder mot så kallat fakturaskojeri och modemkapning protokoll 88 2004-03-18
Obeställd e-postreklam protokoll 68 2004-03-03
Barn och föräldrar m.m. protokoll 149, 126, 128, 147, 122, 137, 139 2004-02-18
Franchising, m.m. protokoll 13, 18, 16, 8, 11 2004-02-04
Sjöfylleri protokoll 4 2004-02-04
Lag om finansiell rådgivning till konsumenter protokoll 130, 145, 123, 143, 132, 112, 114, 110, 121 2003-11-12
Bluffakturor protokoll 78, 76 2003-10-23
Nya förmånsrättsregler snabbprotokoll 228, 226, 209, 215, 213, 235, 237, 211, 207 2003-06-04
Redovisning av könsfördelningen i före- tagsledningar snabbprotokoll 186 2003-06-04
Ny sambolag snabbprotokoll 77, 93, 91, 70, 62, 79, 86, 88, 68 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:274 om re- surser till läromedel snabbprotokoll 9, 11, 13 2003-05-06
Svar på interpellation 2002/03:264 om universitetssjukhusens specialistkompetens snabbprotokoll 40, 38, 36 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:267 om osteoporos snabbprotokoll 43, 49, 46 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:299 om svensk försvarsindustris konkurrenskraft m.m. snabbprotokoll 27, 25, 23 2003-05-05
Svar på interpellation 2002/03:256 om skogsskövlingen snabbprotokoll 103, 101, 105 2003-04-29
Svar på interpellation 2002/03:265 om självmordstalen snabbprotokoll 115, 117, 119 2003-04-29
Skadeståndsrättsliga frågor snabbprotokoll 37 2003-04-16
Svar på interpellation 2002/03:210 om In- ternetbedrägerier snabbprotokoll 13, 9, 11 2003-04-04
Barn och föräldrar, m.m. snabbprotokoll 196, 194, 192 2003-04-02
Associationsrättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 146, 161, 150, 148, 163 2003-03-19
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 26, 33, 35, 21, 24, 49, 51 2003-02-05
Svar på interpellation 2002/03:103 om bo- uppteckningsförfarandet snabbprotokoll 64, 66, 62 2003-01-31
Svar på interpellation 2002/03:111 om Telia som inkassoföretag snabbprotokoll 49, 53, 51 2003-01-31
Svar på interpellation 2002/03:112 om pen- sionsförsäkringskostnader för kvinnor och män snabbprotokoll 21, 23, 19 2003-01-30
Svar på interpellation 2002/03:107 om Särskolekommittén snabbprotokoll 17, 20, 14 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:108 om skola för bokstavsbarnen snabbprotokoll 24, 22, 26 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:110 om bidrag till handikapporganisationer snabbprotokoll 93, 95, 91 2003-01-28
(forts. från 12 §) Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro (forts. LU1) snabbprotokoll 160, 162, 151, 165, 167, 153 2002-12-05
Obligatorisk redovisning av sjukfrånva- ro snabbprotokoll 73, 70, 75 2002-12-05
Etik i forskningen snabbprotokoll 200, 196, 193, 202 2002-06-05
Svar på interpellation 2001/02:446 om lärobokens betydelse snabbprotokoll 82, 84, 86 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:447 om naprapatutbildningen snabbprotokoll 88, 92, 90 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:448 om fakultetsmedel snabbprotokoll 95, 97, 99 2002-06-03
Justering av protokoll snabbprotokoll 5, 2, 8 2002-05-28
Hets mot folkgrupp, m.m. snabbprotokoll 96, 102, 92, 98, 94, 100, 104 2002-05-15
(forts. från 14 §) Jämställdhet inom utbild- ning och forskning (forts. UbU12) snabbprotokoll 165, 163 2002-04-24
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 107, 143, 99, 33, 145, 31, 109, 124, 147, 7, 11, 9, 126 2002-04-24
(forts. från 9 §) Skolan, m.m. (forts. UbU10) snabbprotokoll 165, 190, 169, 192, 167 2002-04-10
Svar på interpellation 2001/02:299 om utländska studenter snabbprotokoll 43, 39, 41 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:314 om kvaliteten på svensk forskning snabbprotokoll 45, 49, 47 2002-04-09
Hälsa, lärande och trygghet snabbprotokoll 28, 2, 17, 15, 8, 6, 30 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:103 och 150 om forskningsfrågor inom EU snabbprotokoll 36, 33, 30 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:119 om forskning om skolämnet slöjd snabbprotokoll 52, 50 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:126 om försörjningen av IT-kompetens snabbprotokoll 54, 56 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:144 om examensrätt för Naprapathögskolan snabbprotokoll 58, 60 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:92 om vill- kor för storföretag snabbprotokoll 71, 69, 73 2002-01-22
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 34, 5, 7, 61, 59, 29, 31, 36, 9 2001-12-07
Svar på interpellation 2001/02:18 om studi- emedel till vissa vuxenstuderande snabbprotokoll 4, 6, 2 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:19 om av- giftssystemet för studenter snabbprotokoll 12, 9 2001-11-12
Svar på interpellation 2001/02:15 om köti- der för uppkörning snabbprotokoll 25, 27, 29 2001-10-23
Vuxnas lärande och utvecklingen av vux- enutbildningen snabbprotokoll 42, 25, 2, 56, 6, 40, 23, 8, 58 2001-05-18
(forts. från 3 §) Kvalificerad yrkesutbildning (forts. UbU14) snabbprotokoll 111, 113 2001-05-03
Kvalificerad yrkesutbildning snabbprotokoll 4, 29, 32, 22, 2, 6, 34, 27, 24 2001-05-03
Skolan snabbprotokoll 26, 37, 30, 62, 64, 28, 77, 39 2001-04-20
Gymnasieskolan snabbprotokoll 209, 211, 3, 15, 132, 185, 31, 113, 204, 175, 13, 7, 5, 206, 183 2001-03-22
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 232, 154, 152, 150 2001-03-22
Högskolan snabbprotokoll 7, 28, 11, 32, 34, 29, 17, 15, 9, 144 2001-03-14
Svar på interpellation 2000/01:262 om körkortsexamination snabbprotokoll 64, 68, 66 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:156 om kompetens inom läraryrket snabbprotokoll 59, 62, 56 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:157 om kva- litetssäkring av den högre utbildningen snabbprotokoll 72, 64, 68 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:158 om utbildningsvägar för praktiska yrken snabbprotokoll 75, 79 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:160 om högskoleutbildning snabbprotokoll 87, 84 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:240 om avgifter från utländska studenter snabbprotokoll 89 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:246 om lärarnas arbetsmiljö snabbprotokoll 104, 100, 108 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:159 om praktiska moment i grundskolan snabbprotokoll 43, 49, 46 2001-02-06
Svar på interpellation 2000/01:161 om friskolor för vuxenutbildning snabbprotokoll 56, 54, 52 2001-02-06
Svar på interpellationerna 2000/01:105 och 132 om fristående skolor snabbprotokoll 25, 21 2001-01-23
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 11, 9, 40, 73, 126, 108, 94, 29, 63, 27, 7, 75, 128, 61, 42, 106 2000-12-12
En förnyad lärarutbildning snabbprotokoll 72, 69, 41, 74, 9, 32, 52, 67, 2, 43, 11, 34, 50 2000-10-25
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg snabbprotokoll 78, 86, 84 2000-10-25
Svar på interpellation 2000/01:12 om bo- nussystem snabbprotokoll 17, 11, 14 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:13 om stu- dentpeng snabbprotokoll 20, 22, 24 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:14 om di- mensionering av utbildningsplatser snabbprotokoll 33, 30, 27 2000-10-10
Svar på interpellation 2000/01:9 om studi- emedelsförordningen snabbprotokoll 5, 9, 2 2000-10-10
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 142, 151, 109, 153, 124, 144, 126, 107 2000-06-13
Forskning för framtiden - en ny organisa- tion för forskningsfinansiering snabbprotokoll 99 2000-06-13
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 91, 89, 87 2000-05-31
(forts. från 3 §) Vissa högskolefrågor (forts. UbU14) snabbprotokoll 110, 108 2000-05-11
Studentinflytande och kvalitetsutveckling m.m. i högskolan snabbprotokoll 181, 224, 185, 187, 222, 204, 202 2000-04-06
(forts. från 13 §) Forskning och forskarut- bildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 164 2000-03-23
Svar på interpellation 1999/2000:245 om betygssystemet snabbprotokoll 98, 92, 95 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:140 om Centrum för handikappvetenskap vid Linköpings snabbprotokoll 45, 47, 49 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:198 om värdegrunden och vuxenutbildningen snabbprotokoll 56, 60, 52 2000-02-22
Svar på interpellation 1999/2000:199 om lärarutbildning i teckenspråk snabbprotokoll 18, 20 2000-02-22
(forts. från 4 §) Svar på interpellation 1999/2000:123 om ämnet religionskunskap i snabbprotokoll 101 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:123 om ämnet religionskunskap i grundskolan snabbprotokoll 32 2000-02-17
Svar på interpellationerna 1999/2000:97 och 99 om skolmiljön snabbprotokoll 131, 135 2000-02-10
(forts. från 10 §) Svar på interpellation 1999/2000:196 om rättstrygghet snabbprotokoll 116 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:196 om rättstrygghet snabbprotokoll 33 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:132 om studenternas studiesociala situation snabbprotokoll 16, 12 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:37 om betygsfrågan snabbprotokoll 8, 5, 2 2000-02-01
Svar på interpellation 1999/2000:89 om utvärdering av skolan snabbprotokoll 76, 79 2000-02-01
Utgiftsområde 15 Studiestöd samt Ett re- formerat studiestödssystem snabbprotokoll 194, 197 1999-12-13
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 28, 56, 133, 109, 10, 65, 67, 8, 58, 107, 26, 131, 39, 2, 41 1999-12-13
(forts. från 6 §) Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 55, 43 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:59 om social kompetens som kärnämne i gymnasiesko- snabbprotokoll 70, 64 1999-11-23
Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan snabbprotokoll 5, 12 1999-11-16
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 125 1999-10-27
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 245 1999-10-27
Vissa regeländringar på skolområdet snabbprotokoll 191, 162, 193, 167, 165, 178, 180 1999-10-27
Forskningsfrågor snabbprotokoll 14, 40, 2, 33, 31, 45, 16, 47, 42 1999-10-20
Svar på interpellation 1999/2000:15 om hantverket snabbprotokoll 6, 2, 4 1999-10-14
Svar på interpellation 1999/2000:12 om praktiska ämnen i skolan snabbprotokoll 47, 45, 43 1999-10-12
Svar på interpellation 1999/2000:13 om kärnämnen i skolan snabbprotokoll 49, 53, 51 1999-10-12
Information från regeringen om ett refor- merat studiestödssystem snabbprotokoll 30, 32 1999-09-23
Skolfrågor snabbprotokoll 186, 159, 175, 173, 188, 161, 157 1999-05-06
Studiesociala frågor snabbprotokoll 210, 204, 233, 228, 226, 208 1999-04-28
Distansutbildning m.m. snabbprotokoll 249 1999-03-25
Högskolefrågor snabbprotokoll 260 1999-03-25
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 113, 132, 134, 111 1999-03-18
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 1998/99:135 om skolor i glesbygd snabbprotokoll 111 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:135 om sko- lor i glesbygd snabbprotokoll 40 1999-03-04
Svar på interpellation 1998/99:151 om utvärdering av betyg snabbprotokoll 116, 122 1999-03-04
Resursfrågor för högskola och forskning snabbprotokoll 240, 238, 216, 229, 231 1999-03-03
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 397, 399, 347, 349, 364, 366 1999-01-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 147, 137, 139, 135, 149 1999-01-21
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 169, 172, 125, 127, 174, 167 1998-12-15
Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 53, 29, 15, 40, 9, 13, 27, 51, 11, 7, 42 1998-12-15
Frågestund snabbprotokoll 91, 48, 56, 25, 27, 41, 74, 54, 139, 82, 58, 93, 76, 76, 47, 70, 15, 49, 13, 105, 74, 39, 107, 68, 50, 56, 136, 80 1998-12-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Yvonne Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.